Автор.

Джерела.

Час і місце.

Мета.

Язичницький характер книги.

Взаємозв’язок між Євангелієм від Луки і Євангеліями від Матея і Марка.

Особливості Євангелія від Луки.

І. Пролог і мета Євангелія (1:1-4)

ІІ. Народження і зростання Йоана та Ісуса (1:5-2:52)

А. Звістка про народження (1:5-56)

Б. Народження і дитинство Йоана та Ісуса (1:57-2:52)

ІІІ. Приготування до проповідницької діяльності Ісуса (3:1-4:13)

А. Проповідницька діяльність Йоана Христителя (3:1-20)

Б. Хрещення Ісуса (3:21-22)

В. Родовід Ісуса (3:23-38)

Г. Випробування Ісуса (4:1-13)

IV. Проповідування Ісуса у Галилеї (4:14-9:50)

А. Початок проповідницької діяльності Ісуса (4:14-30)

Б. Підтвердження всевладності Ісуса (4:31-6:16)

В. Проповідь Ісуса на рівному місці (6:17-49)

Г. Проповідування Ісуса у Капернаумі і навколишніх містах (част. 7-8)

Ґ. Ісус навчає Своїх учнів (9:1-50)

V. Подорож Ісуса до Єрусалиму (9:51-19:27)

А. По дорозі до Єрусалиму Ісуса зрікається більшість людей (9:51-11:54)

Б. Ісус навчає Своїх послідовників з огляду на зречення (12:1-19:27)

VI. Проповідницька діяльність Ісуса в Єрусалимі (19:28-21:38)

А. Ісус входить в Єрусалим як Месія (19:28-44)

Б. Ісус у храмі (19:45-21:38)

VII. Смерть, Поховання і Воскресіння Ісуса (част. 22-24)

А. Смерть і поховання Ісуса (част. 22-23)

Б. Воскресіння і об’явлення Ісуса (част. 24)

 

 

Кількість годин: 40

Література

 • Толкования на Послания святого апостола Павла, сокращенно избранные из толкований святого Иоанна Златоуста и некоторых других отцов , Феофилакт Болгарский, блж.
 • Толкование на св. Матфея Евангелиста в 2-х томах , Свт. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольск
 • Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского , Иоанн Златоуст, свт.
 • Священное Писание Ветхого и Нового Завета (Синодальный перевод, любое издание)
 • Священная Библейская история. , Вениамин (Пушкарь), архиеп.
 • Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета , Аверкий (Таушев), архиепископ
 • Законоположительные книги Ветхого Завета , Р. Снигирев.
 • Евангелие Благовестное , Блаж. Феофилакт, архиепископ Болгарский
 • Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций , Сорокин А., прот.
 • Введение в Ветхий Завет. Кн. 1. Общее историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные книги. , Юнгеров П.А., проф
 • Біблія в перекладі Рафаїла Турконяка
 • Біблія в перекладі Івана Хоменка
 • Біблія в перекладі Івана Огієнка
 • Библейская история , Лопухин А.П.
 • Беседы на Шестоднев , Василий Великий, свт.
 • Беседы на книгу Бытия , Иоанн Златоуст, свт.
 • Беседы на Евангелие св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова в 2-х частях. , Свт. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольск