ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ
БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Абітурієнтам

Переглядів: 11998

 

 

 

Чернівецький православний богословський інститут


.

Статут інституту затверджений Міністерством освіти і науки України від 07.11.2007 року (наказ №988). Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №708544 від 16 листопада 2007 р.

Україна, 58004,м.Чернівці, вул.Краматорська,1в,

Тел. 0502047530,0960697880 www.cpbi.info;cpbi@meta.ua;http://moodle.cpbi.info/

Навчання в інституті                                                                

Чернівецький православний богословський інститут – вищий навчальний заклад, що готує бакалаврів за спеціальністю  ”Православне богослов’я. Перекладач грецької мови. Викладач дисциплін у галузі богослов’я“, (термін навчання - 4 роки) та магістрів за спеціальністю  ”Православне богослов’я. Перекладач давньогрецької і новогрецької мов. Викладач дисциплін у галузі богослов’я (термін навчання - 2 роки).


В інституті функціонує факультет богослов'я. На факультеті існує чотири кафедри: Богослов'я, Біблійної історії  та текстології, Греко-руських церковних відносин, Візантийської та новргрецької філології. Інститут готує фахівців з спеціальності: "Православне богослов’я”.
Підготовка фахівців за спеціальністю  “Православне богослов’я” здійснюється на кафедрі “Богослов’я”.

Студенти опановують комп’ютер (підтримка православних інтернет-ресурсів, православне програмне забезпечення, обслуговування комп’ютерної техніки та інше).

В інституті існують СТАЦІОНАРНА, ЗАОЧНА і ДИСТАНЦІЙНА форми навчання.

На програмі БАКАЛАВРА православного богослов’я можуть навчатися особи, які мають повну середню освіту та випусники духовних училищ.На програмі МАГІСТРА  православного богослов’я можуть навчатися випусники духовних семінарій, та особи, які мають вищу базову освіту.
Студенти  інших світських і духовних навчальних закладів,  вітчизняних та закордонних,  одночасно можуть заочно , дистанційно навчатися  і в  богословському     інституті.
Після закінчення терміну навчання студенти отримають диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR і МАГІСТРА/MASTER ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА визнаного в усіх країнах Європи.

Кращі студенти отримують направлення на навчання до університетів країн Західної Європи та Америки. Здібні до наукової діяльності можуть продовжити навчання в АСПІРАНТУРІі та ДОКТОРАНТУРІ при інституті.
                                                                                               

Чернівецький православний богословський інститут проводить набір на навчання за магістерською програмою зі спеціальності Православне богослов’я. Перекладач  давньогрецької і новогрецької мов. Викладач дисциплін у галузі богослов’я. Термін навчання – 2 роки. Після завершення навчання випускники отримують диплом магістра Православного богослов’я та Перекладу“ і спеціальність Православне богослов’я. Перекладач давньогрецької і новогрецької мов.Викладач дисциплін у галузі богослов'я .

На навчання за магістерською програмою приймаються випускники духовних семінарій та особи, які мають вищу базову освіту. Викладання давньогрецької та новогрецької мов ведуть висококваліфіковані фахівці, які закінчили Афінський та Салонікійський національні університети (Греція) й отримали спеціальність Грецька мова і Філологія“.

 Після завершення магістерського циклу випусники отримують диплом європейського зразка та зможуть продовжувати навчання в аспірантурі при інституті або докторантурі вищих навчальних закладів Греції за богословським або філологічним напрямом.

Після захисту наукової дисертації здобувачі отримують науковий ступінь доктора богословських або філологічних наук, який визнається у Греції й Україні.

Інститут надає підтримку успішним студентам щодо грантів для стажування за кордоном. Випускники мають можливість влаштуватися працювати за фахом у богословському інституті та інших духовних навчальних закладах, церковних установах, паломницьких центрах, а також займатися науково-богословською діяльністю, досліджувати і перекладати святоотцівську творчу спадщину з грецької на українську мову, брати участь у налагодженні церковно-державних зв’язків між Грецією, Кіпром, грецькою діаспорою та Україною.

Окрім того, диплом магістра православного богослов’я  та перекладу дає професійні права викладати грецьку мову у вищих навчальних закладах і загальноосвітніх школах, а також працювати у засобах масової інформації, готельній та туристичній галузях та різних державних і приватних установах.

Студенти богословського інституту забезпечуються підручниками для навчання, бібліотекою, комп’ютерною технікою, трьохразовим харчуванням та житлом з усіма побутовими зручностями.

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Високий рівень вимог щодо освітніх стандартів сучасного глобалізованого світу зумовлює необхідність активного запровадження кращих досягнень зі сфери організації та розробки новітніх форм надання високоякісної освіти у вітчизняний освітній простір. Зважаючи на це, Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання всіх бажаючих здобути богословську освіту відповідно до практично апробованих принципів і стандартів інтегративного навчання кращих Вузів світу. Заради надання високоякісних освітніх послуг Інститут пропонує власні навчально-методичні напрацювання із якнайкомпактнішим залучення сучасних IT-технологій у сфері надання духовної освіти, спеціфічні підходи та творчі новації у розробці новітнього проекту універсальної форми дистанційного навчання. Пропонована форма навчання має низку переваг, серед яких: можливість у зручний час самостійно засвоювати необхідний навчальний матеріал, поповнювати й покращувати свої знання з усіх навчальніх курсів, що вивчаються в інституті, проходити оцінювання знань в он-лайн режимі. Завдяки розробленій системі дистанційного навчання всі бажаючі зможуть отримати вищу богословську освіту відповідно до світових освітніх стандартів.

Підготовка фахівців за дистанційною формою навчання в Чернівецькому православному богословському інституті здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”Бакалавр” – спеціальність ”Православне богослов’я” (термін навчання – 4 роки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем ”Магістр” – спеціальність ”Православне богослов’я” (термін навчання – 2 роки).

За програмами освітньо-кваліфікаційного рівня ”Бакалавр” та освітньо-кваліфікаційного рівня ”Магістр” можуть навчатися:

  • Ø священнослужителі та церковнослужителі;
  • Ø випускники загальноосвітніх шкіл, духовних училищ і духовних семінарій;
  • Ø викладачі дисциплін етико-морального спрямування державних навчальних закладів і церковних недільних шкіл;
  • Ø особи, які не мають можливості одержати високоякісні освітні послуги в традиційній системі освіти через професійну зайнятість, географічну віддаленість від навчальних закладів, за сімейними обставинами;
  • Ø особи з особливими потребами й особи, які мають медичні обмеження для здобуття освіти у вищих навчальних закладах з традиційними формами навчання;
  • Ø військові капелани, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, прикордонної та пенітенціарної служби. Керівники державних органів управління різних рівнів;
  • Ø студенти, які бажають паралельно отримати іншу спеціальність. Безробітні та особи, які бажають здобути другу освіту;
  • Ø Громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном. Україномовні громадяни зарубіжних країн.

Після закінчення терміну навчання студенти отримають диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR і МАГІСТРА/MASTER європейського зразка. Кращі студенти отримують направлення на навчання до університетів країн Західної Європи та Америки. Здібні до наукової діяльності можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі при інституті.

Можливості дистанційного здобуття освіти звільняє від необхідності відвідування аудиторних занять, розкриває перспективи навчання у зручних для студента режимі, способі, об’ємі навчального навантаження та місці.

Дистанційна форма навчання передбачає самостійне опанування студентами навчальних дисциплін за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, що створює всі умови для повноцінного використання комплексу сучасних електронних засобів навчання, навчально-методичних посібників, підручників, авторських розробок лекційних та практичних занять, спецкурсів із поетапним долученням до всієї навчальної бази інституту. Пропонується можливість навчання за індивідуальним навчальним планом. Кожен студент матиме змогу сформувати зручний для себе розклад і графік навчального процесу. Вісокоякісне програмне забезпечення сприятиме зручності в організації та ефективності самого навчального процесу, виконуючи консультаційні функції при розробці індивідуальних навчальних планів, створення компактних форм сприйняття та контролю засвоєного матеріалу, фіксації рівня успішності та ін.

В основу програм дистанційного навчання інституту закладений модульний принцип, навчальні плани сформовані на основі окремих навчальних дисциплін. Теоретичний матеріал вивчається за допомогою електронних навчальних курсів, підручників, аудіо- та відеолекцій. Засвоєння практичного матеріалу здійснюється за допомогою практичних занять, диспутів і семінарів у режимі відео-конференцій. За бажанням студент отримує можливості повноцінного спілкування з викладачами, отримання необхідних консультацій у режимі off- та on-line.

Навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять студента з викладачем.

Перевірка знань здійснюється як у дистанційній формі, так і під час очних сесій. Складання екзаменаційної сесії відбувається дистанційно – виконання контрольних робіт, співбесіди за допомогою Skype, або явкою студента до навчального закладу (як правило, на один день)

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Студенти забезпечуються навчанням, підручниками, бібліотекою, комп’ютерною технікою, триразовим харчуванням, проживанням та всіма побутовими зручностями.

Навчальний процес здійснюється у корпусі, де працюють 15 лекційних аудиторій та спеціалізованих лабораторій перекладу, комунікації, редагування. Загальна площа приміщень, що використовуються для проведення навчально-лабораторних занять, адміністративних, господарських та інших потреб, становить 1053м2.

Підрозділи інституту мають можливість вести навчальну роботу, отримувати наукову інформацію, користуватись бібліотечними фондами всього світу. Комп’ютери об’єднані в єдину мережу, яка підключена до Інтернету. В інституті є бібліотека, читальний зал, актовий зал, спортзал, кухня, їдальня, медпункт. На базі навчального закладу організовано хор.

Навчальний корпус інституту під’єднаний до інженерних мереж (газ, водогін, каналізація, тепломережі, електропостачання, слабкострумні мережі).

Інститут продовжує розвиватися: збудував новий триповерховий корпус загальною площею1550 м2. . У ньому розміщується церква в честь Трьох Святителів, спальні і побутові кімнати, бібліотека, читальний зал, археологічний музей, та інші приміщення.
Підготовкою богословів, у Чернівецькому православному богословському інституті закладається основа наукового центру, який збагатить вітчизняну богословську науку новими відкриттями, важливими дослідженнями, науковими працями, значними досягненнями у важливій галузі, яка тривалий час не розвивалася в нашій країні.

Поступаючим потрібно здати в канцелярію інституту слідуючі документи:

1. Прохання на ім’я ректора ЧПБІ.
2. Анкета на бланку (заповнюється під час подання документів).
3. Автобіографія.
4. Чотири фотокартки.
5. Документ про народження (оригінал та дві копії).
6. Документ про освіту ( оригінал та дві копії).
7. Медичну довідку (форма 086у для поступаючих у ВУЗ).
8. Довідку про хрещення.
9. Довідку про шлюб (одруженим).
10. Рекоминдацію єпархіального архієрея або парафіяльного священика Української Православної Церкви.

Документи приймаються з 1 травня до 30 серпня. 
Співбесіда та всупні іспити розпочнуться з 30 серпня.


Від вступників вимагається тверде знання й осмислення молитв:
«Слава Тєбє, Боже наш, слава Тєбє», «Царю Нєбєсний...», «Святий Боже...», «Пресвятая Тройце...», «Отче наш...», «Пріідітє поклонімся...»;
ранішніх: «От сна востав...», «Боже, очісті мя, грєшнаго...», Ангелу-хранителю;
вечірніх: «Боже Вєчний...», «Вседержителю, Слово Отче...», «Благаго Царя Благая Мати...», Ангелу-хранителю;
Божої Матері: «Богородице Дєво, радуйся...», «Достойно єсть...», «Взбранной Воєводє...», «Мілосєрдія двєрі...», «Нє імами іния помощі...»;
Символ віри. Молитва святого Єфрєма Сіріна. Молитва перед Святим Причастям «Вєрую, Господі, і ісповєдую...». Десять заповідей. Заповіді Блаженств. Тропарі двунадесятих свят. Тропарь своєму святому. Псалом 50-й и 90-й.
Ті, що поступають повинні вільно читати богослужбові книги на церковнослав’янскій мові.

Программа співбесіди і вступних випробувань

для абітурієнтів:
Білет№1
Дні творіння.
Добовий круг богослужінь. Назвати всі служби, що входять в його склад.
Священне Писання і Священне Передання.
Зішестя Святого Духа на апостолів.Білет№2
Життя перших людей у раю.
Дзвінниці при храмах.
Божественне Об'явлення.
Святий первомученик Стефан.Білет№3
Гріхопадіння.
Богослужбові книги.
Свята Трійця.
Навернення Савла.Білет №4
Всесвітній потоп.
Дванадцять Господніх свят і дні їх святкування.
Невидимий світ.
Діяльність Святих апостолів.Білет №5
Авраам.
Вечірня. Її символічне значення.
Боголюдина Іісус Христос.
Міланський едикт Констянтина Великого 313 року і його значення.Білет №6
Загибель Содому і Гоморри.
Ранішня. Її символічне значення.
Святе таїнство Хрещення.
Вселенські Собори.Білет №7
Сінайське законодавство.
Вживання дзвону і його значення.
Святе таїнство Причастя.
Розділення Церкви в 1054 році.Білет №8
Цар Давид.
Загальне поняття про Божественну Літургію. Поділ Літургії на частини. Загальне поняття про Божественну Літургію. Поділ Літургії на частини.
Воскресіння Іісуса Христа.
Православна Церква.Білет №9
Цар Соломон.
Багатоденні і одноденні пости в Православній Церкві.
Другий прихід Господа нашого Іісуса Христа.
Католицька Церква.Білет №10
Пророк Ілля.
Які свята є перехідними і неперехідними?
Про Святого Духа.
Протестанська Церква.Білет №11
Народження Іоанна Предтечі.
Таїнство Священства. Церковна ієрархія.
Страшний суд.
Хрещення Русі.

Білет№12
Зішестя Святого Духа.
Іконостас.
Чому ми називаємось православними християнами.
Брестська унія.

Білет №13
Народження Христа.
Православний храм, його частини і внутрішнє убрання.
Про молитву.
Переказ про Святого апостола Андрія Первозванного.

Білет №14
Хрещення Ісуса Христа.
Підготовчі тижні Великого поста.
Заповіді блаженства.
Свята рівноапостольна Ольга.Білет№15
Покликання Апостолів.
Зовнішній вигляд православних храмів.
Зовнішній і внутрішній закон Божий.
Святий рівноапостольний Володимир.Білет №16
Усічення глави Іоанна Предтечі.
Вівтар і його начиння.
Заповіді Божі.
Свято-Успенська Києво-Печерська ЛавраБілет №17
Преображення Господнє.
Свято Пасхи, основні особливості богослужіння цього дня.
Відпавші ангели.
Свято-Успенська Почаївська Лавра.Білет №18
Воскрешення Лазаря.
Таїнства Церкви і їх значення в житті християнина.
Пресвята Діва Марія.
Святий митрополит Петро Могила.Білет №19
Розп`ятя і смерть Ісуса Христа.
Особливі дні поминання покійних (третій, дев'ятий і сороковий дні, річниця).
Ангели.
Преподобний Іов Почаївський.Білет №20
Воскресіння Ісуса Христа.
Церковнослужителі Православної Церкви, їх сан і обов'язки.
Вселенські Собори.
 Преподобні Антоній і Феодосій Печерські. 


 
 
                                  


 

 

 

 

 

 
 

 

Наше опитування:
Вам подобається нове оформлення сайту?

 Так
 Ні
 50/50

 
Підписка:
Дізнавайтесь свіжі новини першими за допомогою поштової розсилки, введіть вашу email адресу, і Ви будете завжди в курсі всіх наших новин.

Україна
58004 м.Чернівці
вул. Краматорська, 1в
тел. 0502047530, 0960697880
веб-сайт: http://www.cpbi.info  e-mail: