Лекція 4

(Μάθημα τέσσερα)

Відмінювання дієслів груп Г1 таГ2

(κλήση ρημάτων)

Як вже зазначалося, що в усному мовленні грецької мови займенник зазвичай не вживається. Якщо і можна не використовувати займенник я/ти/він/вона, тобто обійтися без нього, то ніяк не можна ігнорувати саму дію, не можна обійтися без дієслова. Потрібно пам’ятати, що у реченні має бути присутнє  дієслово.

Ми вже розглянули чотири групи дієслів і, залишається нам розібратися ще з двома групами.  

Група дієслів Г1

До цієї групи належать дієслова із закінченням на – ομαι :

Έρχ ομα ι – приходити

Κάθ ομαι  – сидіти

Σκέφτ ομαι  – думати

Σέβ ομα ι – поважати

Зворотні дієслова : (дія направлена на себе).

Пλένω το παιδί. – Я мию дитину. (πλένω – мити) Πλένομαι. – Я миюсь.

Як бачимо. Що для утворення зворотного дієслова потрібно до кореня дієслова добавити закінчення – όμαι і таким чином отримаємо інфінітив зворотного дієслова, а щоб провідміняти такий тип дієслова, потрібно співставити його із особою займенника та додати спеціальні закінчення.

Έρχομαι (приходити)

Εγώ

Έρχ – ομαι

Я прихожу

Εσύ

Έρχ – εσαι

Ти приходиш

Αυτός/Αυτή/Αυτό

Έρχ – εται

Він/вона/воно приходить

Εμείς

Ερχ – όμαστε

Ми приходимо

Εσείς

Έρχ – εστε

Ви приходите

Αυτά

Έρχ – ονται

Вони приходять

Σηκών ομαι  νωρίς. – Я встаю, поднімаюсь рано. (σηκώνομαι – вставати, νωρίς – рано. Ερχόμ αστε  εδώ κάθε καλοκαίρι. – Ми приїздимо сюди кожне літо. (έρχ ομαι  – приходить, εδώ –сюди, κάθε – кожне, το καλοκαίρι – літо).

Το Σαββατοκύριακο ξαπλων όμαστε  αργά. – У вихідні ми лягаємо пізно. (ξαπλών ομαι  – лягати, το Σαββατοκύριακο – вихідні, αργά – пізно)

Груп а дієслів Г2

До цієї групи відносяться дієслова із закінченням на - άμαι.  У цій групі всього чотири дієслова, котрі потрібно вивчити. Закінчення цих дієслів дещо відрізняються від попередньої групи Г1.

Θυμ άμαι пам’ятати

Φοβ άμαι боятися

Λυπ άμαι  співчувати

Κοιμ άμαι спати

Щоб провідміняти такий тип дієслова, потрібно співставити його із особою займенника та додати спеціальні закінчення з даної групи дієслова.

Κοιμάμα ι – спати

Εγώ

Κοιμ - άμαι

Я сплю

Εσύ

Κοιμ - άσαι

Ти спиш

Αυτός/Αυτή/Αυτό

Κοιμ - άται

Він/Вона/Воно спить

Εμείς

Κοιμ - όμαστε

Ми спимо

Εσείς

Κοιμ - όσαστε

Ви спите

Αυτά

Κοιμ - ούνται

Вони сплять

Κοιμάμαι  μέχρι τις 9 το πρωί. – Я сплю до 9 ранку. (κοιμάμαι – спати, μέχρι – до, το πρωί – ранок).

Φοβάται  να πετάει. – Він боїться літати. (φοβάμαι – боятися, να πετάει – літати).

Λυπάμαι  πολύ. – Мені дуже шкода. (λυπάμαι – жаліти, співчувати, πολύ – дуже).

 Με θυμάσαι ; – Ти мене пам’ятаєш? (με – мене, θυμάμαι – пам’ятаєш).

                Зараз ми приділимо увагу питальним словам грецької мови. Доречі з деякими ви вже знайомилися на попередніх лекціях.

Πού

Де/куди?

Τί

Що? Про що?

Πώς

Як? Яким чином?

Από πού

Звідки?

Πότε

Коли?

Από πότε

З якого моменту?

Ποιός/ποιά/ποιό

Хто? Який?/Яке?

Με ποιόν/με ποιά

З ким?

Από ποιόν/από ποιά

Від кого?

Για ποιόν/για ποιά

Для кого?

Σε ποιόν/σε ποιά/σε ποιό

Кому?/Якій?

Γιατί

Чому?

Πόσο

Скільки?

Πόσον καιρό

Як довго?

Τι ώρα είναι

Скільки часу?

Τι ώρα

О котрій годині?

          

Питальне речення можна зробити і без допоміжних слів, а просто використовуючи інтонацію. Для прикладу наведемо просте речення, а потім за допомогою інтонації зробимо з нього питальне.

Έρχ εσαι  στο σπίτι αργά. – Ти приходиш додому пізно. (έρχομαι – приходити, το σπίτι – дім, αργά – пізно).

Робимо питальне речення за допомогою інтонації, а саме кінець речення піднімаємо, тобто інтонуємо до гори.

Έρχ εσαι  στο σπίτι αργά; – Ти приходиш додому пізно?

Якщо маємо запитальні слова чи фрази то ту грецькій мові ставимо їх на початку речення, наприклад, γιατί  (чому), ставимо це слово на початку речення, після чого обов’язково добавляємо дію присудок:

Γιατί έρχ εσαι  στο σπίτι αργά; – Чому ти приходиш додому пізно?

На цьому закінчується наша 4 лекція. Треба добре попрактикуватися та засвоїти цей матеріал. Особливу увагу приверніть закінчення дієслів.