ГРЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ І НОВОГРЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ,ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ

ПРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ ПРАВОСЛАВНОМУ БОГОСЛОВСЬКОМУІНСТИТУТІ

Про діяльність Грецького інституту візантійської і новогрецької філології, історії та культури при Чернівецькому православному богословському інституті

Грецька мова – унікальний приклад безперервного побутування писемної традиції впродовж більш ніж трьохтисячолітньої історії свого існування. Усвідомлення еталонної значущості грецької мови (атичного діалекту) і класичної грецької культури на дуже ранніх етапах сприяло створенню специфічної філологічної традиції. Надалі класична спадщина античної епохи стала основою не тільки для візантійської і новогрецької культури, а й для всієї європейської гуманістичної традиції в цілому.

Дотепер у науці домінує підхід, що передбачає роздільне вивчення трьох основних періодів побутування грецької мови і культури – античного, візантійського та новогрецького. Деяка однобічність цього підходу, яка цілком виправдовувала себе впродовж тривалого періоду освоєння великої писемної спадщини грецької цивілізації, останнім часом стає дедалі очевиднішою.

Поява електронних словників-тезаурусів і пошукових систем неймовірно розширила можливості дослідження грецької мови і літератури впродовж усієї історії їх розвитку. Розвиток фольклористики, можливість застосування сучасних методів дескриптивної лінгвістики і порівняльно-історичного мовознавства, успіхи індоєвропейських студій дозволяють розглядати європейську культуру в новій перспективі й одночасно використовувати давньогрецьку спадщину для вивчення та діахронічного трактування сучасних історичних та культурних процесів.

Очевидність означеної позиції практично виразилася у створенні Грецького інституту візантійської і новогрецької філології, історії та культури на базі Чернівецького православного богословського інституту.

З метою успішного здійснення наукових і освітніх проектів Інститут активно залучає до своєї діяльності дослідників, що працюють в інших установах нашої країни та за кордоном. Грецький інститут візантійської і новогрецької філології, історії та культури співпрацює не тільки з візантиністами і неоелліністами, а й із провідними фахівцями в галузі загального мовознавства, історії, теорії та історії грецької культури, мистецтвознавства і богослов’я. Інститут займається дослідженням візантійської історіографії, агіографії та епістолографії.

ПОЛОЖЕННЯ

про Грецький інститут візантійської і новогрецької філології, історії та культури 

1. Загальні положення

Грецький інститут візантійської і новогрецької філології, історії та культури є міждисциплінарним науково-освітнім і дослідницьким підрозділом Чернівецького православного богословського інституту, створеним із метою проведення й координації досліджень у галузі грецької мови, історії, культури та літератури.

2. Цілі і завдання

2.1. Основними цілями діяльності Грецького інституту візантійської і новогрецької філології, історії та культури є:

-  проведення досліджень у сфері класичної, візантійської і новогрецької філології;

-  координація міждисциплінарних гуманітарних досліджень із класичної, візантійської і новогрецької культури;

-  відродження і зміцнення взаємних зв’язків між класичною філологією, Бібліїстикою, візантиністикою та неоелліністикою.

2.2. Виходячи з перерахованих вище цілей, основними завданнями Грецького інституту візантійської, новогрецької філології, історії та культури є:

-  організація та проведення науково-освітніх і дослідницьких проектів, що об’єднують фахівців у царині класичної філології, знавців античності, візантиністики, біблеїстики, неоелліністики;

-  підготовка та видання монографій (в тому числі й колективних), збірок статей;

-  підготовка та проведення робочих і міжнародних конференцій;

-  проведення лекцій і семінарів за участю провідних вітчизняних та іноземних фахівців для широкого кола слухачів, зокрема студентів із інших міст і країн;

-  популяризація досягнень вітчизняних учених за межами нашої держави завдяки організації лекцій українських науковців за кордоном і допомоги в публікації наукових робіт у провідних іноземних журналах.

3. Структура Грецького інституту візантійської і новогрецької філології, історії та культури.

3.1. Діяльністю Грецького інституту візантійської і новогрецької філології, історії та культури керує директор, який обирається Вченою радою Чернівецького православного богословського інституту.

3.2. Завдання директора полягає в організації і координації науково-дослідної та культурно-просвітницької діяльності Грецького інституту візантійської і новогрецької філології, історії та культури.

Για την δραστηριότητα του Ελληνικού Ινστιτούτου, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Ιστορίας και Πολιτισμού στο Τσερνιβέτσκο Ορθόδοξο Θεολογικό Ινστιτούτο

Η Ελληνική γλώσσα είναι το μοναδικό παράδειγμα ύπαρξης συνεχούς γραπτής παράδοσης μιας ιστορικής διαδρομής τριών χιλιάδων και πλέον χρόνων. Η αναγνώριση – η κατανόηση της σημασίας της ελληνικής γλώσσας και του κλασικού ελληνικού πολιτισμού συνέβαλε στην δημιουργία ιδιαίτερης φιλολογικής παράδοσης. Από κει και πέρα, η κληρονομιά της κλασικής αρχαίας εποχής αποτέλεσε το θεμέλιο όχι μόνο για το βυζαντινό και νεοελληνικό πολιτισμό αλλά και για όλη την ευρωπαϊκή ουμανιστική παράδοση συνολικά.

Μέχρι τώρα στην επιστήμη κυριαρχεί η προσέγγιση, που προβλέπει την χωριστή μελέτη τριών βασικών περιόδων ύπαρξης ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού – αρχαίου, βυζαντινού και νεοελληνικού. Κάποια μονομέρεια αυτής της προσέγγισης τελευταία γίνεται ολοένα και περισσότερα φανερή. Θα δικαιολογούσε κανείς αυτόν τον χαρακτήρα, λόγω της μακράς χρονικής περιόδου κατάκτησης της μεγάλης κληρονομιάς της ελληνικής γραπτής παράδοσης.

Η εμφάνιση ηλεκτρονικών λεξικών-θησαυρών και μηχανών αναζητήσεων απίστευτα επεξέτειναν τις δυνατότητες μιας διαχρονικής μελέτης της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η ανάπτυξη της λαογραφίας, η δυνατότητα εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων περιγραφικής και ιστορικής-συγκριτικής γλωσσολογίας, τα επιτεύγματα των ινδοευρωπαϊκών σπουδαστηρίων επιτρέπουν να μελετάμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό με νέα προοπτική και συγχρόνως να χρησιμοποιούμε την αρχαιοελληνική κληρονομιά για την μελέτη και διαχρονική ερμηνεία σύγχρονων ιστορικών και πολιτισμικών διεργασιών.

Η καταφανής θέση μας ουσιαστικά εκδηλώθηκε με τη δημιουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Ιστορίας και Πολιτισμού στο Τσερνιβέτσκο Ορθόδοξο Θεολογικό Ινστιτούτο.

Με στόχο την επιτυχή πραγματοποίηση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το Ινστιτούτο στις δραστηριότητές του προσελκύει ενεργά ερευνητές, που εργάζονται σε άλλα ιδρύματα της χώρας μας και στο εξωτερικό.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Ιστορίας και Πολιτισμού συνεργάζεται όχι μόνο με βυζαντινολόγους και φιλολόγους νεοελληνικής γλώσσας, αλλά και με τους κορυφαίους ειδικούς στον τομέα της γενικής γλωσσολογίας, της ιστορία, της θεωρίας και της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού, της τέχνης και της θεολογίας. Το Ινστιτούτο ασχολείται με την έρευνα της βυζαντινής ιστοριογραφίας, της αγιογραφίας και της επιστολογραφίας.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Ελληνικού Ινστιτούτου, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Ιστορίας και Πολιτισμού

1. Γενικές θέσεις

Το Ελληνικό Ινστιτούτο, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Ιστορίας και Πολιτισμού είναι διακλαδικό επιστημονικό - εκπαιδευτικό και ερευνητικό τμήμα του Τσερνιβέτσκο Ορθόδοξου Θεολογικού Ινστιτούτου, που ιδρύθηκε με στόχο τη διεξαγωγή και συντονισμό μελετών στον κλάδο της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, πολιτισμού και λογοτεχνίας.

2. Οι στόχοι και οι εντολές

2.1.   Οι κύριοι στόχοι της δραστηριότητας Ελληνικού Ινστιτούτου, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Ιστορίας και Πολιτισμού είναι:

- Διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της κλασικής, βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας.

- Συντονισμό των διακλαδικών, ανθρωπιστικών ερευνών του κλασικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού.  

- Αναγέννηση και στερέωση αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ της κλασικής φιλολογίας, των Βιβλικών, βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών.

ГРЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ І НОВОГРЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ПРИ ЧПБІ

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 8-11 КЛАСІВ

І СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ГРЕЦЬКОЇ МОВИ

Грецький інститут візантійської і новогрецької філології, історії та культури при ЧПБІ співпрацює з Міністерством освіти, релігії, культури і спорту Греції, Міністерством закордонних справ Греції, Міністерством освіти і культури Республіки Кіпр, Асоціацією дистанційного навчання грецької мови «Ясон», Афінським національним університетом, Салонікійським університетом імені Аристотеля, Кіпрським університетом, Університетом Нікосії (Кіпр).

Завдяки такій співпраці в інституті додатково буде відкрито Центр поглибленого вивчення грецької філології із правом проведення кваліфікаційних іспитів на здобуття міжнародного сертифіката з новогрецької мови та здійснення відповідної підготовки до їх складання.

Наявність сертифіката одного з рівнів:

Α1 (Στοιχειώδης Γνώση – елементарний рівень);

Α2 (Βασική Γνώση – базовий рівень);

Β1 (Μέτρια Γνώση – середній рівень);

Β2 (Καλή Γνώση – високий рівень);

Γ1 (Πολύ Καλή Γνώση – просунутий рівень);

Γ2 (Άριστη Γνώση – досконалий рівень),

є обов’язковою передумовою і перевагою для тих, хто бажає навчатися в коледжах та вищих навчальних закладах Греції, а також брати участь у європейських програмах підвищення кваліфікації чи працювати в грецьких установах та компаніях в Україні, Греції та інших країнах світу.

Грецький інститут візантійської і новогрецької філології, історії та культури при ЧПБІ приймає на навчання всіх бажаючих віком від 14 років і старших. Навчальний процес здійснюється згідно з міжнародними стандартами та вимогами щодо набуття комплексу мовних та мовленнєвих компетенцій. Заняття проводяться 2 рази на тиждень.Відповідно до шести рівнів, за якими надається сертифікат, текстуються чотири lingvo-навички: розуміння усної та письмової мови, вміння писати і розмовляти. Тобто для всіх учнів та студентів реальною та обов’язковою є перспектива розвитку – від елементарного до можливостей осягнення досконалого рівня мовної практики, що дасть змогу розуміти без утруднень практично все, почуте або прочитане, вилучати інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнювати її та здійснювати аргументований виклад у зв’язній формі, висловлюватись спонтанно, швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у складних мовленнєвих ситуаціях, здійснювати якісний переклад грецьких текстів найвищих рівнів складності.

У Грецькому інституті візантійської і новогрецької філології, історії та культури при ЧПБІ викладання давньогрецької і новогрецької мов здійснюють висококваліфіковані фахівці, які закінчили Афінський та Салонікійський національні університети (Греція), де отримали освіту за спеціальністю «Грецька мова і філологія».

Суттєвою перевагою організації навчального процесу Інституту – можливість навчання за участю викладачів-носіїв грецької мови завдяки:

- реалізації постійного моніторингу якості освіти (складання тестових завдань, іспитів, письмових робіт) та, відповідно, удосконалення знань слухачів через індивідуальні або групові заняття з грецькими фахівцями в on-line режимі за допомогою мережі Інтернет;

- забезпеченню безпосереднього контакту-співпраці: розвитку, відпрацювання та закріплення мовленнєвих навичок через живе спілкування з грецькими філологами, науковцями, культурними та релігійними діячами під час літніх таборів, наукових конференцій, колоквіумів, читання лекційних спецкурсів, мистецьких заходів та ін., делегованих Міністерством освіти, релігії, культури і спорту Греції, авторитетними грецькими бізнес-компаніями за культурними, освітніми, науковими програмами, програмами професійних обмінів і стажувань у межах проектів міжнародного співробітництва.

Викладачі та методисти Інституту активно застосовують досвідно вивірені й найбільш ефективні методики навчання (метод проектів, комунікативну та тренінгові методики, елементи аудіолінгвального та граматико-перекладного методів). Вдала комбінація цих прийомів дозволяє урізноманітнити процес навчання, досягти найвищих результатів у всіх напрямках володіння мовою: говоріння (мовлення), аудіювання (сприйняття на слух), письмо, практичне застосування мови та читання. Для вибору правильного співвідношення методик та методів навчання фахівці звертають увагу на унікальність, особливості та здібності кожного учня, специфіку та цілі навчальної групи.

Ще однією перевагою Грецького інституту візантійської і новогрецької філології, історії та культури є мотиваційні складові навчання:

- Кращі учні та студенти отримуватимуть грошову допомогу від Державного фонду стипендій Греції, Міністерства освіти, релігії, культури і спорту Греції, Фонду «Анастасіос Г. Левендіс» (м. Нікосія, Кіпр), Міністерства освіти і культури Республіки Кіпр.

- Щорічно учні та студенти, які вивчають сучасну грецьку мову, матимуть змогу вдосконалювати свої знання в межах реалізації літніх освітніх і відпочинкових програм (організації шкільних таборів) у Греції.

- Інститут сприятиме вступу до грецьких навчальних установ (коледжів, університетів), підтримці щодо отримання грантів для стажування за кордоном тим, хто виявить особливі успіхи в навчанні (досягненні практично бездоганного рівня володіння мовою за обраними напрямами наукових та освітніх спеціалізацій), що відкриває перспективи працевлаштування в багатьох країнах світу.

- Зокрема, бажаючі здобути вищу освіту в Греції отримають можливість безкоштовного навчання в державному ВНЗ і стипендіального забезпечення Державним фондом стипендій Греції, Міністерством освіти, релігії, культури і спорту Греції, Афінським, Салонікійським, Янінським, Іоннійським університетами, Афінською школою мистецтв, Університетом «Пантеон», Університетом Пірея, Університетом Центральної Греції, Університетом Македонії, 18-ма вищими навчальними закладами університетського типу і 14-ма вищими навчальними закладами технічної освіти, Фондом «Анастасіос Г. Левендіс» (м. Нікосія, Кіпр), Міністерством освіти і культури Республіки Кіпр, Кіпрським університетами: Кіпрським педагогічним інститутом, Кіпрським університетом Фредеріка, Університетом Нікосії (Республіка Кіпр). 

У сфері закордонних освітніх послуг Грецький інститут візантійської і новогрецької філології, історії та культури при ЧПБІ надає:

- Повний обсяг всієї необхідної інформації від Міністерства освіти, релігії, культури і спорту Греції про умови вступу до грецьких державних вищих навчальних закладів за урядовою програмою безкоштовної освіти для іноземців.

- Всі необхідні консультації, піклування і контроль за кожним абітурієнтом під час оформлення документів для вступу до грецького вузу.

- Допомогу в підготовці та поданні пакета документів майбутнього студента.

- Гарантії зарахування абітурієнта на навчання до державного вищого навчального закладу Греції.

- Допомогу щодо розселення та іншу організаційну підтримку, а також опікування і сприяння в адаптації студента після прибуття на навчання.

Переваги отримання європейської вищої освіти у Греції:

- Отримавши освіту у вищих навчальних закладах Греції, дипломи яких визнаються в усьому світі, студент забезпечує собі європейське майбутнє. Перед випускниками грецьких університетів відкривається широкий горизонт перспектив і можливостей (як в Європейському Союзі, так і в усьому світі). Грецький диплом є документом міжнародного зразка, що дає можливості працевлаштування за фахом у будь-якій країні Євросоюзу.

- Порівняно з іншими європейськими країнами, навчання в Греції, за державними програмами для іноземців, безкоштовне.

- Студентам із-за кордону дозволяється навчатися в будь-якому державному вузі Еллади. При цьому обирати можна з 40 інститутів та університетів з-посеред більш як 600 факультетів за будь-якими спеціальностями.

- Іноземцям не потрібно складати вступні іспити, в тому числі зі спеціальностей у галузі медицини та архітектури. Зарахування до вищого навчального закладу проводиться на підставі конкурсу атестатів і не вимагає безпосередньої присутності абітурієнта в Греції.

- Під час навчання студенти мають можливість отримання грантів за успішністю від вищого навчального закладу.

- Медичне страхування, щоденне триразове харчування, проживання, навчальна література, абонемент на відвідування фізкультурних центрів, бібліотек, історичних та археологічних місць країни, пільги громадського транспорту надаються безкоштовно.

- Не забороняється поєднувати навчання з додатковим підробітком. Дається законний дозвіл на роботу як у Греції, так і в будь-якій країні Євросоюзу. Студенти мають право і можливість участі в програмах обміну та оплачуваних стажуваннях на іноземних підприємствах в європейських країнах ще під час навчання.

- Надається Пільгова Студентська Карта, ПНП (посвідка-дозвіл на проживання в Греції) з правом безперешкодного переміщення Європою (у т.ч. можливість залишитися жити і працювати в Європейському Союзі після закінчення періоду навчання).

- Окрім того, ще однією перевагою навчання за кордоном є те, що воно забезпечить привабливий і конкурентноспроможний статус резюме випускника при його влаштуванні на роботу в Україні. У часи економічних змін конкуренція на ринку праці постійно зростає, а роботодавці прагнуть отримати фахівців із кращими знаннями і навичками, відповідним статусом європейського рівня освіти і досвіду роботи. Безперечно, міжнародний досвід високо цінується роботодавцями багатонаціональних компаній і фірм, що реалізують свої бізнес-проекти в усьому світі. Відповідно, освітній ступінь європейського вузу дасть можливість потенційним працівникам виокремитись, репрезентувати високий професійний рівень і кадровий потенціал установ, в яких працюватимуть. Навчання за кордоном є доказом здатності апліканта швидко адаптуватися до нового середовища. Досвід європейської освіти засвідчує і те, що кандидат на роботу є носієм нестандартних творчих ідей та новацій, передових професійних навичок, рішучості у прийнятті далекоглядних рішень і нових викликів, здатності вийти зі своєї зони комфорту заради розширення інтелектуальних та професійно-досвідних активів, блага і поступу інших, їх ефективної професійної діяльності.

Після завершення навчання в коледжах і вищих навчальних закладах Греції випускники зможуть:

- займатися науково-дослідницькою і перекладацькою діяльністю;

- брати участь у дипломатичних місіях, налагодженні міжнародних зв’язків між Грецією, Кіпром, грецькою діаспорою та Україною;

- викладати грецьку мову у вищих навчальних закладах і загальноосвітніх школах (для фахівців із філологічною освітою);

- працювати у засобах масової інформації, компаніях та агенціях готельного і туристичного бізнесу; різних державних і приватних установах.

Після закінчення Грецького інституту візантійської і новогрецької філології, історії та культури при ЧПБІ учні та студенти отримуватимуть сертифікати міжнародного зразка із зазначенням рівня володіння грецькою мовою, що дає всі вищеозначені переваги при їх можливому працевлаштування чи вступі на навчання за кордоном.

Інститут забезпечує учнів і студентів необхідними навчальними підручниками, довідниками, словниками і граматичними посібниками. Окрім того, учні та студенти матимуть можливість доступу до бібліотечного фонду, комп’ютерної техніки, всіх навчальних електронних інформаційних ресурсів Інституту, відповідного програмного забезпечення та глобальної мережі Інтернет. За необхідності, учні та студенти забезпечуватимуться триразовим харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями.