Вхід

Реєстрація

Реєстрація

Зареєструватись Вернутись

Відновлення паролю

Будь ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти, на яку ми вишлемо лист для відновлення паролю.
Відновити Згадав

Абітурієнтам

Чернівецький православний богословський інститут

Статут інституту затверджений Міністерством освіти і науки України від 07.11.2007 року (наказ №988). Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №708544 від 16 листопада 2007 р. 

Україна, 58004, м. Чернівці, вул.Краматорська, 1в, Тел. 050 20 47 530, 096 06 97 880 http://cpbi.info/cpbi@meta.ua; http://moodle.cpbi.info/   

НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТІ

Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання за бакалаврською і магістерською програмами за спеціальністю “Православне богослов’я”, "Іконописне мистецтво"

форми навчанняденна, вечірня, заочна і дистанційна

Чернівецький православний богословський інститут –
вищий навчальний заклад, що готує: 
- бакалаврів за спеціальністю  “Православне богослов’я. Перекладач новогрецької мови. Вчитель новогрецької мови. Вчитель предметів духовно-морального спрямування” (термін навчання – 4 роки);
магістрів за спеціальністю “Православне богослов’я. Перекладач давньогрецької та новогрецької мов. Викладач давньогрецької та новогрецької мов. Викладач богословських і філософсько-релігієзнавчих дисциплін” (термін навчання – 2 роки). 
Після завершення навчання в інституті випускники зможуть:

1. Займатися науково-дослідницькою і перекладацькою діяльністю. 
2. Брати участь у дипломатичних місіях, налагодженні міжнародних зв’язків між іноземними державами та Україною. 
3. Викладати класичні давньогрецьку, латинську та сучасні грецьку, англійську, румунську мови у вищих навчальних закладах і загальноосвітніх школах.
4. Працювати в церковних інституціях, паломницьких центрах, засобах масової інформації, компаніях та агенціях готельного і туристичного бізнесу; різних державних і приватних установах. 
5. Перекладати святоотцівську та сучасну богословську творчу спадщину з грецької на українську мову. 
6. Після закінчення інституту студенти отримуватимуть дипломи із засвідченням здобутої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціалізації, сертифікати міжнародного зразка із зазначенням рівня володіння грецькою, англійською та румунськими мовами, що дає переваги при їх можливому працевлаштуванні чи вступі на навчання за кордоном

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ІКОНОПИСНЕ МИСТЕЦТВО 
Чернівецький православний богословський інститут
здійснює підготовку:

-бакалаврів за спеціальністю “Іконописне мистецтво. Вчитель іконописного мистецтва. Художник-іконописець” (термін навчання – 4 роки);
-магістрів за спеціальністю “Іконописне мистецтво. Викладач іконописного мистецтва та основ реставрації. Художник-іконописець, реставратор” (термін навчання – 2 роки).

Щорічно  студенти, які вивчають іконописне мистецтво, матимуть змогу вдосконалювати свої знання в межах реалізації літніх освітніх мистецьких програм у Греції. 

Після закінчення інституту, бажаючі підвищити освітню кваліфікацію в галузі іконописного мистецтва, зможуть продовжити  навчання в Афінській школі мистецтв зі стипендіальним забезпеченням Державного фонду стипендій Греції, Міністерства освіти, релігії, культури і спорту Греції.

Для тих, хто виявить особливі успіхи у навчанні, досягненні високого рівня володіння іконописним мистецтвом, Інститут сприятиме вступу до інших іноземних вищих мистецьких навчальних закладів зі спеціалізації "Іконописне мистецтво", підтримці в отриманні грантів для стажування за кордоном.

     

 Загалом, навчання майбутніх фахівців зі спеціальності
“Іконописне мистецтво” передбачає:

- Розвиток у студентів професійних художніх навичок, що дає змогу проводити самостійну творчу діяльність, як у державних, так і в церковних установах.
- Створення на високому професійному рівні авторських творів у сфері іконопису та інших видів церковного мистецтва в межах живої традиції Православної Церкви.
- Здійснення художньої, наукової і культурно-просвітницької діяльності з підготовки: іконописців спеціалізованих майстерень, викладачів іконопису художніх шкіл, вузів і середніх спеціальних навчальних закладів, експертів з іконопису та церковно-історичного живопису.
- Написання всього спектру існуючих ікон. Зокрема, написання ікон для іконостасу (проектування, виготовлення ікон); храмовий розпис (розробка програми розпису, введення об’єкту, стінний розпис); розробка ескізу за вищенаведеними напрямками.
         В інституті за спеціальністю “Іконописне мистецтво” викладаються предмети, які сприяють комплексному засвоєнню мистецтва іконопису: 1.Іконографічний рисунок, 2. Копіювання, 3. Композиція, 4. Комп’ютерна графіка, 5. Технологія і техніка живопису, 6. Іконографія, 7. Основи реставрації, 8. Основи стінопису, 9. Техніка ікони, 10. Церковне мистецтво, 11.Експертиза пам’яток іконопису, 12. Методика викладання іконопису, 13.Живопис, 14. Основи пластичної анатомії, 15. Основи перспективи, 16. Кольоровознавство, 17. Музеєзнавство, 18. Іконологія, 19. Іконографія, 20.Християнське мистецтво, 21. Богослов’я ікони, 22. Догмат іконошанування, 23. Іконографічний канон, 24. Історія і теорія православного сакрального мистецтва, 25. Іконописні школи, 26. Матеріали і технологія виготовлення ікони, 27.Теорія мистецтва та практики іконопису, 28. Історія церковного мистецтва та іконографії, 29. Іконографія Св. Писання Старого Завіту, 30. Іконографія Св. Писання Нового Завіту, 31. Історія візантійського і давньоруського живопису. Окрім того, ґрунтовне засвоєння богословських предметів уможливлюється завдяки викладанню курсів: 32. Біблійна історія, 33. Святе Писання Старого Завіту, 34. Святе Писання Нового Завіту, 35. Загальноцерковна історія, 36. Катехизис, 37. Літургіка, 38. Догматичне богослов’я, 39. Історія православ’я на Русі, 40. Моральне богослов’я, 41.Патрологія, 42. Пастирське богослов’я, 43. Візантологія, 44. Порівняльне богослов’я, 45. Канонічне право, 46. Основне богослов’я, 47. Місіологія, 48.Церковнослов’янська мова, 49. Гомілетика, 50. Агіографія.
Практичні заняття проводяться у спеціально технічно обладнаних майстерня.

Для підготовки професійних художників-іконописців в Інституті створено такі можливості:

1. Висококваліфікований професорсько-викладацький склад.
2. Велика бібліотека спеціалізованої богословської літератури.
3. Наявність майстерень для роботи.
4. Надання необхідних матеріалів для написання робіт.
5. Власний інститутський храм.
6. Практика в іконописанні впродовж усіх років навчання.
7. Підсумок навчання – захист бакалаврських і магастерських робіт з іконопису.
8. Наявність локальної мережі, електронної бібліотеки, Інтернет-доступу.
9. Безкоштовне проживання. 
10. Безкоштовне чотириразове харчування.
За спеціальністю “Іконописне мистецтво” на навчання приймаються особи православного віросповідання із середньою освітою (бажано з художньою). Термін навчання 4 роки – за ОКР “Бакалавр” і 2 роки – за ОКР “Магістр”. Абітурієнти складають іспити за профілем спеціальності “Іконописне мистецтво”.

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я” ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Високий рівень вимог щодо освітніх стандартів сучасного глобалізованого світу зумовлює необхідність активного запровадження кращих досягнень зі сфери організації та розробки новітніх форм надання високоякісної освіти у вітчизняний освітній простір. Зважаючи на це, Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання всіх бажаючих здобути богословську освіту відповідно до практично апробованих принципів і стандартів інтегративного навчання кращих вузів світу. Для надання високоякісних освітніх послуг Інститут пропонує власні навчально-методичні напрацювання з якнайкомпактнішим залученням сучасних IT-технологій у сфері надання духовної освіти, спеціфічні підходи та творчі новації у розробці новітнього проекту універсальної форми дистанційного навчання. Пропонована форма навчання має низку переваг, серед яких: можливість у зручний час самостійно засвоювати необхідний навчальний матеріал, поповнювати й поліпшувати свої знання з усіх навчальніх курсів, що вивчаються в інституті, проходити оцінювання знань в онлайн-режимі. Завдяки розробленій системі дистанційного навчання всі бажаючі зможуть отримати вищу богословську освіту відповідно до світових освітніх стандартів.
Підготовка фахівців за дистанційною формою навчання в Чернівецькому православному богословському інституті здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” – спеціальність “Православне богослов’яВчитель предметів духовно-морального спрямування” (термін навчання – 4 роки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр – спеціальність “Православне богослов’я. Викладач богословських і філософсько-релігієзнавчих дисциплін (термін навчання – 2 роки).
За програмами освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” та освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” можуть навчатися:
- священнослужителі та церковнослужителі;
- випускники загальноосвітніх шкіл, духовних училищ і духовних семінарій;
- викладачі дисциплін етико-морального спрямування державних навчальних закладів і церковних недільних шкіл;
- особи, які не мають можливості одержати високоякісні освітні послуги в традиційній системі освіти через професійну зайнятість, географічну віддаленість від навчальних закладів, за сімейними обставинами;
- особи з особливими потребами й особи, які мають медичні обмеження для здобуття освіти у вищих навчальних закладах з традиційними формами навчання;
- військові капелани, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, прикордонної та пенітенціарної служби;
- керівники державних органів управління різних рівнів;
- студенти, які бажають паралельно отримати іншу спеціальність;
- безробітні та особи, які бажають здобути другу освіту;
- громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном. Україномовні громадяни зарубіжних країн.
Після закінчення терміну навчання студенти отримають диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR і МАГІСТРА/MASTER європейського зразка. Здібні до наукової діяльності можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі при інституті.
Можливості дистанційного здобуття освіти звільняють від необхідності відвідування аудиторних занять, що розкриває перспективи навчання у зручних для студента режимі, способі, об’ємі навчального навантаження та місці.
Дистанційна форма навчання передбачає самостійне опанування студентами навчальних дисциплін за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, що створює всі умови для повноцінного використання комплексу сучасних електронних засобів навчання, навчально-методичних посібників, підручників, авторських розробок лекційних та практичних занять, спецкурсів із поетапним долученням до всієї навчальної бази інституту. Пропонується можливість навчання за індивідуальним навчальним планом. Кожен студент матиме змогу сформувати зручний для себе розклад і графік навчального процесу. Високоякісне програмне забезпечення сприятиме зручності в організації та ефективності самого навчального процесу, виконуючи консультаційні функції при розробці індивідуальних навчальних планів, створенні компактних форм сприйняття та контролю засвоєного матеріалу, фіксації рівня успішності та ін.
В основу програм дистанційного навчання інституту закладений модульний принцип, навчальні плани сформовані на основі окремих навчальних дисциплін. Теоретичний матеріал вивчається за допомогою електронних навчальних курсів, підручників, аудіо- та відеолекцій. Засвоєння практичного матеріалу здійснюється за допомогою практичних занять, диспутів і семінарів у режимі відео конференцій. За бажанням студент отримує можливості повноцінного спілкування з викладачами, отримання необхідних консультацій у режимі off- та on-line.
Навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять студента з викладачем.
Перевірка знань здійснюється як у дистанційній формі, так і під час очних сесій. Складання екзаменаційної сесії відбувається дистанційно (виконання контрольних робіт, співбесіди за допомогою Skype або явкою студента до навчального закладу (як правило, на один день)).

Вступникам потрібно здати в канцелярію інституту такі документи:
1. Прохання на ім’я ректора ЧПБІ.
2. Анкета на бланку.
3. Автобіографія.
4. Чотири фотокартки.
5. Документ про народження (оригінал та дві копії). 
6. Документ про освіту ( оригінал та дві копії). 
7. Довідку про хрещення. 
8. Довідку про шлюб (одруженим).
9. Рекомендацію єпархіального архієрея або парафіяльного священика Української Православної Церкви. 

Запрошуємо на навчання всіх бажаючих – соціально незахищених, осиротілих й малозабезпечених, однак здібних та обдарованих дітей!

Безумовно, саме в нашому навчальному закладі такі діти отримають усі можливості для здобуття престижної освіти, стануть духовно та всебічно інтелектуально розвинутими особистостями. А в недалекому майбутньому зможуть зайняти достойне місце в суспільному житті, досягнути великих успіхів у своїй діяльності, стати авторитетними і відомими науковцями й діячами, знаними не лише в своїй країні, а й у всьому світі. 

Прийом документів за дистанційною формою навчання здійснюється впродовж усього року. 

 

Чернівецький православний богословський інститут

проводить набір в аспірантуру та докторантуру для здобуття наукових ступенів доктора богослов'я і доктора богословських наук за спеціальністю “Православне богослов’я”та доктора філософії/доктора мистецтва і доктора церковного мистецтвознавства за спеціальністю "Іконописне мистецтво",

форми навчанняденна, вечірня і заочна 

Прийом в аспірантуру і докторантуру проводиться за двома програмами: доктора богослов’я, доктора філософії/доктора мистецтва та доктора богословських наук, доктора церковного мистецтвознавства. За програмою доктора богослов’я, доктора філософії/доктора мистецтва приймаються випускники православних академій, а також випускники світських вищих навчальних закладів. За програмою доктора богословських наукприймаються особи, які мають науковий ступінь доктора богослов’я (кандидата богослов’я) або науковий ступінь з інших галузей наук і доктора церковного мистецтвознавства приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії/доктора мистецтва (кандидата мистецтвознавства) або науковий ступінь з інших галузей наук. Термін навчання в аспірантурі складає три роки, а в докторантурі – два роки.

Прийом до аспірантури та докторантури проводиться на кафедри:

1) богослов’я;
2) біблійної історії і текстології;
3) церковної історії та мистецтва
Навчання проводиться в навчальному корпусі площею 1550 мза адресою вул. Краматорська,  1-В, де розміщується церква в честь Трьох Святителів, учбові й спальні кімнати, бібліотека, читальний зал, кухня, їдальня, медпункт. Навчальні аудиторії укомплектовані сучасною комп’ютерною технікою з постійним доступом до електронної бібліотечної бази Інституту і глобального мережевого простору Internet. Аспіранти та докторанти забезпечуються необхідною науковою літературою, навчальними підручниками, посібниками, довідниками, словниками, а також триразовим харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями.
Крім того, Інститут усебічно сприятиме створенню всіх можливостей для безперешкодного доступу до тематично визначеної, за обраною проблематикою дослідження, спеціалізованої джерельної бази (архівних матеріалів, давніх рукописів та ін.) з бібліотечних фондів, електронних інформаційних ресурсів наукових і навчальних інституцій, церков і монастирів України та світу.
Аспіранти і докторанти вивчають грецьку мову і мають змогу поглибити її знання в Афінському університеті. Чернівецький православний богословський інститут уклав угоду про наукову співпрацю з Афінським університетом, тому з’явилася ще одна можливість щорічно проходити наукове стажування в докторантурі Богословського факультету Афінського університету.
В інституті існує Спеціалізована вчена рада із захисту наукових дисертацій для здобуття наукових ступенів доктора богослов’я та доктора богословських наук зі спеціальності “Православне богослов’я”, доктора філософії/доктора мистецтва та доктора церковного мистецтвознавства зі спеціальності “Іконописне мистецтво”.
            Система навчання в інституті цілком відповідає сучасним вимогам і провідним тенденціям як в українській, так і в загальноєвропейській вищій освіті.
            Після захисту наукової дисертації аспіранти отримують диплом ДОКТОРА БОГОСЛОВ’Я зі спеціальності “Православне богослов’я”, ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ/ДОКТОРА МИСТЕЦТВА зі спеціальності “Іконописне мистецтво”, а докторанти – диплом ДОКТОРА БОГОСЛОВСЬКИХ НАУК зі спеціальності “Православне богослов’я”, ДОКТОРА ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА зі спеціальності “Іконописне мистецтво” ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА, визнаного в усіх країнах Європи.
              Спеціалізована вчена рада зі спеціальності “Православне богослов’я” , галузі науки “богослов’я” та “Іконописне мистецтво”, галузі науки “мистецтвознавство” в Чернівецькому православному богословському інституті створена з метою наукового осмислення й поглиблення православного розуміння ікони, організації навчального процесу, розробки інноваційних методів викладання, фахового зорієнтування викладачів і студентів у сфері професійного іконописання. На засіданнях Ради розглядаються фундаментальні і найбільш важливі проблеми розвитку іконопису, обговорюються доповіді та опрацьовуються підсумкові документи, які виражають загальну думку членів вченої ради з догматичних, канонічних, мистецтвознавчих питань зі сфери іконопису. Результатом діяльності спеціалізованої вченої ради є формування дослідницько апробованої науково-критичної, тобто фахової позиції стосовно як сучасних проблем, так і проблем історичної минувшини вітчизняного та зарубіжного релігійного мистецтва, рецензування вже виданих монографій, дисертаційних досліджень і статей про ікону та іконописання. Окрім того, пропонуються рекомендації щодо налагодження і вдосконалення освітнього процесу на факультетах та інститутах церковних мистецтв, кафедрах іконопису, відділеннях, школах й інших православних церковних навчальних закладах. Формується база іконописних зразків різних епох і стилів для наочного виявлення іконописного канону.

Чернівецький православний богословський інститут

як науково-дослідницький та навчально-виховний центр 

Нині Чернівецький православний богословський інститут – це науково-дослідницький та навчально-виховний центр, який готує не лише кандидатів у священство, співробітників церковних установ і спеціалістів у різних галузях богословської науки, а й філологів-дослідників, перекладачів, викладачів сучасної та класичної грецької мов.
Богословський інститут у Чернівцях був і залишається одним із провідних богословських навчальних закладів України. Завдяки зусиллям і кропіткій праці професорсько-викладацького складу інституту здійснюється його активний розвиток, розробляються та імплементуються в життя прогресивні навчальні підходи, проекти й стратегії дослідницького поступу, які позитивно корелюють із досвідом кращих вузів світу, що дає змогу проводити успішну й багатогранну освітню і наукову діяльність.
Організаційно-методичним лейтмотивом роботи Богословського інституту є особливе зосередження на можливості засвоєння і створення власного оригінального синтезу кращих досягнень європейської та вітчизняної освіти і науки, що сприяє формуванню високого професійного рівня професорсько-викладацького складу, який здатен підготувати висококваліфікованих богословів і перекладачів давньогрецької, новогрецької мов, тобто філологів-професіоналів із ґрунтовними й досконалими знаннями класичних і сучасних мов.
Навчальний процес у Чернівецькому православному богословському інституті забезпечують висококваліфіковані фахівці, які закінчили Афінський і Салонікійський національні університети (Греція), Бухарестський університет (Румунія), Папський Григоріанський університет у Римі (Італія), Кембриджський та Оксфордський університети (Великобританія), Київську і Московську духовні академії, отримали вищу освіту та здобули наукові ступені доктора наук і вчені звання професора.
Суттєвою перевагою організації навчального процесу Інституту є можливість поглибленого навчання за участю викладачів-носіїв грецької, англійської, румунської мов, що уможливлюється завдяки співпраці з Афінським національним університетом (Греція), Британською міжнародною школою в Україні, Бухарестським університетом (Румунія) за культурними, освітніми, науковими програмами, програмами професійних обмінів і стажувань у межах проектів міжнародного співробітництва. Наш заклад сприяє вступу до навчальних установ Греції, Італії, Великобританії та інших країн Європи тих, хто виявляє особливі успіхи в навчанні, досягає практично бездоганного рівня володіння мовами.
Наразі одним із важливих завдань, яке вирішують наші фахівці з давньогрецької і новогрецької мов, є переклад праць відомих сучасних грецьких богословів. Зокрема, вже завершено переклад праці “Святоотцівське богослов’я” і “Прабатьківський гріх” відомого грецького теолога протопресвітера Іоанніса Романідіса. Заплановано наступний перекладацький проект Інституту – фундаментальні праці з обширною історико-богословського наукового доробку професора Власія Фідаса (з історії Церкви, пентархії та церковного права). Інститут планує здійснити переклад усіх ще дотепер не перекладених теологічних праць грецьких богословів, зробити їх доступними для кожної людини і в нашому мовному середовищі.
В інституті існує факультет богослов’я, де функціонують чотири кафедри: Богослов’я, Біблійної історії і текстології, Церковної історії та мистецтва, Візантійської та новогрецької філології.
З 1999 по 2017 роки в Чернівецькому православному богословському інституті підготовлено 630 бакалаврів, 250 спеціалістів, 230 магістрів, 40 аспірантів, 30 докторантів, які трудяться як на церковній, так і на світській ниві.
Станом на вересень 2017 року в Чернівецькому православному богословському інституті навчається більше 60 студентів на денному відділенні і понад 300 – на заочному. До складу професорсько-викладацької корпорації входить 15 викладачів, серед яких – 10 професорів і 5 доцентів. Більшість викладачів є докторами богослов’я, докторами богословських наук, докторами філософії або ж докторами наук за різними світськими науковими спеціальностями.Офіційним друкованим органом Чернівецького православного богословського інституту є науково-богословський журнал “Світильник” (“Candela”), який був заснований у 1881 році. Перекладені професорами богословського інституту з грецької мови на українську праці грецьких богословів, а також написані богословські статті та наукові дисертації аспірантів і докторантів публікуються саме в цьому науковому виданні. Журнал розповсюджується в богословських закладах України, Росії, Білорусії, Молдови, Румунії, Греції, Болгарії, Сербії та багатьох інших країн світу.
На базі Чернівецького православного богословського інституту створений Грецький інститут візантійської і новогрецької філології, історії та культури. Інститут займається дослідженням візантійської історіографії, агіографії та епістолографії. Грецький інститут візантійської і новогрецької філології, історії та культури є міждисциплінарним науково-дослідницьким та освітнім підрозділом Чернівецького православного богословського інституту, створеним із метою проведення й координації досліджень грецької мови, історії, культури та літератури.

Умови навчання

Інститут забезпечує навчальними посібниками, бібліотечним фондом, комп’ютерною технікою, а також триразовим харчуванням. Кращі студенти отримують направлення на навчання до університетів країн Західної Європи та Америки. Здібні до наукової діяльності можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі при інституті. Навчальний процес здійснюється у корпусі, де наявні 15 лекційних аудиторій та спеціалізованих лабораторій перекладу, комунікації, редагування.
Загальна площа приміщень, що використовуються для проведення навчально-лабораторних занять, адміністративних, господарських та інших потреб, становить 1050 м2.
Підрозділи інституту мають можливість вести навчальну роботу, отримувати наукову інформацію, користуватись бібліотечними фондами всього світу.
Комп’ютери об’єднані в єдину мережу, яка підключена до Інтернету. В інституті є бібліотека, читальний зал, актовий зал, спортзал, кухня, їдальня, медпункт.
Навчальний корпус інституту під’єднаний до інженерних мереж (газ, водогін, каналізація, тепломережі, електропостачання, слабкострумні мережі).
Інститут продовжує розвиватися: побудований новий триповерховий корпус загальною площею 1550 м2. У ньому розміщені церква в честь Трьох Святителів, спальні і побутові кімнати, бібліотека, читальний зал та інші приміщення.

Матеріально-технічна база

У 2003 році був спорудженний п’ятиповерховий навчальний корпус загальною площею 1053,8 м2 за адресою 58029 м. Чернівці, вул. М. Черемшини, 10-А, де налічується 12 лекційних аудиторій і 3 спеціалізовані лабораторії. Функціонують сучасно обладнані бібліотека, актовий зал, кухня, їдальня. У навчальному закладі є дві комп’ютерні аудиторії на 45 одиниць і центр новітніх інформаційних технологій, які з’єднані локальною мережею і підключені до мережі Інтернет. Працює власна міні-друкарня, що створює умови для забезпечення ефективного викладання навчальних дисциплін.
У 2017 році побудований триповерховий студентський гуртожиток площею 1550 м2за адресою вул. Краматорська, 1-В, де розміщується церква в честь Трьох Святителів, навчальні і спальні кімнати, бібліотека, читальний зал, кухня, їдальня, медпункт. Навчальні аудиторії укомплектовані комп’ютерами, об’єднаними в єдину локальну мережу, яка підключена до глобального мережевого простору Internet. На базі навчального закладу організовано хор, різноманітні творчі гуртки. Студенти забезпечуються необхідними навчальними підручниками, довідниками, словниками, граматичними посібниками, триразовим харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями. 

Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення підготовки фахівців за спеціалізацією “Православне богослов’я” здійснюється чотирма кафедрами: богослов’я; біблійної історії і текстології; церковної історії; візантійської та новогрецької філології. Науково-педагогічний персонал богословського інституту налічує 15 осіб: 10 докторів богословських наук, 10 професорів, що становить 75% загальної чисельності; 5 докторів богослов’я, 5 доцентів, що становить 25% загальної чисельності. Науково-педагогічні кадри – відомі спеціалісти в галузі богослов’я та іноземних мов.

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з напряму “Православне богослов’я” та “Іконописне мистецтво” здійснено у повному обсязі й відповідно до чинних державних вимог у галузі вищої освіти. Навчальні плани розроблені відповідно до освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів усіх освітніх і наукових рівнів. Вони затверджені у встановленому порядку, що гарантує відповідність  стандарту богословської науки та забезпечує  гарантію якості освіти. Напрям підготовки “Православне богослов’я” та “Іконописне мистецтво” забезпечений робочими навчальними програмами з усіх нормативних та вибіркових навчальних дисциплін. Власні робочі програми дисциплін створені на основі нормативних програм й відповідають освітньо-професійним програмам та освітньо-кваліфікаційним характеристикам, сучасному рівню розвитку богослов’я та іконописного мистецтва.  Навчальний процес з цих спеціальностей повністю забезпечений програмами іспитів, методичними вказівками для виконання курсових та випускних кваліфікаційних робіт; пакетами комплексних контрольних робіт; програмами практики; методичними посібниками з відповідних дисциплін.
Для забезпечення викладання із застосуванням ефективних педагогічних методик, сучасних інтерактивних методів навчання використовуються наявна комп’ютерна мультимедійна техніка, власна друкарня тощо. Бібліотечний фонд інституту постійно поповнюється періодичними виданнями (науковими журналами, часописами та збірниками), тематика яких пов’язана зі спеціальністю “Православне богослов’я” та “Іконописне мистецтво”. Бібліотека оснащена високоякісною копіювальною технікою, що дає змогу розмножувати необхідні матеріали для лекційних, семінарських, практичних занять, контролю знань студентів, їх самостійної роботи.

Інформаційне забезпечення

В інституті, силами науково-педагогічних працівників, проводиться інтенсивна робота з перекладу навчальних підручників, наукових праць та іншої літератури відомих іноземних авторів українською мовою. Це уможливлює концептуальне оновлення та поповнення бібліотечного фонду новими книгами і необхідними підручниками.

ЗА ДЕТАЛЬНІШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЯ

ЗА АДРЕСОЮ:

58004 м.Чернівці, вул. Краматорська, 1В;
тел. +38 050 204 75 30, +38 096 069 78 80; 

Інтернет адреса: http://www.cpbi.info
http://moodle.cpbi.info/
Електронна адреса: cpbi@meta.ua; Skype: cpbi; 
https://www.facebook.com/1CPBI