ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ
БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Спеціалізована вчена рада інституту

Переглядів: 7105

 

 

 

 

В і д о м о с т і

про членів спеціалізованої вченої ради

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора богослов'я , доктора богословських наук

за спеціальностю  «богослов'я» галузі науки «богослов'я»

в Чернівецькому православному богословському інституті

 

 

 

з/п

Прізвище імя,

по батькові

Рік народ-ження

Місце

основної

роботи

(установа,  посада)

Науковий ступінь,

шифр спеціаль-ності, за якою захищена дисерта-ція, рік присуд-ження

Учене звання (за спеціаль-ністю, кафедрою), рік присвоєння

Шифр спеці-альності в раді

Основні праці (назви 3 наукових монографій, статей, опублікова-них за спеціальніс-тю, за якою фахівця пропонується включити до складу ради)

Назва закладу,  який закінчив,рік закінчення,спеціальність, кваліфікація за дипломом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

прот. Георгій Соб`ят (голова ради)

1955

Чернівецький Православний Богословський Інститут.

Ректор, завідуючий кафедри богослов'я.

Доктор богословських наук зі спеціальності богослов'я 09.00.14№0001774 віл 8-  9.05.1997

 

Професор кафедри богослов'я №003 від 03.10.2002.

09.00.14

«Ідея добра важливіша категорія етики В.С.Соловйова»

 

Одеська духовна семінарія 1980
 №775;

Московська духовна академія 1990 №925,

Спеціальність «богослов'я»

2.

архім. Амвросій

Макар (заступник голови)

1957

Чернівецький Православний Богословський Інститут.

 Завідувач відділом аспірантириі докторантури і кафедри біблійної історії та текстології.

Доктор канонічного права зі спеціальності канонічнеправо 09.00.14№0001774 віл 8-  9.05.1997

 

Професор кафедри богослов'я №003 від 03.10.2002

09.00.14

«Канонічне право православних і католицької церков»

 

Одеська духовна семінарія 1980
 №775;

Московська духовна академія 1990 №925,

Спеціальність «богослов'я»;Папський Григоріанський університетв римі 1995№1925,

Спеціальність «канонічне право»

3.

свящ. Сергій Дмитрюк  (вчений секретарь)

1980

 Чернівецький Православний Богословський Інститут.

Секретар вченої ради.

Доктор богословських наук зі спеціальності богослов'я  09.00.14

№019 від 30.06.2005

09.00.14

Професор кафедри богослов'я

№ 023 від 30.06.2005

09.00.14

 

«Протоієрей Ісидір Воробкевич і його внесок в зміцненні Православної Церкви на Буковині»

 

Чернівецький Православний Богословський Інститут. Спеціальність «Богослов'я»  №0001 від 30.06.2002

Київська духовна   академія

Спеціальність «богослов'я»

№458 від 26.06.2004

 

4.

прот. Василій Мандрюк

1945

Чернівецький Православний Богословський Інститут. викладач

Доктор богослов'я зі спеціальності богослов'я 09.00.14№007 від 12.07.2005

 

 Професор кафедри Священного Писання

№001

від 30.06.2005.

09.00.14

 

«Докази буття Бога і їхнє значення для сучасної апологетики»

 

Чернівецький Православний Богословський Інститут. Спеціальність «Богослов'я»

№0002 від 12.07.2002

5.

прот. Василій Божескул

1959

Чернівецький Православний Богословський Ін ститут. викладач

Доктор богослов'я з спеціальності богослов'я  09.00.14№006 від 12.07.2005

 

Професор кафедри церковної історії

№012

від 30.06.2005

09.00.14

«Становлення та розвиток орденів в Західній Церкві доби середньовіччя»

 

Чернівецький Православний Богословський Інститут. Спеціальність «Богослов'я»

№0003 від 12.07.2002

6.

прот. Георгій Аронець

 

1978

Чернівецький Православний Богословський Інститут. викладач

Кандидат богослов'я зі спеціальності богослов'я  09.00.14№450 від 26.06.2004

 

1

 

 

 

 

Доцент кафедри богослов'я

№024

від 12.07.2006

 

09.00.14

 

«Христологический вопрос в православно-византийском богослови от Халкидонского собора до эпохи иконоборчества»

 

Київська духовна академія.

Спеціальність «Богослов'я»

№ 450 від 26.06.2004

7.

прот. Миколай Яловега

1975

Чернівецький Православний Богословський Інститут. викладач

Кандидат богослов'я зі спеціальності богослов'я  09.00.14№026 від 30.06.2006

 

 

Доцент кафедри богослов'я

№026

від 30.06.2006

 

09.00.14

 

 

 

«Історико-філософський аналіз древніх релігій Сходу»

 

2003., Київська духовна академія.

Спеціальність «Богослов'я»

№ Н-916 від 19.05.2003

8.

Сушко

Віктор

Васильович

1982

Чернівецький Православний Богословський Інститут. завідувач кафедри греко-руських церковних відносин.

Доктор богословських наук зі спеціальності богослов'я  09.00.14 №030 від 30.06.2011

 

Професор кафедри богослов'я

№031

від 30.06.2011

09.00.14

«Канон Священних Новозавітних книг»

 

Чернівецький Православний Богословський Інститут. Спеціальність «Богослов'я»

№0163 від 12.07.2008

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

Спеціальність

«Релігієзнавство»

РН№36829967

від 30.06.2009

 

Національний і каподістріатичний університет Афін.

 

9.

прот. Михаїл Кнігніцький

1945

Чернівецький Православний Богословський Інститут. викладач

Доктор богослов'я з спеціальності богослов'я  09.00.14№004 від 04.10.2002

 

Професор кафедри богослов'я

№004

від 04.10.2002

09.00.14

 «Критический обзор статей по Священному Писанию Ветхого Завета в журналах “Труды Киевской Духовной Академии” и “Богсловский весник” за 19 век.»

 

Московська духовна академія

Спеціальність «Богослов'я» №519 від 13.06.1974

10.

прот. Сергій Шаболдін

1970

Чернівецький Православний Богословський Інститут. викладач

 

Кандидат богослов'я зі спеціальності богослов'я  09.00.14№004 від 14.10.2002

 

Доцент кафедри священного писання

№ 003 від 04.10.2002

09.00.14

«Пастирське служіння і його значення в сучасному світі»

 

Чернівецький Православний Богословський Інститут. Спеціальність «Богослов'я»

№0136 від 12.07.2002

 

11.

прот. Анатолій Мандрюк

1953

Чернівецький Православний Богословський Інститут. викладач

 

Доктор богослов'я з спеціальності богослов'я  09.00.14

№004 від 14.10.2002

Професор кафедри богослов'я

№006

від 04.10.2002

09.00.14

 «Анализ экзегетических статей “Братского Вестника” (1945-1975)»

 

Московська духовна академія

Спеціальність «Богослов'я» №К8213 від 04.06.1982

12.

свящ. Олег Антонюк

1978

Чернівецький Православний Богословський Інститут. викладач

Кандидат богослов'я зі спеціальності богослов'я  09.00.14 №027 від 30.06.2006

 

Доцент кафедри богослов'я

№ 025 від 30.06.2006

09.00.14

«Вчення св. апостола Павла про ставлення людини до створеного світу»

 

Чернівецький Православний Богословський Інститут. Спеціальність «Богослов'я»

№0188 від 30.07.2005

13.

Савчук Василь Петрович

1972

 

Чернівецький Православний Богословський Інститут. викладач

Кандидат богослов'я зі спеціальності богослов'я  09.00.14№19 від 08.06.1998

 

Доцент кафедри церковної історії

№ 027 від 04.10.2002

 

09.00.14

 

«Ісіхастська традиція в Румунській Церкві»

 

 

Київська духовна   академія

Спеціальність «богослов'я»

№19 від 08.06.1998

 

14.

прот. Віктор Якімчук

1950

 

Чернівецький Православний Богословський Інститут.Декан богословського факультету, 

Доктор богословських наук, зі спеціальності богослов'я  09.00.14№005 від 12.07.2005

Професор кафедри церковної історії

№1

від 30.06.2005

09.00.14

 «Розвиток теологічної культури на Буковині»

 

 

Ново-Нямецкая Духовна семінарія;

2002., Чернівецький Православний Богословський Інститут.

Спеціальність «Богослов'я»

 № 0006 від 12.07.2002

15.

прот. Димитрій Луцюк

 

1948

Чернівецький Православний Богословський Інститут. викладач

Доктор богослов'я  09.00.14 № 002 від 14.10.2002р.

Професор кафедри богослов'я

№005

від 04.10.2002

09.00.14

 «Значение послушания пастыря Церкви в его служении»

 

Московська духовна академія

Спеціальність «Богослов'я» №520 від 13.06.1974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Орендович Модест Васильович

1970

Чернівецький Православний Богословський Інститут. викладач

 

Кандидат богослов'я зі спеціальності богослов'я  09.00.14№012 від 14.10.2002

 

Доцент кафедри богослов'я

№017

від 04.10.2002

09.00.14

 

«Монастирі, скити та монашеське життя на Буковині»

 

Чернівецький Православний Богословський Інститут. Спеціальність «Богослов'я»

№0007 від 12.07.2002

17

прот.

Миколай Мізерний

1983

Чернівецький Православний Богословський Інститут викладач

 

Доктор богословських наук зі спеціальності богослов'я  09.00.14 №030 від 30.06.2011

 

Професор кафедри богослов'я

№031

від 30.06.2011

09.00.14

«Канон Священних Новозавітних книг»

 

Київська духовна семінарія.

Спеціальність «Богослов'я»

№ Н-916 від 19.05.2003 Чернівецький Православний Богословський Інститут. Спеціальність «Богослов'я»

№0163 від 12.07.2008

 

18

Січкар Павло Леонідович

1987

Чернівецький Православний Богословський Інститут, завідувач кафедри візантийської та новогрецької філології.

Доктор богословських наук  зі спеціальності богослов'я  09.00.14 №030 від 30.06.2011

 

Професор кафедри богослов'я

№031

від 30.06.2011

09.00.14

 

«Грецька мова в Новому Заповіті»

 

Чернівецький Православний Богословський Інститут. Спеціальність «Богослов'я»

№0163 від 12.07.2008

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

Спеціальність

«Фізична та біомедична алектроніка»

РН№36829967

від 30.06.2009

Інженер електроніки

Національний і каподістріатичний університет Афін.

 

Наше опитування:
Вам подобається нове оформлення сайту?

 Так
 Ні
 50/50

 
Підписка:
Дізнавайтесь свіжі новини першими за допомогою поштової розсилки, введіть вашу email адресу, і Ви будете завжди в курсі всіх наших новин.

Україна
58004 м.Чернівці
вул. Краматорська, 1в
тел. 0502047530, 0960697880
веб-сайт: http://www.cpbi.info  e-mail: