ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ
БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 1827-2016

Переглядів: 95848

 


Україна, 58004, м. Чернівці, вул.Краматорська,1в, Тел. 0502047530,0960697880 www.cpbi.info;cpbi@meta.ua;

http://moodle.cpbi.info/

У 1999 році на Буковині був відроджений Чернівецький православний богословський інститут найстаріший

вищий навчальний заклад у нашому краю, який свого часу був центром богословської освіти в Південно-

Східній Європі. Заснований 1827 року, він існує вже 189-й рік. Він є спадкоємцем Греко-Східного

богословського інституту 1827-1875 рр. та Греко-орієнтального богословського факультету 1875-1944 рр.

Статут інституту затверджений Міністерством освіти і науки України від 07.11.2007 року (наказ №988).

Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №708544 від 16 листопада 2007 р.

Навчання в інституті

Чернівецький православний богословський інститут – вищий навчальний заклад, що готує бакалаврів за спеціальністю  ”Православне богослов’я. Перекладач грецької мови. Викладач дисциплін у галузі богослов'я. (термін навчання - 4 роки). та магістрів за спеціальністю  ”Православне богослов’яПерекладач давньогрецької і новогрецької мов. Викладач дисциплін у галузі богослов'я. (термін навчання - 2 роки).

В інституті функціонує  факультет богослов'я.  На факультеті існує чотири кафедри: Богослов’я, Біблійної історії та текстології, Греко-руських церковних відносин, Візантійської та новогрецької філології.

Інститут готує фахівців з спеціальності: „Православне богослов’я”

Підготовка фахівців за спеціальністю  “Православне богослов’я” здійснюється на кафедрі “Богослов'я” .                                                                         

В інституті існують СТАЦІОНАРНА, ЗАОЧНА і ДИСТАНЦІЙНА форми навчання.

На програмі БАКАЛАВРА можуть навчатися особи, які мають повну середню освіту та випусники духовних училищ.На програмі

МАГІСТРА можуть навчатися  випусники духовних семінарій, та особи, які мають вищу базову освіту.                                                                                

Cтуденти  інших світських і духовних навчальних закладів, вітчизняних та закордонних,  одночасно можуть заочно , дистанційно

навчатися  і в  богословському     інституті.

Після закінчення терміну навчання студенти отримають диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR і МАГІСТРА/MASTER ЄВРОПЕЙСЬКОГО

ЗРАЗКА визнаного в усіх країнах Європи.

Кращі студенти отримують направлення на навчання до університетів країн Західної Європи та Америки. Здібні до наукової

діяльності можуть продовжити навчання в АСПІРАНТУРІ та ДОКТОРАНТУРІ при інституті.

Чернівецький православний богословський інститут проводить набір на навчання за магістерською програмою зі спеціальності Православне богослов’я. Перекладач  давньогрецької і новогрецької мов. Викладач дисциплін у галузі богослов’я. Термін навчання – 2 роки. Після завершення навчання випускники отримують диплом магістра Православного богослов’я та Перекладуі спеціальність Православне богослов’я. Перекладач давньогрецької і новогрецької мов.Викладач дисциплін у галузі богослов'я .

На навчання за магістерською програмою приймаються випускники духовних семінарій та особи, які мають вищу базову освіту. Викладання давньогрецької та новогрецької мов ведуть висококваліфіковані фахівці, які закінчили Афінський та Салонікійський національні університети (Греція) й отримали спеціальність Грецька мова і Філологія“.

 Після завершення магістерського циклу випусники отримують диплом європейського зразка та зможуть продовжувати навчання в аспірантурі при інституті або докторантурі вищих навчальних закладів Греції за богословським або філологічним напрямом.

Після захисту наукової дисертації здобувачі отримують науковий ступінь доктора богословських або філологічних наук, який визнається у Греції й Україні.

Інститут надає підтримку успішним студентам щодо грантів для стажування за кордоном. Випускники мають можливість влаштуватися працювати за фахом у богословському інституті та інших духовних навчальних закладах, церковних установах, паломницьких центрах, а також займатися науково-богословською діяльністю, досліджувати і перекладати святоотцівську творчу спадщину з грецької на українську мову, брати участь у налагодженні церковно-державних зв’язків між Грецією, Кіпром, грецькою діаспорою та Україною.

Окрім того, диплом магістра православного богослов’я  та перекладу дає професійні права викладати грецьку мову у вищих навчальних закладах і загальноосвітніх школах, а також працювати у засобах масової інформації, готельній та туристичній галузях та різних державних і приватних установах.

Студенти богословського інституту забезпечуються підручниками для навчання, бібліотекою, комп’ютерною технікою, трьохразовим харчуванням та житлом з усіма побутовими зручностями.

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Високий рівень вимог щодо освітніх стандартів сучасного глобалізованого світу зумовлює необхідність активного запровадження кращих досягнень зі сфери організації та розробки новітніх форм надання високоякісної освіти у вітчизняний освітній простір. Зважаючи на це, Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання всіх бажаючих здобути богословську освіту відповідно до практично апробованих принципів і стандартів інтегративного навчання кращих Вузів світу. Заради надання високоякісних освітніх послуг Інститут пропонує власні навчально-методичні напрацювання із якнайкомпактнішим залучення сучасних IT-технологій у сфері надання духовної освіти, спеціфічні підходи та творчі новації у розробці новітнього проекту універсальної форми дистанційного навчання. Пропонована форма навчання має низку переваг, серед яких: можливість у зручний час самостійно засвоювати необхідний навчальний матеріал, поповнювати й покращувати свої знання з усіх навчальніх курсів, що вивчаються в інституті, проходити оцінювання знань в он-лайн режимі. Завдяки розробленій системі дистанційного навчання всі бажаючі зможуть отримати вищу богословську освіту відповідно до світових освітніх стандартів.

Підготовка фахівців за дистанційною формою навчання в Чернівецькому православному богословському інституті здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”Бакалавр” – спеціальність ”Православне богослов’я” (термін навчання – 4 роки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем ”Магістр” – спеціальність ”Православне богослов’я” (термін навчання – 2 роки).

За програмами освітньо-кваліфікаційного рівня ”Бакалавр” та освітньо-кваліфікаційного рівня ”Магістр” можуть навчатися:

 • Ø священнослужителі та церковнослужителі;
 • Ø випускники загальноосвітніх шкіл, духовних училищ і духовних семінарій;
 • Ø викладачі дисциплін етико-морального спрямування державних навчальних закладів і церковних недільних шкіл;
 • Ø особи, які не мають можливості одержати високоякісні освітні послуги в традиційній системі освіти через професійну зайнятість, географічну віддаленість від навчальних закладів, за сімейними обставинами;
 • Ø особи з особливими потребами й особи, які мають медичні обмеження для здобуття освіти у вищих навчальних закладах з традиційними формами навчання;
 • Ø військові капелани, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, прикордонної та пенітенціарної служби. Керівники державних органів управління різних рівнів;
 • Ø студенти, які бажають паралельно отримати іншу спеціальність. Безробітні та особи, які бажають здобути другу освіту;
 • Ø Громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном. Україномовні громадяни зарубіжних країн.

Після закінчення терміну навчання студенти отримають диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR і МАГІСТРА/MASTER європейського зразка. Кращі студенти отримують направлення на навчання до університетів країн Західної Європи та Америки. Здібні до наукової діяльності можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі при інституті.

Можливості дистанційного здобуття освіти звільняє від необхідності відвідування аудиторних занять, розкриває перспективи навчання у зручних для студента режимі, способі, об’ємі навчального навантаження та місці.

Дистанційна форма навчання передбачає самостійне опанування студентами навчальних дисциплін за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, що створює всі умови для повноцінного використання комплексу сучасних електронних засобів навчання, навчально-методичних посібників, підручників, авторських розробок лекційних та практичних занять, спецкурсів із поетапним долученням до всієї навчальної бази інституту. Пропонується можливість навчання за індивідуальним навчальним планом. Кожен студент матиме змогу сформувати зручний для себе розклад і графік навчального процесу. Вісокоякісне програмне забезпечення сприятиме зручності в організації та ефективності самого навчального процесу, виконуючи консультаційні функції при розробці індивідуальних навчальних планів, створення компактних форм сприйняття та контролю засвоєного матеріалу, фіксації рівня успішності та ін.

В основу програм дистанційного навчання інституту закладений модульний принцип, навчальні плани сформовані на основі окремих навчальних дисциплін. Теоретичний матеріал вивчається за допомогою електронних навчальних курсів, підручників, аудіо- та відеолекцій. Засвоєння практичного матеріалу здійснюється за допомогою практичних занять, диспутів і семінарів у режимі відео-конференцій. За бажанням студент отримує можливості повноцінного спілкування з викладачами, отримання необхідних консультацій у режимі off- та on-line.

Навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять студента з викладачем.

Перевірка знань здійснюється як у дистанційній формі, так і під час очних сесій. Складання екзаменаційної сесії відбувається дистанційно – виконання контрольних робіт, співбесіди за допомогою Skype, або явкою студента до навчального закладу (як правило, на один день).

 

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів здійснюється в аспірантурі і докторантурі

Прийом в аспірантуру і докторантуру проводиться по двох програмах: доктора богослов'я і доктора богословських наук. На

програму доктора богослов’я приймаються випускники православних академій, а також випускники світських вищих

навчальних закладів. На програму доктора богословських наук приймаються особи котрі мають наукову ступінь кандидата

богослов’я, або наукову ступінь з інших галузей наук.

Прийом до аспірантури та докторантури проводиться на   кафедри:

 1. Богослов'я;
 2. Біблійної історії та текстології;
 3. Греко-руських церковних відносин.

 Інститут забезпечує навчальними посібниками, бібліотечним фондом, комп'ютерною технікою, і триразовим харчуванням.

Кращі студенти отримують направлення на навчання до університетів країн Західної Європи та Америки. Здібні до наукової

діяльності можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі при інституті.

Навчальний процес здійснюється у корпусі, де працюють 15 лекційних аудиторій та спеціалізованих лабораторій перекладу,

комунікації, редагування.

Загальна площа приміщень, що використовуються для проведення навчально-лабораторних занять, адміністративних, господарських та інших потреб, становить 1050 м2.

Підрозділи інституту мають можливість вести навчальну роботу, отримувати наукову інформацію, користуватись бібліотечними

фондами всього світу.

Комп’ютери об’єднані в єдину мережу, яка підключена до Інтернету.  В інституті є бібліотека, читальний зал, актовий зал,

спортзал, кухня, їдальня,медпункт. 

Навчальний корпус інституту під’єднаний до інженерних мереж (газ, водогін, каналізація, тепломережі, електропостачання,

слабкострумні мережі).

Інститут продовжує розвиватися: побудований новий триповерховий корпус загальною площею 1550 м2. У ньому розміщені

церква в честь Трьох Святителів, спальні і побутові кімнати,  бібліотека, читальний зал, та інші приміщення.


Підготовкою богословів, у Чернівецькому православному богословському інституті закладається основа наукового центру, який збагатить вітчизняну богословську науку новими відкриттями, важливими дослідженнями, науковими працями, значними досягненнями у важливій галузі, яка тривалий час не розвивалася в нашій країні.

Необхідно, щоб в нашій країні були вчені, які би підносили богословську науку на високий рівень і брали безпосередню участь у

нових відкриттях і дослідженнях, зміцнюючи авторитет Православної Церкви у християнському світі і престиж нашої держави на

міжнародному рівні. Тому є величезна потреба в науковому центрі, який би здійснював підготовку кадрів  для наукової діяльності. Таким центром може

стати Чернівецький православний богословський інститут.

Українська Православна Церква відіграватиме значну роль у розвитку вітчизняної науки і свідчитиме, що вона є чільним

фактором у становленні нашого суспільства.


 Матеріальна-технічна база

 Чернівецький православний богословський інститут має власний п’ятиповерховий навчальний корпус загальною площею 1053,80м2 за адресою 58029

м.Чернівці, вул. М.Черемшини, 10А, де налічується 12  лекційних аудиторій та 3 спеціалізовані лабораторії.  Є сучасно обладнані

бібліотека, актовий зал, кухня, їдальня. У навчальному закладі є дві комп’ютерні аудиторії  на 45 одиниць та центром новітніх

інформаційних технологій, які з’єднані локальною мережею і підключені до мережі Інтернет. Функціонує власна друкарня, що

створює умови для забезпечення ефективного викладання навчальних дисциплін. 

 Споруджений трьохповерховий студентський гуртожиток площею 1550 м2. за адресою вул..Краматорська, 1В.

Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення підготовки фахівців за спеціалізацією «Богослов’я»    здійснюватиметься  чотирьма   кафедрами:

богослов’я, бібліїстики, Церковної історії, грецької мови,  які мають у своєму складі 10 докторів богословських наук, 10 професорів, 8 докторів богословя, 8 доцентів.

Науково-педагогічний персонал, що забезпечуватиме підготовку даних фахівців, нараховує 18 осіб, у тому числі:

10 докторів богословських наук, професорів, що становить 55,6% загальної чисельності;

8 докторів богословя, котрі всі є доцентами, що становить 44,4% загальної чисельності.

Науково-педагогічні кадри є відомими спеціалістами в  галузі богословської науки.

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення підготовки бакалаврів з напряму «Православне богослов’я»  здійснено у повному обсязі і

відповідно до чинних державних вимог у галузі вищої освіти.

Навчальні плани розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Вони затверджені у

встановленому порядку, що гарантує відповідність   стандарту богословської науки та  забезпечує   гарантію якості освіти.

Напрям підготовки «Православне богослов’я» забезпечений робочими навчальними програмами з усіх нормативних та

вибіркових навчальних дисциплін.

Власні робочі програми дисциплін створені на основі нормативних програм й відповідають освітньо-професійній програмі та

освітньо-кваліфікаційній характеристиці, сучасному рівню розвитку богослов’я. Навчальний процес з цієї спеціальності повністю

забезпечений програмами іспитів, методичними вказівками для виконання курсових та випускних кваліфікаційних робіт;

пакетами комплексних контрольних робіт; програмами практики; методичними посібниками з відповідних дисциплін. Для

забезпечення викладання із застосуванням ефективних педагогічних методик, сучасних інтерактивних методів навчання

використовуються наявна комп’ютерна мультимедійна техніка, власна друкарня, тощо.

Бібліотека інституту отримує  періодичні наукові журнали та збірники, тематика яких пов’язана зі спеціальністю «Богослов’я».

Бібліотека має в наявності копіювальну техніку, що дає змогу розмножувати необхідні періодичні видання та матеріали для

лекційних, семінарських, практичних  занять, контролю знань  студентів, їх самостійної роботи.

Інформаційне забезпечення

В інституті, силами науково-педагогічних працівників, проводиться інтенсивна робота з перекладу навчальних підручників,

наукових праць та іншої літератури відомих іноземних авторів на українську мову. Це дає можливість постійно поповнювати

бібліотечний фонд новими книгами і необхідними підручниками.комютерні аудиторії.

 

Наше опитування:
Вам подобається нове оформлення сайту?

 Так
 Ні
 50/50

 
Підписка:
Дізнавайтесь свіжі новини першими за допомогою поштової розсилки, введіть вашу email адресу, і Ви будете завжди в курсі всіх наших новин.

Україна
58004 м.Чернівці
вул. Краматорська, 1в
тел. 0502047530, 0960697880
веб-сайт: http://www.cpbi.info  e-mail: