НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 • Передмова
 • Скорочення
 • Огляд часів Старого Завіту
 • Біблійні міри і ваги
 • Вступ
 • Заголовки Книги Буття
 • Автор Книги Буття
 • Характер Книги Буття
 • Літературна композиція Книги Буття
  • 1. Мета Книги Буття
  • 2. Основні теми Книги Буття
  • 3. Будова Книги Буття
 • Головне послання Книги Буття
 • 1. Сотворення
 • 2. Толдот неба і землі
 • 3. Толдот книги Адама
 • 4. Толдот Ноя
 • 5. Толдот синів Ноя
 • 6. Толдот Сима
 • 7. Толдот Тераха
 • 8. Толдот Ізмаїла
 • 9. Толдот Ісаака
 • 10. Толдот Ісава
 • 11. Толдот Ісава, батька Едома
 • 12. Толдот Якова
 • Теологія Книги Буття
 • І. Події початку (1:1-11:26)
  • А. Сотворення (1:1-2:3)
  • Б. Насліддя сотворення неба і землі (2:4-4:26)
   • 1. Сотворення чоловіка і жінки (2:4-25)
   • 2. Спокуса і падіння (част. 3)
   • 3. Каїн убиває Авеля (4:1-16)
   • 4. Розростання безбожної цивілізації (4:17-26)
  • В. Насліддя Адама (5:1-6:8)
   • 1. Родовід від Адама до Ноя (част. 5)
   • 2. Згіршення людства (6:1-8)
  • Г. Насліддя Ноя (6:9-9:29)
   • 1. Покарання потопом (6:9-8:22)
   • 2. Завіт з Ноєм (6:1-17)
   • 3. Прокляття Ханаану (9:18-29)
  • Ґ. Насліддя синів Ноя (10:1-11:9)
   • 1. Перелік племен (част. 10)
   • 2. Розсіяння у Вавилоні (11:1-9)
  • Д. Насліддя Сима (11:10-26)
 • ІІ. Оповіді про патріархів (11:27-50:26)
  • А. Насліддя Тераха (11:27-25:11)
   • 1. Укладення завіту з Аврамом (11:27-15:21)
   • 2. Дар обіцяного потомства Авраамові, який довів силу своєї віри через випробування (16:1-22:19)
   • 3. Перехід обітниць до Ісаака від віруючого Авраама (22:20-25:11)
  • Б. Насліддя Ізмаїла (25:12-18)
  • В. Насліддя Ісаака (25:19-35:29)
   • 1. Перехід обіцяних благословень до Якова, а не до Ісава (25:19-28:22)
   • 2. Благословення Якова на землях його тимчасового помешкання (част. 29-32)
   • 3. Повернення Якова й небезпека згіршення землі (част. 33-35)
  • Г. Насліддя Ісава (36:1-8)
  • Ґ. Насліддя Ісава, батька едомітів (36:9-37:1)
  • Д. Насліддя Якова (37:2-50:26)
   • 1. Продаж Йосифа в Єгипет (37:2-26)
   • 2. Згіршення роду Юди та засвідчення Божого вибору (част. 38)
   • 3. Прихід Йосифа до влади у Єгипті (част. 39-41)
   • 4. Подорож у Єгипет (42:1-47:27)
   • 5. Передумови продовження завітних благословень (47:28-50:26)