ВПРАВА 1

Запишіть у правильній формі грецькі слова та фрази.

 1. Що тут відбувається?
  Τι ______________ εδώ;

 (γίνομαι – відбувається, діється, коїться, εδώ – тут)

 1. Нам нужен переводчик.
  ___________________ τον μεταφραστή.

 (χρειάζομαι – потребую, ο μεταφραστής – перекладач)

 1. На цих вихідних ми приїжаємо додому.
  Αυτό το Σαββατοκύριακο _________________ στο σπίτι.

 (έρχομαι – приходити, приїхати, αυτό – це, το Σαββατοκύριακο – вихідні, το σπίτι – дім)

 1. Ти пам’ятаєш про нашу зустріч сьогодні?
  _______________ για το ραντεβού μας σήμερα;

 (το ραντεβού –зустріч, μας – наша, για – про)

 1. Мій чоловік сидить ось там, біля вікна зліва від дверей.
  Ο άντρας μου ____________ εκεί, κοντά στο παράθυρο αριστερά ______ _____ ___________ .

 (ο άντρας – чоловік, μου – мій, κάθομαι – сидить, εκεί – там, κοντά στο – рядом з, το παράθυρο – вікном, αριστερά από – зліва від, η πόρτα – дверей)

 1. Вони думають про покупку нової машини.
  ______________ να αγοράσουν καινούργιο αυτοκίνητο.

 (σκέφτομαι – думають, να αγοράσουν (αγοράζω) – купити (купить), καινούργιος – новий, το αυτοκίνητο – автомобиль)

 1. Мене звати Алексіс.
  ____________ Αλέξης. 

(λέγομαι – називаюся)

 1. Ми міркуємо над планами для відпустки.
  _________________ για τα σχέδια για τις διακοπές.

 (για – з приводу, τα σχέδια – плани, για τις διακοπές – для відпустки)

 1. Ти пам’ятаєш його адресу?
  _______________ _____ ________________ του; 

(η διεύθυνση– адреса, του – його)

 1. Сьогодні ми пробуджуємося (встаємо) рано, умиваємося та їдемо за покупками.
  Σήμερα _________________νωρίς, _______________ και πάμε για ψώνια.

 (σηκώνομαι – вставати, підніматися, νωρίς – рано, πλένομαι – митися, πάω για ψώνια – йти за покупками, стійка фраза, τα ψώνια – покупки)

 1. Вони приходять додому, вечеряють і потім розважаються.
  _______________ στο σπίτι, τρώνε βραδινό και μετά ________________ .

 (τρώω –їсти, το βραδινό – вечеря, και – і, μετά – потім, διασκεδάζω – розважаються)

 1. Тобі потрібно що небудь?
  ________________ κάτι;

 (χρειάζομαι – потребуєш , κάτι – що- небудь, щось)

 1. Я відвідую лікаря кожні 3 місяці.
  ________________ τον γιατρό κάθε 3 μήνες. 

(επισκέπτομαι –відвідую, ο γιατρός – лікар, οι μήνες – місяці)

 1. Я завжди розгублююсь у новому місці, тому мені потрібна карта.
  Πάντα ________________ στο καινούργιο μέρος, για αυτό ______________ τον χάρτη. 

(πάντα – завжди, χάνομαι – розгублююся, καινούργιο – нове, το μέρος – місце, για αυτό – тому, ο χάρτης – карта)

 1. Ви думаєте, що це хороша ідея?
  _____________ ότι είναι καλή ιδέα; 

(ότι – що, καλή – хороша, η ιδέα – ідея)

 1. Ми поважаємо та  цікавимся грецькою культурою.
  ________________ και _________________ για τον ελληνικό πολιτισμό.

 (σέβομαι – поважати, ενδιαφέρομαι – цыкавитися, ελληνικός – грецький, ο πολιτισμός – культура)

 1. Ми не пам’ятаємо час нашого вильоту.
  _____ ______________ _____ _______ της αναχώρησής μας.

 (η ώρα – час, время, της αναχώρησης – вильоту, η αναχώρηση – виліт, μας – наш)

 1. Я не боюсь говорить на грецькій мові.
  ______ _____________ να μιλάω ελληνικά.

 (να μιλάω – говорити, τα ελληνικά – грецькій мові)

 1. Я шкодую, але у нас немає вільної кімнати.
  ______________ αλλά ____ ____________ ελεύθερο δωμάτιο. 

(αλλά – але, έχω – мати, ελεύθερος – вільний, το δωμάτιο – кімната)

 1. Ти боїшся плавати в морі?
  _______________ να κολυμπάς _____ _______________ ;

 (να κολυμπάς (κολυμπάω) – плавати (плавать), η θάλασσα – море )

 1. Про що ти думаєш?
  Τι _______________ ;
 2. В останній час він погано спить.
  Τελευταίο καιρό ______ ______________ καλά.

 (τελευταίο –останній, ο καιρός – час, καλά – хорошо)

 1. Им нужен билет на поезд.
  ________________ το εισιτήριο ________ ____ _______________ .

 (το εισιτήριο – білет, το τρένο – поїзд)

 1. Сьогодні він приймає гостей, і тому не присутній на зустрічі.
  Σήμερα ______________ επισκέπτες και για αυτό _______ _______________ ______ _______________ .

 (δέχομαι – приймати, οι επισκέπτες – гості, για αυτό – тому, βρίσκομαι – знаходиться, η συνάντηση – зустріч)

 1. Де проходить регістрація?
  Πού _________________ η καταχώρηση;

 (γίνομαι – відбувається, η καταχώρηση – регістрація )

 1. Вони думають взяти напрокат човен.
  _______________ να νοικιάσουν ______ ______________ .

 (να νοικιάσουν (νοικιάζω) – взяти напрокат, η βάρκα – човен)

 1. Ми відвідуємо будь-яку виставк 2 рази на в місяць.
  _________________ κάποια έκθεση 2 φορές τον μήνα. 

(κάποια – будь-яку, η έκθεση – виставка, η φορά – раз, ο μήνας – місяць)

 1. Алексіс знайомиться з твоїми батьками.
  Ο Αλέξης ________________ με τους γονείς σου.

 (γνωρίζομαι – знайомиться, τους γονείς –батьками, οι γονείς –батьки, σου – твої)

 1. Коли ми збираємося всі разом, багато сміємося.
  Όταν __________________ όλοι μαζί γελάμε πολύ.

 (όταν – коли, μαζεύομαι – збиратися, όλοι μαζί – всі разом, γελάω – сміятися, πολύ – дуже, багато)

Exercise №2

Заповніть пропуски потрібними словами та фразами.

 1. Чому ви тут знаходитеся?
  ___________ ________________ εδώ;

 (βρίσκομαι – знаходитися, εδώ – тут)

 1. Скільки часу тобі потрібно, щоб зібратися?
  ________ _______ ________________ για να μαζευτείς;

  (πόση ώρα – скільки часу, πόσος – скільки, η ώρα – час, για να – щоб, μαζευτείς (μαζεύομαι)- збиратися)

 1. Як довго ти тут живеш? Вже три роки.
  ___________ _________ __________ εδώ; Εδώ και 3 χρόνια. 

(μένω – жити, εδώ και – вже як, стала  фраза, τα χρόνια – роки)

 1. До кого ти їдеш?
  _____ __________ _______ ;

(πάω – їхати/йти)

 1. Як тебе звати?
  _______ σε __________ ;

 (σε – тебе, λέω – называти, говорити)

 1. З якого моменту він вивчає грецьку мову?
  ______ _______ ____________ ελληνικά;

 (μαθαίνω – вчити, τα ελληνικά – грецька мова )

 1. Які сувеніри ти купуєш твоєму другові?
  _____ ________ _______________ για τον φίλο σου;

 (αγοράζω – купувати, τα δώρα – подарунки, ο φίλος – друг, σου – твій)

 1. З ким розмовляє Алексіс?
  ______ ________ ____________ ο Αλέξης; 

(μιλάω – говорити)

 1. Про що вона думає?
  _____ _____________ ;

(σκέφτομαι – думати)

 1.  Від кого ти отримуєш це запрошення?
  ______ ________ ______________ αυτήν την πρόσκληση;

 (λαμβάνω – отримувати, αυτήν την – це, η πρόσκληση – запрошення)

 1. Що ти робиш вечорами?
  ______ _____________  τα βραδιά;

 (κάνω – робити, τα βραδιά – вечорами, το βράδυ – вечір)

 1. Скільки коштує ця зелена сумка?
  _________ ____________ αυτή η πράσινη τσάντα; 

(αυτή η – ця, πράσινος (πράσινη) – зелена, η τσάντα – сумка)

 1. О котрій годині дають сніданок?
  _____ ________ ___________ το πρωινό; 

(δίνω – давати το πρωινό – сніданок)

 1. Де мені розсписатися?
  ______ __________ την υπογραφή;

 (βάζω – ставити/класти, η υπογραφή – підпис)

 1. Як мені пройти до інформаційної довідки/бюро?
  _______ _____ ________ στο κέντρο πληροφοριών;

  (το κέντρο – центр, η πληροφορία – інформація, το κέντρο πληροφοριών – інформаційне бюро/довідка)

 1. О котрій годині розпочинається зібрання?
  ______ ________ _______________ η συνέλευση;

 (αρχίζω –починаю/розпочинаю, η συνέλευση – зібрання)

 1. Як довго ви одружені?
  ________ __________ ________ _______________ ;

(είμαι παντρεμένος – бути одруженим)

 1. Кому ти телефонуєш у такий час?
  _____ __________ _______________ τέτοια ώρα; 

(τηλεφωνώ – телефонувати, τέτοια – такий, η ώρα – час)

 1. Скільки тобі років?
  ___________ χρονών είσαι;
 2. Звідки ти йдеш? Із спортзалу.
  ______ ______ ________; Από το γυμναστήριο. 

(το γυμναστήριο – спортзал)

 1. Коли вони працюють?
  _________ ____________ ;

(δουλεύω – працювати )

 1. Як ти їздиш на роботу? На машині чи на метро?
  ______ _______ _______ ____________ ; Με το αυτοκίνητο ή με το μετρό;

 (η δουλειά – робота, το αυτοκίνητο – машина, το μετρό – метро). Коли говоримо про транспорт, завждивикористовуємо частку με (з)

 1. Звідки вони?
  ______ _______ είναι;
 2. Скільки ви думаєте бути у Греції?
  __________ ________ __________________να είστε στην Ελλάδα;

 (σκέφτομαι – думати, να είστε – бути)

 1. Що він запитує? Він запитує на рахунок замовлення  таксі в аеропорт.
  ______ ____________ ; ______________ να καλέσει ένα ταξί για το αεροδρόμιο.

 (ρωτάω – запитувати, να καλέσει – на рахунок замовлення, дослівно "щоб замовити", το ταξί – таксі, το αεροδρόμιο – аеропорт)

 1. Що ти шукаєш? Я шукаю аптеку.
  _____ __________  ; _________ το φαρμακείο. 

(ψάχνω – шукати, το φαρμακείο – аптека)

 1. Як ти розважаєшся?
  ______ _____________ ;

(διασκεδάζω – розважаюся)

 1. Кого вона чекає?
  ________ ______________ ;

(περιμένω – чекати/очікувати)

 1. Які продукти вони не їдять?
  _______ φαγητό ______ ___________ ;

 (το φαγητό – їжа, продукти, τρώω – їсти/споживати)

 1. Куда тебе відвезти?
  _________ να σε πάω;

 (να σε πάω – тебе відвезти)

 1. Чому Алексіс такий ображений?
  __________ ο Αλέξης _________ τόσο ________________ σήμερα;

 (τόσο – такий, так, στενοχωριμένος – ображений, σήμερα – сьогодні)

 1. Як ти проводиш вільний день?
  ________ _____________ την ελύθερη μέρα σου; 

(περνάω – проходить, проводити час, την ελεύθερη μέρα – вільний день, ελεύθερος –вільний, η μέρα – день)

 1. Чому ти надаєш перевагу? Жити в місті чи за містом?
  ______ ________________ ; Να μένεις στην πόλη ή έξω από την πόλη; 

(προτιμάω – надавати перевагу, να μένεις – жити, μένω – жити, η πόλη – місто, έξω από – за чимось)