ІНФОРМАЦІЯ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ЛЕКЦІЙНІ ОНЛАЙН – КУРСИ ЧПБІ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM

 

Доводимо до Вашого відома, що Чернівецький православний богословський інститут організовує онлайн-трансляції лекцій для студентів, які будуть проводити викладачі інституту у форматі відеоконференцій.

 

Студентам потрібно встановити на своїх електронних пристроях (девайсах) додаток ZOOM.

 

Надіслати власні електронні пошти, що дасть змогу додати Вас до каталогу контактів учасників відеоконференції.

 

Потім після підтвердження своєї участі та через надіслані Вам ідентифікатори конференцій приєднуєтесь до онлайн-зустрічей, тобто отримуєте можливість бути активними слухачами лекційних курсів, задавати питання, активно діалогувати з викладачами.

 

Проведення відеоконференцій відбуватиметься щодня,

 

початок о 1000 та о 1900 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецький православний богословський інститут оновив свій ВЕБ-САЙТ. На сайті розміщена сторінка “РОЗКЛАД КУРСІВ”, на якій вказаний перелік предметів для кожного курсу. До кожної навчальної дисципліни прикріплений навчальний план. У плані вказані всі теми, які передбачені навчальною програмою з відповідного предмета.

Крім того, на сторінці “БІБЛІОТЕКА” розміщений і весь необхідний навчальний матеріал із кожної дисципліни, вказана також основна і додаткова література, з якої можна почерпнути потрібну інформацію.

Впродовж навчального року студенти зобов’язані вивчати та добре засвоїти викладений навчальний матеріал.

На сторінці “СТУДЕНТАМ” вказані теми контрольних робіт, які необхідно буде написати протягом навчального року. Обсяг контрольних робіт 5-7 сторінок стандартного листка, розміром А4. Виконані завдання студенти повинні прислати в інститут електронною поштою. Після перевірки контрольних робіт будуть виставлені відповідні оцінки.

Кращі студентські роботи будуть друкуватися в інститутському науково-богословському журналі ”Світильник” (”Candela”).

Студенти які бажають послухати  лекції беспосередньо в інституті можуть приїжджати в першу суботу кожного  місяця. У ці дні будуть проводитися заняття для студентів заочників. Приїжджати не обов'язково в суботу кожного місяця, а забажанням і поможливості.  Під час перебування в Інституті  студенти заочники забеспечуються проживанням і харчуванням.

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ  ЧПБІ

 

1-й КУРС

 

1.Сотворення Богом чоловіка і жінки (Бут.2:4-25)

2.Десять заповідей (Вих.20:1-20)

3.Пророцтва Валаама (Числ.22:36-24:25)

4.Автор Першого Євангелія

5.Народження Ісуса Христа(Мф.1:18-2:23)

6.Вхід Ісуса в Єрусалим (Мк.11:1-11)

 

 

2-й КУРС

 

1.Народження Самуїла (1Цар.1:19-23)

2.Правління Соломона (3Цар. глави 1-11)

3.Правління доброчестивого царя Єзекії (3Цар.18-20 глави)

4.Тайна Вечеря (Іоан.13:1-30)

5.Навернення Савла (Діян.9:1-19)

6.Собор в Єрусалимі (Діян.15:1-35)

 

 

3-й КУРС

 

1.Місце проживання і побожність Іова (Іов.1:1)

2.Моральні риси мудрості (Еккл.(Проп.)глава 2)

3.Становлення книги Псалтир

4.Розкриття Божої справедливості через оправдання (Рим.3:21-5:21)

5.Обґрунтування ап. Павла стосовно Воскресіння (1Кор.15)

6.Вчення ап. Павла про благодійність (1Кор. 8-9)

 

 

4-й КУРС

 

1.Пророцтва про спасіння  в книзі Ісаї (Іс. 7-12)

2.Видіння та пророча історія 70 седмиць (Дан.9,11:36-12:3)

3.Пророк Іона

4.Вчення ап. Павла про християнське життя (1Сол.4:1-12)

5.Пастирські послання ап. Павла

6.Досконалість новозавітного  священика та його величне служіння(Євр.7)

 

 

 

 

 

5-й КУРС

 

1.Десять заповідей (Вих. 20:1-20)

2.Пророцтва Валаама (Числ.22:36-24:25)

3.Правління Соломона (3Цар. глави 1-11)

4.Автор Першого Євангелія

5.Навернення Савла (Діян.9:1-19)

6.Собор в Єрусалимі (Діян.15:1-35)

 

6-й КУРС

 

1.Становлення книги Псалтир

2.Пророцтва про спасіння  в книзі Ісаї (Іс. 7-12)

3.Пророк Іона

4.Обґрунтування ап. Павла стосовно Воскресіння (1Кор.15)

5.Вчення ап. Павла про християнське життя (1Сол.4:1-12)

6.Пастирські послання ап. Павла

 НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я

 

В інституті зі спеціальності “Православне богослов’я” здійснюється викладання навчальних дисциплін, які сприяють комплексному засвоєнню богословської науки: 1. Загальноцерковна історія, 2. Історія Української Православної Церкви, 3. Катехізис, 4. Літургіка, 5. Біблійна історія, 6. Патрологія, 7. Церковнослов’янська мова, 8. Церковний спів, 9. Історія релігій, 10. Догматичне богослов’я, 11. Святе Письмо Нового Завіту, 12. Святе Письмо Старого Завіту, 13. Релігійна філософія, 14. Християнські деномінації, 15.  Церковнослов’янська мова, 16. Візантологія, 17. Гомілетика, 18. Моральне богослов’я, 19. Пастирське богослов’я, 20. Порівняльне богослов’я, 21. Історія помісних Церков, 22. Методика викладання богословських дисциплін, 23. Літургіка, 24. Еклезіологія, 25. Сотеріологія та есхатологія, 26. Основне богослов’я, 27. Канонічне право, 28. Історія українського богослов’я, 29. Історія древніх Церков, 30. Біблійне богослов’я, 31. Латинська патрологія, 32. Екуменізм, 33. Місіологія, 34. Всесвітня історія. Окрім того, ґрунтовне засвоєння гуманітарних предметів уможливлюється завдяки викладанню курсів: 35. Англійська мова, 36. Українська мова, 37. Безпека життєдіяльності, 38. Вступ до спеціальності, 39. Основи інформатики, 40. Основи права, 41. Історія України, 42. Основи економічної теорії, 43. Основи загальної та соціальної психології, 44. Соціологія, 45. Латинська мова, 46. Фізичне виховання, 47. Грецька мова, 48. Планування наукової роботе, 49. Релігійна етика, 50. Текстологічна практика, 51. Курсові роботи, 52. Політологія, 53. Теорія та історія культури, 54. Основи охорони праці, 55. Основи екології, 56. Педагогіка, 57. Філософія, 58. Педагогічна практика, 59. Кваліфікаційна робота бакалавра, 60. Цивільна оборона, 61. Педагогіка і психологія вищої школи, 62. Старогрецька мова, 63. Асистентська практика, 64. Текстологічна практика, 65. Інтелектуальна власність, 66. Вища освіта і болонський процес, 67. Переддипломна підготовка, 68. Методика наукової роботи, 69. Текстологія, 70. Слов’янознавство, 71. Інноваційні методи викладання, 72. Інформаційні технології, 73. Історія науки, 74. Мовознавство і літературознавство, 75. Релігійна філософія, 76. Психологія. 77. Педагогічна практика, 78. Магістерська дисертація.

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ЦЕРКОВНА ЖУРНАЛІСТИКА

 

В інституті зі спеціальності “Церковна журналістика” здійснюється викладання навчальних дисциплін, які сприяють комплексному засвоєнню журналістської освіти: 1.Літературне редагування. 2. Основи видавничої справи. 3. Основи редагування. 4. Поліграфія. 5. Теорія та історія видавничої справи і редагування. 6. Історія української видавничої справи. 7. Коректура. 8. Газетно-журнальне виробництво. 9. Комп'юторна графіка. 10. Макетування та верстка. 11. Вступ до спеціальності. 12. Електронні видання ( веб-дизайн та  програмування). 13 .Термінознавство. 14 .Шифрознавство. 15. Художнє оформлення видання. 16. Художньо-технічне редагування. 17. Теорія та історія соціальних комунікацій. 18. Основи церковної журналістики. 19. Основи реклами та зв‘язків із громадськістю. 20. Українське журналістикознавство. 21. Теорія і методика журналістської творчості. 22. Комунікаційні технології. 23. Медіаосвіта. 24. Інтернет-журналістика. 25. Українська мова у професійному спілкуванні. 26. Теорія твору і туксту. 27. Практична стилістика. 28. Український правопис.  29. Історія української журналістики. 30. Основи наукових досліджень. 31. Публіцистика. 32. Зарубіжна література.   33. Літературний стиль. 34. Українська література. 35. Газетно-журнальні жанри. 36. Журналістська майстерність. 37. Історія української культури. 38.  Постановка голосу. 39. Прямоефірне радіомовлення. 40. Прямоефірне телевізійне мовлення. 41. Газетно-журнальне редагування. 42. Радіожурналістика. 43. Риторика. 44. Тележурналістика. 45. Основи професійної комунікації. 46. Основи професійної діяльності. 47. Новогрецька мова. 48. Англійська мова. 49. Румунська мова.  Окрім того, ґрунтовне засвоєння богословських предметів уможливлюється завдяки викладанню курсів: 50. Догматичне богослов’я. 51. Загальноцерковна історія. 52. Історія православ’я на Русі. 53. Катехизис. 54. Літургіка. 55.Святе Письмо Нового Завіту. 56. Святе Письмо Старого Завіту. 57. Біблійна історія. 58. Агіографія. 59. Моральне богослов’я. 60. Церковнослов’янська мова. 61. Курсові роботи з фахових дисциплін.  62. Навчальна практика. 63. Виробнича практика.  64. Комплексний іспит зі спеціальності. 65. Кваліфікаційна робота бакалавра. 

66. Право видавця та редактора. 2.Текстознавство. 3. Документознавство. 4. Архівознавство. 67. Статистичні методи дослідження. 68. Медіакритика. 69.Сучасна українська публіцистика. 70. Методика і організація наукових досліджень. 71. Історія зарубіжної жерналістики. 72. Міжнародна журналістика. 73. Сучасна зарубіжна публіцистика. 74. Світові інформаційні системи. 75. Медіапланування. 76. Іміджологія. 77. Органіація роботи прес-служби. 78. Соціологія. 79. Курсові роботи з фахових дисциплін.  80. Навчальна практика. 81. Виробнича практика. 82. Видавничі стандарти. 83. Видавничо-поліграфічна техніка і технологія. 84. Електронні видання та Інтернет. 85. Нові інформаційні технології у видавничій справі та редагуванні. 86. Основи статистики. 87. Комплексний іспит зі спеціальності. 88. Магістерська дисертація. 89. Педагогіка.  90. Візантологія. 91. Еклезіологія . 92. Пастирське богослов’я. 93. Порівняльне богослов’я. 94. Історія помісних Церков. 95. Патрологія. 96. Сотеріологія та есхатологія.  97. Педагогіка і психологія вищої школи. 98. Канонічне право. 99. Основне богослов’я. 100. Історія древніх Церков. 101. Латинська мова. 102. Старогрецька мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ІКОНОПИСНЕ МИСТЕЦТВО

 

В інституті зі спеціальності “Іконописне мистецтво” здійснюється викладання навчальних дисциплін, які сприяють комплексному засвоєнню мистецтва іконопису: 1.Комп’ютерна графіка, 2. Історія давньоруського живопису, 3. Копіювання, 4. Іконографія, 5. Іконографічний канон, 6. Основи стінопису, 7. Кольорознавство, 8. Основи реставрації, 9. Музеєзнавство, 10. Іконографічний рисунок, 11. Основи пластичної анатомії, 12. Вступ до спеціальності, 13. Техніка ікони, 14. Основи перспективи, 15. Композиція, 16. Психологія, 17. Матеріали і технологія виготовлення ікони, 18. Живопис, 19. Історія і теорія православного сакрального мистецтва, 20. Богослов’я ікони, 21. Орнамент, 22. Методика викладання іконопису, 23. Планування наукової роботи, 24. Християнське мистецтво, 25. Технологія і техніка живопису, 26. Іконописна практика, 27. Педагогічна практика, 28. Курсові роботи (проекти), 29. Комплексний іспит зі спеціальності, 30. Кваліфікаційна робота бакалавра, 31. Догмат іконошанування, 32. Історія церковного мистецтва та іконографії, 33. Шрифт, 34. Експертиза пам’яток іконопису, 35. Церковне мистецтво, 36. Історія візантійського живопису, 37. Іконописні школи, 38. Теорія мистецтва та практики іконопису, 39. Іконографія Святого Писання Нового Завіту, 40. Іконографія Святого Писання Старого Завіту, 41. Переддипломна підготовка, 42. Асистентська практика, 43. Реставраційна та експертна практика,  44. Комплексний іспит зі спеціальності, 45. Магістерська дисертація. Окрім того, ґрунтовне засвоєння богословських предметів уможливлюється завдяки викладанню курсів: 46. Українська мова. 47.Педагогіка. 48. Догматичне богослов’я. 49. Загальноцерковна історія. 50. Історія православ’я на Русі. 51. Катехизис, 52. Літургіка, 53.Святе Письмо Нового Завіту, 54. Святе Письмо Старого Завіту. 55 Біблійна історія. 56. Візантологія. 57. Еклезіологія. 58. Агіографія. 59. Моральне богослов’я. 60. Пастирське богослов’я, 61. Порівняльне богослов’я, 62. Грецька мова, 63. Історія помісних Церков. 64. Патрологія. 65. Сотеріологія та есхатологія. 66. Церковнослов’янська мова. 67. Педагогіка і психологія вищої школи. 68. Канонічне право. 69. Основне богослов’я. 70. Історія древніх Церков. 71. Старогрецька мова. 72. Методика наукової роботи.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

 

В інституті зі спеціальності “Музичне мистецтво” здійснюється викладання навчальних дисциплін, які сприяють комплексному засвоєнню мистецтва співу: 1. Хоровий клас і практикум роботи з хором, 2. Хорознавство, 3. Сольфеджіо, 4. Хорове аранжування , 5. Вступ до спеціальності , 6. Музична інформатика, 7. Регентське мистецтво, 8. Хорове диригування , 9. Церковний спів, 10. Основний музичний інструмент, 11. Постановка голосу, 12. Додатковий музичний інструмент, 13. Музична психологія та психологія музичної освіти, 14. Методика викладання музичних дисциплі, 15. Методологія наукових досліджень, 16. Акомпанемент та імпровізація, 17. Музична літургіка, 18. Основи диригування, 19. Методики музичного виховання та диригування, 20. Музикознавства та фортепіано, 21. Історія української музики, 22. Методика вокального виховання дітей, 23. Планування наукової роботи, 24. Методика застосування комп’юторної техніки  при викладанні музики, 25. Педагогічна практика, 26. Курсові роботи, 27. Асистентська  практика, 28. Теорія та історія культури, 29. Поліфонія, 30. Основи теорії музики, 31. Музична педагогіка, 32. Гармонія, 33. Cольний спів, 34. Вокальний клас, 35. Кваліфікаційна робота бакалавра, 36. Концертмейстерський клас, 37. Музична педагогіка та виконавська діяльність, 38. Хорклас і практикум роботи з хором, 39. Методика роботи з дитячим хоровим колективом, 40. Музичне комп’ютерне аранжування, 41. Асистенська практика, 42. Переддипломна підготовка, 43. Методика наукової роботи, 44. Філософія музики, 45. Історія церковного співу, 46. Інноваційні методи викладання, 47. Інформаційні технології, 48. Проблеми сучасного мистецтвознавства, 49. Психологія музичної діяльності, 50. Школознавство, 51. Магістерська дисертація. Окрім того, ґрунтовне засвоєння богословських предметів уможливлюється завдяки викладанню курсів: 52. Загальноцерковна історія, 53. Історія Української Православної Церкви, 54. Катехизис, 55. Літургіка, 56. Біблійна історія, 57. Святе Письмо Нового Завіту, 58. Святе Письмо Старого Завіту, 59. Церковнослов’янська мова, 60. Догматичне богослов’я, 61. Візантологія, 62. Гомілетика, 63. Моральне богослов’я, 64. Пастирське богослов’я, 65. Порівняльне богослов’я, 66. Грецька мова, 67. Історія помісних Церков, 68. Методика викладання богословських дисциплін, 69. Еклезіологія, 70. Сотеріологія та есхатологія, 71. Основне богослов’я, 72. Канонічне право, 73. Історія древніх Церков, 74. Старогрецька мова, 75. Місіологія, 76. Патрологія.

 

 

 

Навчальний план

для студентів 1 – 4 курсів денної форми навчання

Кваліфікація: бакалавр православного богослов’я

 

1-й курс

 

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

 

1-й семестр

2-й семестр

 

 

Всесвітня історія

-

2

 

 

Англійська мова

3

3

 

 

Українська мова

3

2

 

 

Безпека життєдіяльності

-

2

 

 

Вступ до спеціальності

3

-

 

 

Основи інформатики

2

-

 

 

Загальноцерковна історія

2

2

 

 

Історія Української Православної Церкви

2

2

 

 

Катехизис

2

2

 

 

Літургіка

2

2

 

 

Біблійна історія

4

4

 

 

Патрологія

1

5

 

 

Церковнослов’янська мова

2

2

 

 

Церковний спів

2

2

 

 

Основи права

2

-

 

 

 

 

 

 

2-й курс

 

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

 

1-й семестр

2-й семестр

 

 

Історія України

-

2

 

 

Основи економічної теорії

2

-

 

 

Основи загальної та соціальної психології

2

2

 

 

Соціологія

-

2

 

 

Латинська мова

2

2

 

 

Історія релігій

3

3

 

 

Догматичне богослов’я

3

3

 

 

Загальноцерковна історія

2

-

 

 

Історія Української Православної Церкви

2

2

 

 

Літургіка

2

2

 

 

Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 

 

Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 

 

Християнські деномінації

2

3

 

 

Церковнослов’янська мова

1

1

 

 

Церковний спів

1

1

 

 

Англійська мова

2

2

 

 

Українська мова

2

1

 

 

 

 

 

 

3-й курс

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

1-й семестр

2-й семестр

 

Англійська мова

2

1

 

Фізичне виховання

-

3

 

Догматичне богослов’я

2

1

 

Історія Української Првославної Церкви

2

2

 

Літургіка

2

2

 

Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 

Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 

Візантологія

3

-

 

Гомілетика

2

2

 

Моральне богослов’я

2

2

 

Пастирське богослов’я

-

3

 

Порівняльне богослов’я

2

2

 

Грецька мова

3

2

 

Історія помісних Церков

-

2

 

Планування наукової роботи

2

-

 

Релігійна етика

-

3

 

Текстологічна практика

4

-

 

Курсові роботи

-

1

 
 

 

 

 

 

 

4-й курс

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

1-й семестр

2-й семестр

 

Політологія

-

3

 

Теорія та історія культури

3

-

 

Основи охорони праці

-

3

 

Методика викладання богословських дисциплін

3

-

 

Основи екології

-

3

 

Педагогіка

3

-

 

Філософія

4

-

 

Релігійна філософія

-

4

 

Літургіка

2

2

 

Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 

Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 

Еклезіологія

-

2

 

Історія Української Православної Церкви

2

2

 

Сотеріологія та есхатологія

3

-

 

Педагогічна практика

6

-

 

Кваліфікаційна робота бакалавра

-

7

 
             


 

Навчальний план

для студентів 5 – 6 курсів денної форми навчання

Кваліфікація: магістр православного богослов’я

 

5-й курс

 

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

 

1-й семестр

2-й семестр

 

 

Цивільна оборона

-

3

 

 

Педагогіка і психологія вищої школи

-

3

 

 

Святе Письмо Нового Завіту

3

-

 

 

Святе Письмо Старого Завіту

3

-

 

 

Основне богослов’я

4

-

 

 

Англійська мова

3

-

 

 

Канонічне право

3

2

 

 

Моральне богослов’я

4

-

 

 

Історія українського богослов’я

2

2

 

 

Історія древніх Церков

2

3

 

 

Біблійне богослов’я

-

3

 

 

Латинська патрологія

-

4

 

 

Старогрецька мова

3

-

 

 

Асистентська практика

-

10

 

 

Текстологічна практика

3

-

 

 

 

 

 

6-й курс

 

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

1-й семестр

2-й семестр

 

Інтелектуальна власність

1

-

 

Вища освіта і болонський процес

1

-

 

Переддипломна підготовка

5

-

 

Грецька мова

1

-

 

Методика наукової роботи

1

-

 

Текстологія

1

-

 

Слов’янознавство

1

-

 

Інноваційні методи викладання

1

-

 

Інформаційні технології

1

-

 

Історія науки

1

-

 

Екуменізм

1

-

 

Мовознавство і літературознавство

1

-

 

Релігійна філософія

1

-

 

Місіологія

2

-

 

Патрологія

3

-

 

Англійська мова

3

-

 

Педагогічна практика

5

-

 

Магістерська дисертація

-

30

 
           

 

 

Навчальний план

для студентів 1 – 4 курсів денної форми навчання

Кваліфікація: бакалавр іконописного мистецтва

 

1-й курс

 

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

 

1-й семестр

2-й семестр

 

 

Копіювання

-

2

 

 

Іконографічний рисунок

3

3

 

 

Технологія і техніка живопису

3

2

 

 

Основи реставрації

-

2

 

 

Вступ до спеціальності

3

-

 

 

Комп’ютерна графіка

2

-

 

 

Загальноцерковна історія

2

2

 

 

Історія Української Православної Церкви

2

2

 

 

Катехизис

2

2

 

 

Літургіка

2

2

 

 

Біблійна історія

4

4

 

 

Патрологія

1

5

 

 

Церковнослов’янська мова

2

2

 

 

Іконологія

2

2

 

 

Композиція

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й курс

 

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

 

1-й семестр

2-й семестр

 

 

Іконографія

-

2

 

 

Живопис

2

-

 

 

Основи стінопису

2

2

 

 

Кольорознавство

-

2

 

 

Техніка ікони

2

2

 

 

Основи реставрації

3

3

 

 

Догматичне богослов’я

3

3

 

 

Загальноцерковна історія

2

-

 

 

Історія Української Православної Церкви

2

2

 

 

Літургіка

2

2

 

 

Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 

 

Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 

 

Християнські деномінації

2

3

 

 

Церковнослов’янська мова

1

1

 

 

Музеєзнавство

1

1

 

 

Грецька мова

2

2

 

 

Основи пластичної анатомії

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й курс

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

1-й семестр

2-й семестр

 

Основи перспективи

2

1

 

Матеріали і технологія виготовлення ікони

-

3

 

Догматичне богослов’я

2

1

 

Історія Української Првославної Церкви

2

2

 

Літургіка

2

2

 

Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 

Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 

Візантологія

3

-

 

Основи стінопису

2

2

 

Моральне богослов’я

2

2

 

Пастирське богослов’я

-

3

 

Порівняльне богослов’я

2

2

 

Грецька мова

3

2

 

Історія помісних Церков

-

2

 

Планування наукової роботи

2

-

 

Техніка ікони

-

3

 

Іконописна практика

4

-

 

Курсові роботи (проекти)

-

1

 

 

 

 

 

4-й курс

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

1-й семестр

2-й семестр

 

Християнське мистецтво

-

3

 

Історія і теорія православного сакрального мистецтва

3

-

 

Грецька мова

-

3

 

Методика викладання іконопису

3

-

 

Технологія і техніка живопису

-

3

 

Педагогіка

3

-

 

Іконографічний канон

4

-

 

Композиція

-

4

 

Літургіка

2

2

 

Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 

Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 

Еклезіологія

-

2

 

Історія Української Православної Церкви

2

2

 

Сотеріологія та есхатологія

3

-

 

Педагогічна практика

6

-

 

Кваліфікаційна робота бакалавра

-

7

 
             

 

 

 

Навчальний план

для студентів 5 – 6 курсів денної форми навчання

Кваліфікація: магістр іконописного мистецтва

 

5-й курс

 

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

 

1-й семестр

2-й семестр

 

 

Церковне мистецтво

-

3

 

 

Педагогіка і психологія вищої школи

-

3

 

 

Богослов’я ікони

3

-

 

 

Технологія і техніка живопису

3

-

 

 

Основне богослов’я

4

-

 

 

Грецька мова

3

-

 

 

Канонічне право

3

2

 

 

Моральне богослов’я

4

 -

 

 

Історія українського богослов’я

2

2

 

 

Історія древніх Церков

2

3

 

 

Іконографічний канон

-

3

 

 

Технологія і техніка живопису

-

4

 

 

Старогрецька мова

3

-

 

 

Асистентська практика

-

10

 

 

Іконописна практика

3

-

 

 

 

 

6-й курс

 

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

1-й семестр

2-й семестр

 

Експертиза пам’яток іконопису

1

-

 

Богослов’я ікони

1

-

 

Переддипломна підготовка

5

-

 

Грецька мова

1

-

 

Методика наукової роботи

1

-

 

Догмат іконошанування

1

-

 

Іконописні школи

1

-

 

Теорія мистецтва та практики іконопису

1

-

 

Історія церковного мистецтва та іконографії

1

-

 

Іконографія Святого Писання Старого Завіту

1

-

 

Іконографічний рисунок

1

-

 

Іконографія Святого Писання Нового Завіту

1

-

 

Історія візантійського і давньоруського живопису

1

-

 

Місіологія

2

-

 

Патрологія

3

-

 

Старогрецька мова

3

-

 

Педагогічна практика

5

-

 

Магістерська дисертація

-

30

 
           

Навчальний план

для студентів 1 – 4 курсів денної форми навчання

Кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва

 

1-й курс

 

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

 

1-й семестр

2-й семестр

 

 

Хоровий клас і практикум роботи з хором

-

2

 

 

Хорознавство

3

3

 

 

Сольфеджіо

3

2

 

 

Хорове аранжування

-

2

 

 

Вступ до спеціальності

3

-

 

 

Музична інформатика

2

-

 

 

Загальноцерковна історія

2

2

 

 

Історія Української Православної Церкви

2

2

 

 

Катехізис

2

2

 

 

Літургіка

2

2

 

 

Біблійна історія

4

4

 

 

Регентське мистецтво

-

5

 

 

Хорове диригування

2

2

 

 

Церковний спів

3

2

 

 

Основний музичний інструмент

2

-

 

 

 

 

 

 

 

2-й курс

 

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

 

1-й семестр

2-й семестр

 

 

Постановка голосу

-

2

 

 

Додатковий музичний інструмент

2

-

 

 

Музична психологія та психологія музичної освіти

2

2

 

 

Методика викладання музичних дисциплін

-

2

 

 

Методологія наукових досліджень

2

2

 

 

Акомпанемент та імпровізація

3

3

 

 

Догматичне богослов’я

3

3

 

 

Сольфеджіо

2

-

 

 

Історія Української Православної Церкви

2

2

 

 

 

Концертмейстерський клас

2

2

 

 

Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 

 

Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 

 

Основи диригування

2

3

 

 

Церковнослов’янська мова

1

1

 

 

Церковний спів

1

1

 

 

Методики музичного виховання та диригування

2

2

 

 

Музикознавства та фортепіано

2

1

 

 

3-й курс

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

1-й семестр

2-й семестр

 

Історія української музики

2

1

 

Методика вокального   виховання дітей

-

3

 

Догматичне богослов’я

2

2

 

Історія Української Првославної Церкви

2

2

 

Літургіка

2

2

 

Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 

Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 

Візантологія

3

-

 

Гомілетика

2

2

 

Моральне богослов’я

2

2

 

Пастирське богослов’я

-

3

 

Порівняльне богослов’я

2

2

 

Грецька мова

3

2

 

Історія помісних Церков

-

2

 

Планування наукової роботи

2

-

 

Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні музики

-

2

 

Педагогічна практика

4

-

 

Курсові роботи

-

1

 
 

 

 

 

 

 

4-й курс

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

1-й семестр

2-й семестр

 

Асистентська  практика

-

3

 

Теорія та історія культури

3

-

 

Поліфонія

-

3

 

Методика викладання богословських дисциплін

3

-

 

Основи теорії музики

-

3

 

Музична педагогіка

3

-

 

Гармонія

4

-

 

Cольний спів

-

4

 

Вокальний клас

2

2

 

Святе Письмо Нового Завіту

2

2

 

Святе Письмо Старого Завіту

2

2

 

Еклезіологія

-

2

 

Історія Української Православної Церкви

2

2

 

Сотеріологія та есхатологія

3

-

 

Педагогічна практика

6

-

 

Кваліфікаційна робота бакалавра

-

7

 
             

 


 

Навчальний план

для студентів 5 – 6 курсів денної форми навчання

Кваліфікація: магістр музичного мистецтва

5-й курс

 

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

 

1-й семестр

2-й семестр

 

 

Концертмейстерський клас

-

3

 

 

Музична педагогіка та виконавська діяльність

-

3

 

 

 

Святе Письмо Нового Завіту

3

-

 

 

Святе Письмо Старого Завіту

3

-

 

 

Основне богослов’я

4

-

 

 

Хорклас і практикум роботи з хором

3

-

 

 

Канонічне право

3

2

 

 

Церковний спів

4

-

 

 

Методика роботи з дитячим хоровим колективом

2

2

 

 

Історія древніх Церков

2

3

 

 

Музичне комп’ютерне аранжування

-

3

 

 

Диригування

-

4

 

 

Старогрецька мова

3

-

 

 

Асистенська практика

-

10

 

 

Педагогічна практика

3

-

 

 

6-й курс

     

 

Назва елементу навчальної програми

Кредити ЕКТС

 

1-й семестр

2-й семестр

 

Вокальний клас

1

-

 

Церковний спів

1

-

 

Переддипломна підготовка

5

-

 

Грецька мова

1

-

 

Методика наукової роботи

1

-

 

Філософія музики

1

-

 

Історія церковного співу

1

-

 

Інноваційні методи викладання

1

-

 

Інформаційні технології

1

-

 

Проблеми сучасного мистецтвознавства

1

-

 

Психологія музичної діяльності

1

-

 

Методика викладання музичних дисциплін

1

-

 

Школознавство

1

-

 

Місіологія

2

-

 

Патрологія

3

-

 

Старогрецька мова

3

-

 

Педагогічна практика

5

-

 

Магістерська дисертація

-

30