Вхід

Реєстрація

Реєстрація

Зареєструватись Вернутись

Відновлення паролю

Будь ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти, на яку ми вишлемо лист для відновлення паролю.
Відновити Згадав

Навчальний процес

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план

для студентів 1 – 4 курсів денної форми навчання

Кваліфікація бакалавр православного богослов’я 

1-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Всесвітня історія

-

2

 Англійська мова

3

3

 Українська мова

3

2

 Безпека життєдіяльності

-

2

 Вступ до спеціальності

3

-

 Основи інформатики

2

-

 Загальноцерковна історія

2

2

 Історія Української Православної Церкви

2

2

 Катехізис

2

2

 Літургіка

2

2

 Біблійна історія

4

4

 Патрологія

-

5

 Церковнослов’янська мова

2

2

 Церковний спів

2

2

 Основи права

2

-

2-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Історія України

-

2

 Основи економічної теорії

2

-

 Основи загальної та соціальної психології

2

2

 Соціологія

-

2

 Латинська мова

2

2

 Історія релігій

3

3

 Догматичне богослов’я

3

3

 Загальноцерковна історія

2

-

 Історія Української Православної Церкви

2

2

 Літургіка

2

2

 Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 Християнські деномінації

2

3

 Церковнослов’янська мова

1

1

 Церковний спів

1

1

 Англійська мова

2

2

 Українська мова

2

1

3-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Англійська мова

2

1

 Фізичне виховання

-

3

 Догматичне богослов’я

2

1

 Історія Української Православної Церкви

2

2

 Літургіка

2

2

 Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 Візантологія

3

-

 Гомілетика

2

2

 Моральне богослов’я

2

2

 Пастирське богослов’я

-

3

 Порівняльне богослов’я

2

2

 Грецька мова

3

2

 Історія помісних Церков

-

2

 Планування наукової роботи

2

-

 Релігійна етика

-

3

 Текстологічна практика

4

-

 Курсові роботи

-

1

4-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Політологія

-

3

 Теорія та історія культури

3

-

 Основи охорони праці

-

3

 Методика викладання богословських дисциплін

3

-

 Основи екології

-

3

 Педагогіка

3

-

 Філософія

4

-

 Релігійна філософія

-

4

 Літургіка

2

2

 Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 Еклезіологія

-

2

 Історія Української Православної Церкви

2

2

 Сотеріологія та есхатологія

3

-

 Педагогічна практика

6

-

 Кваліфікаційна робота бакалавра

-

7

Навчальний план

для студентів 5 – 6 курсів денної форми навчання

Кваліфікація магістр православного богослов’я

5-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Цивільна оборона

-

3

 Педагогіка і психологія вищої школи

-

3

 Святе Письмо Нового Завіту

3

-

 Святе Письмо Старого Завіту

3

-

 Основне богослов’я

4

-

 Англійська мова

3

-

 Канонічне право

3

2

 Моральне богослов’я

4

-

 Історія українського богослов’я

2

2

 Історія древніх Церков

2

3

 Біблійне богослов’я

-

3

 Латинська патрологія

-

4

 Старогрецька мова

3

-

 Асистентська практика

-

10

 Текстологічна практика

3

-

6-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Інтелектуальна власність

1

-

 Вища освіта і болонський процес

1

-

 Переддипломна підготовка

5

-

 Грецька мова

1

-

 Методика наукової роботи

1

-

 Текстологія

1

-

 Слов’янознавство

1

-

 Інноваційні методи викладання

1

-

 Інформаційні технології

1

-

 Історія науки

1

-

 Екуменізм

1

-

 Мовознавство і літературознавство

1

-

 Релігійна філософія

1

-

 Місіологія

2

-

 Патрологія

3

-

 Англійська мова

3

-

 Педагогічна практика

5

-

 Магістерська дисертація

-

3

Навчальний план

для студентів 1 – 4 курсів денної форми навчання

Кваліфікація бакалавр іконописного мистецтва 

1-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Копіювання

-

2

 Іконографічний рисунок

3

3

 Технологія і техніка живопису

3

2

 Основи реставрації

-

2

 Вступ до спеціальності

3

-

 Комп’ютерна графіка

2

-

 Загальноцерковна історія

2

2

 Історія Української Православної Церкви

2

2

 Катехизис

2

2

 Літургіка

2

2

 Біблійна історія

4

4

 Патрологія

-

5

 Церковнослов’янська мова

2

2

 Іконологія

2

2

 Композиція

2

-

2-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Іконографія

-

2

 Живопис

2

-

 Основи стінопису

2

2

 Кольорознавство

-

2

 Техніка ікони

2

2

 Основи реставрації

3

3

 Догматичне богослов’я

3

3

 Загальноцерковна історія

2

-

 Історія Української Православної Церкви

2

2

 Літургіка

2

2

 Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 Християнські деномінації

2

3

 Церковнослов’янська мова

1

1

 Музеєзнавство

1

1

 Грецька мова

2

2

 Основи пластичної анатомії

2

1

3-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Основи перспективи

2

1

 Матеріали і технологія виготовлення ікони

-

3

 Догматичне богослов’я

2

1

 Історія Української Првославної Церкви

2

2

 Літургіка

2

2

 Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 Візантологія

3

-

 Основи стінопису

2

2

 Моральне богослов’я

2

2

 Пастирське богослов’я

-

3

 Порівняльне богослов’я

2

2

 Грецька мова

3

2

 Історія помісних Церков

-

2

 Планування наукової роботи

2

-

 Техніка ікони

-

3

 Іконописна практика

4

-

 Курсові роботи (проекти)

-

1

4-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Християнське мистецтво

-

3

 Історія і теорія православного сакрального мистецтва

3

-

 Грецька мова

-

3

 Методика викладання іконопису

3

-

 Технологія і техніка живопису

-

3

 Педагогіка

3

-

 Іконографічний канон

4

-

 Композиція

-

4

 Літургіка

2

2

 Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 Еклезіологія

-

2

 Історія Української Православної Церкви

2

2

 Сотеріологія та есхатологія

3

-

 Педагогічна практика

6

-

 Кваліфікаційна робота бакалавра

-

7

Навчальний план

для студентів 5 – 6 курсів денної форми навчання

Кваліфікація магістр іконописного мистецтва 

5-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Церковне мистецтво

-

3

 Педагогіка і психологія вищої школи

-

3

 Богослов’я ікони

3

-

 Технологія і техніка живопису

3

-

 Основне богослов’я

4

-

 Грецька мова

3

-

 Канонічне право

3

2

 Моральне богослов’я

4

 -

 Історія українського богослов’я

2

2

 Історія древніх Церков

2

3

 Іконографічний канон

-

3

 Технологія і техніка живопису

-

4

 Старогрецька мова

3

-

 Асистентська практика

-

10

 Іконописна практика

3

-

6-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Експертиза пам’яток іконопису

1

-

 Богослов’я ікони

1

-

 Переддипломна підготовка

5

-

 Грецька мова

1

-

 Методика наукової роботи

1

-

 Догмат іконошанування

1

-

 Іконописні школи

1

-

 Теорія мистецтва та практики іконопису

1

-

 Історія церковного мистецтва та іконографії

1

-

 Іконографія Святого Писання Старого Завіту

1

-

 Іконографічний рисунок

1

-

 Іконографія Святого Писання Нового Завіту

1

-

 Історія візантійського і давньоруського живопису

1

-

 Місіологія

2

-

 Патрологія

3

-

 Старогрецька мова

3

-

 Педагогічна практика

5

-

 Магістерська дисертація

-

30

 Навчальний план

для студентів 1 – 4 курсів денної форми навчання

Кваліфікація бакалавр музичного мистецтва

1-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Хоровий клас і практикум роботи з хором

-

2

 Хорознавство

3

3

 Сольфеджіо

3

2

 Хорове аранжування

-

2

 Вступ до спеціальності

3

-

 Музична інформатика

2

-

 Загальноцерковна історія

2

2

 Історія Української Православної Церкви

2

2

 Катехізис

2

2

 Літургіка

2

2

 Біблійна історія

4

4

 Регентське мистецтво

-

5

 Хорове диригування

2

2

 Церковний спів

3

2

 Основний музичний інструмент

2

-

2-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Постановка голосу

-

2

 Додатковий музичний інструмент

2

-

 Музична психологія та психологія музичної освіти

2

2

 Методика викладання музичних дисциплін

-

2

 Методологія наукових досліджень

2

2

 Акомпанемент та імпровізація

3

3

 Догматичне богослов’я

3

3

 Сольфеджіо

2

-

 Історія Української Православної Церкви

2

2

 Концертмейстерський клас

2

2

 Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 Основи диригування

2

3

 Церковнослов’янська мова

1

1

 Церковний спів

1

1

 Методики музичного виховання та диригування

2

2

 Музикознавства та фортепіано

2

1

3-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Історія української музики

2

1

 Методика вокального    виховання дітей

-

3

 Догматичне богослов’я

2

2

 Історія Української Првославної Церкви

2

2

 Літургіка

2

2

 Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 Візантологія

3

-

 Гомілетика

2

2

 Моральне богослов’я

2

2

 Пастирське богослов’я

-

3

 Порівняльне богослов’я

2

2

 Грецька мова

3

2

 Історія помісних Церков

-

2

 Планування наукової роботи

2

-

 Методика застосування комп’юторної техніки  при викладанні музики

-

3

 Педагогічна практика

4

-

 Курсові роботи

-

1

4-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Асистентська  практика

-

3

 Теорія та історія культури

3

-

 Поліфонія

-

3

 Методика викладання богословських дисциплін

3

-

 Основи теорії музики

-

3

 Музична педагогіка 

3

-

 Гармонія

4

-

 Cольний спів

-

4

 Вокальний клас

2

2

 Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 Еклезіологія

-

2

 Історія Української Православної Церкви

2

2

 Сотеріологія та есхатологія

3

-

 Педагогічна практика

6

-

 Кваліфікаційна робота бакалавра

-

7

Навчальний план

для студентів 5 – 6 курсів денної форми навчання

Кваліфікація магістр музичного мистецтва

5-й курс

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Концертмейстерський клас

-

3

 Музична педагогіка та виконавська діяльність

-

3

 Святе Письмо Нового Завіту

3

-

 Святе Письмо Старого Завіту

3

-

 Основне богослов’я

4

-

 Хорклас і практикум роботи з хором

3

-

 Канонічне право

3

2

 Церковний спів

4

-

 Методика роботи з дитячим хоровим колективом

2

2

 Історія древніх Церков

2

3

 Музичне комп’ютерне аранжування

-

3

 Диригування

-

4

 Старогрецька мова

3

-

 Асистенська практика

-

10

 Педагогічна  практика

3

-

 6-й курс

   

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

1-й семестр

2-й семестр

 Вокальний клас

1

-

 Музична літургіка

1

-

 Переддипломна підготовка

5

-

 Грецька мова

1

-

 Методика наукової роботи

1

-

 Філософія музики

1

-

 Історія церковного співу

1

-

 Інноваційні методи викладання

1

-

 Методика роботи в церковному хорі

1

-

 Проблеми сучасного мистецтвознавства,

1

-

 Психологія музичної діяльності,

1

-

 Методика викладання музичних дисциплін:

1

-

 Школознавство

1

-

 Місіологія

2

-

 Патрологія

3

-

 Старогрецька мова

3

-

 Педагогічна практика

5

-

 Магістерська дисертація

-

30