Вхід

Реєстрація

Реєстрація

Зареєструватись Вернутись

Відновлення паролю

Будь ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти, на яку ми вишлемо лист для відновлення паролю.
Відновити Згадав

Підтримка талановитої молоді

З В Е Р Н Е Н Н Я !

 

Багатовікова історія нашого народу багата видатними і славними особистостями, котрі здійснили вагомий внесок у розвиток світової науки й техніки, мистецтва, літератури, архітектури, моралі, духовності, культури, економіки та медицини. Їхніми здобутками користується людство й дотепер. І саме завдяки цим досягненням підносилася та возвеличувалася наша нація на міжнародному рівні визнання. У такий спосіб, народи всього цивілізованого світу дізнавалися про існування українців як нації, що була повноцінним членом сім’ї європейських народів ще з часів Київської Русі. А тому, безперечно, ми маємо ким пишатися!

 

Вражаючим і надзвичайно приємним є те, що Господь завжди дарував нам людей, котрі, особливо в часи бездержавності, не лише зберігали, всебічно розвивали й утверджували національну свідомість та ідентичність, а й спромоглися талановито представляти український народ саме як повноцінну націю на світовій арені. Своїми неперевершеними досягненнями вони позитивно дивували інших, засвідчували всебічну обдарованість і духовне багатство нашого народу, у середовищі якого створювались усі необхідні умови для повноцінного розвитку кожної людини, що й сприяло появі видатних діячів і науковців зі світовими іменами та визнанням. 

 

У наш час коли ми, українці, вже маємо свою самостійну державу, існує велика потреба в освічених, розумних, здібних і талановитих людях, які зможуть активно прислужитися її розбудові, невтомному закладенні, розвитку та зміцненні духовно-моральних устоїв народу, доброму вихованні підростаючого покоління, що і є запорукою успіху та процвітання України. 

 

Як відомо, осередки просвітництва і науки завжди відігравали визначальну роль в становленні нації та громадянського суспільства, забезпечували стабільність і непохитність існування держави. Саме тому, всі провідні держави світу надавали й понині надають першочергове значення фундації та широкомасштабному розвитку освітніх і наукових центрів. На підготовку вченої еліти завжди звертали особливу увагу державні інституції, провідні церковні та громадські діячі, всі ті, хто володів і розпоряджався національними багатствами країни, тобто ведучі сили суспільства. 

 

Зважаючи на це, Чернівецький православний богословський інститут розпочав підготовку високоосвічених фахівців і науковців – богословів із знанням давньогрецької, новогрецької, латинської, англійської, румунської мов, всебічно розвинутих і компетентних у всіх галузях наук. Студентський контингент формується з обдарованих, здібних і талановитих дітей, сподіваючись, що в майбутньому вони складатимуть еліту нашої нації та відіграватимуть важливу й, безперечно, одну з провідних ролей у розвитку нашої держави. Тому, наш навчальний заклад приділяє особливу увагу пошуку здібних і талановитих дітей, котрі не мають змоги отримати якісну освіту через відсутність матеріальних і фінансових можливостей. 

 

У Богословському інституті докладаються особливі зусилля для пошуку та допомоги саме таким, всебічно розвинутим і здібним до навчальної та наукової діяльності дітям, аби і вони змогли реалізувати у всій повноті свій життєвий потенціал і Богом даровані здібності, не втратити можливості якнайповніших проявів своїх талантів, примножуючи і розвиваючи їх. Оскільки, в майбутньому таке молоде покоління стане нашою достойною і, навіть, достойнішою нас зміною, поповнить число вчених і видатних людей, якими пишатиметься Україна і високо поціновуватиме увесь світ. 

 

Навчальний процес у Богословському інституті забезпечують висококваліфіковані фахівці, які закінчили Афінський і Салонікійський національні університети (Греція), Бухарестський університет (Румунія), Папський Григоріанський університет у Римі (Італія), Кембриджський та Оксфордський університети (Великобританія), Київську і Московську духовні академії, отримали вищу освіту та здобули наукові ступені доктора наук і вчені звання професора. Вони здатні підготувати висококваліфікованих богословів і перекладачів давньогрецької, новогрецької, латинської, румунської, англійської мов, тобто – філологів професіоналів із ґрунтовним і досконалим знанням класичних та сучасних мов. Для тих, хто виявляє особливі успіхи у навчанні, досягає практично бездоганного рівня володіння мовами, наш заклад сприяє вступу до навчальних установ Греції, Італії, Великобританії та інших країн Європи. 

 

Чернівецький православний богословський інститут є вищим навчальним закладом інтернатного типу, де студенти знаходяться на повному утриманні. Втім, на даний час, надзвичайно гостро стоїть потреба допомоги у завершенні робіт із зовнішнього та внутрішнього оздоблення приміщення, в якому розміщенні навчальні аудиторії, спальні кімнати і храм в честь Трьох Святителів. Для забезпечення студентів всіма освітніми та побутовими зручностями є велика необхідність в обладнанні навчальних аудиторій вкрай потрібним спорядженням і технічним забезпеченням (спальні кімнати – меблями, санвузли – сантехнікою, аудиторії – сучасним навчальним спецоснащенням для облаштування лінгафонних кабінетів (цифрових мовних лабораторій з відповідною звукотехнічною, проекційною та відеопроекційною апаратурою) і багато ін.). 

 

Звертаємося до всіх добрих людей, сповнених істинної християнської жертовності, милосердя та любові, всіх тих, хто бажає зробити щось важливе і вагоме у своєму житті, благоприємно відзначитись у долях і серцях сотень і тисяч Богом обдарованих молодих людей, посприяти розбудові та становленні нашого богословського закладу зі своєю унікальною й цікавою багатолітньою історією! Між іншим, цього року Чернівецький православний богословський інститут відзначає своє 190-річчя від дня заснування! 

 

З великою приємністю варто відзначити й те, що свого часу цей освітній осередок на Буковині вважався провідним центром богословської освіти у всій Південно-Східній Європі. Він є спадкоємцем Греко-східного богословського інституту (1827-1875 рр.) та Греко-орієнтального богословського факультету (1875-1944 рр.), що був відроджений в 1999 році для творення сучасної освітньої історії України, у славних сторінках якої можуть бути вписаними й Ваші імена!

 

Інститут готує бакалаврів за спеціальністю ”Православне богослов’я. Перекладач новогрецької мови. Вчитель іноземної мови (новогрецька, англійська, румунська). Вчитель предметів духовно-морального спрямування“, (термін навчання – 4 роки) та магістрів за спеціальністю ”Православне богослов’я. Перекладач давньогрецької і новогрецької мов. Викладач давньогрецької, латинської мов. Викладач іноземної мови (новогрецька, англійська, румунська). Викладач богословських і філософсько-релігієзнавчих дисциплін“ (термін навчання – 2 роки).

 

Суттєвою перевагою організації навчального процесу Інституту є можливість поглибленого навчання за участю викладачів-носіїв грецької, англійської, румунської мов, що уможливлюється завдяки співпраці з Афінським національним університетом (Греція), Британською міжнародною школою в Україні, Бухарестським університетом (Румунія) за культурними, освітніми, науковими програмами, програмами професійних обмінів і стажувань у межах проектів міжнародного співробітництва. 

 

Проблема надання якісних освітніх послуг для тієї великої кількості Богом обдарованих та все ж малозабезпечених дітей ще й дотепер в українській системі вищої освіти є досить болючою, особливо, у тих надскладних соціальних та економічних умовах, в яких опинилася наша держава. З різних причин більшість таких дітей залишаються непоміченими в освітньому середовищі, що відповідає їх інтелектуальному потенціалу, а тому й позбавленими можливості розвивати і примножувати даровані їм Богом здібності. Зважаючи на це, Чернівецьким православним богословським інститутом пріоритетним у своїй діяльності обрано спеціальну зорієнтованість у можливості бути доступним саме для когорти таких соціально вразливих дітей, котрі володіють всіма задатками до навчальної та наукової роботи, забезпечення всім необхідним у здобутті ними високоякісної освіти, ґрунтовному опануванні іноземними мовами, тобто надання комплексу всіх у т.ч. і навчально-виховних заходів заради всебічного розвитку, становлення та нарощування їх наукового потенціалу до рівня вимог провідних науково-дослідницьких та освітніх установ України та світу. 

 

Саме тому, просимо Вас допомогти нам у цій доброчесній справі, не відхилитись від можливості допомоги соціально незахищеним, осиротілим й малозабезпеченим здібним та обдарованим дітям. Безумовно, Ваша лепта милосердя обов’язково буде прийнятою Богом і покладеною в нетлінні скарбниці добра й благочестя, що неодмінно прихилить до Вас милість Божу у виправданні перед Ним, нашим небесним Суддею в день Страшного Суду. Нехай справами милосердя Всемилостивий Господь благословить, простить, освятить та укріпить у благоуспішності всі Ваші доброчесні земні починання, аби кожен життєвий крок віднайшов відповідний небесний відгук милості і достойної нагороди від Господа нашого Ісуса Христа, Який нехай сподобить і Вас вічного перебування з Ним у невимовній радості й блаженстві Його Небесного Царства! 

 

Україна, 58004, м Чернівці, вул. Краматорська, 1в; 

тел. +38 050 204 75 30, +38 096 069 78 80; 

Інтернет адреса: http://www.cpbi.info

E-mail: cpbi@meta.ua

 

Приватбанк 

(5168 7423 3594 9867 гривні); 

 (5168 7420 2516 2532 долари); 

 (5168 7420 2516 2516 євро).

 

Ректор 

Чернівецького православного

богословського інституту

 

прот. Георгій Соб’ят, 

доктор богословських наук, професор 

 


 

ПРАВОСЛАВНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ДУХОВНО-ВІДПОЧИНКОВИЙ ЦЕНТР ПРИ ЧПБІ

є духовно-оздоровчим закладом, що створений для православної молоді. Перевагою закладу є те, що в плані оздоровлення, відпочинку та розвитку молоді в цілому він нічим не поступається світським установам такого типу, але разом із тим забезпечує правильне з точки зору християнської віри та моралі духовне виховання молоді. 

Попри фізичного загартування, участь у тематичних гуртках, конкурсах та змаганнях, вихованці набувають досвіду спільної молитви, мають можливість регулярно приходити до сповіді та причастя, проходять основи християнської віри, мають можливість поспілкуватися зі священиком на теми, які цікаві саме їм, чи взяти участь у паломницьких поїздках.

Головною ціллю закладу є виховання молодого покоління на засадах православних традицій, з настановою на необхідність в усьому керуватися Заповідями Божими, з популяризацією моральних і духовних цінностей, любові до Бога, любові до ближнього, любові до створеної Богом природи.

У Православному молодіжному духовно-відпочинковому центрі відпочиваючі перебувають цілодобово в якому, поряд з оздоровчими, надаються комплекси дій, спрямованих на розвиток у молоді певних здібностей та інтересів.

Відповідно, головними завданнями центру є: 

• виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової-освітньої діяльності вихованців; 

• створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб молоді в освіті, організації її оздоровлення, дозвілля і відпочинку; 

• проведення духовно-просвітницької роботи, виховання соціально-активної, ініціативної, благочесно свідомої молоді за християнськими моральними принципами, традиційної для українського народу православної культури та духовності. 

Наші пріоритети:

? індивідуальний підхід і сприяння інтелектуальному та духовному розвитку кожної особи; 

? поглиблення знань із різних галузей науки; 

? стимулювання молоді до самостійної наукової роботи; 

? допомога у професійному самовизначенні відповідно до інтересів і здібностей;

? налагодження науково-творчих зав’язків молоді на регіональному та всеукраїнському рівні з перспективою виходу на міжнародний рівень співпраці. 

СТРУКТУРА РОБОТИ.

Важливою метою центру є виховання підростаючого покоління на церковних засадах, формування світогляду молоді на основі Заповідей Божих, духовних історичних цінностей, відродження моральних норм, що втрачені, повернення молоді до цноти та чистоти душі, бажання святості та любові до ближнього, затвердження у молодих душах любові до природи, дбайливого ставлення до оточуючого світу, відновлення кращих традицій українського народу.

 Життя центру:

· Щодня організовується одногодинне заняття з грецької мови .

· В недільні та святкові дні відпочиваючі відвідують Богослужіння в храмі. 

· Для доброго відпочинку молоді, зміцнення здоров'я і фізичного загартування широко використовуються природнокліматичні умови центру, фізична культура.

ТЕРИТОРІЯ ТА ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ

Православний молодіжний духовно-відпочинковий центр розташований в тихому, спокійному місці, біля лісу. Бездоганно чисте повітря, запах сосен і хвої, звуки природи сприятливо позначаються на здоров'ї і настрої молоді, а безпосередня близькість до природи гарантовано подарує незабутній відпочинок. 
Комфортабельний корпус із зручностями на поверсі (в кімнаті проживає 4-6 осіб, душові та туалети знаходяться на поверсі).

У корпусі всі зручноті, меблі, побутова техніка, гаряча вода, інтернет,кухня з їдальнею. Приміщення оснащено сантехнікою , душовою, санвузлом й іншим устаткуванням є гаряча і холодна вода.Кімнати для проживання, і затишні холи, в яких вечорами молодь збираються для спільного проведення дозвілля, або просто попити ароматного чаю. Гаряча вода - подається постійно.

В таборі створено бібліотеку духовної літератури, духовну фонотеку та фільмотеку. 

Для забезпечення якісного відпочинку проводиться:

* Щденний похід лісом з одночасним заняттям по виживанню на пересічній місцевосцевості.

* Похід по святим місцям Чернівецької області, відвідування монастирів, храмів міста, музеїв.

Духовна частина перебування у таборі складається з: вечірніх та вранішніх молитов у храмі , спільної молитви перед та після трапези, щоденного одногодинного заняття за духовною програмою. А також інших заходів. У вихідні та святкові дні відправляються Божественна Літургія.

ПРАВОСЛАВНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ДУХОВНО-ВІДПОЧИНКОВИЙ ЦЕНТР ПРИ ЧПБІ має на меті – сформувати кращі моральні якості на основі Православної віри, християнської моралі та протистояти сучасним культам, захопленню у полон юних душ, що тільки наповнюються і знаходяться у стані формування. Для оздоровлення і відпочинку, впродовж усього року, приймається православна віруюча молодь з усієї України.

Відпочиваючі забезпечуються триразовим харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями.

Контактні дані :

Телефон: +380502047530; +380960697880;
Електрона адреса (e-mail): cpbi@meta.ua
Skype: cpbi;
https://vk.com/id258406645
https://www.facebook.com/cpbi1827/
https://twitter.com/cpbi1999