ВСТУП

Автор.

Час і місце написання.

Привід для написання.

Цілі.

Зміст.

І. Стосовно вчення: Глибше життя у Христі (1:1-2:7)

А. Вітання (1:1-2)

Б. Подяка (1:3-8)

В. Прохання (1:9-14)

Г. Вивищення Христа (1:15-20)

Ґ. Примирення через Христа (1:21-23)

Д. Об’явлення тайни Христа (1:24-27)

Е. Досконалість у Христі (1:28-29)

Є. Навчання (мудрість) у Христі (2:1-5)

Ж. Заклик жити у Христі (2:6-7)

ІІ. Стосовно суперечливих питань: Вище життя у Христі (2:8-23)

А. “Гностицизм” помиляється: божественність у Христі (2:8-10)

Б. Легалізм помиляється: дійсність у Христі (2:11-17)

В. Містицизм помиляється: головування у Христі (2:18-19)

Г. Аскетизм помиляється: звільнення у Христі (2:20-23)

ІІІ. Стосовно духовного боку: Внутрішнє життя у Христі (3:1-17)

А. Шукайте духовні цінності (3:1-4)

Б. Полишайте гріхи колишнього життя (3:5-11)

В. Набувайте чесноти нового життя (3:12-17)

IV. Стосовно практичного застосування: Зовнішнє життя у Христі (3:18-4:18)

А. Вдосконалення приватного життя (3:18-4:1)

Б. Вдосконалення життя у молитві (4:2-4)

В. Вдосконалення публічного життя (4:5-6)

Г. Вдосконалення особистого життя (4:7-17)

Ґ. Вітання (4:18)

 

 

Кількість годин: 0

Література

 • Толкования на Послания святого апостола Павла, сокращенно избранные из толкований святого Иоанна Златоуста и некоторых других отцов , Феофилакт Болгарский, блж.
 • Толкование на св. Матфея Евангелиста в 2-х томах , Свт. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольск
 • Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского , Иоанн Златоуст, свт.
 • Священное Писание Ветхого и Нового Завета (Синодальный перевод, любое издание)
 • Священная Библейская история. , Вениамин (Пушкарь), архиеп.
 • Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета , Аверкий (Таушев), архиепископ
 • Законоположительные книги Ветхого Завета , Р. Снигирев.
 • Евангелие Благовестное , Блаж. Феофилакт, архиепископ Болгарский
 • Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций , Сорокин А., прот.
 • Введение в Ветхий Завет. Кн. 1. Общее историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные книги. , Юнгеров П.А., проф
 • Біблія в перекладі Рафаїла Турконяка
 • Біблія в перекладі Івана Хоменка
 • Біблія в перекладі Івана Огієнка
 • Библейская история , Лопухин А.П.
 • Беседы на Шестоднев , Василий Великий, свт.
 • Беседы на книгу Бытия , Иоанн Златоуст, свт.
 • Беседы на Евангелие св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова в 2-х частях. , Свт. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольск