ІНСТИТУТ ІКОНОПИСНОГО МИСТЕЦТВА

 

Православне мистецтво є носієм високих духовних цінностей, зокрема, іконопис, який створювався святими духовидцями. У православній культурі іконі належить значне місце, де вона ніколи не мислилася лише як твір мистецтва. Ікона, перш за все, віронавчальний текст, який покликаний допомогти пізнанню Істини. Ікона є своєрідним вікном у духовний світ, тому вона має особливу мову, де кожен знак – символ.

За допомогою знаково-символічної системи ікона передає інформацію подібно до письмового тексту, мову якого необхідно знати, щоб сприйняти, зрозуміти й пережити її духовний смисл. Мета ікони – направити всі наші почуття, розум і всю нашу людську природу до її істинної мети – шляху духовного преображення.

Значення ікони в православному світі можна порівняти зі Святим Письмом і Святим Переданням. Якщо вони містять Богом відкриті істини у словесній формі, то ікона свідчить про Бога мовою ліній і фарб. На початках навчання молодий іконописець повинен вникнути в мистецтво іконопису і проникнутися його духом саме через прискіпливе дослідження і наслідування творів великих майстрів.

Ця праця дасть йому можливість ґрунтовно вивчити іконопис із первотворів, а відтак бути здатним імпровізувати і самостійно творити сучасну православну ікону. Ми черпаємо наше натхнення з прагнення повернути православному іконопису ту велич, красу і важливість у житті Церкви, яку він мав у часи свого найбільшого розквіту.

ІНСТИТУТ ІКОНОПИСНОГО МИСТЕЦТВА створений з метою наукового осмислення й поглиблення православного розуміння ікони, організації навчального процесу, розробки інноваційних методів викладання, фахового зорієнтування викладачів і студентів у сфері професійного іконописання.

В інституті розглядаються фундаментальні і найбільш важливі проблеми розвитку іконопису, обговорюються доповіді та опрацьовуються підсумкові документи, які виражають загальну думку науковців з догматичних, канонічних, мистецтвознавчих питань зі сфери іконопису.

 

Результатом діяльності інституту є формування дослідницько апробованої науково-критичної, тобто фахової позиції стосовно як сучасних проблем, так і проблем історичної минувшини вітчизняного та зарубіжного релігійного мистецтва, рецензування вже виданих монографій, дисертаційних досліджень і статей про ікону та іконописання.

Окрім того, пропонуються рекомендації щодо налагодження і вдосконалення освітнього процесу на факультетах та інститутах церковних мистецтв, кафедрах іконопису, відділеннях, школах й інших православних церковних навчальних закладах. Формується база іконописних зразків різних епох і стилів для наочного виявлення іконописного канону.

Інститут уклав угоду про освітньо-наукову співпрацю з Афінським університетом, тому з’явилася ще одна можливість щорічно проходити навчальне та наукове стажування в цьому вищому навчальному закладі. Щороку студенти та учні, які вивчають іконописне мистецтво, матимуть змогу вдосконалювати свої знання в межах реалізації літніх освітніх мистецьких програм у Греції.

Зможуть проходити практику з іконопису в грецьких православних монастирях. Відвідувати відому церковну академію, де навчають іконописання – “Афоніаду” на Святій Горі Афон. Переймати багатовіковий досвід іконописного мистецтва, техніки виготовлення ікон. Вчитися візантійській іконописній традиції у відомих, визнаних в усьому світі художників-іконописців – ченців-афонітів.

Після закінчення іконописної школи, бажаючі підвищити освітню кваліфікацію в галузі іконописного мистецтва, зможуть продовжити навчання в Афінській школі мистецтв зі стипендіальним забезпеченням Державного фонду стипендій Греції, Міністерства освіти, релігії, культури і спорту Греції.

Для тих, хто виявить особливі успіхи у навчанні, досягненні високого рівня володіння іконописним мистецтвом, Інститут сприятиме вступу до інших іноземних вищих мистецьких навчальних закладів зі спеціалізації “Іконописне мистецтво”, підтримці в отриманні грантів для стажування за кордоном.


ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
РОЗПОЧИНАЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
“ІКОНОПИСНЕ МИСТЕЦТВО”

У Чернівецькому православному богословському інституті розроблений освітньо-науковий проект із підготовки фахівців зі спеціальності “Іконописне мистецтво”. Затверджена триступенева система освіти (за Болонською моделлю).

Бакалавр іконописного мистецтва. Термін навчання за бакалаврською програмою становить чотири роки. Випускники бакалаврату отримують освітню кваліфікацію бакалавра іконописного мистецтва, спеціальність “ Іконописне мистецтво . Вчитель дисциплін у галузі мистецтвознавства. Вчитель богословських дисциплін і предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Художник-іконописець ”.

Магістратура є другим освітнім рівнем. Термін навчання в магістратурі становить два роки. Випускники магістратури пишуть і захищають магістерські роботи та отримують освітню кваліфікацію магістра іконописного мистецтва, спеціальність “Іконописне мистецтво. Викладач дисциплін у галузі мистецтвознавства та основ реставрації. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Педагог. Психолог. Художник-іконописець, реставратор. Експерт-мистецтвознавець”.

Третім освітнім рівнем освіти є доктор філософії / доктор мистецтва зі спеціальності “Іконописне мистецтво”. Окрім того, існує можливість здобуття наукового ступеня вищого рівня – доктора церковного мистецтвознавства зі спеціальності “Іконописне мистецтво”.

Магістри іконописного мистецтва можуть продовжити навчання в аспірантурі, захищати дисертаційні дослідження та отримати наукову ступінь доктора філософії / доктора мистецтва зі спеціальності “Іконописне мистецтво”.

Доктори філософії / доктори мистецтва зі спеціальності “іконописне мистецтво” (кандидати мистецтвознавства) можуть вступати до докторантури, захищати наукові дисертації та отримати наукову ступінь доктора церковного мистецтвознавства зі спеціальності “Іконописне мистецтво”.

Чернівецький православний богословський інститут уклав угоду про освітньо-наукову співпрацю з Афінським університетом, тому з’явилася ще одна можливість щорічно проходити навчальне та наукове стажування в цьому вищому навчальному закладі. Щороку учні, які вивчають іконописне мистецтво, матимуть змогу вдосконалювати свої знання в межах реалізації літніх освітніх мистецьких програм у Греції.

Зможуть проходити практику з іконопису в грецьких православних монастирях. Відвідувати відому церковну академію, де навчають іконописання – “Афоніаду” на Святій Горі Афон. Переймати багатовіковий досвід іконописного мистецтва, техніки виготовлення ікон. Вчитися візантійській іконописній традиції у відомих, визнаних в усьому світі художників-іконописців – ченців-афонітів.

Після закінчення іконописної школи, бажаючі підвищити освітню кваліфікацію в галузі іконописного мистецтва, зможуть продовжити навчання в Афінській школі мистецтв зі стипендіальним забезпеченням Державного фонду стипендій Греції, Міністерства освіти, релігії, культури і спорту Греції.

Для тих, хто виявить особливі успіхи у навчанні, досягненні високого рівня володіння іконописним мистецтвом, Інститут сприятиме вступу до інших іноземних вищих мистецьких навчальних закладів зі спеціалізації “Іконописне мистецтво”, підтримці в отриманні грантів для стажування за кордоном.

Загалом, навчання майбутніх фахівців зі спеціальності “Іконописне мистецтво” передбачає:

- Розвиток у студентів професійних художніх навичок, що дає змогу проводити самостійну творчу діяльність, як у державних, так і в церковних установах.

- Створення на високому професійному рівні авторських творів у сфері іконопису та інших видів церковного мистецтва в межах живої традиції Православної Церкви.

- Здійснення художньої, наукової і культурно-просвітницької діяльності з підготовки: іконописців спеціалізованих майстерень, викладачів іконопису художніх шкіл, вузів і середніх спеціальних навчальних закладів, експертів з іконопису та церковно-історичного живопису.

- Написання всього спектру існуючих ікон. Зокрема, написання ікон для іконостасу (проектування, виготовлення ікон); храмовий розпис (розробка програми розпису, введення об’єкту, стінний розпис); розробка ескізу за вищенаведеними напрямками.

В інституті зі спеціальності “Іконописне мистецтво” викладаються предмети, які сприяють комплексному засвоєнню мистецтва іконопису:

1.Комп’ютерна графіка, 2. Копіювання, 3. Історія давньоруського живопису, 4. Іконографія, 5. Іконографічний канон, 6. Основи стінопису, 7. Кольорознавство, 8. Основи реставрації, 9. Музеєзнавство, 10. Іконографічний рисунок, 11. Основи пластичної анатомії, 12. Вступ до спеціальності, 13. Техніка ікони, 14. Основи перспективи, 15. Композиція, 16. Іконографія, 17. Матеріали і технологія виготовлення ікони, 18. Живопис, 19. Історія і теорія православного сакрального мистецтва, 20. Богослов’я ікони, 21. Орнамент, 22. Методика викладання іконопису, 23. Планування наукової роботи, 24. Християнське мистецтво, 25. Технологія і техніка живопису, 26. Іконописна практика, 27. Педагогічна практика, 28. Курсові роботи (проекти), 29. Комплексний іспит зі спеціальності, 30. Кваліфікаційна робота бакалавра,

31. Догмат іконошанування, 32. Історія церковного мистецтва та іконографії, 33. Шрифт, 34. Експертиза пам’яток іконопису, 35. Церковне мистецтво, 36. Історія візантійського живопису, 37. Іконописні школи, 38. Теорія мистецтва та практики іконопису, 39. Іконографія Святого Писання Нового Завіту, 40. Іконографія Святого Писання Старого Завіту, 41. Переддипломна підготовка, 42. Асистентська практика, 43. Реставраційна та експертна практика, 44. Комплексний іспит зі спеціальності, 45. Магістерська дисертація.

Окрім того, ґрунтовне засвоєння богословських предметів уможливлюється завдяки викладанню курсів:

46.Українська мова, 47.Педагогіка, 48. Догматичне богослов’я, 49. Загальноцерковна історія, 50. Історія православ’я на Русі, 51. Катехизис, 52. Літургіка, 53.Святе Письмо Нового Завіту, 54. Святе Письмо Старого Завіту, 55 Біблійна історія, 56. Візантологія, 57. Еклезіологія , 58. Агіографія, 59. Моральне богослов’я, 60. Пастирське богослов’я, 61. Порівняльне богослов’я, 62. Грецька мова, 63. Історія помісних Церков, 64. Патрологія, 65. Сотеріологія та есхатологія, 66. Церковнослов’янська мова, 67. Педагогіка і психологія вищої школи, 68. Канонічне право, 69. Основне богослов’я, 70. Історія древніх Церков, 71. Старогрецька мова, 72. Методика наукової роботи.

Практичні заняття проводяться у спеціально технічно обладнаних майстернях.


Чернівецький православний богословський інститут
проводить набір в аспірантуру та докторантуру

для здобуття наукових ступенів доктора філософії / доктора мистецтва і доктора церковного мистецтвознавства зі спеціальності “Іконописне мистецтво”.

Форми навчання: денна, вечірня і заочна.

В аспірантурі та докторантурі Чернівецького православного богословського інституту здійснюється підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів. Прийом в аспірантуру і докторантуру проводиться за двома програмами: доктора філософії / доктора мистецтва і доктора церковного мистецтвознавства зі спеціальності “Іконописне мистецтво”.

За програмою доктора філософії/доктора мистецтва зі спеціальності “Іконописне мистецтво” приймаються на навчання випускники православних духовних академій, а також випускники світських вищих навчальних закладів.

За програмою доктора церковного мистецтвознавства зі спеціальності “Іконописне мистецтво” приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії / доктора мистецтва (кандидата мистецтвознавства) або наукову ступінь з інших галузей наук. Термін навчання в аспірантурі складає три роки, а в докторантурі – два роки.

Після захисту дисертації аспіранти отримують диплом ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ / ДОКТОРА МИСТЕЦТВА, а докторанти – диплом ДОКТОРА ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ІКОНОПИСНЕ МИСТЕЦТВО” ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА, визнаного в усіх країнах Європи.


Спеціалізована вчена рада зі спеціальності “Іконописне мистецтво”, галузі науки “мистецтвознавство”

в Чернівецькому православному богословському інституті створена з метою наукового осмислення й поглиблення православного розуміння ікони, організації навчального процесу, розробки інноваційних методів викладання, фахового зорієнтування викладачів і студентів у сфері професійного іконописання. На засіданнях Ради розглядаються фундаментальні і найбільш важливі проблеми розвитку іконопису, обговорюються доповіді та опрацьовуються підсумкові документи, які виражають загальну думку членів вченої ради з догматичних, канонічних, мистецтвознавчих питань зі сфери іконопису.

Результатом діяльності спеціалізованої вченої ради є формування дослідницько апробованої науково-критичної, тобто фахової позиції стосовно як сучасних проблем, так і проблем історичної минувшини вітчизняного та зарубіжного релігійного мистецтва, рецензування вже виданих монографій, дисертаційних досліджень і статей про ікону та іконописання. Окрім того, пропонуються рекомендації щодо налагодження і вдосконалення освітнього процесу на факультетах та інститутах церковних мистецтв, кафедрах іконопису, відділеннях, школах й інших православних церковних навчальних закладах. Формується база іконописних зразків різних епох і стилів для наочного виявлення іконописного канону.

Правила прийому розміщені на сайті інституту: http://cpbi.info;


ІКОНОПИСНА ШКОЛА 
при Чернівецькому православному богословському інституті
оголошує набір дітей і дорослих

Іконописна школа є підготовчим навчальним закладом для майбутніх художників-іконописців. На навчання запрошуються діти, які прагнуть до всебічного розвитку своїх здібностей в художньому мистецтві.

Основною метою іконописної школи є виявлення обдарованих дітейсереднього та старшого шкільного віку (8 – 11 класи) в галузі іконописного мистецтва, сприяння реалізації творчих здібностей талановитої молоді, надання високоякісної художньої освіти та ґрунтовної підготовки художньо обдарованих учнів для вступу у вузи художнього профілю.

Іконописна школа розрахована на дітей, які прагнуть освоїти техніку іконопису та пізнати богословські основи сакрального мистецтва.

В іконописній школі викладаються предмети, які сприяють комплексному засвоєнню мистецтва іконопису: іконографічний рисунок, копіювання, композиція, комп’ютерна графіка, технологія і техніка живопису, іконографія, основи реставрації, основи стінопису, техніка ікони, церковне мистецтво, живопис, кольорознавство, іконологія, іконографія, християнське мистецтво, богослов’я ікони, догмат іконошанування, канон іконопису, історія і теорія православного сакрального мистецтва, матеріали і технологія виготовлення ікони, теорія мистецтва та практики іконопису, історія церковного мистецтва та іконографії, іконографія Св. Писання Старого Завіту, іконографія Св. Писання Нового Завіту, історія візантійського і давньоруського живопису.

Практичні заняття проводяться у спеціально технічно обладнаних майстернях.

Чернівецький православний богословський інститут уклав угоду про освітньо-наукову співпрацю з Афінським університетом, тому з’явилася ще одна можливість щорічно проходити навчальне та наукове стажування в цьому вищому навчальному закладі.

Щороку учні, які вивчають іконописне мистецтво, матимуть змогу вдосконалювати свої знання в межах реалізації літніх освітніх мистецьких програм у Греції.

Зможуть проходити практику з іконопису в грецьких православних монастирях. Відвідувати відому церковну академію, де навчають іконописання – “Афоніаду” на Святій Горі Афон. Переймати багатовіковий досвід іконописного мистецтва, техніки виготовлення ікон. Вчитися візантійській іконописній традиції у відомих, визнаних в усьому світі художників-іконописців – ченців-афонітів.

Після закінчення іконописної школи, бажаючі підвищити освітню кваліфікацію в галузі іконописного мистецтва, зможуть продовжити навчання в Афінській школі мистецтв зі стипендіальним забезпеченням Державного фонду стипендій Греції, Міністерства освіти, релігії, культури і спорту Греції.

Для тих, хто виявить особливі успіхи у навчанні, досягненні високого рівня володіння іконописним мистецтвом, Інститут сприятиме вступу до інших іноземних вищих мистецьких навчальних закладів зі спеціалізації “Іконописне мистецтво”, підтримці в отриманні грантів для стажування за кордоном.

Загалом, навчання майбутніх фахівців зі спеціальності “Іконописне мистецтво” передбачає розвиток в учнів професійних художніх навичок, що дає змогу проводити самостійну творчу діяльність, створювати на високому професійному рівні авторські твори у сфері іконопису та всіх інших видів церковного мистецтва у межах живої традиції Православної Церкви, написання всього спектру існуючих ікон (зокрема, написання ікон для іконостасу; стінний розпис; розробка відповідних ескізів та ін.).