Наступна зустріч: 19 квітня, 2020, 10:00.


 


 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАНЯ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ЦЕРКОВНА ЖУРНАЛІСТИКА”

Бакалавр церковної журналістики. Спеціальність Церковна журналістика. Видавнича справа та редагування. Православне богослов’я. Вчитель фахових дисциплін. Вчитель предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Журналіст. Фахівець із комунікацій (зі знанням англійської, новогрецької та румунської мов)” (термін навчан- ня – 4 роки).


Магістр церковної журналістики. Спеціальність Церковна журналістика. Видавнича справа та редагування. Православне богослов’я. Викладач фахових дисциплін. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Журналіст. Фахівець із комунікацій (зі знанням англійської, новогрецької та румунської мов)(термін навчан-ня – 2 роки).


Факультет церковної журналістики – це альтернативний підхід до вишколу фахівців-практиків у сфері церковних і світських медіа. В його основі закладене: формування у студентів розуміння духовних і моральних принципів обраної професії.


Спеціальність з церковної журналістики Чернівецького православного богословського інституту – інтенсивна чотирирічна бакалаврська та дворічна магістерська програма, що готує церковних журналістів-практиків за сучасними європейськими стандартами. Навчання на факультеті церковної журналістики дає практичні знання з усіх актуальних форм журналістики, навички володіння основними технологічними інструментами медіа дозволяє розширити духовний світогляд і зрозуміти цінність професії.


Нашими студентами можуть стати випускники загальноосвітніх середніх шкіл, молодші спеціалісти, бакалаври або магістри будь-яких спеціальностей, із досвідом журналістської роботи або без нього.


Навчальні курси бакалаврату:

1. Літературне редагування. 2. Основи видавничої справи. 3. Основи редагування. 4. Поліграфія. 5. Теорія та історія видавничої справи і редагування. 6. Історія української видавничої справи. 7. Коректура. 8. Газетно-журнальне виробництво. 9. Комп'юторна графіка. 10. Макетування та верстка. 11. Вступ до спеціальності. 12. Електронні видання (веб-дизайн та програмування). 13. Термінознавство. 14. Шифрознавство. 15. Художнє оформлення видання. 16. Художньо-технічне редагування. 17. Теорія та історія соціальних комунікацій. 18. Основи церковної журналістики. 19. Основи реклами та зв‘язків із громадськістю. 20. Українське журналістикознавство. 21. Теорія і методика журналістської творчості. 22. Комунікаційні технології. 23. Медіаосвіта. 24. Інтернет-журналістика. 25. Українська мова у професійному спілкуванні. 26. Теорія твору і тексту. 27. Практична стилістика. 28. Український правопис. 29. Історія української журналістики. 30. Основи наукових досліджень. 31. Публіцистика. 32. Зарубіжна література. 33. Літературний стиль. 34. Українська література. 35. Газетно-журнальні жанри. 36. Журналістська майстерність. 37. Історія української культури. 38. Постановка голосу. 39. Прямоефірне радіомовлення. 40. Прямоефірне телевізійне мовлення. 41. Газетно-журнальне редагування. 42. Радіожурналістика. 43. Риторика. 44. Тележурналістика. 45. Основи професійної комунікації. 46. Основи професійної діяльності. 47. Новогрецька мова. 48. Англійська мова. 49. Румунська мова. Окрім того, ґрунтовне засвоєння богословських предметів уможливлюється завдяки викладанню курсів: 50. Догматичне богослов’я. 51. Загальноцерковна історія. 52. Історія православ’я на Русі. 53. Катехизис. 54. Літургіка. 55. Святе Письмо Нового Завіту. 56. Святе Письмо Старого Завіту. 57. Біблійна історія. 58. Агіографія. 59. Моральне богослов’я. 60. Церковнослов’янська мова. 61. Курсові роботи з фахових дисциплін. 62. Навчальна практика. 63. Виробнича практика. 64. Комплексний іспит зі спеціальності. 65. Кваліфікаційна робота бакалавра.


Навчальні курси магістратури:

1. Право видавця та редактора. 2. Текстознавство. 3. Документоз- навство. 4. Архівознавство. 5. Статистичні методи дослідження. 6. Медіакритика. 7. Сучасна українська публіцистика. 8. Методика і організація наукових досліджень. 9. Історія зарубіжної жерналістики. 10. Міжнародна журналістика. 11. Сучасна зарубіжна публіцистика. 12. Світові інформаційні системи. 13. Медіапланування. 14. Іміджологія. 15. Органіація роботи прес-служби. 16. Соціологія. 17. Курсові роботи з фахових дисциплін. 18. Навчальна практика. 19. Виробнича практика. 20. Видавничі стандарти. 21. Видавничо-поліграфічна техніка і технологія. 22. Електронні видання та Інтернет. 23. Нові інформаційні технології у видавничій справі та редагуванні. 24. Основи статистики. 25. Комплексний іспит зі спеціальності. 26. Магістерська дисертація. 27. Педагогіка. 28. Візантологія. 29. Еклезіологія. 30. Пастирське богослов’я. 31. Порівняльне богослов’я. 32. Історія помісних Церков. 33. Патрологія. 34. Сотеріологія та есхатологія. 35. Педагогіка і психологія вищої школи. 36. Канонічне право. 37. Основне богослов’я. 38. Історія древніх Церков. 39. Латинська мова. 40. Давньогрецька мова.


Після завершення навчання студенти факультету церковної журналістики можуть працювати у видавництвах, на православному радіо і телебаченні, редакторами в редакціях церковних, світських друкованих та електронних видань, журналістами, відеографами, режисерами, сценаристами, репортерами, колумністами, аналітиками, кореспондентами, створювати власні медіа, ведучими програми, журналістами мультимедійних видань засобів масової інформації, коментаторами, кореспондентами, оглядачами в редакційно-видавничих відділах інформаційних установ, в рекламних агентствах, на радіо й телебаченні, викладачами вищих навчальних закладів.


Після повного курсу навчання фахівець із церковної журналістики може обіймати посади: церковного літературного редактора, церковного тележурналіста, церковного кореспондента, менеджера церковного інтернет-видання, церковного прес-секретаря, менеджера (просування церковних ЗМІ в соціальних мережах), головного редактора православних телепрограм, директора церковних програм (радіо-, телевізійних), начальника церковного відділу зв’язків з гро- мадськістю, церковного редактора-перекладача, ведучого церковних телерадіопрограм, редактора православних сайтів, коректора, церковного журналіста, керівника редакційно-видавничого відділу церковних і світських установ.


Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: церковний журналіст, фахівець із комунікацій (зі знанням англійської, новогрецької та румунських мов), репортер, кореспондент, коментатор, оглядач у церковних засобах масової інформації, співробітник інформаційних агенцій, прес-секретар; фахівець зі зв’язків із громадськістю; диктор, телеведучий; випусковий редактор, співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю.

Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна

Прийом документів: 01 травня – 31 серпня

Після закінчення терміну навчання студенти отримають диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR і МАГІСТРА/MASTER  Чернівецького православного богословського інституту європейського зразка.

За детальнішою інформацією звертатися за адресою:
58004, м. Чернівці, вул. Краматорська, 1-В,

тел: (0372) 51-53-64; + 38050-204-75-30, + 38068-533-53-30.

Електронна адреса: cpbicpbicpbi@gmail.com;

http://www.cpbi.info;

.