ВСТУП

Авторство і канонічність.

Взаємозв’язок з Посланням Юди.

Час і місце написання.

Призначення.

Підстава для написання і мета.

І. Вступ (1:1-2)

А. Вітання (1:1)

1. Автор (1:1а)

2. Читацька аудиторія (1:1б)

Б. Благословення (1:2)

ІІ. Природа християн: діяння Бога (1:3-11)

А. Факт існування божественної природи (1:3-4)

1. Божественна сила (1:3)

2. Божественні обітниці (1:4а)

3. Божественна участь (1:4б)

Б. Діяльність божественної природи (1:5-9)

1. Характерні особливості діяльності (1:5-7)

2. Наслідки діяльності (1:8)

3. Протиставлення діяльності (1:9)

В. Довершеність божественної природи (1:10-11)

1. Емпірична довершеність (1:10)

2. Вічна довершеність (1:11)

ІІІ. Навчання християн: Слово Боже (1:12-21)

А. Пригадування Божого Слова (1:12-15)

Б. Велич Божого Слова (1:16-18)

В. Значення Божого Слова (1:19-21)

IV. Боротьба християн: напади лжеучителів (част. 2)

А. Звільнення від лжеучителів (2:1-9)

1. Викриття лжеучителів (2:1-3)

2. Приклади покарання (2:4-6)

3. Роз’яснення божественного звільнення (2:7-9)

Б. Характеристика лжеучителів (2:10-16)

1. Вони — бунтівні (2:10-12а)

2. Вони — твариноподібні (2:12б)

3. Вони — підступні (2:13)

4. Вони — невиправні грішники (2:14)

5. Вони — корисливі (2:15-16)

В. Руйнівний вплив лжеучителів (2:1-16)

1. Цілі руйнівного впливу (2:17-18)

2. Методи руйнівного впливу (2:19)

3. Припинення руйнівного впливу (2:20-22)

V. Надія християн: повернення Господа (3:1-16)

А. Віруючі люди пам’ятають про це (3:1-2)

Б. Насмішники глузують з цього (3:3-7)

В. Бог гарантує це (3:8-9)

Г. Петро описує це (3:10-13)

Д. Поведінка змінюється через це (3:14-16)

VI. Підсумок (3:17-18)

 

 

Кількість годин: 40

Література

 • Толкования на Послания святого апостола Павла, сокращенно избранные из толкований святого Иоанна Златоуста и некоторых других отцов , Феофилакт Болгарский, блж.
 • Толкование на св. Матфея Евангелиста в 2-х томах , Свт. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольск
 • Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского , Иоанн Златоуст, свт.
 • Священное Писание Ветхого и Нового Завета (Синодальный перевод, любое издание)
 • Священная Библейская история. , Вениамин (Пушкарь), архиеп.
 • Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета , Аверкий (Таушев), архиепископ
 • Законоположительные книги Ветхого Завета , Р. Снигирев.
 • Евангелие Благовестное , Блаж. Феофилакт, архиепископ Болгарский
 • Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций , Сорокин А., прот.
 • Введение в Ветхий Завет. Кн. 1. Общее историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные книги. , Юнгеров П.А., проф
 • Біблія в перекладі Рафаїла Турконяка
 • Біблія в перекладі Івана Хоменка
 • Біблія в перекладі Івана Огієнка
 • Библейская история , Лопухин А.П.
 • Беседы на Шестоднев , Василий Великий, свт.
 • Беседы на книгу Бытия , Иоанн Златоуст, свт.
 • Беседы на Евангелие св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова в 2-х частях. , Свт. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольск