ЗВЕРНЕННЯ

З НАГОДИ ПІДГОТОВКИ ДО 200-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ

ПЕРШОГО НА БУКОВИНІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВСЬКОГО ІНСТИТУТУ

 

Стрімкий розвиток богословської освіти на теренах Буковини свого часу заклав міцні підвалини прогресивного розвитку духовного життя, науки, культури, мистецтва, налагодженні міжетнічного та міжконфесійного миру, взаємопідтримки і взаємодопомоги, конструктивності міжцерковного діалогу з великими церковними, соціальними осередками, цілими православними народами колишньої Південно-Східної Європи, а тепер вже – самобутніми націями великих країн Європейського Союзу! Зважаючи на це, перспектива налагодження нових вимірів транскордонного співробітництва, особливо, в сучасних геополітичних і соціально-економічних реаліях всебічного ствердження України, як повноцінної європейської держави, консолідації народу через становлення й визнання всім православним світом єдиної Помісної Православної Церкви в Україні вкрай необхідним є виявлення й активна популяризація всіх духовно та культурно єднаючих, толерантизуючих чинників – наших історичних коренів, що сприятиме досягненню як внутрішньо-церковної, так і міжнародної всеправославної релігійної інтеграції. Зважаючи на це, Чернівецький православний богословський інститут розпочинає активну і широкомасштабну науково-дослідницьку, духовно-просвітницьку роботу з розкриття та популяризації цього духовно консолідуючого історичного пласту славного минулого у рамках проекту із підготовки до визначної події в історії нашого краю – відзначення великого Ювілею – 2027 року, в якому перший на Буковині вищий богословський навчальний заклад святкуватиме своє 200-річчя!

Репрезентація результатів двохсотлітньої діяльності відомого у всьому православному світі нашого духовно-просвітницького та науково-освітнього центру має не лише величезне історичне значення, а й перспективність у налагодженні нових векторів міжнародного співробітництва, оскільки, свого часу, саме богословському інституту в Чернівцях була відведена провідна роль у розвитку богословської освіти у всій Південно-Східній Європі!

Самобутня буковинська богословська освітня традиція бере свій початок від 1827 року, коли у м. Чернівцях було засновано перший вищий богословський навчальний заклад, який відіграв визначну загальноцерковну роль, давши Православній Церкві багатьох видатних церковних ієрархів, богословів, священнослужителів, релігійних діячів й забезпечивши цим розвиток і процвітання духовного життя як на Буковині, так і на теренах багатьох інших православних народів.

Чернівецький богословський інститут вважався кращим вищим богословським навчальним закладом у всій Південно-Східній Європі, своєрідним центром і, водночас, надійним форпостом православної богословської освіти для багатьох православних народів, а тому в його стінах навчалися представники Румунської, Болгарської, Сербської, Буковинської Православних Церков, православні віруючі з Чорногорії, Боснії, Угорщини, Туреччини та інших регіонів.

Випускники інституту були засновниками богословських факультетів у Бухаресті (Румунія), Софії (Болгарія), Белграді (Сербія) та в інших містах. Саме з його духовного та науково-освітнього середовища вийшла ціла плеяда чудових архіпастирів, пастирів і богословів Православної Церкви. Досить згадати імена Святійшого Кирила, Патріарха Болгарської Православної Церкви (1901-1971), вченого-каноніста і церковного історика Никодима Мілаша, єпископа Далматинсько-Істрійського (1845-1915), удостоєного наукового ступеня доктора богослов’я саме на богословському факультеті в Чернівцях, а також багатьох і багатьох інших видатних ієрархів, церковних і громадських діячів.

У 1850 році Інститут отримав титул Імператорського. А в 1875 році було вирішено реорганізувати Чернівецький богословський інститут на богословський факультет при Чернівецькому університеті.

У 1940-х роках знаний на той час в усій Європі осередок богословської освіти на Буковині переживав важкі часи насильницького закриття та майже повного забуття. Після встановлення в Чернівцях радянської влади цей богословський навчальний заклад остаточно припинив своє існування. Весь професорсько-викладацький склад і вся інфраструктура богословського факультету були переміщені в місто Сучаву (Румунія).

Лише у 1999 році було відновлено історичну справедливість відроджено Чернівецький православний богословський інститут, найстаріший вищий навчальний заклад Буковини, осередок духовного просвітництва, носій автентичної традиції кращих досягнень богословської освіти та науки, авторитетний і всіма знаний давній центр православної богословської освіти в Південно-Східній Європі, який, незважаючи на різноманітні історично зумовлені інституційні трансформації й примусове закриття радянською владою, стійко продовжує свою духовно-просвітницьку місію ось уже 192-й рік. Видатне історичне минуле як спадкоємця Греко-Східного богословського інституту (1827-1875 рр.) та Греко-Орієнтального богословського факультету (1875-1940 рр.) стало надійною основою нинішнього широкомасштабного розвитку вже як одного з провідних освітніх і науково-дослідницьких установ України у галузі православного богослов’я.

У наш час, завдяки зусиллям і кропіткій праці професорсько-викладацького складу, Інститут успішно проводить свою освітню і наукову діяльність, готує кандидатів у священство, співробітників церковних установ і спеціалістів із різних галузей богословського знання. А тому цілком закономірно, і дотепер зберігає за собою велике достоїнство – вважатись одним із кращих богословських навчальних закладів України.

Відзначення 200-ліття з дня заснування Чернівецького православного богословського інституту без перебільшень є вагомою подією в історії вітчизняної богословської освіти і науки. Відповідно, беручи до уваги широкомасштабність і багатовекторність запланованих духовно-просвітницьких, науково-дослідницьких і культурно-мистецьких заходів, наш навчальний заклад вже цьогоріч розпочинає активну підготовку до відзначення цієї знаменної дати.

В процесі підготовки до Ювілею здійснюватиметься інтенсивна науково-дослідна робота, приурочена дослідженню історії цього давнього освітнього центру на Буковині. У стінах Інституту буде проведена ціла низка міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, які дозволять глибше пізнати й актуальні проблеми сьогодення, зокрема, перспектив консолідації діяльності православних богословських шкіл на Буковині, налагодження міжправославного діалогу заради досягнення єдиної спільної мети: збереження і примноження славетних традицій минулого, як запоруки процвітаючого майбутнього української богословської освіти і науки.

Втім, на цей час, надзвичайно гостро стоїть потреба допомоги у завершенні робіт із зовнішнього та внутрішнього оздоблення приміщення, в якому знаходяться навчальні аудиторії Інституту, спальні кімнати і храм на честь Трьох Святителів. Необхідно обладнати нові навчальні приміщеня украй потрібним спорядженням і матеріально-технічним забезпеченням: спальні кімнати – меблями, санвузли – сантехнікою, аудиторії – сучасним навчальним спецоснащенням для облаштування лінгафонних кабінетів (цифрових мовних лабораторій з відповідною звукотехнічною, проекційною та відеопроекційною апаратурою, оскільки наш навчальний заклад спеціалізується і на поглибленому вивченні давньогрецької та новогрецької мов) тощо.

Звертаємося до всіх добрих людей, сповнених істинної християнської жертовності, милосердя та любові, всіх тих, хто бажає зробити щось важливе і вагоме у своєму житті, благоприємно відзначитись у творенні сучасної освітньої історії Інституту, на славних сторінках якої можуть бути вписаними й Ваші імена, посприяти розбудові та становленню нашого богословського навчального закладу зі своєю унікальною й цікавою багатолітньою історією.

200-річчя Чернівецького православного богословського інституту це визначна подія не тільки для професорів і студентів Інституту. Це свято всього нашого буковинського краю, нашої держави, Балканських країн та інших регіонів Європи, для яких Інтитут упродовж багатьох років був науковим і освітнім центром, здійснював підготовку наукових кадрів, вчених-богословів, церковно-релігійних і громадських діячів. Цим самим заклав міцні духовно-просвітницькі основи майбутнього стрімкого розвитку і процвітання богословської освіти і науки у багатьох європейських країнах.

Ювілейні заходи мають на меті об’єднати всіх бажаючих бути причетними до славетної історії та сьогодення першого на Буковині вищого навального закладу Чернівецького богословського інституту. Саме тому Інститут розпочав втілення в життя масштабного проекту з підготовки до майбутнього ювілею. Організаційний комітет відкритий для пропозицій та буде радий активній співпраці в безпосередньому долученні Ваших прогресивних і новаторських ініціатив щодо організації та забезпечення запланованих святкових заходів, творенні сучасної науково-освітньої історії буковинського краю та України.

Запрошуємо до участі в роботі організаційного комітету всіх небайдужих: державних і громадських діячів, депутатів, директорів і викладачів навчальних закладів, керівників різних установ, педагогів, науковців, освітян, службовців, підприємців, працівників культури, журналістів, письменників, діячів із усіх сфер суспільної діяльності та представників засобів масової інформації.

 

З повагою –

ректор Чернівецького православного богословського інституту,

доктор богословських наук, професор,

прот. Георгій Соб’ят