Вхід

Реєстрація

Реєстрація

Зареєструватись Вернутись

Відновлення паролю

Будь ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти, на яку ми вишлемо лист для відновлення паролю.
Відновити Згадав

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

gerb.gif

Україна, 58004, м. Чернівці, вул.Краматорська,1в, Тел. 0502047530,0960697880 http://cpbi.info/; cpbi@meta.ua;

http://moodle.cpbi.info/ 

У 1999 році на Буковині був відроджений Чернівецький православний богословський інститут найстаріший вищий навчальний заклад у нашому краю, який свого часу був центром богословської освіти в Південно-Східній Європі. Заснований 1827 року, він існує вже 189-й рік. Він є спадкоємцем Греко-Східного богословського інституту 1827-1875 рр. та Греко-орієнтального богословського факультету 1875-1944 рр.

Статут інституту затверджений Міністерством освіти і науки України від 07.11.2007 року (наказ №988). Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №708544 від 16 листопада 2007 р.

В інституті функціонує  факультет богослов'я.  На факультеті існує чотири кафедри: Богослов’я, Біблійної історії та текстології, Церковної історії, Візантійської та новогрецької філології.

Інститут готує фахівців з спеціальності: „Православне богослов’я". Підготовка фахівців за спеціальністю  “Православне богослов’я” здійснюється на кафедрі “Богослов'я” .

 

Чернівецький православний богословський інститут – вищий навчальний заклад, що готує:                                                                         

 • бакалаврів за спеціальністю ”Православне богослов’я. Перекладач новогрецької мови. Вчитель іноземної мови (новогрецька, англійська, румунська). Вчитель предметів духовно-морального спрямування“ (термін навчання – 4 роки);
 • магістрів за спеціальністю ”Православне богослов’я. Перекладач давньогрецької і новогрецької мов. Викладач давньогрецької, латинської мов. Викладач іноземної мови (новогрецька, англійська, румунська). Викладач богословських і філософсько-релігієзнавчих дисциплін“ (термін навчання – 2 роки).  

Перелік ступенів, спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, обсяги та нормативні терміни навчання

Бакалаври

Галузь знань

Спеціальність

Обсяги

Нормативні терміни навчання

Шифр

Назва

Шифр

Назва

Денна форма навчання 

Заочна форма навчання 

Денна форма навчання 

Заочна форма навчання

Богословський факультет

04

Богослов’я

041

Богослов’я

15

100

4 роки

4 роки

 

 Магістри

Галузь знань

Спеціальність

Обсяги

Нормативні терміни навчання

Шифр

Назва

Шифр

Назва

Денна форма навчання 

Заочна форма навчання 

Денна форма навчання 

Заочна форма навчання

Богословський факультет

04

Богослов’я

041

Богослов’я

15

100

2 роки

2 роки

 

Багатовікова історія нашого народу багата видатними і славними особистостями, котрі здійснили вагомий внесок у розвиток світової науки й техніки, мистецтва, літератури, архітектури, моралі, духовності, культури, економіки та медицини. Їхніми здобутками користується людство й дотепер. І саме завдяки цим досягненням підносилася та возвеличувалася наша нація на міжнародному рівні визнання. У такий спосіб, народи всього цивілізованого світу дізнавалися про існування українців як нації, що була повноцінним членом сім’ї європейських народів ще з часів Київської Русі. А тому, безперечно, ми маємо ким пишатися! 

 

Вражаючим і надзвичайно приємним є те, що Господь завжди дарував нам людей, котрі, особливо в часи бездержавності, не лише зберігали, всебічно розвивали й утверджували національну свідомість та ідентичність, а й спромоглися талановито представляти український народ саме як повноцінну націю на світовій арені. Своїми неперевершеними досягненнями вони позитивно дивували інших, засвідчували всебічну обдарованість і духовне багатство нашого народу, у середовищі якого створювались усі необхідні умови для повноцінного розвитку кожної людини, що й сприяло появі видатних діячів і науковців зі світовими іменами та визнанням. 

 

У наш час коли ми, українці, вже маємо свою самостійну державу, існує велика потреба в освічених, розумних, здібних і талановитих людях, які зможуть активно прислужитися її розбудові, невтомному закладенні, розвитку та зміцненні духовно-моральних устоїв народу, доброму вихованні підростаючого покоління, що і є запорукою успіху та процвітання України. 

 

Як відомо, осередки просвітництва і науки завжди відігравали визначальну роль в становленні нації та громадянського суспільства, забезпечували стабільність і непохитність існування держави. Саме тому, всі провідні держави світу надавали й понині надають першочергове значення фундації та широкомасштабному розвитку освітніх і наукових центрів. На підготовку вченої еліти завжди звертали особливу увагу державні інституції, провідні церковні та громадські діячі, всі ті, хто володів і розпоряджався національними багатствами країни, тобто ведучі сили суспільства. 

 

Зважаючи на це, Чернівецький православний богословський інститут розпочав підготовку високоосвічених фахівців і науковців – богословів із знанням давньогрецької, новогрецької, латинської, англійської, румунської мов, всебічно розвинутих і компетентних у всіх галузях наук. Студентський контингент формується з обдарованих, здібних і талановитих дітей, сподіваючись, що в майбутньому вони складатимуть еліту нашої нації та відіграватимуть важливу й, безперечно, одну з провідних ролей у розвитку нашої держави. Тому, наш навчальний заклад приділяє особливу увагу пошуку здібних і талановитих дітей, котрі не мають змоги отримати якісну освіту через відсутність матеріальних і фінансових можливостей. 

 

У Богословському інституті докладаються особливі зусилля для пошуку та допомоги саме таким, всебічно розвинутим і здібним до навчальної та наукової діяльності дітям, аби і вони змогли реалізувати у всій повноті свій життєвий потенціал і Богом даровані здібності, не втратити можливості якнайповніших проявів своїх талантів, примножуючи і розвиваючи їх. Оскільки, в майбутньому таке молоде покоління стане нашою достойною і, навіть, достойнішою нас зміною, поповнить число вчених і видатних людей, якими пишатиметься Україна і високо поціновуватиме увесь світ. 

 

Навчальний процес у Богословському інституті забезпечують висококваліфіковані фахівці, які закінчили Афінський і Салонікійський національні університети (Греція), Бухарестський університет (Румунія), Папський Григоріанський університет у Римі (Італія), Кембриджський та Оксфордський університети (Великобританія), Київську і Московську духовні академії, отримали вищу освіту та здобули наукові ступені доктора наук і вчені звання професора. Вони здатні підготувати висококваліфікованих богословів і перекладачів давньогрецької, новогрецької, латинської, румунської, англійської мов, тобто – філологів професіоналів із ґрунтовним і досконалим знанням класичних та сучасних мов. Суттєвою перевагою організації навчального процесу Інституту є можливість поглибленого навчання за участю викладачів-носіїв грецької, англійської, румунської мов, що уможливлюється завдяки співпраці з Афінським національним університетом (Греція), Британською міжнародною школою в Україні, Бухарестським університетом (Румунія) за культурними, освітніми, науковими програмами, програмами професійних обмінів і стажувань у межах проектів міжнародного співробітництва. 

 

Для тих, хто виявляє особливі успіхи у навчанні, досягає практично бездоганного рівня володіння мовами, наш заклад сприяє вступу до навчальних установ Греції, Італії, Великобританії та інших країн Європи.

 

Чернівецький православний богословський інститут є вищим навчальним закладом інтернатного типу, де студенти знаходяться на повному утриманні. Інститут забезпечує студентів необхідними навчальними підручниками, довідниками, словниками і граматичними посібниками. Навчальний процес здійснюється у корпусі, де розміщується церква в честь Трьох Святителів, навчальні і спальні кімнати, бібліотека, читальний зал, кухня, їдальня, медпункт. Навчальні аудиторії укомплектовані комп’ютерами, об’єднаними в єдину локальну мережу, яка підключена до глобального мережевого простору Internet. На базі навчального закладу організовано хор, різноманітні творчі гуртки. Студенти забезпечуються триразовим харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями. 

 

Звертаємося до всіх добрих людей, сповнених істинної християнської жертовності, милосердя та любові, всіх тих, хто бажає зробити щось важливе і вагоме у своєму житті, благоприємно відзначитись у долях і серцях сотень і тисяч Богом обдарованих молодих людей, допомогти знайти здібних та обдарованих дітей познайомити їх із нашим богословським закладом, його унікальною й цікавою багатолітньою історією! Між іншим, цього року Чернівецький православний богословський інститут відзначає своє 190-річчя від дня заснування! 

 

З великою приємністю варто відзначити й те, що свого часу цей освітній осередок на Буковині вважався провідним центром богословської освіти у всій Південно-Східній Європі. Він є спадкоємцем Греко-східного богословського інституту (1827-1875 рр.) та Греко-орієнтального богословського факультету (1875-1944 рр.), що був відроджений в 1999 році для творення сучасної освітньої історії України, у славних сторінках якої можуть бути вписаними й Ваші імена!

 

Проблема надання якісних освітніх послуг для тієї великої кількості Богом обдарованих та все ж малозабезпечених дітей ще й дотепер в українській системі вищої освіти є досить болючою, особливо, у тих надскладних соціальних та економічних умовах, в яких опинилася наша держава. З різних причин більшість таких дітей залишаються непоміченими в освітньому середовищі, що відповідає їх інтелектуальному потенціалу, а тому й позбавленими можливості розвивати і примножувати даровані їм Богом здібності. Зважаючи на це, Чернівецьким православним богословським інститутом пріоритетним у своїй діяльності обрано спеціальну зорієнтованість щодо можливості бути доступним саме для когорти таких соціально вразливих дітей, котрі володіють всіма задатками до навчальної та наукової роботи, забезпечення всім необхідним у здобутті ними високоякісної освіти, ґрунтовному опануванні іноземними мовами, тобто надання комплексу всіх у т.ч. і навчально-виховних заходів заради всебічного розвитку, становлення та нарощування їх наукового потенціалу до рівня вимог провідних науково-дослідницьких та освітніх установ України та світу. 

 

Після завершення навчання в інституті випускники зможуть:

 

1. Займатися науково-дослідницькою і перекладацькою діяльністю. 

2. Брати участь у дипломатичних місіях, налагодженні міжнародних зв’язків між іноземними державами та Україною. 

3. Викладати класичні давньогрецьку, латинську та сучасні грецьку, англійську, румунську мови у вищих навчальних закладах і загальноосвітніх школах. 

4. Працювати у церковних інституціях, паломницьких центрах, засобах масової інформації, компаніях та агенціях готельного і туристичного бізнесу; різних державних і приватних установах. 

5. Перекладати святоотцівську та сучасну богословську творчу спадщину з грецької на українську мову. 

6. Після закінчення інституту студенти отримуватимуть дипломи із засвідченням здобутої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціалізації, сертифікати міжнародного зразка із зазначенням рівня володіння грецькою, англійською та румунськими мовами, що дає переваги при їх можливому працевлаштуванні чи вступі на навчання за кордоном. 

 

Тому запрошуємо на навчання всіх бажаючих – соціально незахищених, осиротілих й малозабезпечених, однак здібних та обдарованих дітей!

 

Безумовно, саме в нашому навчальному закладі такі діти отримають усі можливості для здобуття престижної освіти, стануть духовно та всебічно інтелектуально розвинутими особистостями. А в недалекому майбутньому зможуть зайняти достойне місце в суспільному житті, досягнути великих успіхів у своїй діяльності, стати авторитетними і відомими науковцями й діячами, знаними не лише в своїй країні, а й у всьому світі.

 

 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ”ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я” ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

 

Високий рівень вимог щодо освітніх стандартів сучасного глобалізованого світу зумовлює необхідність активного запровадження кращих досягнень зі сфери організації та розробки новітніх форм надання високоякісної освіти у вітчизняний освітній простір. Зважаючи на це, Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання всіх бажаючих здобути богословську освіту відповідно до практично апробованих принципів і стандартів інтегративного навчання кращих Вузів світу. Заради надання високоякісних освітніх послуг Інститут пропонує власні навчально-методичні напрацювання із якнайкомпактнішим залучення сучасних IT-технологій у сфері надання духовної освіти, спеціфічні підходи та творчі новації у розробці новітнього проекту універсальної форми дистанційного навчання. Пропонована форма навчання має низку переваг, серед яких: можливість у зручний час самостійно засвоювати необхідний навчальний матеріал, поповнювати й покращувати свої знання з усіх навчальніх курсів, що вивчаються в інституті, проходити оцінювання знань в он-лайн режимі. Завдяки розробленій системі дистанційного навчання всі бажаючі зможуть отримати вищу богословську освіту відповідно до світових освітніх стандартів.

 

Підготовка фахівців за дистанційною формою навчання в Чернівецькому православному богословському інституті здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”Бакалавр” – спеціальність ”Православне богослов’яВчитель предметів духовно-морального спрямування (термін навчання – 4 роки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем ”Магістр” – спеціальність ”Православне богослов’я. Викладач богословських і філософсько-релігієзнавчих дисциплін” (термін навчання – 2 роки).

 

За програмами освітньо-кваліфікаційного рівня ”Бакалавр” та освітньо-кваліфікаційного рівня ”Магістр” можуть навчатися:

 • священнослужителі та церковнослужителі;
 • випускники загальноосвітніх шкіл, духовних училищ і духовних семінарій;
 • викладачі дисциплін етико-морального спрямування державних навчальних закладів і церковних недільних шкіл;
 • особи, які не мають можливості одержати високоякісні освітні послуги в традиційній системі освіти через професійну зайнятість, географічну віддаленість від навчальних закладів, за сімейними обставинами;
 • особи з особливими потребами й особи, які мають медичні обмеження для здобуття освіти у вищих навчальних закладах з традиційними формами навчання;
 • військові капелани, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, прикордонної та пенітенціарної служби. Керівники державних органів управління різних рівнів;
 • студенти, які бажають паралельно отримати іншу спеціальність. Безробітні та особи, які бажають здобути другу освіту;
 • Громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном. Україномовні громадяни зарубіжних країн.

Після закінчення терміну навчання студенти отримають диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR і МАГІСТРА/MASTER європейського зразка. Здібні до наукової діяльності можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі при інституті.

 

Можливості дистанційного здобуття освіти звільняє від необхідності відвідування аудиторних занять, розкриває перспективи навчання у зручних для студента режимі, способі, об’ємі навчального навантаження та місці.

 

Дистанційна форма навчання передбачає самостійне опанування студентами навчальних дисциплін за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, що створює всі умови для повноцінного використання комплексу сучасних електронних засобів навчання, навчально-методичних посібників, підручників, авторських розробок лекційних та практичних занять, спецкурсів із поетапним долученням до всієї навчальної бази інституту. Пропонується можливість навчання за індивідуальним навчальним планом. Кожен студент матиме змогу сформувати зручний для себе розклад і графік навчального процесу. Вісокоякісне програмне забезпечення сприятиме зручності в організації та ефективності самого навчального процесу, виконуючи консультаційні функції при розробці індивідуальних навчальних планів, створення компактних форм сприйняття та контролю засвоєного матеріалу, фіксації рівня успішності та ін.

 

В основу програм дистанційного навчання інституту закладений модульний принцип, навчальні плани сформовані на основі окремих навчальних дисциплін. Теоретичний матеріал вивчається за допомогою електронних навчальних курсів, підручників, аудіо- та відеолекцій. Засвоєння практичного матеріалу здійснюється за допомогою практичних занять, диспутів і семінарів у режимі відео-конференцій. За бажанням студент отримує можливості повноцінного спілкування з викладачами, отримання необхідних консультацій у режимі off- та on-line.

Навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять студента з викладачем.

 

Перевірка знань здійснюється як у дистанційній формі, так і під час очних сесій. Складання екзаменаційної сесії відбувається дистанційно – виконання контрольних робіт, співбесіди за допомогою Skype, або явкою студента до навчального закладу (як правило, на один день).

 

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів здійснюється в аспірантурі і докторантурі

 

Прийом в аспірантуру і докторантуру проводиться по двох програмах: доктора богослов'я і доктора богословських наук. На програму доктора богослов’я приймаються випускники православних академій, а також випускники світських вищих навчальних закладів. На програму доктора богословських наук приймаються особи котрі мають наукову ступінь кандидата богослов’я, або наукову ступінь з інших галузей наук.

 

Прийом до аспірантури та докторантури проводиться на кафедри:

 1. Богослов'я;
 2. Біблійної історії та текстології;
 3. Церковної історії. 

Умови навчання

 

Інститут забезпечує навчальними посібниками, бібліотечним фондом, комп'ютерною технікою, і триразовим харчуванням. Кращі студенти отримують направлення на навчання до університетів країн Західної Європи та Америки. Здібні до наукової діяльності можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі при інституті. Навчальний процес здійснюється у корпусі, де працюють 15 лекційних аудиторій та спеціалізованих лабораторій перекладу, комунікації, редагування.

Загальна площа приміщень, що використовуються для проведення навчально-лабораторних занять, адміністративних, господарських та інших потреб, становить 1050 м2.

 

Підрозділи інституту мають можливість вести навчальну роботу, отримувати наукову інформацію, користуватись бібліотечними фондами всього світу.

Комп’ютери об’єднані в єдину мережу, яка підключена до Інтернету.  В інституті є бібліотека, читальний зал, актовий зал, спортзал, кухня, їдальня,медпункт. 

Навчальний корпус інституту під’єднаний до інженерних мереж (газ, водогін, каналізація, тепломережі, електропостачання, слабкострумні мережі).

Інститут продовжує розвиватися: побудований новий триповерховий корпус загальною площею 1550 м2. У ньому розміщені церква в честь Трьох Святителів, спальні і побутові кімнати,  бібліотека, читальний зал, та інші приміщення.

 

 Матеріальна-технічна база 

 Чернівецький православний богословський інститут має власний п’ятиповерховий навчальний корпус загальною площею 1053,80м2 за адресою 58029 м.Чернівці, вул. М.Черемшини, 10А, де налічується 12  лекційних аудиторій та 3 спеціалізовані лабораторії.  Є сучасно обладнані бібліотека, актовий зал, кухня, їдальня. У навчальному закладі є дві комп’ютерні аудиторії  на 45 одиниць та центром новітніх інформаційних технологій, які з’єднані локальною мережею і підключені до мережі Інтернет. Функціонує власна друкарня, що створює умови для забезпечення ефективного викладання навчальних дисциплін. Споруджений трьохповерховий студентський гуртожиток площею 1550 м2. за адресою вул..Краматорська, 1В.

 

Кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення підготовки фахівців за спеціалізацією «Богослов’я»    здійснюватиметься  чотирьма   кафедрами: богослов’я, бібліїстики, Церковної історії, грецької мови,  які мають у своєму складі 10 докторів богословських наук, 10 професорів, 5 докторів богослов’я, 5 доцентів. Науково-педагогічний персонал, що забезпечуватиме підготовку даних фахівців, нараховує 15 осіб, у тому числі: 10 докторів богословських наук, професорів, що становить 75% загальної чисельності; 5 докторів богослов’я, котрі всі є доцентами, що становить 25% загальної чисельності. Науково-педагогічні кадри є відомими спеціалістами в  галузі богословської науки.

 

Навчально-методичне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення підготовки бакалаврів з напряму «Православне богослов’я»  здійснено у повному обсязі і відповідно до чинних державних вимог у галузі вищої освіти. Навчальні плани розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Вони затверджені у встановленому порядку, що гарантує відповідність   стандарту богословської науки та  забезпечує   гарантію якості освіти. Напрям підготовки «Православне богослов’я» забезпечений робочими навчальними програмами з усіх нормативних та вибіркових навчальних дисциплін. Власні робочі програми дисциплін створені на основі нормативних програм й відповідають освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці, сучасному рівню розвитку богослов’я. Навчальний процес з цієї спеціальності повністю забезпечений програмами іспитів, методичними вказівками для виконання курсових та випускних кваліфікаційних робіт; пакетами комплексних контрольних робіт; програмами практики; методичними посібниками з відповідних дисциплін.

 

Для забезпечення викладання із застосуванням ефективних педагогічних методик, сучасних інтерактивних методів навчання використовуються наявна комп’ютерна мультимедійна техніка, власна друкарня, тощо. Бібліотека інституту отримує  періодичні наукові журнали та збірники, тематика яких пов’язана зі спеціальністю «Богослов’я». Бібліотека має в наявності копіювальну техніку, що дає змогу розмножувати необхідні періодичні видання та матеріали для лекційних, семінарських, практичних  занять, контролю знань  студентів, їх самостійної роботи.

 

Інформаційне забезпечення

В інституті, силами науково-педагогічних працівників, проводиться інтенсивна робота з перекладу навчальних підручників,наукових праць та іншої літератури відомих іноземних авторів на українську мову. Це дає можливість постійно поповнювати бібліотечний фонд новими книгами і необхідними підручниками комютерні аудиторії.