ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ
БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

ІСТОРІЯ ВІДРОДЖЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВСЬКОГО ІНСТИТУТУ 1999-2016

Переглядів: 6077


У 1999 році на Буковині був відроджений Чернівецький православний богословський інститут – найстаріший вищий навчальний заклад у нашому краю, який свого часу був центром богословської освіти в Південно-Східній Європі. Заснований 1827 року, він існує вже 189 рік. Він є спадкоємцем Греко-Східного богословського інституту 1827-1875 рр. та Греко-орієнтального богословського факультету 1875-1944 рр.

Статут інституту затверджений Міністерством освіти і науки України від 07.11.2007 року (наказ №988). Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №708544 від 16 листопада 2007 р.

Навчання в інституті

Чернівецький православний богословський інститут – вищий навчальний заклад, що готує бакалаврів за спеціальністю  ”Православне богослов’я. Перекладач грецької мови. Викладач дисциплін у галузі богослов’я  (термін навчання - 4 роки) та магістрів за спеціальністю  ”Православне богослов’я. Перекладач давньогрецької і новогрецької мов. Викладач дисциплін у галузі богослов’я (термін навчання - 2 роки).

В інституті функціонує  факультет богослов'я. На факультеті існує чотири кафедри: Богослов’я, Біблійної історії та текстології, Греко-руських церковних відносин, Візантійської та новогрецької філології. Інститут готує фахівців з спеціальності: „Православне богослов’я”.

Підготовка фахівців за спеціальністю  “Православне богослов’я”, здійснюється на кафедрі "Богослов’я”.

В інституті існують СТАЦІОНАРНА, ЗАОЧНА і ДИСТАНЦІЙНА форми навчання.

На програмі БАКАЛАВРА можуть навчатися особи, які мають повну середню освіту та випусники духовних училищ.На програмі

МАГІСТРА можуть навчатися  випусники духовних семінарій, та особи, які мають вищу базову освіту.

Cтуденти  інших світських і духовних навчальних закладів, вітчизняних та закордонних одночасно можуть заочно , дистанційно

навчатися  і в  богословському     інституті.

Після закінчення терміну навчання студенти отримають диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR і МАГІСТРА/MASTER ЄВРОПЕЙСЬКОГО

ЗРАЗКА визнаного в усіх країнах Європи.

Кращі студенти отримують направлення на навчання до університетів країн Західної Європи та Америки. Здібні до наукової

діяльності можуть продовжити навчання в АСПІРАНТУРІ та ДОКТОРАНТУРІ при інституті.

Чернівецький православний богословський інститут проводить набір на навчання за магістерською програмою зі спеціальності Православне богослов’я. Перекладач  давньогрецької і новогрецької мов. Викладач дисциплін у галузі богослов’я. Термін навчання – 2 роки. Після завершення навчання випускники отримують диплом магістра Православного богослов’я та Перекладу“ і спеціальність Православне богослов’я. Перекладач давньогрецької і новогрецької мов.Викладач дисциплін у галузі богослов'я .

На навчання за магістерською програмою приймаються випускники духовних семінарій та особи, які мають вищу базову освіту. Викладання давньогрецької та новогрецької мов ведуть висококваліфіковані фахівці, які закінчили Афінський та Салонікійський національні університети (Греція) й отримали спеціальність Грецька мова і Філологія“.

 Після завершення магістерського циклу випусники отримують диплом європейського зразка та зможуть продовжувати навчання в аспірантурі при інституті або докторантурі вищих навчальних закладів Греції за богословським або філологічним напрямом.

Після захисту наукової дисертації здобувачі отримують науковий ступінь доктора богословських або філологічних наук, який визнається у Греції й Україні.

Інститут надає підтримку успішним студентам щодо грантів для стажування за кордоном. Випускники мають можливість влаштуватися працювати за фахом у богословському інституті та інших духовних навчальних закладах, церковних установах, паломницьких центрах, а також займатися науково-богословською діяльністю, досліджувати і перекладати святоотцівську творчу спадщину з грецької на українську мову, брати участь у налагодженні церковно-державних зв’язків між Грецією, Кіпром, грецькою діаспорою та Україною.

Окрім того, диплом магістра православного богослов’я  та перекладу дає професійні права викладати грецьку мову у вищих навчальних закладах і загальноосвітніх школах, а також працювати у засобах масової інформації, готельній та туристичній галузях та різних державних і приватних установах.

Студенти богословського інституту забезпечуються підручниками для навчання, бібліотекою, комп’ютерною технікою, трьохразовим харчуванням та житлом з усіма побутовими зручностями.

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Високий рівень вимог щодо освітніх стандартів сучасного глобалізованого світу зумовлює необхідність активного запровадження кращих досягнень зі сфери організації та розробки новітніх форм надання високоякісної освіти у вітчизняний освітній простір. Зважаючи на це, Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання всіх бажаючих здобути богословську освіту відповідно до практично апробованих принципів і стандартів інтегративного навчання кращих Вузів світу. Заради надання високоякісних освітніх послуг Інститут пропонує власні навчально-методичні напрацювання із якнайкомпактнішим залучення сучасних IT-технологій у сфері надання духовної освіти, спеціфічні підходи та творчі новації у розробці новітнього проекту універсальної форми дистанційного навчання. Пропонована форма навчання має низку переваг, серед яких: можливість у зручний час самостійно засвоювати необхідний навчальний матеріал, поповнювати й покращувати свої знання з усіх навчальніх курсів, що вивчаються в інституті, проходити оцінювання знань в он-лайн режимі. Завдяки розробленій системі дистанційного навчання всі бажаючі зможуть отримати вищу богословську освіту відповідно до світових освітніх стандартів.

Підготовка фахівців за дистанційною формою навчання в Чернівецькому православному богословському інституті здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”Бакалавр” – спеціальність ”Православне богослов’я” (термін навчання – 4 роки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем ”Магістр” – спеціальність ”Православне богослов’я” (термін навчання – 2 роки).

За програмами освітньо-кваліфікаційного рівня ”Бакалавр” та освітньо-кваліфікаційного рівня ”Магістр” можуть навчатися:

 • Ø священнослужителі та церковнослужителі;
 • Ø випускники загальноосвітніх шкіл, духовних училищ і духовних семінарій;
 • Ø викладачі дисциплін етико-морального спрямування державних навчальних закладів і церковних недільних шкіл;
 • Ø особи, які не мають можливості одержати високоякісні освітні послуги в традиційній системі освіти через професійну зайнятість, географічну віддаленість від навчальних закладів, за сімейними обставинами;
 • Ø особи з особливими потребами й особи, які мають медичні обмеження для здобуття освіти у вищих навчальних закладах з традиційними формами навчання;
 • Ø військові капелани, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, прикордонної та пенітенціарної служби. Керівники державних органів управління різних рівнів;
 • Ø студенти, які бажають паралельно отримати іншу спеціальність. Безробітні та особи, які бажають здобути другу освіту;
 • Ø Громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном. Україномовні громадяни зарубіжних країн.

Після закінчення терміну навчання студенти отримають диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR і МАГІСТРА/MASTER європейського зразка. Кращі студенти отримують направлення на навчання до університетів країн Західної Європи та Америки. Здібні до наукової діяльності можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі при інституті.

Можливості дистанційного здобуття освіти звільняє від необхідності відвідування аудиторних занять, розкриває перспективи навчання у зручних для студента режимі, способі, об’ємі навчального навантаження та місці.

Дистанційна форма навчання передбачає самостійне опанування студентами навчальних дисциплін за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, що створює всі умови для повноцінного використання комплексу сучасних електронних засобів навчання, навчально-методичних посібників, підручників, авторських розробок лекційних та практичних занять, спецкурсів із поетапним долученням до всієї навчальної бази інституту. Пропонується можливість навчання за індивідуальним навчальним планом. Кожен студент матиме змогу сформувати зручний для себе розклад і графік навчального процесу. Вісокоякісне програмне забезпечення сприятиме зручності в організації та ефективності самого навчального процесу, виконуючи консультаційні функції при розробці індивідуальних навчальних планів, створення компактних форм сприйняття та контролю засвоєного матеріалу, фіксації рівня успішності та ін.

В основу програм дистанційного навчання інституту закладений модульний принцип, навчальні плани сформовані на основі окремих навчальних дисциплін. Теоретичний матеріал вивчається за допомогою електронних навчальних курсів, підручників, аудіо- та відеолекцій. Засвоєння практичного матеріалу здійснюється за допомогою практичних занять, диспутів і семінарів у режимі відео-конференцій. За бажанням студент отримує можливості повноцінного спілкування з викладачами, отримання необхідних консультацій у режимі off- та on-line.

Навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять студента з викладачем.

Перевірка знань здійснюється як у дистанційній формі, так і під час очних сесій. Складання екзаменаційної сесії відбувається дистанційно – виконання контрольних робіт, співбесіди за допомогою Skype, або явкою студента до навчального закладу (як правило, на один день)

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів здійснюється в аспірантурі і докторантурі

Прийом в аспірантуру і докторантуру проводиться по двох програмах: доктора богослов’я і доктора богословських наук. На програму доктора богослов’я приймаються випускники православних академій, а також випускники світських вищих навчальних закладів. На програму доктора богословських наук приймаються особи котрі мають наукову ступінь кандидата богослов’я, або наукову ступінь з інших галузей наук.

Прийом до аспірантури та докторантури проводиться на   кафедри:

 1. Богослов'я;
 2. Біблійної історії та текстології;
 3. Греко-руських церковних відносин.

Кращі студенти отримують направлення на навчання до університетів країн Західної Європи та Америки. Здібні до наукової діяльності можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі при інституті.

Навчальний процес здійснюється у корпусі, де працюють 15 лекційних аудиторій та спеціалізованих лабораторій перекладу, комунікації, редагування. Загальна площа приміщень, що використовуються для проведення навчально-лабораторних занять, адміністративних, господарських та інших потреб, становить 1050 м2.

Підрозділи інституту мають можливість вести навчальну роботу, отримувати наукову інформацію, користуватись бібліотечними фондами всього світу. Комп’ютери об’єднані в єдину мережу, яка підключена до Інтернету.  В інституті є бібліотека, читальний зал, актовий зал, спортзал, кухня, їдальня, медпункт.

Навчальний корпус інституту під’єднаний до інженерних мереж (газ, водогін, каналізація, тепломережі, електропостачання, слабкострумні мережі).

Інститут продовжує розвиватися: побудований новий триповерховий корпус загальною площею 1550 м2. У ньому розміщені церква в честь Трьох Святителів, спальні і побутові кімнати,  бібліотека, читальний зал, та інші приміщення.

Підготовкою богословів у Чернівецькому православному богословському інституті закладається основа наукового центру, який збагатить вітчизняну богословську науку новими відкриттями, важливими дослідженнями, науковими працями, значними досягненнями у важливій галузі, яка тривалий час не розвивалася в нашій країні.  

 Навчання за кордоном

У Чернівецькому православному богословському інституті  ґрунтовно вивчається грецька мова. Ми працюємо над удосконаленням навчального процесу, тому виникла потреба у висококваліфікованих викладачах. Найкращим спеціалістом з іноземної мови може бути той, хто здобув філологічну освіту на батьківщині цієї мови. Тож ректорат інституту звернувся до уряду Греції прийняти двох своїх випускників на навчання до університетів. До нашого побаження прислухались, і Павлу Січкарю та Олені Січкар надано можливість навчатися в Афінському національному університеті, а Віктору Сушку – в Фессалонікійському. У цих закладах вони здобуватимуть другу вищу освіту зі спеціальності «грецька мова та філологія». Ми вдячні уряду Греції за надану можливість випускникам інституту здобувати філологічну освіту в країні, мову якої вони викладатимуть у нашому навчальному закладі. Сподіваємося, що зможемо налагодити плідну співпрацю із вузами Греції, завдяки чому значно підвищиться освітній рівень Черівецького православного богословського інституту і що сприятиме зміцненню взаємозв’язків між нашими єдиновірними православними народами.

Можливості навчального закладу щодо підготовки фахівців з спеціальності ”Православне богослов’я“

Спеціальна підготовка богословів зумовлена великою потребою у фахівцях, спроможних працювати в специфічній галузі, яка має дуже важливе значення для духовного відродження народу і становлення держави. Без спеціальних знань практично неможливо глибоко й усебічно дослідити цінний історичний матеріал, який дійшов до нас, вивчити наукові праці вчених богословів, якими славилася Буковина та почати розбудовувати і цю необхідну для нашої Церкви і суспільства галузь науки.

Бакалаврська програма

Бакалаврат є академічним циклом навчання, на якому студенти здобувають знання, вміння і компетенції, необхідні насамперед для пастирської, а також релігійно-просвітницької, місіонерської та церковно-соціальної діяльності в умовах сучасного суспільства.

Навчаючись за бакалаврською програмою, студент зобов'язаний оволодіти наступними результатами навчання: артикулювати в систематичній формі основні положення православного віровчення; використовувати загальногуманітарні знання в освоєнні богословських дисциплін; застосовувати богословські та загальногуманітарні знання в пастирському служінні, церковному адмініструванні в рамках приходу, викладанні богословських предметів на рівні середньої церковної і світської освіти, соціальному та місіонерському служінні, а також у роботі з молоддю та ЗМІ; застосовувати богословські знання для власного духовного зростання, а також для сприяння духовного росту інших людей; використовувати базові методи наукового дослідження в галузі богослов'я; ясно і систематично викладати богословські знання в усній чи письмовій формі, адаптуючи їх як для церковної, так і нецерковної аудиторій; вміти здійснювати богослужіння, говорити проповіді, викладати основи християнства різним віковим групам; розширювати межі набутих знань, самостійно знаходячи необхідну інформацію; бути в курсі останніх наукових досягнень в області богословських знань.

Картинка 3Бакалаврська програма дає вищу богословську освіту і відповідає: міжнародним програмам Бакалавра богослов'я (Bachelor of Divinity / Bachelor of Theology); першому циклу згідно «Дублінськім дескрипторам» і «Рамкам кваліфікацій Європейської вищої освіти»; 6-му рівню «Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя»;

Навчання по бакалаврській програмі триває чотири роки. У рамках програми студент зобов'язаний отримали 240 залікових одиниць Європейської системи перенесення кредитів (ECTS). Навчання по бакалаврській програмі будується на модульній основі, що передбачає оволодіння спеціальними знаннями, вміннями та компетенціями в рамках навчальних модулів. Структурно окремий навчальний модуль складається з лекцій, семінарів, консультацій з викладачами і науковим керівником, самостійного освоєння дидактичного матеріалу, письмових робіт, підготовки до заліків та іспитів, самих заліків та іспитів. За успішне освоєння кожного модуля студент отримує певну кількість залікових одиниць.

Структура навчальної програми на підставі модульної системи розробляється відповідно до освітніх стандартів. Протягом кожного навчального року і після закінчення навчання за бакалаврською програмою студенти складають заліки та іспити, за які отримують залікові одиниці та кваліфікаційні оцінки. Протягом навчального року викладач перевіряє успішність освоєння студентом всіх елементів навчальних модулів, включаючи лекції, семінари, самостійне читання і т.д. У першу чергу увага приділяється контролю над тим, наскільки відповідально підходить студент до самостійної роботи. В останній рік навчання студенти пишуть обов'язкову підсумкову кваліфікаційну роботу. Для успішного закінчення бакалаврської програми студент зобов'язаний отримали 240 залікових одиниць, успішно і вчасно  підготувати письмові роботи в рамках навчальних модулів, отримати позитивну оцінку за підсумкову дипломну роботу і успішно скласти іспити. У разі задоволення цих вимог йому видається диплом бакалавра православного богослов’я з Європейським додатком до диплома (Diploma Supplement).

Студенти, що успішно засвоїли бакалаврську програму і опанували відповідними результатами навчання, можуть продовжити своє навчання: а) за магістерськими програмами в системі богословської освіти Української Православної Церкви; б) за магістерськими програмами у вітчизняній або зарубіжної системах освіти; в) за програмою спеціалізації, освоєння необхідно для рукоположення в священний сан і подальшої пастирсько-парафіяльній діяльності.

Магістерська програма

Магістратура в рамках освітньої системи є академічним циклом навчання, на якому студенти набувають спеціальні знання, вміння і компетенції, необхідні для виконання завдань, пов'язаних з науково-дослідницькою діяльністю, викладанням богословських дисциплін у церковних і світських навчальних закладах, пастирським, соціальним місіонерським служінням в умовах, що вимагають спеціальної підготовки, а також церковно-управлінською та церковно-дипломатичною діяльністю.

Картинка 4Навчаючись за магістерською програмою, студент зобов'язаний оволодіти наступними результатами навчання: проводити експертизу на основі останніх наукових досягнень в обраній галузі богослов'я; читати богословську літературу принаймні на одній із сучасних іноземних мов і розуміти джерела на одній із стародавніх мов; застосовувати спеціальні знання в пастирському, соціальному та місіонерському служінні, церковному адмініструванні, церковно-державних, міжправославних, міжхристиянських і міжрелігійних відносинах, викладанні богословських предметів, у роботі зі світськими ЗМІ і в церковних мас-медіа, в незнайомих і міждисциплінарних контекстах;  здійснювати академічні дослідження в галузі богослов'я на базі одночасно критичного підходу і традиційного православного світогляду; ідентифікувати богословські проблеми; аналізувати і синтезувати богословські знання на основі проблемного підходу; знаходити нові терміни, формулювання і образи щоб передати богословські знання і результати дослідження як підготовленій, так і непідготовленій аудиторії; формулювати результати дослідження зрозумілою мовою і в систематичному вигляді; cамостійно віднаходити алгоритми вирішення богословських проблем; демонструвати гнучкість у застосуванні різних методів пізнання.

Магістерська програма відповідає: міжнародним програмам Магістр мистецтв (Master of Arts) і Магістр богослов'я (Master of Divinity / Master of Theology); другому циклу згідно «Дублінськім дескрипторам» і «Рамкам кваліфікацій Європейської вищої освіти»; 7-му рівню «Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя»; До магістерської програми допускаються ті, хто здобув ступень бакалавра. На магістерську програму мають право вступати також абітурієнти, які отримали світську освіту зі ступенем не нижче бакалавра. Вступ до магістратури здійснюється на основі конкурсу за результатами вступних іспитів. У рамках програми студент зобов'язаний отримати 120 залікових одиниць Європейської системи перенесення залікових одиниць (ECTS). При цьому за один навчальний рік він має право отримати не більше 60 одиниць. Навчаючись за магістерською програмою, студент має право освоювати окремі курси в зарубіжних або вітчизняних вищих навчальних закладах, отримуючи там частину своїх залікових одиниць, які додаються до залікових одиниць, отриманих у своєму навчальному закладі.

Навчання за магістерською програмою будується на модульній основі, що передбачає оволодіння спеціальними знаннями, вміннями та компетенціями в рамках навчальних модулів. Структурно окремий навчальний модуль складається з лекцій, семінарів, консультацій з викладачами і науковим керівником, самостійного освоєння дидактичного матеріалу, письмових робіт, підготовки до заліків та іспитів, самих заліків та іспитів. Сукупність модулів складає навчальну програму, яка самостійно формується духовним навчальним закладом. За успішне освоєння кожного модуля студент отримує певну кількість залікових одиниць.  Кількість залікових одиниць, що присвоюються кожному модулю, визначається навчальним закладом. Відповідальність за розробку навчальних модулів несуть викладачі, коло яких визначається самим навчальним закладом. Структура навчальної програми на підставі модульної системи розробляється відповідно до освітніх стандартів.

У рамках магістерської програми студент зобов'язаний написати дисертацію, за яку може отримати 30 залікових одиниць. Обсяг магістерської дисертації визначається навчальним закладом, але повинен бути не нижче 15 000 слів, 100 000 друкованих знаків включаючи пробіли або 2,5 авторських аркушів, враховуючи з виносками, але без бібліографії і додатків. У магістерській роботі студент повинен продемонструвати: систематичні знання за профілем дисертації; знайомство з останніми науковими досягненнями з досліджуваних проблем, у тому числі на іноземних мовах; вміння узагальнювати ці досягнення і критично їх оцінювати; вміння виявляти і формулювати наукові проблеми; вміння здійснювати дослідження, орієнтуючись на наукові проблеми; власні рішення поставлених наукових проблем; вміння викладати наукові висновки в систематичному вигляді ясною академічною мовою.

 Кожен студент, який навчається за магістерською програмою, прикріплений до наукового консультанта зі складу викладацької корпорації, котрий сприяє йому у виборі напрямку навчання і дослідження, а також у написанні магістерської дисертації. Захист магістерської дисертації проводиться відповідно до норм, передбачених освітньою системою, а також згідно з Положенням про підсумкові та науково-кваліфікаційні роботи (дисертації) у системі богословської освіти. Протягом і після закінчення магістерської програми студенти складають заліки та іспити, за які отримують залікові одиниці та кваліфікаційні оцінки. Кількість і спрямованість заліків та іспитів визначається самим навчальним закладом. Протягом навчального року викладач перевіряє успішність освоєння студентом всіх елементів навчальних модулів, включаючи лекції, семінари, самостійне читання і т.д. Для успішного закінчення магістерської програми випускник зобов'язаний отримати 120 залікових одиниць, успішно і вчасно підготувати письмові роботи в рамках навчальних модулів, успішно скласти іспити та успішно захистити магістерську дисертацію. У разі задоволення цих вимог йому видається диплом магістра богослов’я з Європейським додатком до диплома (Diploma Supplement). Студенти, що успішно засвоїли магістерську програму і досягли встановлених результатів навчання, отримують право: a) приступити до здійснення церковного служіння, що вимагає спеціальних знань, умінь і компетенцій; б) продовжити навчання в аспірантурі в системі богословської освіти; в) продовжити навчання за програмами, що ведуть до отримання ступеня кандидата наук у вітчизняній світській чи доктора філософії (PhD) у міжнародній освітній системі.

 

Картинка 2Виховний процес у богословському інституті носить комплексний характер і передбачає духовне зростання студентів. Він охоплює всі сторони життя студентів і включає в себе вимоги до їх дисципліни і успішності.

Центральне місце у виховному процесі займає храм та участь у богослужінні та церковних Таїнствах студентів і викладачів богословського навчального закладу. 
Вихованню і підготовки фахівців з богослов’я сприяє ретельне вивчення Святого Письма, сприйняття досвіду життя Святих Отців, навчання правильної молитви і благочестю.

Особистому духовному зростанню студентів сприяє часте спілкування духівника, вихователів і наставників курсів з студентами, діяльна участь викладачів у виховному процесі, підтримка високого духовного рівня викладачів, наявність осіб духовного звання. Важливе місце у вихованні займає особистий приклад педагога і його взаємини з студентами в навчальному закладі. Навчанням правил християнського благочестя займаються  вихователі, котрі мають живу і діяльну віру, щиру і самовіддану любов до Бога і людей.


 
 


 

 

 

 

Вам подобається нове оформлення сайту?

 Так
 Ні
 50/50

 
Підписка:
Дізнавайтесь свіжі новини першими за допомогою поштової розсилки, введіть вашу email адресу, і Ви будете завжди в курсі всіх наших новин.

Україна
58004 м.Чернівці
вул. Краматорська, 1в
тел. 0502047530, 0960697880
веб-сайт: http://www.cpbi.info  e-mail: