Передмова

Скорочення

Огляд часів Старого Завіту

Біблійні міри і ваги

Вступ

Заголовки Книги Буття

Автор Книги Буття

Характер Книги Буття

Літературна композиція Книги Буття.

1. Мета Книги Буття

2. Основні теми Книги Буття.

3. Будова Книги Буття.

Головне послання Книги Буття.

1. Сотворення.

2. Толдот неба і землі

3. Толдот книги Адама.

4. Толдот Ноя.

5. Толдот синів Ноя

6. Толдот Сима.

7. Толдот Тераха.

8. Толдот Ізмаїла

9. Толдот Ісаака

10. Толдот Ісава.

11. Толдот Ісава, батька Едома

12. Толдот Якова

Теологія Книги Буття

І. Події початку (1:1-11:26)

А. Сотворення (1:1-2:3)

Б. Насліддя сотворення неба і землі (2:4-4:26)

1. Сотворення чоловіка і жінки (2:4-25)

2. Спокуса і падіння (част. 3)

3. Каїн убиває Авеля (4:1-16)

4. Розростання безбожної цивілізації (4:17-26)

В. Насліддя Адама (5:1-6:8)

1. Родовід від Адама до Ноя (част. 5)

2. Згіршення людства (6:1-8)

Г. Насліддя Ноя (6:9-9:29)

1. Покарання потопом (6:9-8:22)

2. Завіт з Ноєм (6:1-17)

3. Прокляття Ханаану (9:18-29)

Ґ. Насліддя синів Ноя (10:1-11:9)

1. Перелік племен (част. 10)

2. Розсіяння у Вавилоні (11:1-9)

Д. Насліддя Сима (11:10-26)

ІІ. Оповіді про патріархів (11:27-50:26)

А. Насліддя Тераха (11:27-25:11)

1. Укладення завіту з Аврамом (11:27-15:21)

2. Дар обіцяного потомства Авраамові, який довів силу своєї віри через випробування (16:1-22:19)

3. Перехід обітниць до Ісаака від віруючого Авраама (22:20-25:11)

Б. Насліддя Ізмаїла (25:12-18)

В. Насліддя Ісаака (25:19-35:29)

1. Перехід обіцяних благословень до Якова, а не до Ісава (25:19-28:22)

2. Благословення Якова на землях його тимчасового помешкання (част. 29-32)

3. Повернення Якова й небезпека згіршення землі (част. 33-35)

Г. Насліддя Ісава (36:1-8)

Ґ. Насліддя Ісава, батька едомітів (36:9-37:1)

Д. Насліддя Якова (37:2-50:26)

1. Продаж Йосифа в Єгипет (37:2-26)

2. Згіршення роду Юди та засвідчення Божого вибору (част. 38)

3. Прихід Йосифа до влади у Єгипті (част. 39-41)

4. Подорож у Єгипет (42:1-47:27)

5. Передумови продовження завітних благословень (47:28-50:26)

 

Кількість годин: 40

Література

  • Церковная история , Евсевий Кесарийский (Памфил)