КНИГА АМОСА

Дональд Р. Сунукзіан

ВСТУП

 

Пророк . Перш ніж Амос почав пророкувати, він був одним із «пастухів» Текоа, містечка в гірському регіоні приблизно за 10 миль на південь від Єрусалиму. Давньоєврейське слово ногед , яке в 1:1 перекладено як «пастухів», є, на відміну від звичного ро‘ех , доволі рідкісним і позначає, насправді, тих, хто займається розведенням овець. Це слово, ногед , зустрічається в Старому Завіті ще лиш раз – у 2 Цар. 3:4, де говориться, що моавський цар Меса так плідно займався розведенням овець, що міг платити ізраїльському цареві як данину 100 000 ягнят і вовну із 100 000 баранів. Амос, вочевидь, доглядав або ж мав у власності великі стада овець та кіз, а також стежив за стадами інших.

В Ам. 7:14 пророк знову сказав, що був «пастухом» та ще й «порав сикомори». Тут слово «пастухом» є перекладом до давньоєврейського слова бокер , яке в Старому Завіту зустрічається лиш тут та слугує описом і скотарів, і пастухів.

Отож, Амос не лише доглядав і/чи розводив худобу, він ще й займався вирощуванням сикоморів, що було, вочевидь, додатковим заняттям для нього. Сикомор – це широке, масивне дерево, 25-50 футів у висоту, яке давало подібні на фіги плоди три або чотири рази на рік. Сикомори не росли на височинах Текоа, лише в тепліших низовинах, як-от у Йорданській долині та родючих оазисах поблизу Мертвого моря. Обидва ці місця знаходилися неподалік від Текоа, й Амос міг наглядати за вирощуванням сикомор (7:14), а саме займатися надрізанням або шкрябанням плодів, які лиш формувалися, так, щоб з них витекло трохи соку, завдяки чому, далі поспіваючи, ці плоди ставали ще солодшими і більш придатними для їжі.

Використані в описі Амоса три слова, про які йдеться вище, засвідчують, що він, розводячи худобу, доглядаючи за стадами та ще й вирощуючи сикомори, займав провідне і доволі шановане місце у своїй спільноті.

Часи . Амос жив у часи матеріального достатку. Довгі періоди царювання Уззії (790-739 роки до н.е.) в Юдеї та Єровоама ІІ (793-753 роки до н.е.) в Ізраїлі (1:1) дали обом царствам стабільність, процвітання та розширення земель.

Південне царство підкорило філістимлян на заході (див. коментарі до 1:6, 6:2), аммоніїв на сході і арабів на півдні. Політичний вплив Уззії відчувався аж в Єгипті (див. 2 Хр. 26:1-15).

Північне царство, якому послання Амоса власне й адресувалося, знаходилося на піку своєї могутності. Арам так і не відновився після поразки у 802 році до н.е., завданої ассирійцями під проводом Адад-нірарі ІІІ (811-783 роки до н.е.). Самі ж ассирійці також не були на той час спроможні просуватися далі. Швидка зміна невмілих правителів і загроза з боку урартів із півночі займали ассирійців значно більше, аж допоки до влади не прийшов Тіглатпілесар ІІІ у 745 році до н.е.. Не відчуваючи значного опору, Єровоам ІІ спромігся розширити свої кордони на північ й захопити землі арамейців, а також повернути ізраїльтянам землі в Трансйорданії (див. 2 Цар. 14:23-29; Ам. 6:13).

Завдяки здобутому контролю над торговельними шляхами багатство почало накопичуватися в ізраїльських містах. Торгівля процвітала (8:5), з’явився вищий клас (4:1-3) та дорогі будівлі (3:15; 5:11; 6:4, 11). Заможні люди вели ледачий і самодогоджаючий спосіб життя (6:1-6), тоді як бідні ставали об’єктами цілком легальної експлуатації (2:6-7; 5:7, 10-13; 6:12; 8:4-6). Маючи борг, дуже легко було стати рабом (2:6; 8:6). Адже норми моралі нехтувалися і доводилися до абсурду (2:7).

Релігія ж тим часом процвітала. Люди юрбами збиралися біля вівтарів на щорічні свята (4:4; 5:5; 8:3, 10) й завзято приносили свої жертви (4:5; 5:21-23). Вони були певні, що їхній Бог з ними, а отже, їм нічого не загрожує (5:14, 18-2-; 6:1-3; 9:10).

Час написання.  Амос виголошував Боже послання Північному Царству впродовж, імовірно, дещо більш як одного року і за два роки до відомого землетрусу (1:1; див. Зах. 14:5). Йосип Флавій пов’язує цей землетрус з подіями, описаними в 2 Хр. 26:16-20 ( Юдейські старожитності  9. 10. 4). Археологічні розкопки в Хацорі та Самарії підтвердили, що приблизно у 760 році до н.е. в Ізраїлі відбувся сильний землетрус.

Послання . Амос, чоловік з Юдеї, був покликаний пророкувати в Ізраїлі. Це трапилося, напевно, десь у 762 році до н.е. (див. коментарі у підрозділі «Час написання»). Послання, яке Бог йому дав, стосувалося, головним чином, покарання, та все ж завершилося обнадійливими словами.

Всемогутній Господь Бог, всевишній Правитель світу, прийде як Воїн, щоб покарати народи, які збунтувалися супроти Його влади. Й Ізраїль зазнає особливого покарання за те, що порушував Його завітні постанови.

Однак, хоча й ізраїльський народ буде знищено, Бог залишить жменьку щиро віруючих людей, які покаялися. Одного дня вони знову стануть політично сильними та отримають Його завітні благословення. І тоді через них Бог прикличе всі народи до Себе.

 

ПЛАН

 

І. Пролог (1:1-2)

А. Автор і час написання (1:1)

Б. Тема (1:2)

ІІ. Оголошення покарання (1:3-2:16)

А. Покарання народів (1:3-2:5)

1. Покарання Дамаску (1:3-5)

2. Покарання Гази (1:6-8)

3. Покарання Тиру (1:9-10)

4. Покарання Едому (1:11-12)

5. Покарання Аммону (1:13-15)

6. Покарання Моаву (2:1-3)

7. Покарання Юдеї (2:4-5)

Б. Покарання Ізраїлю (2:6-16)

1. Порушений завіт (2:6-8)

2. Зневажена милість (2:9-12)

3. Відповідне покарання (2:13-16)

ІІІ. Причини покарання (част. 3-6)

А. Перше послання (част. 3)

1. Виняткові стосунки (3:1-2)

2. Невідворотне покарання (3:3-8)

3. Безупинне пригноблення (3:9-10)

4. Майбутнє лихо (3:11-15)

Б. Друге послання (част. 4)

1. Легалізована експлуатація (4:1-3)

2. Релігійне лицемірство (4:4-5)

3. Відмова покаятися (4:6-13)

В. Третє послання (5:1-17)

1. Опис певного покарання (5:1-3)

2. Заклик до особистого каяття (5:4-6)

3. Обвинувачення у відсутності правосуддя (5:7)

4. Змалювання верховного Бога (5:8-9)

5. Обвинувачення у відсутності правосуддя (5:10-13)

6. Заклик до особистого каяття (5:14-15)

7. Опис певного покарання (5:16-17)

Г. Четверте послання (5:18-27)

1. Опис певного покарання (5:18-20)

2. Обвинувачення у релігійному лицемірстві (5:21-22)

3. Заклик до особистого каяття (5:23-24)

4. Обвинувачення у релігійному лицемірстві (5:25-26)

5. Опис певного покарання (5:27)

Ґ. П’яте послання (част. 6)

1. Їх пихате самовдоволення (6:1-3)

2. Їх розкішне самодогоджання (6:4-7)

3. Цілковите спустошення (6:8-14)

IV. Засоби покарання (7:1-9:10)

А. Всепожираюча сарана (7:1-3)

Б. Всепоглинаючий вогонь (7:4-6)

В. Випробувальний повіс (7:7-17)

1. Видіння (7:7-9)

2. Випадок (7:10-17)

Г. Останні плоди (част. 8)

1. Видіння (8:1-3)

2. Наслідки (8:4-14)

Ґ. Караючий Господь (9:1-10)

1. Невідворотний меч (9:1-4)

2. Всевишній світу (9:5-6)

3. Неупереджене покарання (9:7-10)

V. Відродження після покарання (9:11-15)

А. Політичне оновлення (9:11)

Б. Національна мета (9:12)

В. Процвітання, мир і стабільність (9:13-15)

 

КОМЕНТАРІ

 

І. Пролог (1:1-2)

А. Автор і час написання (1:1)

1:1.  Це – «слова Амоса, що був з-між пастухів із Текоа», містечка відразу на південь від Єрусалиму. Ці слова чи то послання, які він «сприйняв» (через видіння; див. коментарі до 7:12), були «про Ізраїля». Їх було надіслано Північному царству за «два роки перед землетрусом», під час успішного царювання «юдейського царя Уззії та … Єровоама, … ізраїльського царя». (Про пророка, час написання і царів Уззію та Єровоама див. Вступ .)

Б. Тема (1:2)

1:2.  Темою послання Амоса слугував той факт, що Ізраїль та інші народи невдовзі будуть суворо покарані за свої гріхи. Пророк змалював Господа у вигляді лева, який «видає Свій голос» (рик) і розпочинає наступ (див. 3:4, 8; Єр. 25:30; Ос. 5:14; 11:10; 13:7). Жахаючий рик лева змушує його жертву заціпеніти від страху, через що вона робиться безпомічною перед його нападом і смерть стає неминучою.

Голос Бога матиме подібну паралізуючу й згубну дію. Коли Його громоподібний голос залунає «з Сіону», тобто «Єрусалиму» (див. Ам. 6:1; див. коментарі до Зах. 8:3), ввесь цей край затремтить і всохне. У південному керунку «пасовиська» поблизу Вифлеєму також засохнуть, адже жахаючий «голос» Бога прогримить Юдеєю і піде далі на Газу (Ам. 1:6-8), Едом (вірші 11-12) і Моав (2:1-3). У північному керунку зів’януть і загинуть родючі південні та західні схили гори Кармель, де знаходилися найприбутковіші фермерства (Іс. 35:102; також див. Іс. 33:9; Наум. 1:4), оскільки палаюча хвиля Божого гніву поглине Дамаск (Ам. 1:3-5), Тир (вірші 9-10) та Аммон (вірші 13-15). Де пролунає «голос» Господа, там не буде більше води, вся волога випарується і земля стане безплідною, ще й потріскається від посухи. Коли «пасовиська» засохнуть, вівці помруть і чабани зазнають фінансових втрат. А коли зав’яне вся рослинність, фермери зіткнуться з непереборними труднощами.

Посуха у всьому краї відразу засвідчить, що народи порушили свої завітні домовленості з Богом, через що Він власне й розлютився. Угода або домовленість між сюзереном та його підданими була звичним явищем на стародавньому Близькому Сході. В обмін на захист і забезпечення всім необхідним, даровані сюзереном, підданий васал клявся бути відданим йому й слухняним. Умови таких домовленостей відкрито оголошувалися та погоджувалися, і їх мусили виконувати обидві сторони. Якщо васали порушували ці умови, на них насилали прокляття або покарання, прописані в угоді. Прокляття посухою часто з’являлося в переліку покарань за порушення угоди або ж, як у Біблії, за непослух і порушення завіту (див. Втор. 28:20-24 щодо Завіту Мойсея; щодо інших давніх угод див. James B. Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament . 3rd ed. Princeton: Princeton University Press, 1969, pp. 539, 660).

Хто чутиме слова Амоса, відразу розумітиме, що всевишній Господь світу має намір покарати їх за порушення ними завіту. (Щодо питання про завітні стосунки навколишніх язичницьких народів із Богом див. коментарі до Ам. 1:3.) Північні ізраїльські племена особисто отримають обвинувачення у бунті супроти завіту, адже чутимуть, що голос Господній гримить «з Сіону», Його центрального святого помешкання, яким вони знехтували. (Щодо значення Сіону див. коментарі до ПлЄр. 1:4; Зах. 8:3.)

 

ІІ. Оголошення покарання (1:3-2:16)

Спершу Господь оголосив покарання семи навколишнім народам, а потім вже ізраїльтянам. Коли слухачі Амоса чули про осуд Араму (1:3-5) й Філістії (вірші 6-8), давніх та запеклих ворогів ізраїльтян, то, скоріш за все, схвально відгукувалися на це. Однак коли мова зайшла про Тир (вірші 9-10), який на той час був їхнім союзником (1 Цар. 5), а потім про Едом (Ам. 1:11-12), Аммон (вірші 13-15) і Моав (2:1-3), кровних родичів ізраїльтян (див. Бут. 19:36-38; 25:29-30), то вони, безумовно, почали розуміти, що «зашморг покарання поступово затягується навколо їхніх ший» (J.A. Motyer, The Day of the Lion , p. 50). Коли ж наприкінці Амос згадав про Юдею (2:4-5), рідного «брата» Ізраїля, висновок став очевидний – Бог каратиме всіх, без огляду на особисті вподобання. Щодо розташування цих та інших місць, зазначених в Ам., див. карту «Ізраїль і навколишні народи в часи пророків» між Пісн. та Іс..

Для кожного народу оголошення покарання відбувається за одним і тим самим взірцем: (а) загальне проголошення невідворотного покарання, (б) озвучення конкретного порушення, яке й стало причиною покарання, і (в) детальний опис Божого покарання.

А. Покарання народів (1:3-2:5)

1. ПОКАРАННЯ ДАМАСКУ (1:3-5)

1:3.  Загальне проголошення невідворотного покарання відбувається через повторення фрази: «За три переступи … й за чотири, – Я не попущу того» (див. вірші 6, 9, 11, 13; 2:1, 4, 6). У Старому Завіту доволі часто спершу вказується одне число, а потім більше (Іов. 5:19; Пс. 62:11-12; Прип. 30:15-16, 18-19, 21-23, 29-31). Зазвичай більше число розглядається доволі детально, з акцентом на його описі. Тут же Амос цитував лише останній з переступів, якого Бог уже стерпіти не міг. Меїр Вайс, однак, стверджує, що фразу «За три переступи … й за чотири» слід розуміти як поетичний опис цифри 7, яка «є виражено типологічною та символізує повноту» (Meir Weiss, “The Pattern of Numerical Sequence in Amos 1-2, A Re-examination,” Journal of Biblical Literature  86. 1967:418). Якщо це й справді так, тоді дана фраза означає, що невідворотне покарання було проголошене всім народам за здійснення ними всіх гріхів всією повнотою. Щодо навколишніх народів, то в Ам. озвучено лише останній і найбільший їхній гріх, тоді як щодо ізраїльтян подано ввесь перелік із семи гріхів (Ам. 2:6-8, 12 – один у вірші 6, другий у вірші 7, два у вірші 8, два у вірші 12). Паніка, яка охопить ізраїльтян, коли настане день Божого суду над ними, також виявлятиметься сьома різними способами (2:14-16).

Підставою для покарання народів були їхні «переступи», порушення ними завіту. Слово песа ‘, яке тут перекладено як «переступи», означає «повстання» або «бунт». Його використовували в угодах в описі порушення васалом прописаних умов (1 Цар. 12:19; 2 Цар. 1:1; 3:5, 7; 8:22; Прип. 28:2). Старозавітні пророки також використовували іменник песа ‘ чи дієслово паса ‘, засуджуючи бунт ізраїльтян супроти Божого завіту з ними (Іс. 1:2, 28; 46:8; 66:24; Єр. 2:8; Ос. 7:13; 8:1; Міх. 1:5, 13).

Амос зумисне розглядав гріхи Юдеї (Ам. 2:4-5) та Ізраїлю (2:6-15; див. 3:14; 4:4; 5:12) як порушення Завіту Мойсея, адже вони не хотіли дотримуватися вимог Божого Закону.

Але не лише Ізраїль грішив супроти завіту з Богом. Язичницькі народи також були в цьому повинні, а саме в бунті супроти Богом встановленої і всім світом визнаної угоди. Вочевидь, Амос мав на увазі їхній бунт супроти Божої угоди з усім людством, укладеної в часи Ноя (Бут. 9:5-17). Тоді зі свого боку Бог як сюзерен пообіцяв ніколи більше не знищувати землю потопом (Бут. 9:11), а піддані люди зобов’язані були утримуватися від проливання крові, адже неповага до людського життя є образою для Господа, «бо на подобу Божу створено людину» (Бут. 9:5-6). Людське життя не можна було ні знищувати, ні вкорочувати, а лише помножувати і збільшувати на землі (Бут. 9:7). Ця обопільна угода, згідно з якою Бог не знищуватиме землю, а люди шануватимуть і помножуватимуть людське життя, отримала назву «вічний союз» (Бут. 9:16).

Саме супроти цього союзу, як зазначив Амос, язичницькі народи й збунтувались. Тим, що вони поводилися як варвари (Ам. 1:3), продавали «бранців» в рабство (вірші 6, 9), люто і вперто ненавиділи «свого брата» (вірш 11), чинили жахливі звірства (вірш 13) та осквернювали мертвих (2:1), вони власне й порушували союз, який забороняв їм вдаватися до таких нелюдських дій. Саме з огляду на всі ці гріхи верховний Господь світу заявив: «Я не попущу того».

Подібним чином й Ісая (Іс. 24:4-6; 26:20-21) сказав, що Бог нашле прокляття у вигляді посухи, щоб покарати мешканців землі за порушення вічного союзу, яке вони чинили, проливаючи кров. Як засвідчує Новий Завіт, хоча язичники й не отримували Закону в усній чи писемній його формі, вимоги про поважне ставлення до людського життя, тим не менш, їм відомі, і їхнє власне сумління говорить їм, коли вони порушують Богом встановлені норми (Рим. 2:14-15).

Головним гріхом «Дамаску», столиці Араму, є те, «що вони молотили залізними саньми Гілеад» (також згадується в Ам. 1:13), який належав до трансйорданських земель Ізраїлю. Зазвичай молотьба (подрібнення та відділення зерна від полови) відбувалася на току, де по зерну протягували важкі сани. Ці сани складалися з двох недбало оброблених дощок, загнутих спереду вгору та оббитих залізними зубцями чи то ножами. Згадка про ці сани може використовуватися тут у буквальному розумінні та описувати засіб катування в’язнів або ж бути образним описом безжального і грубого завоювання (див. Іс. 41:15; Міх. 4:13; Ав. 3:12). Війська Араму пройшли Гілеадом, топчучи й ріжучи все на своєму шляху, наче зерно на току. Ці ізраїльські землі на схід від Йордану зазнали чимало страждань від постійних сутичок з арамейцями, й особливо в часи Хазаела (841-801 роки до н.е.) та його сина і наступника Бен-Гадада ІІІ (Ам. 1:4; див. 2 Цар. 8:7-12; 10:32-33; 13:3-7).

1:4-5.  У покаранні кожного з перших семи народів Бог змальовується як Господь-сюзерен, який привів Свої війська, щоб покарати васальне місто за бунт. Щоразу напад розпочинається з вогню, який зрештою «пожере» мури і/чи «палаци» міста та залишить його тліючою руїною (вірші 4, 7, 10, 12, 14; 2:2, 5). Караючи Дамаск, Бог заявив, що розіб’є «засув» його брами й тим самим зробить місто беззахисним. Він знищить бунтівного царя, який правив грішними й пихатими народами. Бікат-Авен та Бет-Еден можуть мати стосунок до інших регіонів Араму, а саме Баальбеку та Біт-Адіні. Однак, більш імовірно, ці назви є зневажливими йменнями землі та палацу в Дамаску й означають «Долина гріха» і «Дім задоволення» відповідно. Дому Хацаела (тобто його династії) настане кінець, а арамейці підуть у вигнання (див. 1:15) туди, звідки колись і прийшли, – в регіон Месопотамії під назвою «Кір». Насправді, дане покарання стане наче зворотним ходом гордого Араму. Бог, який колись вивів їх із Кіру (9:7), відішле їх туди назад та знищить при цьому все, чого вони досягли. Це покарання здійснилося через ассирійців під проводом Тіглатпілесара ІІІ у 732 році до н.е. (див. 2 Цар. 16:7-9).

2. ПОКАРАННЯ ГАЗИ (1:6-8)

1:6.  У віршах 6-8 згадуються чотири з п’яти міст філістимлянського П’ятимістя: Газа, Ашдод, Аскалон та Екрон. Відсутність згадки про п’яте місто, Гат, може бути наслідком того, що в часи Амоса воно вже лежало зруйноване через вторгнення Хазаела у 815 році до н.е. та Уззії у 760 році до н.е. (див. 2 Цар. 12:17; 2 Хр. 26:6; Ам. 6:2). Злочином філістимлян супроти людства було те, що вони брали у полон «цілі валки бранців» і продавали їх потім іншим народам, наживаючись на чужому горі. Вони ставилися до беззахисних людей як до звичайного товару і предметів торгу на невільничих ринках Едому, звідки їх розвозили по різних куточках світу (див. Йоіл. 3:4-8).

1:7-8.  За цей гріх філістимлянські міста будуть цілковито знищені – усі їхні будівлі, цар і ввесь народ. Бог поверне Свою «руку проти» них, допоки не «вигине останок філістимлян». Дане покарання частково здійснилося, коли згодом, у восьмому столітті до н.е., ассирійці підкорили філістимлян, і більш повно в часи Макавеїв (168-134 роки до н.е.). Фраза ’адонаи Иахвех  («Всевишній Бог» або «Господь Бог») зустрічається в Ам. 19 разів і лише 5 разів у книгах всіх Малих Пророків (Авд. 1; Міх. 1:2; Ав. 3:19; Соф. 1:7; Зах. 9:14). Це звання підкреслює і Його верховенство, і Його завітні стосунки зі Своїм народом.

3. ПОКАРАННЯ ТИРУ (1:9-10)

1:9.  Гріх Тиру, головного фінікійського міста, був навіть більшим, аніж гріх Гази. Вони не лише продавали «Едомові цілі загони бранців» (див. вірш 6), але й робили це, порушуючи «союз братерський», згідно з яким обидві сторони мали захищати одна одну. Якщо потерпілою стороною був Ізраїль, тоді тут іде мова, вочевидь, про домовленість між Соломоном і Хірамом (1 Цар. 5) або ж, цілком можливо, про пізніші стосунки, започатковані шлюбом між Ахав та Єзавель (1 Цар. 16:29-31).

1:10.  Покарання Тиру подібне на те, про яке йдеться у вірші 7. Александр Великий захопив місто Тир у 332 році до н.е. після семимісячної облоги. 6 000 його мешканців було вбито відразу, 2 000 – розіпнуто на хресті і 30 000 – продано в рабство. Тирійці продавали ізраїльтян Едому як полонених, та згодом полоненими стали самі.

4. ПОКАРАННЯ ЕДОМУ (1:11-12)

1:11.  Гріхом Едому була його повсякчасна і безсердечна ворожість до «свого брата». Слово «брата» може стосуватися якогось невідомого народу як одного зі сторін певної угоди (див. вірш 9). Однак з огляду на той факт, що у Старому Завіті часто йдеться про братерство між Едомом та Ізраїлем, тут, скоріш за все, оповідається про два народи, які з’явилися від Ісава та Якова (Бут. 25:29-30; Чис. 20:14; Втор. 2:4; 23:7). Впродовж якогось часу в історії ізраїльського народу Едом невпинно «переслідував свого брата» з мечем у руках (див. Авд. 10). Заглушивши в собі будь-яке милосердя, Едом «рвав» Ізраїль «безнастанно», наче звір свою пійману жертву. Він плекав свій «гнів», свою «лють», і тим самим «зберіг» її «назавжди».

1:12.  Через цю протиприродну та мстиву ненависть Бог власне й пошле «вогонь на Теман» і Боцру. Теман був найбільшим південним містом Едому, а Боцра – його цитаделлю на півночі. Отож, тут ці два міста символізують ввесь народ, на який впаде Божий гнів, адже вони обидва були найбільшими містами Едому (див. про Теман в Єр. 49:7, 20; Єз. 25:13; Авд. 9; Ав. 3:3). І справді, у восьмому столітті до н.е. ассирійці підкорили Едом, й до п’ятого століття до н.е. він перетворився на безлюдну пустку (Мал. 1:3). Згодом, приблизно у 400-300 роках до н.е., його захопили набатеї.

5. ПОКАРАННЯ АММОНУ (1:13-15)

1:13.  Надзвичайна жорстокість Аммону полягала в тому, що вони «розтинали жінок вагітних у Гілеаді» (див. «Гілеад» у вірші 3). Метою цього звірства, яке часом і справді характеризувало війни у давнину (див. 2 Цар. 8:12; 15:16; Ос. 13:16), було бажання залякати та винищити ворога. Однак аммонії чинили цей злочин супроти беззахисних жінок й ненароджених дітей не задля самозахисту, а просто для того, аби «поширити свої границі».

1:14-15.  Через їхню безсердечність Бог запалить «вогонь у мурах (див. вірші 7, 10) Рабби», тобто в столиці Аммону. «Серед» того вогню його жителі чутимуть військовий клич (див. 2:2) своїх ворогів, які безжально нападатимуть на своїх жертв. Тоді ж і «бурі», які символізують власну потугу Бога (див. Пс. 83:15; Єр. 23:19; 30:23), шмагатимуть місто. Зрештою ворог забере і царя, і князів (див. Ам. 2:3) «у неволю» (див. 1:5). Це покарання здійснилося через ассирійців, які захопили Аммон під проводом Тіглатпілесара ІІІ у 734 році до н.е..

6. ПОКАРАННЯ МОАВУ (2:1-3)

2:1.  У стародавні часи велику увагу приділяли мирному похованню тіла померлої людини у сімейній усипальниці, щоб її могли «забрати до її прабатьків» і щоб вона віднайшла спокій у тій могилі. Грабувати, турбувати чи осквернювати могилу суворо заборонялося і вважалося чи не найбільшим злочином. На багатьох могильних написах, які добули до наших часів, містяться жахливі прокляття супроти тих, хто вчинить таку наругу (G.A. Cooke, A Textbook of North-Semitic Inscriptions . Oxford: At the Clarendon Press, 1903, pp. 26-7, 30-2; Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament , p. 327). У війні супроти Едому (саме про це, вочевидь, йдеться у 2 Цар. 3:26-27) «Моав» відтіснив своїх ворогів назад, на їхні колишні землі, відкрив царські гробниці і «перепалив кості едомського царя на вапно».

2:2-3.  Хоча це й не був злочин, вчинений супроти Ізраїлю, він, тим не менш, засвідчував бунт ( песа ‘ ; див. коментарі до 1:3) супроти верховного Господа усього світу, що було образою для Його власного образу в людях. За таку зневагу та осквернення Бог приведе військо – і воно знищить Моав. «Вогонь … пожере» Керійот (це, вочевидь, інша назва столиці Ар; див. Чис. 21:28; Іс. 15:1). «Серед метушні …, серед воєнного крику (див. Ам. 1:4) й суремного звуку», який засвідчить наближення його загибелі, Моав впаде – і ввесь його народ, і його правитель («суддю»), і всі «його» князі (див. 1:15). Та й справді, Моав, як і Аммон, зазнав поразки з боку ассирійців під проводом Тіглатпілесара ІІІ.

7. ПОКАРАННЯ ЮДЕЇ (2:4-5)

2:4.  Язичницькі народи бунтували супроти вічного союзу, який Бог уклав із ними в часи Ноя (Бут. 9:5-17). Юдея ж грішила супроти Завіту Мойсея. Її громадяни «відкинули Закон Господній». Вони «не пильнували» постанов чи то умов Його виняткового союзу з ними. Замість того, аби триматися Його об’єктивної істини, вони дозволили звести себе «на манівці» й долучити до поклоніння лжебогам, «що за ними їхні батьки ходили». Слово «брехні» є перекладом до давньоєврейського слова казаб , яке позначає або саму брехню, або щось брехливе. Лжебоги були брехливими, у тому розумінні, що вони не могли допомагати людям. У Второзаконні Бог повсякчас застерігає ізраїльтян не ходити за цими лжебогами (Втор. 6:14; 7:16; 8:19; 11:16, 28; тощо).

2:5.  Покаранням за таку зрадливість стане, як сказав «Господь», знищення народу. І це справді здійснилося у 586 році до н.е., коли після довгої облоги Навуходоносор пробив захист Єрусалиму, вирізав усю царську сім’ю, спалив храм, палац, усі будівлі в місті і вивіз майже все його населення у Вавилон (2 Цар. 25:1-12).

Б. Покарання Ізраїлю (2:6-16)

Показавши, що Господь – всевишній і править усім світом, а всі народи відповідальні перед Ним за свій бунт супроти Нього, Амос врешті звернувся до північних племен Ізраїлю. Його послання полягало в тому, що Бог покарає і їх, бо вони порушили Його завіт, незважаючи на Його милосердні діла, вчинені Ним задля них.

1. ПОРУШЕНИЙ ЗАВІТ (2:6-8)

Ізраїль порушив Завіт Мойсея кількома способами, серед яких: соціальна несправедливість (вірш 6б), перекручування законів (вірш 7а), статеві гріхи (вірш 7б), зловживання заставою (вірш 8а) та ідолопоклонство (вірш 8б).

2:6.  Першим обвинуваченням супроти ізраїльтян виступає те, що вони цілковито безсердечно продавали в рабство бідних, які не могли повернути боргів (див. 2 Цар. 4:1-7), хоча це були чесні люди («праведника»), які зрештою повернули б позичене. Окрім того, вони продавали убогих, навіть якщо ті не мали змоги повернути незначну суму грошей, яку позичили, щоб придбати «пару капців» (див. Ам. 8:6). Ці капці можуть мати стосунок до звичаю віддавати своє взуття іншому як засвідчення певної угоди, в тому числі стосовно цілком законної передачі землі (див. Рут. 4:7). Отож, тут йдеться про те, що бідних продавали в рабство або «за гроші», або за землю. Таке безсердечне ставлення до представників свого  ж ізраїльського народу, а не чужинців, було заколотом супроти Божого завіту, який закликав до щедрості й відкритості до бідних (Втор. 15:7-11).

2:7а.  Друге обвинувачення Амоса супроти ізраїльтян полягало в тому, що вони зумисне перекручували закони, аби ще більше пригнобити «вбогих». Усупереч вимогам завіту (Вих. 23:6; Втор. 16:19) суди були у змові з кредиторами й нехтували правосуддям щодо бідних. Таке пригноблення було настільки жахливим та болісним, що нагадувало топтання голів.

2:7б.  Третім переступом був той факт, що «батько й син» мали статеві стосунки з однією і тією ж жінкою – чи то храмовою повією, чи служницею, яка була наложницею, – і тим самим паплюжили Його «святе ім’я». Боже «ім’я» (див. коментарі до Вих. 3:13-15) засвідчувало Його природу і Його виняткову відданість Ізраїлю. Отож, відкрито нехтуючи Його заповідями, ізраїльтяни насміхалися над Його природою і зневажливо ставилися до Його особливого місця в їхньому житті.

2:8а.  По-четверте, в Божому Законі прописано обмеження щодо речей, які можна було брати в заставу. Заборонялося брати в заставу «жорен або жорновий камінь» (Втор. 24:6) для помелу зерна, бо від цього залежало життя людини. А також, не можна було брати в заставу плащ бідної людини на ніч (Вих. 22:26-27; Втор. 24:10-13; також див. Іов. 22:6), як і будь-яку одежу вдови (Втор. 24:17). Та, незважаючи на це, ізраїльтяни відкрито та зухвало валялися «на взятій у застав одежі» і, ще дужче виявляючи зневагу до Закону, розстеляли її під час жертовних бенкетів «при кожнім жертовнику» (див. 1 Сам. 9:12-13).

2:8б.  По-п’яте, ізраїльтяни бунтували супроти найголовніших завітних постанов. Вони поклонялися іншим богам (як і юдеї, вірш 4). Забране обманом у бідних «вино» вони підносили на честь язичницького бога.

2. ЗНЕВАЖЕНА МИЛІСТЬ (2:9-12)

2:9.  Замість того, аби оголосити покарання відразу після обвинувачення, як це було у випадку з покараннями семи інших народів, тут Бог ще більше підкреслив провину ізраїльтян, згадавши про Свої милосердні до них діла. Ізраїльтяни існували як народ лише завдяки Його втручанню. Самі вони б ніколи не змогли завоювати Ханаан. Аморії (див. вірш 10; також див. коментарі до Бут. 14:13-16), як найбільш грізні супротивники ізраїльтян, символізують тут усі ханаанські народи під час Завоювання (див. Бут. 15:16-21; ІсНав. 24:8-15). Мешканці даного краю були високими, «неначе кедр ставний», і, «немов дуб», сильними (див. Чис. 13:28-33; Втор. 1:26-28). Та все ж Бог «знищив» їх – і «плід … зверху», і «коріння знизу».

2:10.  Той факт, що Бог «вивів» їх «із Єгипетського краю» й оберігав їх у пустелі впродовж сорока років, засвідчив і Його доброту, і Його добрі наміри щодо них. (Щодо «Аморія» див. коментарі до вірша 9.)

2:11.  Бог також «настановив» духовних лідерів для ізраїльтян. Пророки «з-поміж … синів» їхніх передавали їм Його слова, а назореї, які, давши відповідні обітниці, цілковито відділяли себе на якийсь час від усього нечистого (див. Чис. 6:1-21), демонстрували ту глибоку відданість, яку мали розділяти всі ізраїльтяни.

2:12.  Однак, незважаючи на ці милосердні Божі діла, ізраїльтяни додали ще два гріха на свій рахунок. Вони заохочували «назореїв» (див. вірш 11) порушувати свої обітниці та пити вино, а пророкам наказували не пророкувати (див. 7:10-16). Чинячи так, ізраїльтяни засвідчували відсутність відданості Богові та небажання слухати Його Слово.

3. ВІДПОВІДНЕ ПОКАРАННЯ (2:13-16)

2:13-16.  Зважаючи на ці гріхи, Бог не відверне від них Свій гнів (вірш 6). Він придавить бунтівних ізраїльтян, «як давить віз, накладений снопами». В день спустошливої битви в них не буде жодної надії на порятунок. Жоден воїн «не врятує життя свого»: ні (а) моторний, ні (б) «сильний», ні (в) «витязь», ні (г) «лучник», ні (ґ) «прудконогий», ні (д) «їздець». Наступ буде таким потужним, що навіть (е) «наймужніший з-між відважних» покине свою зброю та одежу й «утече», роблячи марну спробу порятуватись. Ця паніка виявлятиметься сьома різними способами, як і сім переступів ізраїльтян (вірші 6б-8, 12).

Північне царство зникло лише через декілька десятиліть, коли у 722 році до н.е. ассирійці захопили ізраїльтян в полон (2 Цар. 17:1-23).

Оголошення покарання завершилося. Господь, Всевишній світу, закінчив промовляти. Він прийде як могутній Воїн, щоб покарати навколишні народи за їхній бунт супроти Його влади. І покарає також ізраїльтян, адже вони порушили Його завіт, незважаючи на Його до них милість.

 

ІІІ. Причини покарання (част. 3-6)

Озвучивши покарання, яке зійде на Північне царство, Амос виклав низку з п’яти послань, щоб повніше пояснити причини Божого покарання. Перші три послання розпочинаються фразою «Слухайте це слово» (3:1; 4:1; 5:1), тоді як останні два – словами «Горе вам» (5:18; 6:1). У кожному посланні більш детально описується релігійний, правовий, політичний та соціальний бунт, який власне й накликав Божий гнів на народ. У межах цих послань також звучить заклик покаятися та вказівки щодо того, як саме люди можуть уникнути жахливого нещастя, яке на них насувається.

А. Перше послання (част. 3)

У цьому посланні Амос заявив, що Ізраїль буде покарано через його виняткові стосунки з Богом. Покарання ізраїльтян неминуче, адже вони безупинно гнобили людей. Спершу пророк адресував це послання й Ізраїлю, й Юдеї (вірші 1-2), а потім, головним чином, Північному царству (див. вірші 9, 12).

1. ВИНЯТКОВІ СТОСУНКИ (3:1-2)

3:1-2.  Причиною того, що Бог промовив «це слово … проти … Ізраїля» й Юдеї – кого Він «вивів з Єгипетського краю», – було те, що «лиш» їх Бог вибрав («знаю») «з усіх родин землі». Слово «знаю» (від иада ‘) застосовувалося у стародавніх угодах для опису відданості сюзерена васалові з огляду на особливі між ними стосунки, засвідчені цим союзом (Herbert B. Huffmon, “The Treaty Background оf Hebrew Yada `,” Bulletin of the American Schools of Oriental Research  181. February 1966:31-7). Отож, лише ізраїльтяни були Божим народом, єдиним, кого Бог колись обрав, щоб за ним наглядати і про нього турбуватися.

«Тому» Він і покарає їх «за всі» їхні «провини». Оскільки Він вибрав їх, об’явив їм Себе та пообіцяв надати найбільші завітні благословення, які сюзерен коли-небудь пропонував васалові (Вих. 19:3-6; Втор. 28:1-4), вони мали у відповідь бажати знати Його і догоджати Йому. Й оскільки Він був по-особливому відданий їм, їхні беззаконня були дуже образливі й зневажливі для Нього.

Божа вибіркова милість завжди має на меті вплинути на чиюсь поведінку. Його особлива відданість та благословення часто передбачають покарання з виховною та очищаючою метою (Лк. 12:47-48; 1 Кор. 11:27-32; Євр. 12:4-11; 1 Пт. 1:7-9; 4:17). Й оскільки Його любов така велика, Його народ мусить бути святий.

2. НЕВІДВОРОТНЕ ПОКАРАННЯ (3:3-8)

З цих віршів стає зрозуміло, що покарання ізраїльтян було невідворотним. У звичайному житті часто так трапляється, що між двома подіями існує нерозривний зв’язок. І саме такий нерозривний зв’язок був між об’явленням Бога Амосові та невідворотністю покарання.

3:3.  Використовуючи низку з семи риторичних запитань (у віршах 3-6), Амос нагадав своїм читачам, що певні події нерозривно між собою пов’язані (див. інші низки з семи пунктів в Ам. 2:6б-8, 11-12, 14-16). Друга подія не трапляється, якщо їй не передує перша, та щойно перша подія відбудеться, друга обов’язково з’явиться також.

По-перше, «двоє» не «йдуть … укупі» дорогою, «якщо» спершу не зустрілися, не поспілкувалися і «не згодились» продовжувати свій шлях разом.

3:4.  По-друге, «лев» не «рикає … у лісі», якщо не запримітив свою здобич і не розпочав на неї полювання (див. Суд. 14:5). Та щойно він кинувся за нею навздогін, рик, який приводить його здобич в заціпеніння, є неминучим (див. коментарі до Ам. 1:2). По-третє, подібним чином й «левеня» не «здіймає голос з лігва свого, нічого не впіймавши».

3:5.  По-четверте, «пташка» не «потрапить у сильце», якщо «не має принади (приманки)». І, по-п’яте, «сильце» не «здійметься … з землі», якщо в нього «нічого» не впіймалось. Піймана пташка чи дикий звір зазвичай означає, що було використано пастку.

3:6.  По-шосте, «народ не сполохнеться», якщо «у місті» не «засурмить сурма». Адже такий звук завжди викликає страх і недобрі передчуття. Та й не «станеться у місті якесь лихо», якщо Господь не вирішить спричинити «його» (див. Іс. 45:7). Та коли Він вже прийняв рішення, біда неминуча. Під словом «лихо» Амос міг мати на увазі чуму, вбогий врожай або вторгнення ворогів (див. Ам. 4:6-11), які замислив Бог, аби спонукати народ покаятися, визнати Його верховенство у їхньому житті та шукати порятунку лише в Нього єдиного (див. Йоіл. 1).

Перелік з семи прикладів взаємопов’язаних подій розпочинається доволі безвинно, та з кожним наступним прикладом стає все загрозливішим. У першому прикладі (Ам. 3:3) немає жодної складової, яка б свідчила про насильство чи лихо. Однак у наступних двох прикладах (вірш 4) йдеться про перевагу одного звіра над іншим, після чого ще у двох наступних прикладах (вірш 5) змальовується людина, яка отримує перемогу над своєю здобиччю. В останніх двох прикладах (вірш 6) люди самі стають переможеними, спершу за допомогою інших людських засобів, а потім і Самого Бога. Використовуючи таку тривожну прогресію аж до моменту, коли Бог Сам виступає ініціатором людського лиха, Амос підвів читача до свого підсумкового твердження, озвученого у віршах 7-8.

3:7-8.  Як одна подія не трапляється без обов’язкової участі іншої, так і «Господь Бог не робить нічого» щодо ізраїльтян, «не об’явивши» спершу «намисли Свої Своїм слугам-пророкам». Та щойно Він їх об’явив – щойно «лев» заричав і перейшов у наступ (див. 1:2; Ос. 5:14; 11:10; 13:7), щойно «Господь Бог заговорив», – покарання неминуче.

Об’явлення від Бога передували всім визначним змінам у житті ізраїльського народу. Він рідко діяв без того, аби застерегти Свій народ через пророка. Ахія напророкував розкол Соломонової імперії (1 Цар. 11:29-39; що здійснилося в 1 Цар. 12:15-20). Невідомий пророк передбачив реформу Йосії (1 Цар. 13:1-2; що здійснилося в 2 Цар. 23:15-20). Ахія передрік смерть Авія та кінець династії Єровоама І (1 Цар. 14:1-16; що здійснилося в 1 Цар. 14:17-18; 15:29). Ілля напророкував смерть Ахава та Єзавель, а також знищення нащадків Ахава (1 Цар. 21:17-24; що здійснилося в 1 Цар. 22:29-37; 2 Цар. 9:30-10:11). Ілля передбачив смерть Ахазії (2 Цар. 1:2-4, 16; що здійснилося в 2 Цар. 1:17). Єлисей передрік поразку моавитян з боку Йорама та Йосафата (2 Цар. 3). Єлисей повторив передбачення Іллі про падіння династії Ахава (2 Цар. 9:7-10). Єровоам ІІ повернув втрачені ізраїльські землі, тим самим сповнивши незанотоване пророцтво Йони (2 Цар. 14:25).

Ісая передбачив поразку ассирійців під час їхнього вторгнення в Єрусалим (2 Цар. 19:5-7, 20, 32-24; що здійснилося в 2 Цар. 19:35-37), а також тривалість життя Єзекії (2 Цар. 20:1-11). Падіння Юдеї та примусове переселення її жителів у Вавилон (що здійснилося у 2 Цар. 24-25) провіщалося неодноразово: Єзекії від Ісаї (2 Цар. 20:16-18), Манассії від невідомих пророків (2 Цар. 21:1-15) та Йосії від пророчиці Хулди (2 Цар. 22:14-20). А ще Ісая передбачив, що Кир звелить відбудувати храм (Іс. 44:28; що здійснилося в Езр. 1).

Господь завжди об’являв Свої великі задуми заздалегідь через Своїх слуг-пророків. Передбачення події могло трапитися за декілька років чи навіть століть, однак здійснення завжди було певним. Тож, оскільки Господь оголосив Своє покарання, неначе «лев» заричав, «хто» міг не налякатись відповідних наслідків? І оскільки Він об’явив Своє пророцтво Амосу, що міг він зробити, окрім як почати пророкувати Боже послання?

3. БЕЗУПИННЕ ПРИГНОБЛЕННЯ (3:9-10)

3:9-10.  Уявним вісникам було велено закликати представників з Ашдоду та Єгипту зібратися «на горах Самарії» й подивитися на місто. Ці високопосадовці з країн, де мистецтво неправочинності було добре розвиненим (див. 1:6-8), звісно ж, вельми б здивувалися, побачивши, що коїться в столиці Ізраїлю. Адже «величезне … безладдя» панувало «в ній». Замість миру і порядку, тут процвітав хаос, насильство й «утиски», а не правосуддя. Застосовуючи погрози й примус, заможні ізраїльтяни використовували бідних, щоб накопичити собі статки, чинячи «насильства і здирства». Фраза «насильства і здирства» має стосунок до насильницьких дій, вчинених супроти людей та їхнього майна. Отож, у Єрусалимі настільки процвітало пригноблення бідніших верств, що ніхто вже не знав, як «діяти чесно».

Заклик зібратися адресувався палацам (3:9) сусідніх держав. Палацом тоді називали майже кожну будівлю, вищу за звичайний будинок. Маючи декілька поверхів, такі палаци будувалися таким чином, щоб здійснювати захист, і часто ставали частиною захисної системи міста. До складу царського палацу як споруди також входила фортеця (див. «башту» в 1 Цар. 16:18; «вежі» у 2 Цар. 15:25). Такі будівлі слугували ще й помешканнями для заможних людей та представників панівного класу (Єр. 9:21). Ці помешкання-твердині були предметом національності гордості (Ам. 6:8), символом могутності й багатства, а отже, особливим об’єктом Божого гніву (1:4, 7, 10, 14; 2:2, 5). Амос зібрав мешканців палаців з Ашдоду та Єгипту у Самарії, щоб ті побачили, що жителі ізраїльських палаців перевершили навіть їх  у своєму вмінні наживатися на пригнобленні! Обвинувачення Амоса нагадує осуд Павла в 1 Кор. 5:1: навіть язичники не були такими грішними, як Божий народ.

4. МАЙБУТНЄ ЛИХО (3:11-15)

Далі Амос, вкотре застосовуючи доволі загрозливу прогресію, написав у вигляді трьох проголошень, що Ізраїль зазнає лиха через безупинне пригноблення представників бідніших верств населення (див. вірші 9-10).

3:11.  Як сказав Господь, прийде «ворог», «обложить край» і «повалить … потугу» (тобто захисні споруди) міста. «Палаци» (див. вірші 10) здирників самі будуть «пограбовані».

3:12.  Дехто зі слухачів Амоса міг заперечити пророкові і наполягти, що ізраїльтянам якось таки вдасться врятуватись. Слово «врятуються» часто використовувалося в описі того, як Бог визволяє та спасає Ізраїль (Вих. 3:8; 18:9-10; Пс. 54:7; 69:14; Єр. 15:21; Міх. 4:10). Тому тут воно показує, як слухачі Амоса глибоко помилялися, віруючи в те, що Бог вже ж напевно порятує їх від цього лиха. Щоб цілковито розвіяти їхню хибну надію, Амос повторив, що, як «каже Господь», сини «Ізраїля» порятуються так, як здобич «лева», яку «пастух» шматками вириває з його пащі. Ці невеличкі врятовані залишки зазвичай доводили, що пастух не продав і не вкрав вівцю, а що її й справді зжер хижак (Вих. 22:1-13; див. Бут. 31:39). Однак врятована «пара ніг чи клаптик вуха» лише засвідчували той факт, що порятунок прийшов надто пізно і тварину було втрачено. Тож ізраїльтянам «у Самарії», які байдикували, розкинувшись на своїх ліжках, не слід було нехтувати посланням Амоса і тішити себе примарними сподіваннями на порятунок. Ізраїль зазнає цілковитого й безжального руйнування.

3:13-15.  Бог звернувся до Північного царства, як до «дому Якова», тобто використавши ймення патріарха (див. 6:8; 7:2, 5; 8:7; 9:8), маючи на меті нагадати їм про Свої колишні домовленості з їхніми праотцями. У давні часи Бог діяв як могутній Воїн, і все заради них. Однак зараз Він очолить інше військо та поведе його супроти ізраїльтян, щоб покарати «за» їхні «переступи» ( песа ‘, щодо цього слова в значенні порушень завіту див. коментарі до 1:3). Фраза «Господа Бога, Бога сил» (досл. «Бога військ», тобто «Очільника збройних сил») характеризує наймогутнішого Воїна. В усіх цих частинах, в яких розглядаються переступи ізраїльтян (част. 3-6), Господь неодноразово виступає (3:13; 4:13; 5:14-16, 27; 6:8, 14) могутнім Сюзереном, який керує величезними військами, чия змога карати бунтівників є незаперечною і непереборною.

Караючи їх, Бог знищить «і вівтарі у Бетелі» (див. 9:1). Бетел був царською святинею Єровоама ІІ (7:10-13) і найпопулярнішим релігійним центром в Ізраїлі (див. 4:4; 5:5). Будучи місцем, де Єровоам І поставив золотого бичка (1 Цар. 12:26-30; Ос. 10:5), його вівтарі символізували безупинний бунт супроти Бога. «Роги» цих жертовників знаходилися по кутах. Кожен біженець міг схопитися за ці роги і тим самим заявити своє право на отримання притулку від своїх переслідувачів (1 Цар. 1:50; 2:28; Вих. 21:12-13). Вбивці, однак, не могли в такий спосіб отримати захист, а силою віддиралися від жертовника (Вих. 21:14). Отож, гріх ізраїльтян був таким великим, що Бог Сам збирався повідбивати «роги жертовника», щоб ніхто з них не міг заявити своє право на захист. Для них не буде жодної святині, де б вони могли віднайти притулок від переслідувань свого ворога, який виступить супроти них.

Бог не лише знищить їхній релігійний центр. Він також розіб’є їхні розкішні доми, які були видимим свідченням непомірних утисків. Колись лише царі могли дозволити собі мати і зимовий дім, і літній. Наприклад, у дев’ятому столітті Ахав мав зимовий палац у теплішій долині Єзреел (1 Цар. 21:1), окрім палацу в Самарії. Розкішні «доми» та меблі «зі слонової кости» (див. Ам. 6:4) також були лише у царя (1 Цар. 22:39; Пс. 45:8). Однак представники вищого класу в Ізраїлі, здобувши собі статки нечесним шляхом (див. Прип. 10:2), змогли побудувати й собі такі доми. Все це, однак, зникне в той день, коли Бог покарає Ізраїль.

Б. Друге послання (част. 4)

У другому посланні Амос заявив, що Бог розсіє жінок вищого класу, бо вони утискали убогих, і покарає ізраїльський народ загалом за релігійне лицемірство та вперте небажання покаятися, незважаючи на кари, які Він час від часу на них насилав.

1. ЛЕГАЛІЗОВАНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ (4:1-3)

4:1.  Амос звернувся до жінок вищого класу словами «ви, корови башанські». Башан, який знаходився у Трансйорданії, на схід від Кіннерет-моря (Галилейського моря, Тиверіадського озера), славився своїми гарними пасовищами (Єр. 50:19; Міх. 7:14) і вгодованою худобою (Єз. 39:18; Пс. 22:12). Амос звинуватив заможних жінок у їхній розбещеності, в тому, що вони  повсякчас вимагали у своїх «чоловіків», аби ті їм діставали п’янкі напої. Давньоєврейське слово, яке тут перекладено як «чоловіків», є доволі рідкісним і зазвичай означало «пан» або «володар» (див. Бут. 18:12; Пс. 45:11). Отож, Амос, використавши тут це слово, продемонстрував свою зневагу до чоловіків, які були наче «панами», але в дійсності смиренно корилися своїм жінкам, немовби їхні слуги. І щоб задовольнити вибагливі смаки своїх жінок, ці чоловіки безжально використовували «убогих» та «злиденних» (див. Ам. 2:7-7; 5:11-12; 8:4-6). (Хоча в 4:1 сказано, що це жінки гнітили бідних, насправді, вони робили це, чинячи негативний вплив на своїх чоловіків.) Слова «гнітите» та «утискаєте» стосується погроз й виснажливих робіт, спрямованих на отримання грошей з безпомічних.

4:2-3.  Щоб показати силу Свого гніву та певність їхнього покарання, «Господь Бог поклявся святістю Своєю», що всіх жінок цього класу «потягнуть геть» із міста або в полон, або на смерть. Отож, Бог поклявся самою Своєю суттю, що це покарання безумовно трапиться (див. 6:8). Ворог налетить і захопить місто. Руйнування будуть такими великими, а «проломи в мурах» такими численними, що «кожна» жінка, замість того, аби піти разом з іншими до воріт, вийде під примусом з міста «через» ці проломи. За містом їх усіх пов’яжуть мотузками з «гарпунами» в одну колону, яка попрямує в Ассирійський полон. Тих, хто замешкається або не бажатиме йти, тягтимуть силою з допомогою величезних гаків чи гарпунів, наче рибу нанизану на риболовецькі гачки та зв’язану докупи, яку рибалка, перекинувши через плече, несе на ринок. Через це багатьох із них зрештою «кинуть», вже мертвих, поблизу «Хермону». (Щодо використання слова «кидати» в описі того, що роблять з мертвими тілами, див. 8:3; 1 Цар. 13:24-25; Єр. 14:16.) Якщо під власною назвою «Хермон» йдеться про гору на півночі Башанського регіону по дорозі в Ассирію, тоді доля цих жінок набуває доволі іронічного підтексту: «корови башанські» (Ам. 4:1) закінчать своє життя як падло (мертвечина) в Башані!

 

Завітні кари

Кари

Пророк Амос

Левіт

Второзаконня

1 Книга Царів

Голод

Посуха

Хвороби рослин

Сарана

Пошесть

Військова поразка

Спустошення

4:6

4:7-8

4:9

4:9

4:10

4:10

4:11

26:26, 29

26:19

26:20

 –

26:16, 25

26:17, 25, 33, 36-39

26:31-35

28:17, 48

28:22-24, 48

28:18, 22, 30, 39-40

28:38, 42

28:21-22, 27, 35, 59-61

28:25-26, 49-52

29:23-28

8:37

8:35

8:37

8:37

8:37

8:33

 –

 

2. РЕЛІГІЙНЕ ЛИЦЕМІРСТВО (4:4-5)

4:4-5.  Текст вірша 4 є пародією на заклики священників, адресовані паломникам. Зазвичай такий заклик звучав так: «Ходіте, поклонімся і ниць припадім» (Пс. 95:6; 96:8-9; 100:2-4). Однак Амос, застосовуючи в’їдливий сарказм, закликав ізраїльтян піти «у Бетел … та у Гілгал», щоб там грішити (тобто порушувати свій завіт із Богом; див. Ам. 1:3 щодо коментарів до слова песа ‘). Бетел був головною святинею півночі, місцем, де поклонявся сам цар (див. коментарі до 3:14). А Гілгал, в якому стояли пам’ятні камені, що нагадували про перший вхід ізраїльтян на цю землю (ІсНав. 4), й у восьмому столітті залишався центром паломництва і жертвопринесень (Ам. 5:5; Ос. 4:15; 9:15; 12:11).

Амос звелів ізраїльтянам приносити до цих святинь усі свої жертви, й до того ж дуже жваво. Жертвами називалися підношення тварин, під час яких їх різали, а потім споживали як частину священної трапези (див. 1 Сам. 1:3-5). «Десятини» з усього врожаю відкладалися кожні три роки, щоб допомагати бідним (Втор. 14:28-29). Текст Ам. 4:4, однак, може стосуватися звичаю приносити десятини (Втор. 12:4-7; 14:22-27) третього дня після приходу в святиню. Підносячи «подячну жертву», люди в такий спосіб показували, що вдячні Богові за благословення й за відповіді на їхні молитви (Лев. 7:11-15). «Добровільні дари» підносилися спонтанно, коли комусь хотілося засвідчити свою відданість Богові (Лев. 7:16; 22:17-19).

Однак, як дав зрозуміти Амос, усі ці підношення стали лицемірними. Усі релігійні вчинки ізраїльтян робилися з метою вразити інших, а не щоб налагодити свої стосунки з Богом. Ізраїльтяни охоче вихвалялися своєю відданістю Богові, тоді як їхня щодення поведінка цілковито суперечила змісту їхні підношень.

Вони приносили десятини з врожаю, отриманого з вкрадених земель. Вони жертвували тварин, які вигодовувалися на привласнених нечесним шляхом полях. Тож саме їхнє поклоніння було образою для Бога, адже при цьому вони лицемірно жертвували плоди свого бунту супроти Його завіту (див. Іс. 1:10-20; Міх. 6:6-8).

3. ВІДМОВА ПОКАЯТИСЯ (4:6-13)

Люди продовжували гнітити інших і демонструвати релігійне лицемірство, незважаючи на неодноразові спроби Бога навернути їх назад до Себе (вірші 6-11). Тому, оскільки вони не навернуться до Нього, Він Сам прийде до них зі Своїм останнім покаранням. Вони ж мусять приготуватися до зустрічі зі своїм Богом (вірш 12), чия неймовірна велич лиш доводить невідворотність майбутнього покарання (вірш 13).

4:6.  В угодах стародавнього Близького Сходу обов’язково прописувалися прокляття і покарання, яких зазнають васали, якщо не будуть віддані своєму сюзеренові чи не слухатимуть його. Відповідно, у віршах 6-11 йдеться про те, як Бог наслав на Свій народ покарання, озвучені в Завіті Мойсея, з метою навернути його знову до Себе. В Лев. 26 і Втор. 28-29 зазначено, що Бог застосує голод (Ам. 4:6), посуху (вірші 7-8), хворобу рослин (вірш 9), пошесті (вірш 10), військову поразку (вірш 10) і навіть спустошення вогнем (вірш 11), щоб покарати Свій народ за порушення завіту. Соломон також передрікав (1 Цар. 8:33-37), що Бог використає всі ці засоби, аби відвернути Свій народ від гріха. В таблиці «Завітні кари» власне й порівнюються завітні покарання, озвучені в Ам. 4:6-11, з тими, які передбачені в Лев. 26, Втор. 28-29 і 1 Цар. 8.

Щоразу, караючи, Бог очікував, що ізраїльтяни зрештою покаються. Та вони не робили цього. П’ятиразове повторення фрази «та ви до Мене не повернулися» (Ам. 4:6, 8-11) власне й підкреслює їх повсякчасну впертість. Й ось така наполеглива відмова покаятися тепер стала їх провиною. Тому покарання неминуче.

Бог «дав» їм «голі зуби» (тобто покарав відсутністю їжі). Й голод панував на всій ізраїльській землі: «по всіх містах …, … по всіх селах». Однак люди не навернулися до Бога.

4:7-8.  Голод часто був наслідком посухи, яку Сам Бог спричиняв, не даючи землі весняного дощу, необхідного для літнього врожаю. Однак таке покарання мало вибірковий характер, і тим часом, як «один наділ» було «дощем скроплювано», інший, «на який дощ … не падав», «висихав». Коли ж у посушливих містах всі водні запаси вичерпувалися і виснажені люди «пленталися» від одного міста до іншого в пошуках «води», то відмінність між скрутною ситуацією, в якій перебували вони, і тією благодаттю, яка була в деяких містах, мала змусити їх замислитися на діями Бога. Та вони не замислювалися.

4:9.  Бог «побив» хворобами рослинність ізраїльського краю, фруктові дерева їхніх «садів» і «силу» (плоди) їх «виноградників». Гарячий сильний вітер з арабської пустелі висушував усе на своєму шляху (див. Бут. 41:6, 23, 27; 2 Цар. 19:26), тоді як хвороби рослин («сажкою та зоною») знищували й те, що ледь вціліло, а «сарана» пожирала листя смоківниць і оливкових дерев (див. Йоіл. 1:1-7). Та ніщо з цього не змусило ізраїльтян покаятися.

4:10.  Війни призвели до пошесті та смерті чималої кількості ізраїльтян. Оскільки люди гуртом проживали в укріплених містах або в таборах, інфекційні хвороби швидко розповсюджувалися, через що багато хто вмирав. Згадка про Єгипет може наштовхнути на думку, що пошесть, про яку тут іде мова, подібна до тієї, яка вразила худобу єгиптян в часи Виходу (див. Вих. 9:1-7). Однак з огляду на війни, про які йдеться в Ам. 4:10, і з огляду на те, що слово «пошесть» може позначати епідемічні захворювання серед людей (див. Вих. 5:3; 9:15; Лев. 26:25; Єр. 14:12; 21:7, 9; Єз. 5:17; 14:19), найбільш імовірно, тут іде мова про бубонну чуму, яка передається людям від щурів через бліх. Тому присутні у даному вірші слова про Єгипет краще перекладати так: «Наслав … пошесть, подібну на ті, які трапилися в Єгипті». Адже в даному випадку мова йде, скоріш, про сумнозвісні кари, які раз у раз сходили на людей тієї країни (див. Втор. 7:15; 28:27, 60).

В ході воєн Бог «вибив мечем (застосовуючи ворожі війська) … юнаків», тобто еліту їхньої військової сили, а їхніх «коней», потугу їхніх військових колісничних загонів, «забрав у полон». Через масову загибель людей у їхніх таборах «постав» нестерпний «сморід» від трупів, що гнили й розкладалися без належного поховання. Та ізраїльтяни все одно не навернулися до Господа.

4:11.  Зрештою Бог цілковито «спустошив» деякі міста так, «як» зробив це з Содомом та Гоморою, тобто вогнем (див. Бут. 19:23-29; Втор. 29:22-23). Руйнування від військової облоги цих міст були такими всеосяжними, що певні міста просто цілковито зникли. Та й увесь ізраїльський народ мало не зник, однак все ж порятувався, «мов та головешка, вирвана з пожежі». Проте і це виявилося марним.

4:12.  «Тому», оскільки ізраїльтяни не замислювалися над цими покараннями й продовжували бунтувати, чинячи гріхи, Бог виголосив Свій невтішний для них вирок: «… отак, Ізраїлю, вчиню з тобою!» Він спустошить їхній край, як передбачено в 3:11-15. Далі ізраїльтяни отримали вказівку готуватися до цього загрозливого часу: «… готуйсь, Ізраїлю, стрічати Бога твого!»

Дехто тлумачить слово «готуйсь» як заклик покаятися перед майбутнім нещастям. Однак, оскільки це слово часто використовувалося у стосунку до військових приготувань (див. Прип. 21:31; Єр. 46:14; Єз. 38:7; Наум. 2:3, 5), фраза «готуйсь … стрічати Бога твого» є, скоріш за все, військовим закликом до жахливої сутички. Ізраїль мав зіткнутися з останнім покаранням Бога.

4:13.  У даному вірші Амос порівняв страхітливий прихід караючого Бога з пітьмою, яка зазвичай супроводжує сильну бурю. Той, Хто створив «гори й … вітер», тепер накривав ці височини величезними темними хмарами, через що світанок перетворився на «пітьму». Удари блискавиці і гуркіт грому невідступно слідували за Богом, який «простував» від одного пагорбу до іншого, прямуючи до столиці Північного царства (див. Міх. 1:3-5). Бог відкрив «людині» Свої «задуми». Адже про Його намір покарати їх їм було відомо (Ам. 3:7). А тепер, як «Господь, Бог сил» (див. коментарі до 3:13), Головнокомандуючий всіх небесних і земних військ, Він йшов на них. І ніхто не втече від Його покарання.

В. Третє послання (5:1-17)

Третє і четверте послання Амоса (вірші 1-17) мають подібну будову й накладаються одне на одне, а все задля того, аби засвідчити одну абсолютну істину: ізраїльський народ буде покарано, і зробить це його могутній та всевишній Бог, однак окремі особи все ще можуть покаятися й жити.

Кожне з цих послань має будову хіазму, в якому теми попередніх уривків повторюються в наступних уривках, але у зворотному порядку:

а . Перша тема

  б . Друга тема

    в . Третя тема

    в 1 . Третя тема (повторення)

  б 1 . Друга тема (повторення)

а 1 . Перша тема (повторення)

Іноді середня тема не повторюється.

Однак у хіазмах дуже часто середня тема, незалежно від того, повторюється вона чи ні, виступає центральною і передає головний зміст усього послання. У третьому посланні Амоса цією центральною темою є могутність і верховенство Бога:

а . Опис певного покарання (вірші 1-3)

  б . Заклик до особистого каяття (вірші 4-6)

    в . Обвинувачення у відсутності правосуддя (вірш 7)

      г . Змалювання верховного Бога (вірші 8-9)

    в 1 . Обвинувачення у відсутності правосуддя (вірші 10-13)

  б 1 . Заклик до особистого каяття (вірші 14-15)

а 1 . Опис певного покарання (вірші 16-17)

Центральною темою четвертого послання виступає заклик до особистого каяття:

а . Опис певного покарання (вірші 18-20)

  б . Обвинувачення у релігійному лицемірстві (вірші 21-22)

    в . Заклик до особистого каяття (вірші 23-24)

  б 1 . Обвинувачення у релігійному лицемірстві (вірші 25-26)

а 1 . Опис певного покарання (вірш 27)

Разом ці два послання передають одну абсолютну істину: могутній і верховний Бог покарає ізраїльський народ загалом за відсутність правосуддя та релігійне лицемірство, однак Він подарує життя окремим особам в межах ізраїльського народу, які покаються й шукатимуть Його.

1. ОПИС ПЕВНОГО ПОКАРАННЯ (5:1-3)

5:1.  Амос закликав людей послухати його «жалобну пісню» з приводу їхньої смерті. Зазвичай жалобну пісню виголошували на похоронах родича, товариша чи очільника (див. 2 Сам. 1:17-27; 3:33-34; 2 Хр. 35:25). Пророки, однак, також використовували цю поетичну форму для оплакування смерті міста, великої кількості людей чи й усього народу (див. Єр. 7:29; 9:10-11, 17-22; ПлЄр.; Єз. 19; 26:17-18; 27:2, 32; 28:12; 32:2). Хоча Ізраїль перебував на вершині свого процвітання за Єровоама ІІ, його покарання було таким певним, що Амос оплакував його падіння так, наче це вже трапилося. У слухачів Амоса його жалобна пісня викликала таке ж сум’яття, яке за наших часів відчуває людина, коли читає свій некролог у газеті.

5:2.  «Ізраїлева діва» впала. Цей народ, який гадав, наче знаходиться в розквіті своїх юнацьких сил, передчасно загинув жахливою смертю. Слово «упала» в жалобних піснях зазвичай означає «впала від меча» (див. 2 Сам. 1:19, 25, 27; 3:34; ПлЄр. 2:21). Ізраїль загинув у бою «на» своїй «власній землі». Ніхто не подбав про його мертве тіло, навіть Сам Бог покинув його (Суд. 6:13; 2 Цар. 21:14; Іс. 2:6). «І нікому» його» «підвести» чи повернути до життя. (Див. 1 Сам. 2:6; Ос. 6:2; Ам. 9:11, де словом «підвести» описується, як Бог повертає до життя.) Оскільки Бог, який міг йому допомогти, Сам покинув його, Ізраїль впав і «більш не встане».

5:3.  Його війська були знищені. В міста, які відправили на війну тисячу чи сотню своїх воїнів (див. 1 Сам. 17:18, НМВ, примітки; 18:13; 22:7; 2 Сам. 18:1, 4), повернулося лише 10 відсотків від них. Насправді, військо могло понести втрати у 50 відсотків і все ще воювати (2 Сам. 18:3), але загибель 90 відсотків означала, що ввесь народ приречено на смерть. Отож, Амос оплакував Ізраїль, який невдовзі зникне як народ.

2. ЗАКЛИК ДО ОСОБИСТОГО КАЯТТЯ (5:4-6)

5:4-5.  Покарання ізраїльського народу було певним, але окремі люди все ще могли шукати Бога й жити (див. вірш 6). Однак їм не варто було шукати Його у святинях, бо ті були приречені. Див. коментарі щодо Бетелу та Гілгалу в 3:14; 4:4. Версавія знаходилася у південній частині юдейських земель. Вочевидь, північні ізраїльтяни переходили кордон, щоб поклонитися у святині, яка ототожнювалася з патріархами (див. Бут. 21:31-33; 26:23-25; 46:1-4). Гілгал, пам’ятне місце, яке нагадувало про вхід на  цю землю (ІсНав. 4), мав стати символом вигнання з  цієї землі. А Бетел, «дім Бога», мав стати «Бет-Авеном», «домом нічого», «домом духів». В оригіналі давньоєврейською мовою видно, що Амос змінив останню частину назви міста «Ел», яка означає «Бог», на «Авен» (див. НМВ, примітки; Ос. 4:15; 5:8; 10:5), що означає «ніщо, пустий, неіснуючий». Слово «авен» часто використовувалося в описі безсилих духів зла (див. Іс. 41:22-24, 28-29). Такий сарказм мав розлютити, а отже, й зацікавити людей.

5:6.  Заклик «шукайте (див. вірш 4) Господа» стосувався навернення до Нього, і не через лицемірну обрядовість, а за допомогою добрих діл та нетерпимості до зла (див. вірші 14-15). Хто так робитиме – той «і житиме». Коли незгасний та всепоглинаючий вогонь нападника «кинеться … на дім Йосифа» (Північне царство), люди, які шукали Бога, порятуються, бо отримають Його милість (вірш 15).

3. ОБВИНУВАЧЕННЯ У ВІДСУТНОСТІ ПРАВОСУДДЯ (5:7)

5:7.  Вірш 7 граматично і контекстуально пов’язаний з віршами 10-13, тоді як вірші 8-9 є вставними та підкреслюють неперевершену силу караючого Бога. Див. коментарі у підрозділі «В. Третє послання (5:1-17)».

Однією з підстав для покарання ізраїльського народу було те, що корупція глибоко проникла в їхні суди. Судді обернули «у полин правосуддя» і кинули «на землю справедливість». Слово «правосуддя» тут позначає відповідне функціонування судових процесів, що дає змогу судді визначити й об’явити, хто правий, а хто – ні у кожному конкретному випадку. Слово «справедливість» характеризує поведінку людини, яка прагне такого вирішення і ставиться справедливо до кожної з сторін. Праведна людина охоче свідчила на користь невинної особи, яку несправедливо обвинуватили. Справедливість була дією, а правосуддя – кінцевим результатом.

Діяти «правильно» і «справедливо» на користь потребуючого – ось що мали робити ізраїльтяни у своєму щоденному житті (Прип. 1:3; 2:9; 8:20; Іс. 1:21; 5:7; 28:17), адже тим самим вони доводили свої особливі стосунки з Богом (Бут. 18:19; Пс. 72; Єр. 22:15-17). Правосуддя та справедливість були навіть важливішими за обов’язкові підношення та обряди (Прип. 21:3; Ам. 5:23-24). І ніде їх так сильно не потребували, як у судах. Тут слабші представники ізраїльського суспільства, які не мали грошей чи впливовості, могли отримати захист від своїх гнобителів й іменем Закону відстояти свою чесність та незаплямованість.

Та Ізраїль, леліючи свою жадобу, обернув правосуддя «у полин» – рослину, відому своїм гірким смаком, через що її зазвичай ототожнювали з отрутою (див. 6:12; Втор. 29:18, НАСБ; Єр. 9:15; 23:15). Судова система, замість того, щоб, наче лікарська трава, лікувати ображених та повертати до життя пригноблених, сама стала смертельною отрутою для народу. Опис розповсюдження цієї отрути продовжується в 5:10-13.

4. ЗМАЛЮВАННЯ ВЕРХОВНОГО БОГА (5:8-9)

5:8-9.  Посеред осуду зіпсованості ізраїльтян Амос змалював Бога, який верховним чином контролював діяльність усього фізичного всесвіту і який, отже, міг побороти несправедливість людей.

«Той», Хто створив сузір’я «Косаря та Квочку» (див. Іов. 9:9; 38:31 – поява сузір’я Косаря в кінці дня означала повернення весни, тоді як поява сузір’я Квочки після заходу сонця засвідчувала прихід зими), Хто керує 24-годинним циклом доби та «перемінює темряву на ранок, а з дня робить ніч темну», Хто контролює всі явища природи, збираючи за допомогою випаровування «води моря» і виливаючи їх «на поверхню землі», – Верховний і Всевишній світу – також є завітним Богом ізраїльтян. Й «ім’я Йому» – «Господь (Ягве)». І саме Він судитиме їхню завітну відданість.

Цей Бог, чиє верховенство жодним чином не ставилося під сумнів на небі, був непереборний і на землі. Ніщо не могло уникнути Його «спустошення», навіть найміцніша твердиня чи найбільш укріплене місто.

5. ОБВИНУВАЧЕННЯ У ВІДСУТНОСТІ ПРАВОСУДДЯ (5:10-13)

5:10-13.  У віршах 10-13 продовжується осуд ізраїльського народу, розпочатий у вірші 7. В межах більшого хіазму з віршів 1-17 вірші 10-13 утворюють свій власний внутрішній хіазм:

а . Залякування праведного (вірш 10)

  б . Кривдження вбогого (вірш 11а)

    в.  Покарання за завітний гріх (вірші 11б-12а)

  б 1 . Кривдження вбогого (вірш 12б)

а 1 . Залякування праведного (вірш 12б)

Оскільки ізраїльтяни дуже полюбляли отримувати незаконний зиск через суди, вони ненавиділи праведного «суддю», який викривав їхню нечесність, і зневажали праведного свідка, який казав «правду» на користь невинного (вірш 10; див. коментарі до вірша 7). Їхні злісні залякування були настільки жахливими, що багато хто розумів: розсудливіше буде мовчати, «бо то – лихий час» (вірш 13).

Кривдники ж, не отримуючи ніякого докору чи спротиву, віднаходили корумпованих суддів, які брали хабарі і позбавляли «убогого» правосуддя (вірш 12б; усупереч постановам Закону, озвученим у Вих. 23:8; Втор. 16:18-20; див. 1 Сам. 12:3). Заможні землевласники успішно маніпулювали судовими процесами й топтали «вбогого», привласнюючи його землі та змушуючи давати «хабар … хлібом», щоб залишитися бодай орендарем на цій землі (Ам. 5:11а; усупереч постановам Закону, озвученим у Вих. 23:2, 6; див. Ам. 2:6-7; 4:1; Іс. 10:1-2).

Та Бог знав, «яка … безліч» їхніх «переступів» ( песа ‘, «порушень завіту»; див. коментарі до Ам. 1:3). Він знав, «які великі» їхні «гріхи» (досл., вчинки, що не відповідали Його взірцеві). «Тому», хоча вони й набудували собі доми «з тесаного каменя», гідні самого царя, і «насадили виноградники препишні» на землях, які колись належали меншим виноградарям, вони ні житимуть у цих домах, ні питимуть «вина» з цього винограду (Ам. 5:11б-12а). Їхній Господь-Сюзерен нашле на них прописані в завіті покарання за вияв непослуху Йому (Втор. 28:30, 38-40; див. Міх. 6:14; Зах. 1:13; див. коментарі до Ам. 1:2; 4:6). Їхня жадоба наштовхнеться на поетичне правосуддя: як вони обдирали народ, так Бог обідре їх.

 

6. ЗАКЛИК ДО ОСОБИСТОГО КАЯТТЯ (5:14-15)

5:14-15.  Однак все ж залишалася можливість відділитися від грішного народу (див. вірші 4-6). Якщо певні люди шукатимуть «добра …, не зла», вони, можливо, й зможуть «жити». Якщо вони підуть супроти всеохоплюючого зіпсуття – якщо ненавидітимуть «зло», а не праведника (див. вірш 10), якщо встановлять «справедливість» у судах, а не топтатимуть вбогих (вірші 11-12), – тоді «Господь, Бог сил», могутній Воїн-Сюзерен (див. коментарі до 3:13), стане їхнім Захисником, а не Суддею. Він і справді буде «з» ними, «як то» казали вони.

Фраза «Господь з нами» часто лунала серед ізраїльтян, адже вони завжди були певні, що у разі потреби їхній могутній Бог битиметься за них на війні (Чис. 23:21; Втор. 20:4; 31:8; Суд. 6:12; Іс. 8:10; Соф. 3:15, 17) і захищатиме їх у біді (Пс. 23:4; 46:7, 11). Однак в часи Єровоама ІІ ця фраза стала пустим гаслом. Їхня певність, як казав Амос, була самообманом. Бог не був більше з ними. Він покинув Свій грішний народ (див. Ам. 5:2). Їхнє видиме матеріальне процвітання спонукало їх думати, наче вони в безпеці (див. 6:3; 9:10; Міх. 3:11), тоді як насправді залишалося не надто багато часу до моменту, коли їхній Суверен прийде до них і покарає.

Якщо ж деякі з них навернуться до Бога і щиросердно шукатимуть Його, тоді великий Сюзерен, «може», і «змилується над решткою» Північного царства, яке тут згадується під іменем «Йосифа» (див. коментарі до Ам. 9:8-15 щодо здійснення даного пророцтва).

7. ОПИС ПЕВНОГО ПОКАРАННЯ (5:16-17)

5:16-17.  Амос завершив своє третє послання поверненням до вступної жалобної пісні і згадкою про велику кількість смертей під час сходження Божої кари (вірші 1-3). Після того, як «Господь, Бог сил» (див. коментарі до 3:13), розгромить їхні війська, в країні буде проведено багато похоронів водночас. У всьому місті (5:16) й на полях (вірш 17) «лемент буде» і «плач». Померлих буде так багато, що не вистачатиме «тих, що вміють пісень похоронних» співати, тому й «плугатаря закличуть до жалоби». (Кликатимуть навіть бідних людей ховати своїх гнобителів, від яких ті колись зазнавали повсякчасної несправедливості!) У виноградниках, в яких зазвичай лунав сміх і спів (Іс. 16:10), пануватиме тиша, яку роздиратиме раз у раз жалобний «плач» (див. 5:16). Оплакування померлих «по всіх майданах … і по всіх вулицях» власне й засвідчить здійснення Божого вироку їм (див. вірш 11).

Усюди лунатиме «плач», бо в той день Бог перейде «серед» них. Їхній Бог, який колись пройшов повз ізраїльтян, щоб пройти серед єгиптян (Вих. 11:4-7; 12:12-13), тепер пройде серед Свого народу, приводячи в дію той же смертний вирок.

Г. Четверте послання (5:18-27)

У четвертому посланні Амос засвідчив, що через релігійне лицемірство ізраїльтян «день Господній» стане днем вигнання, а не прославлення. Однак ті люди, які покаялися, зможуть уникнути цього нещастя. Див. коментарі у підрозділі «В. Третє послання (5:1-17)» щодо хіастичної будови віршів 18-27.

1. ОПИС ПЕВНОГО ПОКАРАННЯ (5:18-20)

5:18.  Слово «горе ( хои ; див. 6:1)» зазвичай мало стосунок до оплакування померлих чи сумування за ними (див. 1 Цар. 13:30 [«Ой»]; Єр. 22:18 [«Леле»]; 34:5 [«Ой»]). Коли ж його промовляли у стосунку до живих, то тим самим передбачали їхню смерть (див. Ам. 6:1; Іс. 5:8-24; 10:1-4; Міх. 2:1-5; див. коментарі до Ам. 5:1) або висловлювали смуток з огляду на поточне чи майбутнє нещастя (див. коментарі до Іс. 3:9; 6:5).

У даному випадку слово «горе» адресувалося тим людям, які з нетерпінням чекали на прихід «дня Господнього». Однак, як застерігав їх Амос, таке палке їхнє бажання було безпідставним, адже «той день» стане днем темряви, а не світла (див. Ам. 5:20).

На думку ізраїльтян, «день Господній» буде часом, коли Бог сповна помститься їхнім ворогам, днем, коли їхній могутній Суверен битиметься за них (Іс. 34:1-3, 8; Єр. 46:10). Того дня, як вони гадали, Він оберне Свій гнів супроти грішних народів та нашле нещастя й смерть на тих, хто погрожував Його народові (Соф. 3:8; Зах. 14:1-3). Ізраїльтяни були певні, що в той день вони назавжди звільняться від небезпеки і прославляться серед усіх народів на землі (Іс. 24:21-23; Йоіл. 3).

Слухачі Амоса прагнули того дня. Однак вони не розуміли, що його жахіття виллються не лише на інші народи, але й також на них самих. Ізраїльтяни помилково вірили в те, що їхній Суверен був з ними (див. коментарі до Ам. 5:14) і що в цей день Він винищить їхніх ворогів. Правда, однак, як заявив Амос, полягала в тому, що Ізраїль сам став ворогом Бога. Повсякчасні злочини ізраїльтян супроти Його завіту зробили їх Його супротивниками. Тому «день Господній» не стане довгоочікуваним днем щастя. Натомість це буде день помсти Сюзерена бунтівникам Його царства (див. 8:9-10; 9:1-10).

5:19.  Того дня ізраїльтяни зазнають те, що відчуває чоловік, який «утік від лева», але потім потрапив у пащу «ведмедя», або який, «ввійшовши в хату» та від утоми опершись «об стіну рукою», гадаючи, що в безпеці, зазнав укусу змії. Подібним чином й ізраїльтяни не зможуть уникнути Божого покарання.

5:20.  Тут Амос знову повторив (див. вірш 18), що «день Господній» буде днем темряви, а не світла (Йоіл. 2:1-2, 10-11; Соф. 1:14-15), днем густої пітьми, «без просвітку» й найменшої надії на порятунок.

Старозавітні пророки розповідали про інший, значно веселіший «Господній день» – день після вигнання, коли вже покарані й злиденні ізраїльтяни повернуться на свою землю, день, коли Бог поверне їм Свої благословення і наверне їхні серця до Себе (Єр. 30:8-11; Ос. 2:16-23; Ам. 9:11-15; Міх. 4:6-7; Соф. 3:11-20).

2. ОБВИНУВАЧЕННЯ У РЕЛІГІЙНОМУ ЛИЦЕМІРСТВІ (5:21-22)

5:21-22.  Палаючий гнів Бога був, головним чином, спрямований на релігійне лицемірство ізраїльтян. Він ненавидів, Він зневажав (повторення засвідчує силу Його негативних почуттів) їхні релігійні «свята» – три паломницькі свята: Опрісноків, Жнив (Седмиць) і Збору (Кучок), які вони щорічно відзначали у святині (Вих. 23:14-17; 34:18-24; Лев. 23; Втор. 16:1-17). Йому зовсім були не «до вподоби» їхні «врочисті збори». Й хоча ізраїльтяни регулярно приносили Йому «всепалення» (Лев. 1) та «хлібні жертви» (Лев. 2), Він не міг прийняти їх як належні. Й хоча вони підносили Йому найкращі «мирні жертви» (Лев. 3), Він і не глядів на них. Йому було ненависне усе, що мало стосунок до їхнього поклоніння (див. коментарі до Ам. 4:4-5).

3. ЗАКЛИК ДО ОСОБИСТОГО КАЯТТЯ (5:23-24)

У віршах 23-24 використано займенник «твоїх», тоді як у віршах 21-22 – займенник «ваші», а це вказує на те, що у даних віршах йдеться вже не про всенародне обвинувачення (вірші 21-22), а про окремих людей (вірші 23-24).

5:23.  Бог попросив окремих людей усунути «від» Нього «гомін» їхніх хвалебних «пісень». Він не хотів «слухати» гру їхніх «гарф». Закривши Свої ніздрі (як зазначено у вірші 21б, фраза «не до вподоби» в дослівному перекладі звучить як «смердить»), Він також закриє Свої вуха.

5:24.  Бог хотів, щоб ізраїльтяни засвідчували Йому свою відданість не лицемірними обрядами й поклонами, а непохитною справедливістю й правдою (див. коментарі до вірша 7). Він бажав, аби вони щиро турбувалися про права бідних, аби їхня «справедливість» текла, «неначе» вічні «води», а «правда» – як «ріка потужна», що ніколи не всихає. Бог хотів, щоб у своєму щоденному житті ізраїльтяни були чесні й добрі. Бо лише ці зовнішні свідчення їхньої праведності могли дати ізраїльтянам надію на виживання у Господній день (див. вірші 6, 14-15).

4. ОБВИНУВАЧЕННЯ У РЕЛІГІЙНОМУ ЛИЦЕМІРСТВІ (5:25-26)

5:25.  Тут Бог знову повернувся до обвинувачення ізраїльтян у релігійному лицемірстві і нагадав їм, що їхні жертви та обряди були образою для Нього впродовж всієї історії існування їхнього народу. Вже від самого початку їхнє поклоніння не призначалося виключно Йому. Адже вони часто поклонялись не Йому, а золотому бичкові чи сонцю, місяцю й зіркам, чи ж Молоху та іншим лжебогам. І саме їм приносили «в пустині жертви та офіри протягом сорока років» (див. посилання Стефана на Ам. 5:25-27 в Діян. 7:39-43).

5:26.  Відтоді все стало ще гірше, адже вони почали поклонятися і небесним тілам (Діян. 7:42; 2 Цар. 21:3-5; 23:4-5; Єр. 8:2; 19:13; Соф. 1:5), порушуючи тим самим постанови Закону (Втор. 4:19; 17:3). Вони зводили святині для своїх лжебогів (свого «царя») й виготовляли постаменти, на яких розміщували своїх «бовванів» і символічну «зорю» кожного свого бога. Власні назви «Сіккута» та «Кійюна» (див. НМВ, примітки) були іменами чужоземних богів, які ототожнювалися з зоряним небом, зокрема з планетою Сатурн.

5. ОПИС ПЕВНОГО ПОКАРАННЯ (5:27)

5:27.  За це ідолопоклонства і релігійне лицемірство Бог, як Він Сам сказав, виселить ізраїльтян «за Дамаск», в напрямку Ассирії (див. 4:3). Вигнання було для них значно більшим жахіттям, аніж поразка, руйнування, полон та пов’язана з цим ганьба. Для ізраїльтян це означало виселення з обіцяної землі, з краю Божої присутності. Фактично, це вигнання символізувало відлучення від Нього. І все ж саме таким буде покарання їхнього Всевишнього Господа, могутнього Сюзерена, чий завіт ізраїльтяни порушили (див. 3:13 щодо коментарів до фрази «Господь, Бог сил»).

Ґ. П’яте послання (част. 6)

У своєму п’ятому посланні Амос знову вказав на причини покарання ізраїльтян та зазначив, що Бог цілковито спустошить і Південне царство, і Північне (вірші 1, 14), частково ще й через їхнє пихате самовдоволення та розкішне самодогоджання.

1. ЇХ ПИХАТЕ САМОВДОВОЛЕННЯ (6:1-3)

6:1.  Тут знову виголошується слово «горе» (див. коментарі до 5:18), і цього разу супроти тих, хто був собі «безжурним на Сіоні та безпечним на горі самарійській». Амос згадав у своїй вступній жалобній пісні Сіон, столицю Півдня, бо його мешканці також почали гнівити Бога. Решта послання, однак, адресувалася безпечним і пихатим жителям Північного царства.

Очільники Самарії вважали себе найзначнішими «у першому (найголовнішому) з народів». На той час їх народ мав і військову, і економічну перевагу над багатьма, а вони були його найвизначнішими представниками. Увесь «дім Ізраїля» (тобто всі ізраїльтяни) приходив до них за проводом і вирішенням національних справ.

6:2.  Однак Бог звелів цим пихатим людям піти в міста, які також колись вважали себе великими, щоб зробити висновки з їхнього падіння. «Калне» (також Калное, Іс. 10:9) і Хамат були містами-державами в північному Арамі. Їх підкорили ассирійці під час військової кампанії Салманассара ІІІ у 854-846 роках до н.е.. «Гат Філістимлянський» було спустошено у 815 році до н.е. військами Хазаела, арамського царя, а потім і в 760 році до н.е. силами Уззії, юдейського царя (2 Цар. 12:17; 2 Хр. 26:6; див. коментарі до Ам. 1:6). Чи були ізраїльтяни краще підготовлені відбивати наступ, «ніж ці» могутні «царства»? Ні. Чи була «їхня країна більша, аніж» Ізраїль? Так. Ці міста та їхні околиці були більші за розмірами від пихатої Самарії, та все ж вони не змогли запобігти нещастю.

6:3.  Ізраїльтяни, будучи пихатими та безпідставно певними у своїй силі (див. вірш 13), віддаляли «день лиха». Вони зневажливо відкидали будь-яку думку про майбутнє нещастя. Але тим самим, чинячи грішні діла, вони наближали «насильства осередок». Фраза «насильства осередок» дуже вдало характеризує останні роки існування Ізраїлю перед Ассирійським полоном (2 Цар. 15:8-17:6). Впродовж 31 року після Єровоама ІІ в Ізраїлі змінилося шестеро царів, троє з яких здобуло собі владу за допомогою політичного перевороту та вбивства. Жахіття та насильства тих часів засвідчені звірствами, описаними в 2 Цар. 15:16.

2. ЇХ РОЗКІШНЕ САМОДОГОДЖАННЯ (6:4-7)

6:4-6.  Очільники Самарії, замість того, щоб слухати застереження пророків про покарання, вели гедонічний спосіб життя. Вони вилежувалися на коштовних, оздоблених слоновою кісткою «ложах» (див. 3:15). Під час своїх розкішних свят вони розтягалися на своїх «постелях». Давньоєврейське слово сарах , перекладене тут як «розтягаєтесь», характеризує позу людини, яка від пересичення й сп’яніння лежить собі, розкинувши руки і ноги в боки. Вони їли лише вишукані страви – «ягнят з отари та телят із хліву», тобто найсмачніше й найніжніше м’ясо. На своїх п’яних гулянках вони уявляли себе музиками, «немов Давид», викрикували щось і бренькали на музичних інструментах, однак до Давида їм було дуже далеко! Не вдовольняючись келихами, вони пили «вино» з «великих» чаш. Лиця ж намазували «вельми дорогими» мазями.

Вони думали лише про те, чим би ще собі догодити, і не вболівали «над» майбутньою «руїною Йосифа», тобто Північного царства (див. 5:6, 15). Їх зовсім не цікавила неминуча загибель свого ж народу.

6:7.  «За те» вони, перші люди першого народу (вірш 1), власне й «підуть … у полон на чолі полонених». Їхнім розвагам, п’яним вечіркам та вилежуванню настане кінець. На зміну гучним веселощам прийде гнітюча тиша, адже вони попростують у полон.

3. ЦІЛКОВИТЕ СПУСТОШЕННЯ (6:8-14)

6:8.  «Господь Бог» ізраїльтян «поклявся Самим Собою», тобто зв’язав усю повноту Свого єства урочистою клятвою (див. 4:2; 8:7), що Він цілковито знищить цей край. Він ненавидів їхню гординю, коли вони казали, що їхні національні досягнення є виключно їхньою заслугою (6:1, 13). Ймення Яків, як і Йосиф, виступає тут синонімом до Північного царства (див. коментарі до 3:13). Бог зневажав їхні «палаци», сповнені свідченнями пригноблення бідних (див. коментарі до 3:9-10). Тому, як великий Воїн-Сюзерен (див. коментарі до 3:13 щодо фрази «Господь, Бог сил»), Він візьме приступом їхнє «місто» та видасть всіх і все, «що є у ньому».

6:9-10.  Спустошення буде таким повним, що коли навіть «десять чоловік» зможуть уникнути меча, ховаючись «в одному домі», вони помруть від чуми. І «як» прийде їхній родич, щоб винести «спалені кості з хати», він так боятиметься смерті, що, навіть дізнавшись про існування ще когось живого в цій хаті, миттєво попросить його жодним чином не «згадувати ім'я Господнє» (ні в жалобній пісні, ні з образою за вбитих, ні з подякою за те, що залишився живий). Адже в такій ситуації сама згадка про Того, Хто так жахливо знищив місто, може привернути Його увагу до тих, кого Він минув, і спонукати Його вбити їх також.

6:11.  Вбивши мешканців міста, Воїн-Сюзерен «накаже» Своїм силам розбити вщент «й великий дім», й «малий». Помешкання і бідних, і багатих будуть цілковито зруйновані. Все, що від них залишиться, – це купа уламків.

6:12.  Крайню зіпсованість, яка процвітала серед ізраїльських очільників, змальовують тут два просто абсурдні образи. Адже важко уявити собі коней, які «бігають по скелях», чи волів, якими орють «море»! Однак ізраїльтяни таки зробили неймовірне. Вони обернули «правосуддя в отруту, плід справедливости – у полин» (див. коментарі до 5:7). Судова система Ізраїлю, яка мала б підтримувати «здоров’я» нації, стала смертельною отрутою для неї. «Плід» чесності і чистоти, який мав підкріпляти й тішити, став натомість зіпсованим гірким полином.

6:13.  Ізраїльські очільники вважали себе захищеними від лиха, адже свідчення їхньої могутності було очевидним для них (вірші 1-3). Під проводом Єровоама ІІ вони здобули чимало військових перемог (2 Цар. 14:25). Вони навіть повернули собі землі на схід від річки Йордан. Однак в оригіналі давньоєврейською мовою видно, що тут Амос непомітно, але зумисно зробив похибку в написанні назви одного з захоплених міст, а саме міста Лодевар, яке знаходилося на схід від річки Йордан (див. 2 Сам. 9:4; 17:27). Пророк назвав його «Лодавар», що означає «ніщо» або «невідь що». Використовуючи в’їдливий сарказм, він також зробив наголос на назві іншого підкореного міста Карнаїм, яке в дослівному перекладі означає «роги», що символізують «силу» або «могутність» бика. Отож, тут Амос з сарказмом кепкував з ізраїльтян, кажучи, що вони раділи «невідь чому» і, помиляючись, гадали, що «здобули собі могутність» своєю власною «силою».

6:14.  Та могутній Сюзерен розіб’є їхню хибну віру у власну непереможність (див. коментарі до 3:13 щодо фрази «Господь, Бог сил»). Бог також зробить неймовірне. Він підніме «народ» супроти Свого власного васала, Свого вибраного ізраїльського народу, щоб і він відчув, як це – бути пригнобленим. Слово «тіснитимуть» зумисне наштовхує на думку про гіркі утиски з боку єгиптян (Вих. 3:9) та часи суддів (Суд. 2:18; 4:3; 6:9; 10:11-12; 1 Сам. 10:17-18). Ізраїль знову потрапить у рабство. Всі ті землі, якими вони так завзято вихвалялися – від північного кордону («Хамат-входу») й до південного кордону («Арава-потоку», див. 2 Цар. 14:25), – поглине їх могутній ворог. Тоді ізраїльтяни й зрозуміють, чиєю силою насправді вирішуються долі народів.

 

IV. Засоби покарання (7:1-9:10)

У частинах 3-6 Амос занотував підстави для покарання ізраїльтян: відсутність правосуддя, легалізована експлуатація, релігійне лицемірство, розкішне самодогоджання і пихате самовдоволення. Через ці порушення завіту «Господь, Бог сил», великий Воїн-Сюзерен, що очолює Свої війська, розіб’є Свого бунтівного васала. (В Книзі Амоса фраза «Господь, Бог сил» зустрічається лише в част. 3-6.) Окремі люди, які покаялися, можливо, й порятуються, але ізраїльський народ загалом був приречений на загибель.

В част. 7 Амос почав описувати наслідки цього невідворотного покарання. За допомогою низки з п’яти видінь (7:1, 4, 7; 8:1; 9:1) він змалював, як Бог цілковито знищить цей край, його будівлі та його людей.

У даній частині Книги Амоса неодноразово повторюються дві окремі фрази: «Господь Бог» (7:1-2, 4 [двічі], 5-6; 8:1, 3, 9, 11; 9:8) і «Мій народ» (7:8, 15; 8:2; 9:10). Як Всевишній Бог, Господь усіх народів, Він має абсолютну свободу дій у Своєму всесвіті. А тому Він мав цілком законне право покарати народ, який зневажив Його до них милість (див. 3:2).

А. Всепожираюча сарана (7:1-3)

7:1.  У першому з п’яти видінь Амос побачив, як Бог готує «сарану» у найбільш вразливу для народу пору року! (В оригіналі давньоєврейською мовою видно, що пророк щиро дивувався такому Його вчинкові.) Він спустив сарану на цей край, «коли отава почала гнатися вгору. То була отава по царській косовиці». Цар мав право отримати перший збір зерна для своїх бойових коней та мулів (див. 1 Цар. 18:5). Другий збір зерна – чи то того, яке виросло після першого збору, чи яке виросло пізніше, тобто після пізнього засівання – був останнім врожаєм сезону перед настанням літньої спеки та посухи. Якщо його втрачали, то люди не мали, що їсти аж до наступних жнив.

Нашестя сарани було одним із найжахливіших лих стародавнього Сходу. Коли ненаситна сарана пролітала краєм, люди стогнали у відчаї, адже це – той ворог, супроти якого вони були просто безсилі. Коли вона відлітала, їй на зміну приходили страждання та голодна смерть. Це лихо мало особливе значення для ізраїльтян, адже вони знали, що це Бог насилає сарану, щоб покарати за порушення завіту (Втор. 28:38, 42; див. Ам. 4:9; Йоіл. 1:1-7).

7:2.  У своєму видінні Амос бачив, як сарана зжерла всю «траву у країні»: і посіви, і дикорослу траву. Розуміючи, що ізраїльський народ загине, якщо це видіння здійсниться, Амос почав благати Господа Бога пробачити людям їхні гріхи. І хоча самі ізраїльтяни не каялися, а їхня провина була величезною і покарання цілком справедливим, Амос, тим не менш, просив Бога не карати ізраїльтян у такий спосіб. Він знав, що «Яків» тоді не «устоїться». Пихаті люди за Єровоама ІІ могли вважати себе невразливими (6:1-3, 8, 13; 9:10), та з огляду на Божу надзвичайну могутність і гнів вони були дуже маленькими, безпомічними й нещасними. Назвавши Ізраїль Яковом, Амос, напевно, хотів нагадати Богові про Його колишні обітниці їхньому праотцеві, коли той був у Бетелі, місці, куди його нащадки все ще приходили, щоб поклонитись (Бут. 28:10-22; Ам. 3:14; 4:4; 5:5-6; 7:13). Яків згадується в 3:13; 6:8; 7:2, 5; 8:7; 9:8.

7:3.  Зворушений молитвою пророка, Господь пошкодував ізраїльський народ і пообіцяв, що нашестя сарани не буде. (Фраза «жалко стало» характеризує стан, коли одна особа відчуває полегшення, змінюючи своє колишнє рішення або взагалі відмовляючись від нього, через те, що прохання іншої особи її дуже зворушило; див. коментарі до Вих. 32:11-14.)

Бог не пробачив народові, але саме це покарання від нього відвернув. Амос більше не просив пробачити ізраїльтянам (див. Ам. 7:2 і вірш 5), бо розумів, що якогось покарання їм таки не уникнути. Однак своїми молитвами він міг вплинути на те, який саме засіб покарання обере Бог для Свого народу.

Б. Всепоглинаючий вогонь (7:4-6)

7:4.  У другому видінні «Господь Бог показав» Амосові друге жахіття – покарання вогнем. Бог збільшив палючу літню спеку настільки, що засохли всі луги й дерева. Тоді прокинувся вогонь і з неймовірною швидкістю почав ширитися в усіх можливих напрямках (див. Йоіл. 1:19-20). Спроби побороти розповсюдження пекельного вогню були цілковито марними, бо «глибінь велику», тобто підземні води, які живили всі струмки (Бут. 7:11; 49:25; Втор. 33:13), спека висушила, а без джерела усіх вод річки та струмки зникли. І полум’я, безперешкодно лютуючи, могло «пожерти» всю «землю» (див. Втор. 32:22).

7:5-6.  Тут знову збентежений видінням Амос почав просити Бога спинитися, і Господь вдруге пошкодував Свій народ. Отож, і вогнем Він не каратиме ізраїльтян (див. коментарі до вірша 3).

В. Випробувальний повіс (7:7-17)

1. ВИДІННЯ (7:7-9)

Тут пророк втретє отримав від Бога видіння покарання. І цього разу вирок був незмінним.

7:7-8.  Господь «стояв … з повісом у руці». «Повісом» була мотузка зі свинцевим тягарцем, якою користувалися будівельники, аби впевнитися, що стіни рівні. Такий повіс також застосовували, коли бажали перевірити, чи стіни не просіли, не похилилися і чи, отже, їх не треба знести.

Бог же використав повіс (ймовірно, Закон Мойсея та його постанови; див. Іс. 28:17) «посеред» Свого народу. Ізраїльський народ будувався згідно з «повісом», однак тепер він був викривлений і підлягав знищенню.

Бог швидко попередив будь-які прохання з боку Свого пророка. Адже Його рішення було остаточним. Він не простить їм «вже більше». Саме таким буде покарання ізраїльського народу (див. коментарі до Ам. 7:3, 5-6).

7:9.  Проваливши перевірку повісом, головні «будівлі» ізраїльтян – релігійні та політичні – «будуть зруйновані». Численні «висоти (місця поклоніння на узвишшях) Ісаака» будуть «спустошені». Як і у випадку з йменнями Яків (див. коментарі до 3:13) та Йосиф (див. 5:6, 15; 6:6), ім’я Ісаак позначає все Північне царство. Більші ж, офіційно визнані «святині», як-от Бетел та Гілгал, «будуть зруйновані» (див. 3:14; 4:4; 5:5-6; 7:13). А «проти дому (політичної династії) Єровоама» ІІ Бог Сам «з мечем» стане (див. 2 Цар. 14:29; 15:10).

2. ВИПАДОК (7:10-17)

Випадок, описаний у віршах 10-17, тісно пов’язаний із третім видінням Амоса (вірші 7-9). По-перше, в ньому йдеться про миттєву реакцію тогочасного ізраїльського суспільства на зміст видіння. Той факт, що певні слова з’являються і в описі видіння, і в описі даного випадку, але більш ніде у книзі після вірша 1:1 («Ісаака» у 7:9, 16; «святині» і «святиня» у віршах 9-11; див. оригінал давньоєврейською мовою), власне й засвідчує, що даний випадок трапився відразу після об’явлення Амоса.

По-друге, даний історичний випадок тісно пов’язаний з видінням ще й тому, що слугує наочним прикладом використання «повісу», цього разу для перевірки окремих людей. Видіння показало, що релігійні і політичні інституції ізраїльтян провалили перевірку і мають бути знищені, тоді як випадок з Амасією продемонстрував ще й перевірку двох чоловіків: пророка і священника. Один був сприйнятливим, інший – ні. Один чув і слухав голос Господа, інший – відмовлявся слухати.

а. Обвинувачення (7:10-13)

7:10-13.  Коли Амос почав привселюдно розповідати про своє видіння зруйнованих святинь і загибель династії Єровоама, «бетельський священик» дуже на нього розлютився.

Бетел був однією з двох державних святинь, заснованих Єровоамом І, коли у 931 році до н.е. він відділився від Єрусалиму і тамтешнього царства (1 Цар. 12:26-33). Щоб об’єднати під своїм головуванням 10 племен, Єровоам І заснував нову святиню й окрему скальковану релігійну систему. Бичок, жертовник, священник і релігійні святкування у Бетелі мали засвідчити існування Північного царства Єровоама І та зміцнити його.

В часи Амоса про святиню у Бетелі говорили, що «то царська святиня і дім (див. 1 Цар. 6; 8:6-66; 2 Хр. 2:1) царський» (Ам. 7:13). Окрім того, що тут поклонявся сам Єровоам ІІ, це місце, що ще важливіше, було релігійним символом ізраїльського народу, який забезпечував їхню політичну відданість його царству. Як храм у Єрусалимі спонукав людей бути відданими династії Давида, так і існування святині у Бетелі засвідчувало схвалення та підтримку Богом Північного царства й династії Єровоама. Хто оскаржував святиню у Бетелі чи якимсь чином засуджував тамтешню систему поклоніння (див. 3:14; 4:4-5; 5:5-6, 21-26; також див. 7:8; 9:1), той виступав супроти самої підвалини цього царства.

Амасія був, вочевидь, первосвященником Бетелу, наглядав за проведенням служб та іншими служителями святині (див. Єр. 20:1-2; 29:26). Почувши, що Амос говорить про святиню і монарха, Амасія «послав» звістку «до Єровоама», в якій звинуватив Амоса у змові проти царя «серед» (в самому серці) Північного царства. Він повідомив Єровоама, що «країна не може вже терпіти» цих лиховісних передбачень, що люди падають духом і рано чи пізно з’явиться якийсь відступник-бунтівник та здійснить ці пророцтва. Адже не один раз таке вже траплялося, що слова пророка супроти царя спричиняли повстання і зміну династій (1 Цар. 11:29-12:24; 16:1-13; 2 Цар. 8:7-15; 9).

Амасія відмовлявся визнати, що джерелом пророцтв Амоса є Сам Бог. Він бачив в Амосі лише політичного заколотника. У своєму посланні до Єровоама він переповів загрозливі передбачення пророка, розпочавши їх фразою «Бо ось, що Амос каже» (Ам. 7:11), а не словами «Бо ось, що Бог сказав». Цитуючи Амоса, священник зумисне не згадав слова пророка, де зазначено, що це Бог виступить супроти Єровоама: « Я  проти дому Єровоама з мечем устану» (вірш 9). Амасія просто вказав на сам факт: «Єровоам від меча поляже». Він переповів слова Амоса в такій формі, бо хотів викликати гнів царя на нього. І саме тому перекрутив передбачення про падіння династії (вірш 9) так, щоб воно звучало наче погроза самому Єровоамові (вірш 11) та усьому ізраїльському народові, який «напевно піде в неволю» (вірш 11; див. 4:3; 5:5, 27; 6:7; див. 7:17). Амасія розглядав Амоса як загрозу їхньому добру, а не як посланця від Бога Ізраїля.

Після того, як Амасія відправив свого листа цареві, він звелів Амосові забиратися з міста: «Іди, видющий, тікай геть». Примірявши на себе повноваження головуючого над усім, що відбувається в Бетелі, священник наказав Амосові повертатися назад «у землю Юди» (див. 1:1) і «там» пророкувати.

Слово «видющий» є синонімом до слова «пророк» (1 Сам. 9:9; 2 Сам. 24:11; Іс. 29:10). Воно привертало увагу до діяльності пророка як отримувача видінь (Іс. 1:1; 2:1; Авд. 1; Міх. 1:1; Наум. 1:1; Ам. 1:1), які він «видів» (бачив) на ментальному або духовному рівні. Амасія ж, реагуючи на видіння Амоса (7:1, 4, 7), використав це слово у зневажливому значенні. Його презирлива порада йти в Юдею і там заробляти та їсти «собі хліб» вказує, наче, на те, що Амос професійно займався пророкуванням і заробляв цим собі на життя (Міх. 3:5, 11; див. Єз. 13:17-20, де йдеться про жінок, «що пророкують із свого серця … за пригорщі ячменю та за шматок хліба»).

Амасія зумисно наголосив на тому, що Амосові слід змінити місце своїх пророкувань. Він наче сказав: «Іди в Юдею  й там  заробляй собі на хліб. І пророкуй собі там , але не роби цього більш в Бетелі ». Скориставшись своєю владою як царський священник, він ще й наказав Амосові: «Іди геть з   Ізраїлю !» Однак Амос, відповідаючи на це, промовив, що набагато владніше Джерело звеліло йому пророкувати саме в Ізраїлі .

б. Відповідь (7:14-17)

7:14-15.  Амос тут зазначив, що це не він вирішував, пророкувати йому чи ні. Він всього лиш отримав відповідну вказівку від Бога. Амос не вибирав собі професію пророка, не вчився на нього і не був «сином пророка» (тобто учнем школи пророків під опікою «батенька»; див. 2 Цар. 2:1-15; 4:1, 38; 5:22; 6:1-7; 9:1). Він із задоволенням працював «пастухом і порав сикомори», чим, до речі, досить добре заробляв собі на життя. (Щодо обговорення прибуткового заняття Амоса див. підрозділ «Пророк» у Вступі .) Але одного дня «Господь узяв» його – те саме слово використовується в тексті, де йдеться про Богом покликаних левітів (Чис. 18:6) і Давида (2 Сам. 7:8; Пс. 78:70) – «від отари», і Господь (в оригіналі давньоєврейською мовою слово «Господь» тут повторюється) доручив йому піти та пророкувати Його «народові Ізраїлеві». В НАСБ, однак, наголошується протиставлення між тим, як Амос тричі зрікся свого колишнього життя («Я … я. Я …», Ам. 7:14), і тричі засвідчив вищість Господа (вірші 15-16). Бог казав йому не лише, що говорити, але й також, де говорити. Не Амасія вирішував це, а Господь. Тому він буде пророкувати не в Юдеї, а в Ізраїлі. Так сказав Господь, і Амос робитиме те, що Він йому звелів (див. 3:8; Діян. 5:27-29).

7:16-17.  «Тепер» той самий Господь мав «слово» для священника, який насмілився заборонити робити Амосові те, що Він йому наказав (див. 2:11-12). Оскільки Амасія знехтував Божим словом «проти Ізраїля», він і його сім’я особисто зазнають долі ізраїльського народу. Коли божественне покарання у вигляді вигнання буде приведено в дію (див. 5:5, 27; 6:7; 7:11; 9:4), він також перебуватиме серед тих, хто піде «геть із свого краю». Його «жінка» буде змушена заробляти собі на життя блудуванням у тому ж «місті», в якому колись користувалася великою пошаною. Його потомству й імені настане кінець, бо «сини» його і «дочки від меча поляжуть». Його «поле … поділять шворкою» між чужинцями (див. 2 Цар. 17:24; Єр. 6:12), а він сам помре «у краю нечистім». Він буде позбавлений свого сану, відлучений від святині і осквернений нечистою їжею на язичницькій землі (див. Єз. 4:13; Ос. 9:3-4).

Якби Амасія поступив іншим чином, якби він покаявся, почувши слово Амоса, він, можливо, порятувався б (Ам. 5:4-6, 14-15). Та натомість він обрав приєднатися до царської влади на землі, розділити притаманні ізраїльтянам пиху та самовпевненість і виступити супроти Божого посланця. Тому Господь, піднявши Свій повіс, не пожаліє Амасію.

Г. Останні плоди (част. 8)

1. ВИДІННЯ (8:1-3)

8:1-2.  «Господь Бог» з’явився Амосові вчетверте, цього разу з проханням назвати певний об’єкт. Коли Амос «відповів», що то був «кошик з літніми плодами», Господь сказав: «Настав кінець Моєму народові Ізраїлеві».

Дану відповідь Господа слід тлумачити з огляду на подібне звучання і значення слів «з літніми плодами ( каиіс )» (вірш 1) і «настав кінець ( кес )» (вірш 2) в оригіналі давньоєврейською мовою. Фраза «з літніми плодами» вказувала на останній врожай сезону, цілковито спілий і придатний в їжу впродовж невеликого періоду часу перед загниванням. А фраза «настав кінець» позначала прихід смерті та її «час жнив».

Ізраїль вже поспів для смертоносних жнив. Його кінець настав. І вирок буде приведено в дію без жодних зволікань, без навіть хвилинного перепочинку. Господь не простить «йому вже більше».

8:3.  «Того дня» (див. вірші 9, 13; див. коментарі до 5:18-20 щодо фрази «день Господній»), коли Господь покладе «кінець» життю ізраїльтян (див. 5:2-3; 6:9-10), «співи храму стануть … квилінням» (див. 8:10; 5:16-17). Радісні пісні про віру в Господа обернуться на гіркі жалобні завивання, сповнені невіри в те, що Він з ними зробив. Причина їхнього смутку – «багато трупів», кинутих «на кожне місце». Й оскільки кількість померлих буде чималою, не вистачатиме ні людей, ні місць, щоб їх поховати. Вони валятимуться на землі, де їх пожиратимуть собаки та птахи, або ж стануть горе-добривом на полях (1 Цар. 14:11; Єр. 8:2; 9:22; 16:4).

Коли виснажені гіркими слізьми люди нарешті перестануть плакати, коли піднімуть свої очі вгору, запитуючи про причину такого всеохоплюючого лиха, то віднайдуть лише «мовчання». Не буде жодної відповіді. Бог більше не промовлятиме до них.

2. НАСЛІДКИ (8:4-14)

Ці два наслідки сходження Божої кари – смуток людей і мовчання Бога – більш детально розглядаються у віршах 4-14.

а. Смуток людей (8:4-10)

З огляду на жадібність ізраїльтян та їхню любов до брехні Бог змусить плакати ввесь їх край.

8:4-6.  Ізраїльські торговці в усьому шукали лише наживу і не замислювалися над тим, що при цьому вони топчуть бідних і вигублюють «вбогих краю» (див. 2:6-7; 5:11). Думаючи лише про самозбагачення, вони нарікали на вимушене припинення торгівлі на час щомісячного свята нового місяця і щотижневої суботи. Вони з величезним нетерпінням чекали, коли ж ці дні відпочинку та поклоніння (Вих. 20:8-11; 23:12; 31:14-17; 34:21; Чис. 28:11-15; 2 Цар. 4:23; Іс. 1:13-14; Єз. 46:1-6; Ос. 2:11) врешті минуть і вони зможуть відновити свої нечесні торги.

Вони повсякчас хитрували: зменшували «міру», щоб покупці отримували менше, збільшували «ціну», щоб покупці платили більше, і «невірною вагою» шахраювали, підкручуючи її. Однак на цих порушеннях завіту вони не спинялися (Лев. 19:35-36; Втор. 25:13-16; див. Прип. 11:1; 16:11; 20:10, 23; Ос. 12:7; Міх. 6:10-11). Вони збільшували свій гріх ще й тим, що намагались «продавати» гірший продукт за вищу ціну, а саме додавали до чистого пшеничного зерна «висівки пшеничні». Їх зовсім не цікавили страждання інших та неспроможність бідних купувати щось за їхніми високими цінами. Навпаки, вони змушували «вбогого» стати їхнім рабом за несплату навіть незначної кількості грошей (див. коментарі до Ам. 2:6 щодо фрази «за пару капців»).

8:7-8.  Господь, однак, «поклявсь» Собою (див. коментарі до 4:2; 6:8; на відміну від 6:8, тут фраза «гординею Якова» слугує званням Бога; див. 1 Сам. 15:29), що «повіки не» забуде «ані одного з їхніх учинків». За те, що вони були такими безсердечними, жадібними і нечесними, їхній Воїн-Бог «піде» на них – і «затрясеться через це країна». Поштовхи будуть такими великими, що «уся» земля спершу «піде вгору», а потім «знову осяде», «немов … ріка Єгипту», яку щорічно наповнюють води, а потім спадають. Через розвалені ферми та будівлі всі люди, які трапилися Йому на шляху, тужитимуть та горюватимуть.

8:9-10.  «Той день» покарання стане днем темряви (див. коментарі до 5:18-20), бо Господь Бог нашле затемнення на них. Сонце зайде «опівдні», і «серед ясного дня … на землю» зійде пітьма. З огляду на затемнення, які трапилися у 784 і 763 роках до н.е., слухачі Амоса вже мали уявлення про страх та сум’яття, які відчувають люди в цей час. А тоді, під час землетрусу (8:8) і темряви, караючий Господь почне винищувати ізраїльський народ (див. 5:2-3; 6:9-10; 8:3). Меч їхнього Бога змусить неабияк ридати ввесь край, адже «свята» обернуться «в смуток» і поховання, а радісні «пісні в лемент» та плач (див. вірш 3). Смертей буде так багато, що кожна сім’я горюватиме і кожен дім оплакуватиме померлих. Бог змусить їх усіх носити «вереття» (грубу плетену тканину, виготовлену зазвичай з козячої шерсті) на тілі (Бут. 37:34; 2 Сам. 3:31; 2 Цар. 6:30; Іов. 16:15-16; Дан. 9:3) та збрити «голову» на знак жалю (Іов. 1:20; Іс. 3:24; 15:2-3; Єр. 47:5; 48:37; Єз. 7:18; 27:30-31; Міх. 1:16). Вони горюватимуть так сильно, «немов по синові одинакові», чия смерть зводила нанівець усі надії на продовження роду (Єр. 6:26; Зах. 12:10).

Завершення того дня не стане завершенням смутку, бо після нього настане «гіркий день» й для тих, хто оплакував померлих, адже і вони помруть. (Щодо фрази «гіркий день» у стосунку до дня чиєїсь смерті див. 1 Сам. 15:32; Іов. 21:25; Проп. 7:26.)

б. Мовчання Бога (8:11-14)

Ці муки болю і страждання людей будуть ще важчими через те, що Бог не говоритиме до них, лише мовчатиме (вірш 3).

8:11-12.  Оскільки ізраїльтяни зреклися всіх Його слів (2:11-12; 7:10-13, 16), вони Його слів більше не почують. Господь Бог нашле на них «голод», але «не голод за хлібом», як колись (див. 4:6), а «за слуханням слова Господнього». Вони у відчаї ставитимуть Йому запитання, але Він не відповідатиме – ні уві сні, ні через Урім, ні за допомогою пророків (1 Сам. 28:6; див. 1 Сам. 3:1). Люди «будуть плентатися від» одного куточка краю «до» іншого, по всій ізраїльській землі («від» Мертвого «моря» на півдні «і до» Середземного «моря» на заході та «від півночі до сходу»), «шукаючи слова Господнього – слова пояснення, прощення й надії. «Але його не знайдуть». Коли їхнє горе змусить їх врешті шукати Господа (Ам. 5:4-6), Він не дасть їм Себе віднайти. Буде вже запізно.

8:13-14.  «Того дня» (див. вірші 3, 9) навіть «гарні дівчата й хлопці», які можуть довго й наполегливо шукати, «будуть від спраги» за Божим Словом «умлівати». Хто спотворив поклоніння Богові, хто вбачав у священних ідолах-бичках «Самарії» (Ос. 8:5-6) і Дану (1 Цар. 12:28-30; 2 Цар. 10:29) та в образі «Версавії» (Ам. 5:5) символ Його могутності, будуть гуртуватися в столиці або простуватимуть у найвіддаленіші куточки, демонструючи своє показне хоробре завзяття у пошуках відповідей. Бовван, який знаходився в Самарії, називається тут «гріхом» або, дослівніше, провиною, бо власне поклоніння бовванам й зробило самарян винними перед Богом. (Вислів «від Дана аж до Версавії» символізує всю країну; Суд. 20:1; 1 Сам. 3:20; 2 Сам. 3:10; 17:11; 24:2, 15; 1 Цар. 4:25; 2 Хр. 30:5.) Та їхні благання будуть марними. Бог мовчатиме. Тож «вони впадуть і більш не встануть» (див. Ам. 5:2).

Ґ. Караючий Господь (9:1-10)

У п’ятому й останньому видінні Амос став свідком того, як Всевишній світу застосовує невідворотний меч супроти всіх грішників серед Свого народу.

1. НЕВІДВОРОТНИЙ МЕЧ (9:1-4)

9:1.  На осінньому святі, коли велика спільнота ізраїльтян зібралася в святині у Бетелі, а цар Північного царства підійшов до жертовника зі своїм підношенням (1 Цар. 12:31-33), Амос побачив Господа, який «стояв при» тім «жертовнику». Господь і справді «був з» ними (Ам. 5:14), але щоб знищити та вбити, а не благословити. Прийшов бо «кінець» жертовникові, святині і народу (3:14; 5:5-6; 8:1-3).

Господь звелів Амосу: «Удар по главнях, щоб аж одвірки захитались!» Одвірками тоді називали великі несучі опори, на яких трималися двері та й уся будівля (Іс. 6:4; Єз. 40:6).

У своєму видінні Амос, вочевидь, бачив, як ця споруда впала і поховала під своїми уламками більшу частину людей, які прийшли сюди поклонитися (див. Суд. 16:29-30), адже далі Бог відразу сказав: «Я всім їм голови порозбиваю». Господь мав намір не дати жодному із «них» порятуватись, навіть тим, що були ще живі (див. 1 Цар. 18:40). Бо тих, хто уцілів й уникнув цього лиха, Він наздожене і «мечем повбиває» (див. Ам. 9:4, 10).

9:2-4.  Навіть якщо вони зможуть утекти від Нього на край світу, Він знайде їх і вб’є. Ні глибини Шеолу, ні висоти небес не сховають їх від Божого гніву (див. Пс. 139:7-8; і див. для порівняння Рим. 8:38-39). «Хоч би» вони «сховались» у густих лісах гори Кармель (див. Ам. 1:2) чи в якійсь із тамтешніх вапнякових печер, Він шукатиме їх і візьме «звідти». «Хоч би» їм вдалося укритися від Нього «на дні моря», й там, як вони зрозуміють, Він панує, бо змій виконуватиме Його наказ. Цим змієм є морське чудовисько, якого часом називають Левіятан або Рагав, що є персоніфікацією морських сил, які зазнали нищівної поразки (див. Іов. 26:12-13; Пс. 74:13-14; 89:9-10; Іс. 27:1; 51:9-10). Навіть якщо їхні вороги схоплять їх і поведуть, немов худобу, «у неволю», де вони начебто будуть під захистом чужоземного царя та бога, ніщо не зможе захистити їх від невтомного Божого меча (див. Ам. 9:1, 10). Втеча була неможливою, бо куди б вони не подалися, Бог оберне «на них» Свої «очі, – та на лихо, не на благо». Адже Він вирішив знищити їх.

2. ВСЕВИШНІЙ СВІТУ (9:5-6)

9:5-6.  Той, Кого бачив Амос біля жертовника (вірш 1), був Господом, Богом сил, великим Воїном-Сюзереном, сили якого непереможні (див. коментарі до 3:13). Як Всевишній Бог не лише Ізраїлю та інших народів (1:3-2:16; 3:9; 9:4, 7), але й також усього світу, Він міг з певністю казати, що ізраїльтянам нікуди буде втекти від Нього. Якщо Він лиш пальцем торкається землі й настає землетрус, через що «вона (земля) тане» (тобто робиться плоскою; див. Міх. 1:3-4; Наум. 1:5) та «здіймається вгору й осідає знову, як ріка Єгипту» (тобто хвилеподібно), і «всі її мешканці тужать» (див. Ам. 8:8), то, звісно ж, Він має змогу дістати (див. 9:2-3) бунтівників із будь-якого місця на землі. «Він збудував на небі Свої високії палаци», тож із легкістю віднайде тих, хто знявся «на небо» (вірш 2), шукаючи від Нього сховку. «Він» контролює «води моря» (див. 5:8), тому й мешканці тих вод безумовно слухатимуть Його (див. 9:3). «Господь – ім'я Йому!» Його велич і Його влада над усім творінням означає, що вони ніколи не зможуть від Нього втекти. А будучи Господом (Ягве, Богом, який дотримується завіту), Він дотримає і Свого Слова та покарає тих, хто не послухав Його. Примітно, що два вірші в Книзі Амоса, де містяться вигуки «Господь – ім'я Йому», засвідчують Його всевишність над усім світом (5:8; 9:6).

3. НЕУПЕРЕДЖЕНЕ ПОКАРАННЯ (9:7-10)

9:7.  Особливе становище ізраїльтян як Божого народу не порятує їх від покарання (див. 3:1-2). Бог вчинить з ними так, як чинитиме з іншими народами у Своєму світі. Вони будуть для Нього, «як кушіїв діти», які мешкали на території сучасного південного Єгипту, Судану та північної Ефіопії. На думку ізраїльтян, кушії були чужим і неважливим народом, який жив на околицях тоді відомого їм світу.

Бог є Всевишнім всього світу й кожного народу зокрема. Він не лише «вивів» ізраїльтян «з Єгипетського краю» (див. 2:10; 3:1), але й також керував історичними переміщеннями їхніх заклятих ворогів: «філістимлян із Кафтору» (див. Єр. 47:4; Соф. 2:5), що є, вочевидь, іншою назвою острова Крит, «та арамійців із Кіру» (див. Ам. 1:5), що в Месопотамії. Як Бог колись вирішив змінити долю цих двох народів (див. 1:3-8), так Він постановив Собі заслати ізраїльтян у неволю (4:2-3; 5:5, 27; 6:7; 7:11, 17; 9:4). Він покарає бунтівників, де б вони не були.

9:8-10.  Об’явивши, що Він не буде проводити різницю між ізраїльтянами та іншими народами, Бог зрештою врочисто оголосив Свій остаточний смертний вирок. У віршах 8-10 озвучено останні три твердження про покарання в Книзі Амоса. Вони прогнозують неупереджене, але й певне покарання смертю всіх грішників цього краю.

Хоча ці три твердження й наче запечатують жахливу долю ізраїльського народу, вони також підводять слухача чи читача до останньої частини книги (вірші 11-15), де Бог говорить про відродження після покарання. Перші два твердження (вірші 8-9) завершуються короткою згадкою про тих, хто спасеться, тоді як після третього твердження (вірш 10) Бог дає обіцянку відродити ізраїльський народ і відновити його завітні благословення.

«Очі (див. вірш 4) Господа Бога» повсякчас були «на грішнім (ізраїльськім) царстві», адже Він мав бути певен, що покарання зійшло на Ізраїль повною мірою. Бог хотів вигубити «його з обличчя землі». Його Сюзерен здійснюватиме завітні прокляття, допоки й сліду не залишиться від цього народу (див. коментарі до 1:2; 4:6; також зверніть увагу на використання слова «вигублю» у тих частинах ізраїльського завіту, де йдеться про покарання; Втор. 28:20, 24, 45, 48, 51, 61, 63). Та все ж Бог не вигубить «зовсім Яковового дому» (тобто Північне царство; див. Ам. 3:13-14; 6:8; 7:2, 5; 8:7). Дехто спасеться. Можливість, про яку йшлося раніше (див. «може» у 5:15), тепер стає певною. Бог і справді змилостивиться над тими, хто покаявся (див. 5:4-6, 14-15, 23-24).

Куди б ізраїльтяни не були розсіяні, «проміж» якими б народами не проживали, Бог неупереджено просіє їх усіх, «як то просівають у решеті, але й зернятко не впаде на землю». Як дуже дрібне сито, яке допомагає позбутися полови і пилу, але затримує добре зерно, так Бог просіюватиме людей, щоб відділити праведників поміж Свого народу та спасти їх.

Інші тлумачі вважають, що сито, про яке тут іде мова, – це грубе сито, яке використовують на початку процесу відсіювання, щоб позбутися камінців та грудочок землі, а менші за розміром зернятка затримати (див. апокрифічну Книгу Проповідника 27:5). Якщо це й справді так, тоді слово «зернятко» (досл., «галька» або «камінь»; див. 2 Сам. 17:13) має стосунок до грішника, який не зможе уникнути Божого покарання.

Та як би там не було, головна думка даного твердження полягає в тому, що Бог неупереджено відділить праведників від грішників.

Тоді «усі грішники» Його «народу … поляжуть» від Його невідворотного «меча» (див. Ам. 9:1, 4). І зрештою настане кінець їхньому самовихвалянню та самовпевненості (див. 6:1-3, 13), адже обіцяне «лихо» просто знищить їх.

 

V. Відродження після покарання (9:11-15)

Коли всі кари Божі будуть позаду, коли народ заслужено отримає покарання за свої гріхи, Господь з великої Своєї милості оновить та відновить Свій народ. Бог відродить Давидове царство і на Півночі, й на Півдні і через нього благословить усі народи на землі. Він усуне всі наслідки завітних проклять та подарує невідоме досі процвітання цій землі. Розсіяні ізраїльтяни повернуться в свій край, щоб жити там в радості й безпеці та насолоджуватися його родючістю. Тоді Той, Хто завжди називав їх «народ Мій» (7:8, 15; 8:2; 9:10, 14; див. Ос. 2:23; Зах. 8:8; 13:9), знову називатиметься «Бог твій» (Ам. 9:15).

А. Політичне оновлення (9:11)

9:11.  «Того дня» (див. Іс. 4:2; Міх. 4:6; 5:10) Бог підведе «розвалену Давидову халупу». Попередні рази, коли в Книзі Амоса йшла мова про «той день», він описувався як день темряви і руйнування (Ам. 2:16; 3:14; 5:18-20; 8:3, 9, 11, 13). Та коли суд Божий над ізраїльтянами завершиться, «той день» також стане днем їхнього оновлення.

Бог підведе Давидову халупу і над Північним царством, і над Південним. Халупа (досл., «палатка») або тент будувався з простого каркасу та гілок, з яких вимощувався дах. Така халупа слугувала, головним чином, місцем укриття, чи то для людей у полі (2 Сам. 11:11; 1 Цар. 20:12-16), чи для вартового на посту (Йона 4:5), чи для паломників на свято Кучок (Лев. 23:33-42). Давидова династія, яка була захисним наметом для всіх ізраїльтян, «впала», коли десять північних племен відкололися від двох північних (1 Цар. 12). Цей тент розвалився на дві частини. Але Бог пообіцяв об’єднати ці два царства в одне під головуванням Давида (див. Єр. 30:3-10; Єз. 37:15-28; Ос. 3:4-5). Він відбудує захисну халупу, полагодить «в ній проломи» і зробить її такою, «як була за днів днедавніх». Тоді Бог здійснить Свою обіцянку, озвучену Давидові, про те, що Він поставить по ньому його Нащадка й утвердить Його царство навіки (2 Сам. 7:11-16; 25-29).

Б. Національна мета (9:12)

9:12.  Об’єднане царство під головуванням Давидового Царя стане тоді джерелом благословення для всіх язичників. Едом, який повсякчас виявляв ворожість до Божого народу (див. Чис. 20:14-21; Пс. 137:7; Авд. 1; див. коментарі до Ам. 1:11-12), й, отже, символізує тут усіх ворогів ізраїльтян, також долучиться до Божої обіцянки Давидові. Як говориться у даному вірші, Ізраїль заволодіє «останком Едома» (див. Авд. 19). Тож, насправді, всі народи опиняться під головуванням Давидового Царя, бо й «на них» «було призване» Боже «ім’я». Коли на когось призивали чиєсь ім’я, то це означало, що він чи вона знаходиться під опікою та захистом свого сюзерена (див. Втор. 28:9-10; 2 Сам. 12:26-28; 1 Цар. 8:43; Іс. 4:1; 63:19; Єр. 15:16; Дан. 9:18-19). А оскільки всі народи належать Богові (див. Ам. 1:3-2:16; 3:9; 9:4, 7), то й вони долучаться до благословень майбутнього царства.

Бог від самого початку планував дарувати спасіння язичницьким народам. Згідно з обіцянкою Бога, яку Він дав Авраамові, через його нащадків «всі племена землі благословлятимуться» (Бут. 12:3; див. Бут. 18:18; 22:17-18; 26:3-4; 28:13-14). Через Ісаю Бог неодноразово заявляв, що об’єднаний Ізраїль на чолі з Давидовим Царем, Месією, принесе світло, справедливість і повне спізнання Господа всім народам на землі (Іс. 9:1-7; 11:1-3; 42:1-7; 45:22-25; 49:5-7; 55:1-5). Коли Бог відродить це царство (тисячолітнє царство) під головуванням Давидового Сина, і євреї, і язичники носитимуть ім’я Господа.

На Соборі в Єрусалимі Яків процитував Ам. 9:11-12 як доказ того, що язичникам його часів не обов’язково обрізатися та жити, як євреї, щоб отримати спасіння (Діян. 15:1-20). Яків розумів, що кари ізраїльські ще не позаду (див. Господні слова про майбутнє руйнування храму, переслідування й смерть у Мт. 24:1-22; Лк. 21:5-24, і про те, що відродження ще не розпочалося у Діян 1:6-7). Однак він також знав зі стислої згадки в Амоса і більш розгорнутих уривків в інших пророків (див. слово «пророків» у Діян. 15:15; також див. Іс. 42:6; 60:3; Мал. 1:11), що коли обіцяне царство настане, то язичники долучаться до нього, як язичники, а не як начебто євреї. Й оскільки саме таким був задум Бога щодо тисячолітнього царства, то, як підсумував Яків, церква не повинна вимагати від язичників позбуватися своєї автентичності та жити, як євреї. Яків не казав, що церква здійснює обіцянки, які Бог дав ізраїльтянам в Ам. 9:11-12. Він просто казав, що оскільки язичники будуть порятовані у все ще майбутньому тисячолітньому царстві Христа, їм не потрібно ставати євреями в Добу Церкви (див. розгорнуті коментарі до Діян. 15:15-18).

В. Процвітання, мир і стабільність (9:13-15)

9:13.  «Настане час», коли Бог усуне всі прокляття (див. коментарі до 4:6 і таблицю «Завітні кари») та поверне завітні благословення на цю землю (див. Лев. 26:3-10; Втор. 28:1-4).

Замість посухи і голоду (Ам. 1:2; 4:6-8) буде нескінченне процвітання (9:13; див. Лев. 26:3-5, 10; Втор. 28:4-5, 8, 11-12).

Замість безладу й сум’яття воєн (Ам. 2:13-16; 3:11, 15; 14:10-11; 5:2-3; 6:9-10; 7:17; 9:1, 10) буде суцільний мир, який дасть ізраїльтянам змогу насолоджуватися плодами своєї праці (вірш 14; див. Лев. 26:6; Втор. 28:6).

Замість страху вигнання та неволі (Ам. 4:2-3; 5:5, 27; 7:11, 17; 9:4) ізраїльтяни зможуть впевнено захищатися від ворогів і залишатися на своїй землі (вірш 15; див. Лев. 26:7-8; Втор. 28:7, 10).

У ті часи, коли Бог відродить Ізраїль, земля буде такою родючою (див. Іс. 27:6), що «орач», який зазвичай береться до роботи у жовтні, буде змушений чекати на «женця», який мав завершити збір урожаю ще в травні. «А той, що топче грона» в липні, застане «того, що зерно засіває» в землю, пізно оброблену орачем. Винограду у гірських виноградниках буде так багато, що «гори» наче «точитимуть сік винний» (див. Йоіл. 3:18) і здалеку здаватиметься, немовби «всі пагірки» тануть, коли цей сік із винограду переливатиметься через край великих чанів та тектиме вниз по схилах.

9:14.  Відроджений Богом ізраїльський «народ» житиме в мирі та матиме змогу радіти щедрому достатку в усьому. Розчарування й непевності, притаманні воєнним часам, залишаться в минулому (див. Іс. 2:4; Міх. 4:3). Вони будуватимуть будинки (див. Ам. 5:11) і навіть цілі «міста й будуть у них жити» (див. Іс. 32:18). Вони питимуть, «їстимуть» та отримуватимуть задоволення з праці своїх рук.

9:15.  Бог поселить ізраїльтян на їх власній «землі», і «їх не вирвуть уже» та не заберуть в полон «з землі їхньої», яку Він «їм дав» (див. Бут. 13:14-15; 17:7-8; Втор. 30:1-5; 2 Сам. 7:10; Єр. 30:10-11; Йоіл. 3:17-21; Міх. 4:4-7). Цю землю населятимуть ізраїльтяни (див. Єз. 37:25; Йоіл. 3:20; Зах. 14:11).

«Господь» вже ж напевно «це зробить» (Ам. 9:12), адже Він – Той, Хто був до того, був тоді і буде завжди їхнім Богом.

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

Barton, John. Amos’s Oracles against the Nations: A Study of Amos 1:3-2:5 . Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

Cohen, Gary G., and Vandermey, H. Ronald. Hosea/Amos . Everyman’s Bible Commentary, Chicago: Moody Press, 1981.

Cripps, Richard S. A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Amos . 2nd ed. London: S.P.C.K., 1955. Reprint. Minneapolis: Klock & Klock Christian Publishers, 1981.

De Waard, Jan, and Smalley, William A. A Translator’s Handbook in the Book of Amos . Stuttgart: United Bible Societies, 1979.

Feinberg, Charles L. The Minor Prophets . Chicago: Moody Press, 1976.

Hammershaimb, Erling. The Book of Amos: A Commentary . Translated by John Sturdy. New York: Schocken Books, 1970.

Harper, William Rainey. A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Amos and Hosea . The International Critical Commentary. Edinburgh: T. & T. Clark, 1905.

Mays, James Luther. Amos: A Commentary . Philadelphia: Westminster Press, 1969.

Motyer, J.A. The Day of the Lion: The Message of Amos . Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1974.

Tatford, Frederick A. The Minor Prophets . Vol. 1. Reprint (3 vols.). Minneapolis: Klock & Klock Christian Publishers, 1982.

Veldkamp, Herman. The Farmer from Tekoa . St. Catherines, Ontario: Paideia Press, 1977.

Wolf, Hans Walter. Joel and Amos . Translated by Waldemar Janzen; S. Dean McBride, Jr.; and Charles A. Muenchow. Philadelphia: Fortress Press, 1977.