НовиниЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ. БАКАЛАВРАТ, МАГІСТРАТУРА, АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА.

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ.

БАКАЛАВРАТ,  МАГІСТРАТУРА,  АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА.

 

Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання за освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідних ступенів вищої освіти, зокрема, освітніх ступенів – бакалавра, магістра, освітньо-наукових ступенів – доктора богослов’я, доктора мистецтва (PhD) та наукових ступенів – доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права, доктора церковного мистецтвознавства.Діяльність інституту у вітчизняній освітній системі чітко регламентована статутом, затвердженим Міністерством освіти і науки України 7 листопада 2007 року (наказ № 988) /Свідоцтво про державну реєстрацію (серія АОО № 708544 від 16 листопада 2007 року)/ та цілою низкою всієї необхідної установчої документації.Приймаються на навчання юнаки та дівчата на основі базової та повної загальної середньої освіти та особи, які мають диплом бакалавра з інших спеціальностей.

 

ПРОГРАМА БАКАЛАВРАТУ:

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я (ТЕОЛОГІЯ) ТА ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ”

 

Бакалавр православного богослов’я (теології) та освітніх, педагогічних наук. Спеціальність “Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка. Педагогіка середньої освіти. Православна психологія. Вчитель загальноосвітніх шкіл. Вчитель педагогічних дисциплін. Вчитель психологічних дисциплін.   Вчитель богословських дисциплін та предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог.   Богослов-дослідник” (термін навчання – 4 роки).

 

ПРОГРАМА МАГІСТРАТУРИ:

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я (ТЕОЛОГІЯ) ТА ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ”

 

Магістр православного богослов’я (теології) та освітніх, педагогічних наук. Спеціальність “Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка. Педагогіка середньої освіти. Педагогіка вищої школи. Православна психологія. Викладач середніх загальноосвітніх, професійних(професійно-технічних) закладів освіти.  Викладач університетів та вищих закладів освіти.  Викладач педагогічних дисциплін. Викладач психологічних дисциплін. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Богослов-дослідник. Науковий співробітник (термін навчання – 2 роки).Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна.

 

Прийом документів: 1 травня – 31 серпня.Після закінчення навчання студенти отримують диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR, МАГІСТРА/MASTER Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).

 


ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВИХ КАДРІВ

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ

 

Прийом в аспірантуру проводиться за програмами доктора богослов’я та доктора мистецтва.


Для здобуття ступеня доктора богослов’я можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі духовні навчальні заклади й отримали диплом магістра за спеціальністю “Православне богослов’я”, а також випускники світських вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту на рівні ступенів спеціаліста або магістра з інших спеціальностей. 


Для здобуття ступеня доктора мистецтва можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі духовні та світські художні, мистецькі навчальні заклади й отримали диплом магістра за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво”. Нормативний термін навчання в аспірантурі становить три роки.


Прийом у докторантуру проводиться за програмами доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права та доктора церковного мистецтвознавства.


На навчання за програмами доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права приймаються особи, яким присвоєно науковий ступінь доктора богослов’я (кандидата богослов’я) або науковий ступінь з інших галузей наук.


За програмою доктора церковного мистецтвознавства приймаються особи, яким присуджено науковий ступінь доктора мистецтва (кандидата мистецтвознавства) або науковий ступінь з інших галузей наук. Нормативний термін підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

 

ПРОГРАМА АСПІРАНТУРИ:

 

            

- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я”,

- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ІКОНОПИСНЕ МИСТЕЦТВО”,

- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО”.

 

Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна.

 

Прийом документів: 1 травня – 31 серпня

Після захисту наукових дисертацій аспіранти отримують диплом ДОКТОРА БОГОСЛОВ’Я за спеціальністю “Православне богослов’я”, ДОКТОРА МИСТЕЦТВА за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво” Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).

 

ПРОГРАМА ДОКТОРАНТУРИ:

 

- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я”,

- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ІКОНОПИСНЕ МИСТЕЦТВО”,

-СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО”.

 

Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна.

 

Прийом документів: 1 травня – 31 серпня.


Після захисту наукових дисертацій докторанти отримують диплом ДОКТОРА БОГОСЛОВСЬКИХ НАУК, ДОКТОРА ЦЕРКОВНОЇ ІСТОРІЇ, ДОКТОРА КАНОНІЧНОГО ПРАВА за спеціальністю “Православне богослов’я”, ДОКТОРА ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво” Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).

 

58004, м. Чернівці (мікрорайон “Роша”), вул. Краматорська, 1-В,

тел: (0372) 51-53-64; + 38050-204-75-30, + 38068-533-53-30.

Електронна адреса: cpbicpbicpbi@gmail.com;    http://www.cpbi.info;

Facebook: https://www.facebook.com/100044769255884;

Instagram: https://www.instagram.com/institut1999/

11 червня, 2021