НовиниСПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я(ТЕОЛОГІЯ) ТА ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ”

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я(ТЕОЛОГІЯ) ТА ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ”

 

Наша держава впроваджує в закладах вищої освіти, загальноосвітніх школах викладання “Християнської етики” та предметів духовно-морального спрямування. Для того, щоб священнослужителі Української Православної Церкви мали право викладати в державних освітніх закладах їм потрібно мати педагогічну освіту. Саме тому науково-методичною комісією вченої ради Чернівецького православного богословського інституту (протокол № 40 від 04 жовтня 2021 р.) було рекомендовано до впровадження освітньо-професійну програму “Православне богослов’я(теологія) та освітні, педагогічні науки”.


Священнослужителі, церковнослужителі, православні віруючі з базовою та повною вищою освітою, які бажають долучитися до викладання в різних навчальних закладах “Християнської етики” та інших предметів духовно-морального спрямування можуть отримати педагогічну освіту в богословському інституті за екстернатною та дистанційною формою навчання.


Юнаки і дівчата на основі базової та повної загальної середньої освіти, особи, які мають диплом бакалавра з різних спеціальностей приймаються на денну форму навчання.

 

 

Метою освітньо-професійної програми


“Православне богослов’я(теологія) та освітні, педагогічні науки” є:


¯ підготовка фахівців, які зможуть, ґрунтуючись на новій філософії вищої освіти, професійно застосовувати на практиці сучасні методи та форми викладання у закладах освіти;


¯ ознайомлення майбутніх викладачів богословських, педагогічних, психологічних, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування з теорією та методикою викладання освітніх програм духовно-морального спрямування, зі змістом, завданнями, принципами та засобами духовно-морального виховання на засадах християнських цінностей, сприяння становленню християнських і громадянських компетентностей особистості;

 

Реалізація освітньої програми допоможе:


¯ педагогам світських (вищих і середніх) навчальних закладів отримати потужний інструмент для виховання молоді та достовірні знання про православну культуру;


¯ настоятелям православних храмів у вихованні власних кадрів, православних місіонерів і викладачів церковних дисциплін для недільних шкіл на парафіях.


Першочергово програма спрямована на формування християнських педагогів. Її випускники – промотори християнського виховання: вчителі предметів духовно-морального спрямування, катехити парафіяльних шкіл, вчителі християнської етики загальноосвітніх шкіл, викладачі недільних шкіл, викладачі вищих освітніх закладів, педагоги-організатори позакласного та позашкільного навчання, організатори культурно-освітніх та духовних заходів.


В основу освітньо-професійної програми лягла унікальна модель, в якій поєднано богослов’я, педагогіку та психологію. Таке поєднання дає нам можливість найкраще підготувати студентів до їхньої подальшої роботи в ділянці духовно-морального виховання та дозвілля. Ефективно використовуючи набуті знання, випускники нашої програми зможуть активно впливати на формування якісного рівня християнської педагогіки загалом та сприяти цілісному розвитку окремої особистості на основі традиції та надбань тієї ж християнської педагогіки.


Після закінчення терміну навчання студенти отримають диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR і МАГІСТРА/MASTER Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).

 

 

Бакалавр православного богослов’я (теології) та освітніх, педагогічних наук. Спеціальність “Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка. Педагогіка середньої освіти. Православна психологія. Вчитель загальноосвітніх шкіл. Вчитель педагогічних дисциплін. Вчитель психологічних дисциплін.   Вчитель богословських дисциплін та предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог.  Богослов-дослідник” (термін навчання – 4 роки).Магістр православного богослов’я (теології) та освітніх, педагогічних наук. Спеціальність “Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка. Педагогіка середньої освіти. Педагогіка вищої школи. Православна психологія. Викладач середніх загальноосвітніх, професійних(професійно-технічних) закладів освіти.  Викладач університетів та вищих закладів освіти.  Викладач педагогічних дисциплін. Викладач психологічних дисциплін. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Богослов-дослідник. Науковий співробітник (термін навчання – 2 роки).

 

Приймаються на навчання юнаки та дівчата на основі базової та повної загальної середньої освіти та особи, які мають диплом бакалавра з інших спеціальностей. 

 

Форми навчання: денна, екстернат, заочна і дистанційна.

 

Після завершення навчання в інституті випускники зможуть:¯ Працювати в закладах вищої освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, дошкільної освіти, реабілітаційних центрах, коледжах, недільних школах, парафіяльних школах, установах державного і громадського управління освітою, соціальній службі, вихователями, психологами, педагогами-організаторами позакласного та позашкільного навчання, організаторами культурно-освітніх та духовних заходів.


¯ Викладати педагогічні, психологічних дисципліни, християнську педагогіку, основи православної культури, християнську етику, предмети духовно-морального спрямування, художню культуру, естетику, музичне та образотворче мистецтво в закладах вищої освіти, позашкільної освіти, загальноосвітніх школах і дитячих садочках.


¯ Проводити духовно-просвітницьку, культурно-виховну, місіонерську та катехитичну діяльність в закладах освіти та громадах.


¯ Займатися організацією соціально-виховної, культурно-масової, церковно-громадської роботи серед дітей та молоді. Залучати молодь до активного духовного, морального, культурного, церковного та громадського життя.


¯ Організовувати недільні школи для дітей та дорослих людей, молодіжні фестивалі, семінари, конференції, з’їзди, конкурси, конгреси, симпозіуми, змістовне дозвілля молоді, табори відпочинку, збори та інші культурні заходи, які сприяють моральному та духовному вихованню молоді, зміцненню здоров’я і професійного самовизначення.


¯ Допомагати освітньо-виховним і просвітницьким організаціям. Надавати фахову допомогу та підтримку зацікавленим організаціям, громадським об’єднанням і фізичним особам, які працюють у сфері духовно-морального виховання молоді.

 

Як доїхати?


1-й спосіб: маршрутний автобус № 4, вул. Садова (біля парку Т.Г.Шевченка) до початку вул. Краматорська.

2-й спосіб: маршрутний автобус № 6, вул. Садова (біля парку Т.Г.Шевченка) до кінцевої зупинки вул. Заставнівська. Звідти перейти на вулицю Краматорську.

3-й спосіб: маршрутне таксі.

 

58004, м. Чернівці (мікрорайон “Роша”), вул. Краматорська, 1-В, заїзд з вул. Рибінської,

тел: (0372) 51-53-64; + 38050-204-75-30, + 38068-533-53-30.

Електронна адреса: cpbicpbicpbi@gmail.com;    http://www.cpbi.info;

Facebook: https://www.facebook.com/100044769255884;

Instagram: https://www.instagram.com/institut1999/.

 

 

8 вересня, 2021