ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ
БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Порядок проведення вступних іспитів

Переглядів: 2066

---

Порядок проведення вступних іспитів до аспірантури та докторантури

Україна, 58004, м. Чернівці, вул.Краматорська,1в, Тел. 050-204-75-30 www.cpbi.info;cpbi@meta.ua

1. Вступні іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Вступні іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня доктора богослов’я, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання вступних іспитів здобувачами є обов'язковим для присудження їм наукового ступеня доктора богослов’я.

2. Вступники до аспірантури та докторантури складають наступні екзамени:

  1. Богослов’я (твір)
  2. Богослов’я (усно)
  3. Спеціальність (з питанням старогрецької та латинської мови)

3. Здобувач, який має вищу освіту із спеціальності, що не відповідає богословській галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення спеціалізованої вченої ради складає додатковий вступний іспит із наукової спеціальності богословської галузі науки.

4. Вступні іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою.

Додаткова програма вступного іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідно: наукової спеціальності і питання, пов'язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у богословській науці: найновішу наукову літературу.

За рішенням приймальної комісії вступний іспит із спеціальності, залежно від обсягу матеріалу, може проводитися двома етапами з виставленням загальної оцінки.

5. Комісії з приймання вступних іспитів з кожної дисципліни призначаються ректором інституту у складі голови комісії (декана факультету) і не менше двох членів з числа кваліфікованих спеціалістів – докторів .

До складу комісії з приймання вступного іспиту із спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, які мають бути докторами богословських наук.

До складу комісії з приймання вступного іспиту з богослов’я  повинно входити не менше двох фахівців, які мають  бути докторами богословських наук, а інший – доктором  богослов’я.

До складу комісії з приймання вступного іспиту з іноземної мови повинно входити не менше двох викладачів кафедри іноземних мов, а також викладач спеціальної кафедри або науковий співробітник, який має науковий ступінь із спеціальності здобувача наукового ступеня доктора богословських наук і вільно володіє відповідною іноземною мовою.

На вступних іспитах можуть бути присутні члени відповідної спеціалізованої вченої ради інституту.

6. Вступні іспити за рішенням приймальної комісії проводяться з використанням екзаменаційних білетів. Для підготовки до відповіді використовуються екзаменаційні листки, що зберігаються після іспиту протягом року.

7. Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

8. Вступні іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій. Терміни проведення сесій встановлюються ректор інституту. У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту вступний іспит може бути прийнятий поза сесією.

9. Після складання кожного вступного іспиту видається посвідчення встановленої форми.

10. Іноземці та особи без громадянства складають вступні іспити на загальних підставах.

Наше опитування:
Вам подобається нове оформлення сайту?

 Так
 Ні
 50/50

 
Підписка:
Дізнавайтесь свіжі новини першими за допомогою поштової розсилки, введіть вашу email адресу, і Ви будете завжди в курсі всіх наших новин.

Україна
58004 м.Чернівці
вул. Краматорська, 1в
тел. 0502047530, 0960697880
веб-сайт: http://www.cpbi.info  e-mail: