Лекція 1

(Μάθημα ένα /πρώτο)

Відмінювання дієслова είμαι (бути)

(Κλήση του ρήματος είμαι)

На грецькій мові, як і на багатьох інших європейських мовах, ви не можете просто  так  без дієслова сказати:

                 Я розумний, він дивакуватий, вони вдома, ви на роботі .

Треба одразу звикнути, що будь-який іноземець буде говорити вживаючи дієслово /бути/:

Я є  розумний, він є  дивакуватий, вони є  вдома, ви є  на роботі.

Дієслово (бути) є одним із самих важливих дієслів любої іноземної мови.

У англомовних це аналог to be. Угерманомовних – sein. У греків також існує це дієслова - είμαι.

Відмінювання дієслова είμαι (бути)

У теперішньому часі дієслово  είμαι  (бути) – єдине дієслово, яке відмінюється не за правилами, а тому відмінювання його треба вивчити. Разом з дієсловом είμαι (бути) ми розглянемо також особові займенники у яких також існують свої особливості.

Είμαι

Особові займенники

дієслово

переклад

Εγώ

είμαι

Я є

Εσύ

είσαι

Ти є

Αυτός / αυτή /αυτό

είναι

Він / вона / воно

Εμείς

είμαστε

Ми є

Εσείς

είσαστε / είστε

Ви є (вічлива форма Ви, звернення до однієї людини, а також звернення  до групи людей)

Αυτοί / αυτές / αυτά

είναι

Вони є ( для чоловічого роду, жіночого, середнього роду множини)

Наприклад:

Αυτός είναι  διευθυντής και αυτή είναι  γραμματέας. Αυτός είναι  πολύ πλούσιος και αυτή είναι πολύ όμορφη.

Він (є) деректор, а вона (є) секретар. Він (є) дуже багатий, а вона (є) дуже гарна.

Займенникам потрібно приділити увагу, оскільки греки часто не використовують займенники, тому що вважають, що по закінченню дієслова й так все зрозуміло. Це стосується абсолютно будь-яких речень чи словосполучень. Але знати особові займенники потрібно.

Особливість займенника (вони). У грецькій мові існує три займенника (вони):   αυτοί, αυτές, αυτά.

Αυτοί  – це «вони» чоловічого роду.   Якщо в компанії присутні чоловіки, також чоловіки та жінки і, навіть якщо серед багатьох жінок знаходиться хоч один чоловік, то у такому випадку використовується саме цей займенник. Скажімо коротко тепер те саме: чоловік + чоловік, чоловік + жінка, чоловік + дитина (хлопчик, дівчинка) використовуємо займенник (αυτοί).

Αυτές   – це «вони» жіночого роду. Якщо у компанії присутні жінки чи жінки та діти то вживається ця форма займенника.  Діти у грецькій мові завжди середнього роду. Таким чином: жінка + жінка, жінка + дитина (дівчинка) – αυτές . А ось, якщо жінка + дитина (хлопчик), у такому випадку маємо займенник - αυτοί .

Αυτά  – це «вони» середнього роду. Наприклад, діти, хлопчики та дівчатка – всі вони у грецькій мові будуть середнього роду. Діти, хлопчик + дівчинка, а також неживі предмети (предмети меблі, наприклад)  – αυτά.

Заперечна форма дієслова είµαι

Заперечна форма дієслова у грецькій мові дуже легко утворюється. Перед дієсловом слід поставити заперечувальну частинку   δεν.

Εγώ δεν είμαι Я не є

Εσύ είσαι Ти не є

Αυτός / αυτή /αυτό είναι Він не є / вона не є / воно не є

Εμείς        είμαστε Ми не є

Εσείς        είσαστε / είστε Ви не є (вічлива форма Ви, звернення до однієї людини, а також звернення  до групи людей)  

Αυτοί / αυτές / αυτά είναι Вони не є

Наприклад:

Αυτός δεν  είναι διευθυντής και αυτή δεν  είναι γραμματέας. Він не (є) директор, а вона не (є) секретар.

Αυτός δεν  είναι πολύ πλούσιος και αυτή δεν είναι πολύ όμορφη. Він не (є) дуже багатий, а вона не (є) дуже гарна.

Питальна форма дієслова είµαι

Як утворюється запитання в грецькій мові

Питальна форма дієслова утворюється за аналогією української мови. Виділяємо інтонаційно те, про що хочемо запитати. Слід звернути увагу на знак питання у грецькій мові, пишеться він так (;)

Наприклад:

Αυτή είναι γραμματέας; – вона секретар?

Αυτός είναι πολύ πλούσιος; – він дуже багатий?

Сталі фрази у грецькій мові

На базі дієслова  бути (είμαι) у грецькій мові  існує цілий ряд стійких фраз, котрі достатньо вивчити та використовувати в усному мовленні та письмі.

Είμαι καλά  – бути добре (справи добре)

Είμαι χάλια  – бути погано

Είμαι άρρωστος  – бути хворим

Είμαι παντρεμένος  – бути одруженим

Είμαι ελεύθερος  – бути вільним

Είμαι απασχολημένος  – бути  занятим

Είμαι έτοιμος  – бути готовим

Είμαι σίγουρος  (ότι/σε) – бути впевненим ( що + дієслово /у комусь,/у чомусь)

Είμαι ευχαριστιμένος με ... - бути задоволеним чимось

Είμαι ερωτευμένος  – бути закоханим

Είμαι κουρασμένος  – бути втомленим

Είμαι στο σπίτι  – бути вдома

Είμαι θυμωμένος  – бути сердитим/ сердитися

Είμαι στην ώρα  – бути вчасно

Είμαι σύμφωνος με  – бути згодним з кимось / з чимось

Είμαι απογοητευμένος με (σε)  – бути розчарованим у комусь / у чомусь

Είμαι νευρικός  – бути знервованим, нервуватися

Είμαι… χρονών  – бути у віці… років.

Узгодження за родом та особою

У грецькій мові багато таких стійких фраз узгоджуються з прикметниками. Наприклад: бути втомленим, бути закоханим, задоволеним, зайнятим ітд. В українській мові ми говоримо:

Я здоровий, я здорова, вони здорові. Я зайнятий, я зайнята, вони зайняті.

На це слід звернути увагу на мові граматики це називається узгоджувати прикметник за родом та числом. Якщо простіше сказати, то потрібно поставити правильні закінчення до цих прикметників:

  • Однина чоловічого роду буде закінчення – ος
  • Однина жіночого роду буде закінчення – η
  • Однина середнього роду буде закінчення – ο
  • Множина чоловічого роду буде закінчення –  οι
  • Множина жіночого роду буде закінчення   –          ες
  • Множина середнього роду буде закінчення – α

Наприклад однина:

Είμαι κουρασμέν ος. – Я втомився.

Είμαι κουρασμέμ η . – Я втомилася.  

Το παιδί είναι κουρασμέν ο. Дитя втомилося.

Είμαι σίγουρ ος . – Я впевнений.

Είμαι σίγουρ η .– Я впевнена.

Το παιδί είναι σίγουρ ο . – Дитина впевнена.

Множина:

Είμαστε σίγουρ οι . –Ми впевненні. (чоловічого роду) .

Είμαστε σίγουρ ες. –Ми впевненні (жіночого роду).        

Τα παιδιά είναι σίγουρ α . –Діти впевненні (середнього роду).

        Зазвичай перша лекція присвячується  дієслову (бути) та його стійким фразам. Оскільки з дієсловом (είμαι) будуються фрази мовним оборотом (це є), для прикладу ( це є магазин, це є місто у Греції, це є музика), як правило у таких реченнях окрім дієслова присутній також іменник. Тому до цієї лекції додаємо ще й іменник.

Іменник у грецькій мові

(ουσιαστικό)

Іменники у грецькій мові  як і в українській поділяються на три роди: чоловічій, жіночій та середній. У грецькій мові перед кожним іменником повинен стояти артикль, який і вказує на рід слова. Іменник – головна частина мови, яка відповідає на питання хто? що?. У цій лекції ми будемо відповідати на запитання (Хто? Що?)

Артикль та закінчення іменників у називному відмінку однини

Чоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

ο  δάσκαλ ος (вчитель)

η γυναίκ α   (жінка)

το  σχολεί ο (школа)

ο  φοιτητ ής (студент)

η  βιβλιοθήκ η (бібліотека)

το  παιδ ί (дитина)

ο άντρ ας (чоловік)

       _____________

το  γράμ μα (лист)

Зверніть увагу на артиклі та на характерні закінчення для кожного роду:

Ще раз повторимо артиклі іменників грецької мови називного відмінку однини: Чоловічий рід – артикль ( ο ), жіночий рід – артикль ( η ), середній рід – артикль ( το ).

Наприклад:

        Εγώ είμαι ο  Νίκος. – Я (є) Нікос.

        Εγώ είμαι η  Τατιάνα. – Я (є) Тетяна.

        Αυτός είναι ο  Νίκος. – Він (є) Нікос.

        Αυτή είναι η  Ελένη. – Вона (є) Елені.

        Αυτό είναι το  τηλέφωνο. – Це (є) телефон.

        Εμείς είμαστε ο  Γιώργως και η  Νατάσα. – Ми є Йоргос та Натаса.

На цьому закінчується наша перша лекція. Матеріал викладений так, що не дивлячись на достатньо великий обсяг засвоюється легко. Даний матеріал слід відпрацьовувати  по декілька разів на день.