ВСТУП

Автор.

Перші читачі.

Місце і дата написання.

Мета.

І. Покликання Церкви (част. 1-3)

А. Пролог (1:1-2)

Б. Хвала Богові за задумані Ним духовні благословення (1:3-14)

1. Дар духовних благословень (1:3)

2. Основа духовних благословень (1:4-14)

В. Молитва за мудрість та об’явлення (1:15-23)

1. Похвала (1:15)

2. Прохання (1:16-23)

Г. Новий стан кожного зокрема (2:1-10)

1. Колишній стан: мертві для Бога (2:1-3)

2. Новий стан: живі у Богові (2:4-10)

Ґ. Новий стан усіх разом (2:11-22)

1. Твердження про єдність (2:11-13)

2. Роз’яснення єдності (2:14-18)

3. Наслідки єдності (2:19-22)

Д. Розповсюдження тайни (3:1-13)

1. Вступ (3:1)

2. Тайна (3:2-6)

3. Проповідницька діяльність (3:7-12)

4. Прохання (3:13)

Е. Молитва за зміцнення любові (3:14-21)

1. Вступ до молитви (3:14-15)

2. Прохання у молитві (3:16-19)

3. Виголошення хвали (3:20-21)

ІІ. Поведінка Церкви (част. 4-6)

А. Життя у єдності (4:1-16)

1. Основа єдності (4:1-6)

2. Збереження єдності (4:7-16)

Б. Життя у святості (4:17-32)

1. Поведінка старої людини (4:17-19)

2. Поведінка нової людини (4:20-32)

В. Життя у любові (5:1-6)

1. Любіть інших (5:1-2)

2. Утримуйтеся від гріха (5:3-6)

Г. Життя у світлі (5:7-14)

1. Уникайте грішників (5:7-10)

2. Уникайте грішних діянь (5:11-13)

3. Підсумок: освітлення Христа (5:14)

Ґ. Життя у мудрості (5:15-6:9)

1. Застереження (5:15-21)

2. Застосування (5:22-6:9)

Д. Життя у боротьбі (6:10-20)

1. Одягніться в зброю (6:10-13)

2. Стійте у броні (6:14-16)

3. Візьміть останні елементи зброї (6:17-20)

Е. Підсумок (6:21-24)

1. Повідомлення (6:21-22)

2. Вітання (6:23)

3. Благословення (6:24)

Кількість годин: 0

Література

 • Толкования на Послания святого апостола Павла, сокращенно избранные из толкований святого Иоанна Златоуста и некоторых других отцов , Феофилакт Болгарский, блж.
 • Толкование на св. Матфея Евангелиста в 2-х томах , Свт. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольск
 • Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского , Иоанн Златоуст, свт.
 • Священное Писание Ветхого и Нового Завета (Синодальный перевод, любое издание)
 • Священная Библейская история. , Вениамин (Пушкарь), архиеп.
 • Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета , Аверкий (Таушев), архиепископ
 • Законоположительные книги Ветхого Завета , Р. Снигирев.
 • Евангелие Благовестное , Блаж. Феофилакт, архиепископ Болгарский
 • Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций , Сорокин А., прот.
 • Введение в Ветхий Завет. Кн. 1. Общее историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные книги. , Юнгеров П.А., проф
 • Біблія в перекладі Рафаїла Турконяка
 • Біблія в перекладі Івана Хоменка
 • Біблія в перекладі Івана Огієнка
 • Библейская история , Лопухин А.П.
 • Беседы на Шестоднев , Василий Великий, свт.
 • Беседы на книгу Бытия , Иоанн Златоуст, свт.
 • Беседы на Евангелие св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова в 2-х частях. , Свт. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольск