Вступ

Авторство й час написання

Ціль написання.

Люди, котрим адресована книга.

Літературний стиль

Предмет розгляду

Стосунок Приповідок до інших древніх літературних творів мудрості.

I. Вступна частина (1:1-7)

А. Про автора та літературну форму (1:1)

Б. Ціль написання книги (1:2-6)

В. Тематика книги (1:7)

II. Слова Соломона про цінність і риси мудрості (1:8-9:18)

А. Цінність мудрості у воздаянні честі (1:8-9)

Б. Цінність мудрості у тім, як вона оберігає від біди (1:10-33)

В. Моральні риси мудрості (глава 2)

Г. Благословення мудрості (3:1-12)

Д. Висока цінність мудрості (3:13-20)

Е. Цінність мудрості у побудові стосунків з іншими (3:21-35)

Є. Заклик до пізнання мудрості (4:1-9)

Ж. Цінність мудрості в оберіганні від проблем (4:10-19)

З. Цінність мудрості у збереженні здоров’я (4:20-27)

И. Цінність мудрості в оберіганні від перелюбу (глава 5)

І. Цінність мудрості в оберіганні від бідності (6:1-11)

Ї. Цінність мудрості в оберіганні від упадку (6:12-19)

Й. Цінність мудрості в оберіганні від нечистоти (6:20-7:27)

К. Цінність мудрості, явлена у її чеснотах та благах (8:1-21)

Л. Сила мудрості Господа, явлена у творінні (8:22-36)

М. Цінність мудрості у порівнянні з глупотою (глава 9)

III. Приповідки Соломонові (10:1-22:16)

А. Приповідки щодо праведного й нечестивого життя (глави

10-15)

Б. Приповідки, що славлять праведне життя (16:1-22:16)

IV. Притчі мудрих (22:17-24:34)

А. Тридцять притч мудрих (22:17-24:22)

Б. Додаткові притчі мудрих (24:23-34)

V. Приповідки Соломонові, зібрані людьми Єзекії (глави 25-

29)

VI. Притчі Агура (глава 30)

А. Вступне слово (30:1)

Б. Знання про Бога (30:2-9)

В. Виклад спостережень щодо життя (30:10-33)

VII. Притчі Лемуела (31:1-9)

VIII. Жінка із чеснотами в серці (31:10-31)

 

 

Кількість годин: 40

Література

 • Толкования на Послания святого апостола Павла, сокращенно избранные из толкований святого Иоанна Златоуста и некоторых других отцов , Феофилакт Болгарский, блж.
 • Толкование на св. Матфея Евангелиста в 2-х томах , Свт. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольск
 • Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского , Иоанн Златоуст, свт.
 • Священное Писание Ветхого и Нового Завета (Синодальный перевод, любое издание)
 • Священная Библейская история. , Вениамин (Пушкарь), архиеп.
 • Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета , Аверкий (Таушев), архиепископ
 • Законоположительные книги Ветхого Завета , Р. Снигирев.
 • Евангелие Благовестное , Блаж. Феофилакт, архиепископ Болгарский
 • Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций , Сорокин А., прот.
 • Введение в Ветхий Завет. Кн. 1. Общее историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные книги. , Юнгеров П.А., проф
 • Біблія в перекладі Рафаїла Турконяка
 • Біблія в перекладі Івана Хоменка
 • Біблія в перекладі Івана Огієнка
 • Библейская история , Лопухин А.П.
 • Беседы на Шестоднев , Василий Великий, свт.
 • Беседы на книгу Бытия , Иоанн Златоуст, свт.
 • Беседы на Евангелие св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова в 2-х частях. , Свт. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольск