ВПРАВА 1

Група А

 1. Я з України, живу в Нікосії, а відпочиваю в Італії.

Είμαι από την Ουκρανία, ______ ______ _________ και ________ διακοπές _______ _________ .

 (η Ουκρανία – Україна, μένω – жити, κάνω – робити, οι διακοπές – канікули, η Ιταλία – Італія)

 1. Мій чоловік прилітає з командировки сьогодні вечором.

Ο άντρας μου __________ ______ ____ _______________ ___________ σήμερα το βράδυ. 

(о άντρας – чоловік/мужчина, γυρίζω – повертається, το επαγγελματικό ταξίδι – командировка, σήμερα – сьогодні, το βράδυ – вечір)

 1. Вони купують подарунок для своєї сестри.

_________ ___________ το δώρο ______ ______ ___________ τους.

 ( αγοράζω – купувати, το δώρο – подарунок, η αδερφή – сестра, τους – їх)

 1. Алексіс працює зранку.

Ο Αλέξης ____________ το πρωί. 

(δουλεύω – працюватати, το πρωί – ранок)

 1. На цій неділі вони здійснюють закупки, засмагають на пляжі та практикують грецьку. Αυτήν ______ ____________ __________ ψώνια, __________ _________________ και __________ ______________ ελληνικών.

  (σε αυτή την – на цій, η εβδομάδα – неділя, κάνω ψώνια – робити закупки, κάνω ηλιοθεραπεία – засмагати, κάνω πρακτική – практикуватися, ελληνικών – гречецька мова)

 1. Вони шукають стіл реєстрації. (Дослівно на-грецькій: вони шукають де зареєструватися).

_____________ ____________________ .

(ψάχνω – шукати, η καταχώρηση – реєстрація)

 1. Ми бронюємо машину на 7 днів.

 _____________ ένα αυτοκίνητο ______ _________ __________.

  (νοικιάζω – знімати, бронювати, το αυτοκίνητο – машина, οι μέρες – днів, η μέρα – день)

 1. Ви дасте мені квиток до Фессалоніків?

 Μου ___________ το εισιτήριο _______ ______________ ; 

(μου – мені, δίνω – давати, το εισιτήριο – квиток, η Θεσσαλονίκη – Фессалоніки)

 1. Ми думаємо, що це чудова ідея.

_____________ ότι είναι πολύ καλή ιδέα. 

(νομίζω – думати, вважати,  ότι – що, πολύ – дуже, καλή – хороша, η ιδέα – ідея).

 1. Ви здаєте багаж? 

___________ _______ ____________ σας; 

(η βαλίτσα – багаж, валіза, σας – ваш, ваша, ваше, ваші)

 1. Покатаємось на човні після обіду? 

___________  μια βαρκάδα μετά το μεσημεριανό

(η βαρκάδα – прогулянка на човні, μετά – після, το μεσημεριανό – обід)

 1. Моя подруга завжди губить паспорт в поїздках.

Η φίλη μου πάντα ___________το διαβατήριο στα ταξίδια. 

(η φίλη – подруга, πάντα – завжди, χάνω – губить, το διαβατήριο – паспорт, τα ταξίδια – подорожі)

 1. Я не розумію, що ви говорите.

_______ ______________ τι λέτε. 

(καταλαβαίνω – розуміти, λέω – говоріть, сказати)

 1. Ми шукаємо Ахилліон. 

____________________  το Αχίλλειο. 

(ψαχνω – шукати)

 1. Звідки повертаються батьки?

 Από πού _______________ οι γονείς;

 (από πού –питальне слово звідки?, γυρίζω –повертаються, οι γονείς – батьки)

 1. Вони чекають поїзд до Афін. 

__________________ το τρένο ______ ______ ____________ .

 (περιμένω – чекають, το τρένο – поїзд, η Αθήνα – Афини)

 1. Він виходить через дві станції. 

__________________ σε 2 στάσεις. 

(κατεβαίνω – виходити із транспорту, спускатися, οι στάσεις –зупинки, η στάση – зупинка, σε – через)

 1. Ти береш таксі до аеропорту?

________________  το ταξί μέχρι το αεροδρόμιο; 

(παίρνω – взяти, брати, το ταξί – таксі, μέχρι – до, το αεροδρόμιο – аеропорт)

 1. Ми не розуміємо нічого. Нам потрібен  перекладач.

_______ _________________ τίποτα. ______________________ τον μεταφραστή.

 (τίποτα – нічего, θέλω – хотіти, ο μεταφραστής – перекладач)

 1. Ми хочемо подивитися пам’ятки міста. Що ви нам порадите?

_____________ να δούμε τα αξιοθέατα ______ ___________. Τι μας _________________;

 (να δούμε (βλέπω) –  подивитися, τα αξιοθέατα – пам’ятки, της πόλης – міста, η πόλη – місто, μας – нам, συμβουλεύω – порадити)

 1. Вони чекають автобус щоб повернутися в готель.

_______________ το λεωφορείο για να γυρίσουν _______ _______________

 (το λεωφορείο – автобус, το ξενοδοχείο – готель)

 1. Сьогодні вони катаються на велосипеді, а вечором йдуть в театр.

 Σήμερα _____________ _________________ και το βράδυ πάνε _______ ______________.

 (το θέατρο – театр)

 1. Ви покажете нам це? Μας _________________αυτό;

 (δείχνω – показувати, αυτό – це)

 1. Ми тут відпочиваємо.

_____________ ________________ εδώ. 

(οι διακοπές –відпочинок, канікули, εδώ – тут)

 1. Що ви тут робите? Ми плануємо купити нерухомість у Греції.

Τι _____________ εδώ; _____________________να αγοράσουμε ________________ περιουσία _______ ______________ .

 (τι –питальне слово Що?, προγραμματίζω – планувати, να αγοράσουμε (αγοράζω) –купити, η ακίνητη περιουσία – нерухомість, η Ελλάδα – Греція)

 1. Він винаймає квартиру в центрі міста.

_________________ το διαμέρισμα _______ ______________ _______ ____________ .

 (το διαμέρισμα – квартира, το κέντρο – центр)

 1. Хлопці виходять із офісу о 18.30.

 Τα παιδιά ___________ ______ ____ ______________ στις 18.30.

 (φεύγω – виходять, το γραφείο – офіс)

ВПРАВА 2

Група АВ

 1. Я снідаю на роботі з моїми друзями.
  ___________ ____________ ______ ___________ με τους φίλους μου.

 ( τρώω πρωινό – снідати, τρώω – їсти, το πρωινό – сніданок, η δουλειά – робота, οι φίλοι – друзі, μου – мій, моя, моє, мої)

 1. Ви їздите на роботу на метро чи на машині?
  ___________ _______ ____________ με το μετρό ή με το αυτοκίνητο;

 (πάω – іти, їхати, летіти, плисти, в залежності від виду транспорту, το μετρό – метро, το αυτοκίνητο – машина, ή – чи)

 1. Ми вечеряємо у цьому ресторані кожні вихідні.
  ____________ ___________σε αυτό το εστιατόριο κάθε Σαββατοκύριακο.

 (τρώω βραδινό –вечеряти, βραδινό – вечеря, εστιατόριο – ресторан, κάθε – кажен το Σαββατοκύριακο – вихідні)

 1. Ви снідаєте та катаєтесь на велосипеді?
  ___________ ____________ και κάνετε ποδήλατο;

 ( το ποδήλατο – велосипед)

 1. Мій чоловік не їсть м’ясо, він вегетаріанець.
  Ο άντρας μου ______ ____________ κρέας, είναι χορτοφάγος.

 (ο άντρας – чоловік, мужчина, το κρέας – мясо, ο χορτοφάγος – вегетаріанець)

 1. Вона нічого не їсть, вона тримає дієту.
  ________ ___________ ____________ , _________ ____________ .

 (η δίαιτα – дієта)

ВПРАВА 3

Група В1

 1. Це агентство не продає квитки.
  Αυτό το πρακτορείο _______________ εισιτήρια.

 (αυτό – это, το πρακτορείο – агентство, πουλάω – продавати, εισιτήρια – квитки)

 1. Хлопці люблять подорожувати.
  Τα παιδιά _____________ τα ταξίδια.

 (τα παιδιά – хлопці, діти, τα ταξίδια – подорожі)

 1. Ти запитаєш про ціну?
  _______ _______________ _____ ______ __________ ;

(ρωτάω – запитувати, η τιμή – ціна)

 1. Вони знову нам не відповідають.
  Πάλι _______ μας _____________ .

 (πάλι – знову, μας – нам, απαντάω – відповідати)

 1. Ми знову запитуємо дорогу в кіно.
  Πάλι ____________ τον δρόμο _____ ____ _____________ .

 (ο δρόμος – дорога, το σινεμά – кіно)

ВПРАВА 4

Група В2

 1. Ти постійно запізнюєшся на зустріч.
  Συνέχεια _____________ ______ _____________ .

 (συνέχεια – постійно, αργώ – запізнююсь, το ραντεβού – зустріч)

 1. Ми можемо поговорити про твої плани на літо?
  _____________ να μιλήσουμε για τα σχέδια σου ______ _____ ______________.

 (μπορώ – могти, να μιλήσουμε – поговорити, μιλάω – говорити, τα σχέδια – плани, σου – твій, твоя, твоє, твої, το καλοκαίρι – літо)

 1. Маттіас телефонує тобі із Рима?
  Ο Ματτίας σου ____________ ______ ______ ___________ .

 (σου – тебе, τηλεφωνώ – телефонувати, η Ρώμη – Рим)

 1. Ви можете говорити повільніше?
  _______________ να μιλήσετε πιο αργά; 

(να μιλήσετε –  говорити, μιλάω – говорити, πιο – більш, αργά - повільніше)

ВПРАВА 5

Перекладіть на українську мову

 1. Γεια σας, τι κάνετε;

_________________________________________.

 1. Με λένε Σόφος, και είμαι 30 (τριάντα) χρονών.

 (με λένε – мене звати, χρονών – років)

 1. Είμαι από την Ελλάδα, από την καταπληκτική πόλη του Πειραιά.

___________________________________________________________.

 (από – з, την Ελλάδα – Греції, καταπληκτική – чудове, η πόλη – місто)

 1. Δεν είμαι παντρεμένος και δεν έχω παιδιά.

________________________________________ .

 (παντρεμένος – одружений, τα παιδιά – діти)

 1. Δουλεύω ως συγγραφέας και γράφω βιβλία για παιδιά.

__________________________________________________ .

 (δουλεύω – працювати, ως – як, у якості)

 1. Να σας πω την αλήθεια, έχω αρκετή επιτυχία και δεν έχω προβλήματα με τα λεφτα.

________________________________________________________________________ .

 (να σας πω την αλήθεια – стійка фраза "чесно кажучи", αρκετή – достатньо, επιτυχία – успіх, με – з, τα λεφτά – грроші)

 1. Τώρα είμαι στην Ισπανία και μαθαίνω ισπανικά. 

_________________________________________________ .

(μαθαίνω – вчити саме іноземну мову, τα ισπανικά – іспанську мову)

 1. Γιατί μαθαίνω ισπανικά;

____________________________ .

 (μαθαίνω – вчити)

 1. Θέλω να ξέρω ισπανικά, γιατί ο αδερφός μου έχει γυναίκα που είναι Ισπανίδα.

______________________________________________________________ .

 (θέλω – хотіти, ξέρω – знати)

 1. Στην Ισπανία δεν είμαι μόνος, αλλά με την φίλη μου την Σελέν. 

____________________________________________________ .

(μόνος – один, αλλά – але, με – з, την φίλη – подругою, μου – моєю )

 1. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, η καλύτερη φίλη μου, κάνουμε παρέα εδώ και 13 (δεκατρία) χρόνια.

_________________________________________________________________________________ .

 (πολύ – дуже, καλός – хороший, άνθρωπος – людина, καλύτερη – краща, εδώ και – стійкиа фраза  (вже як), εδώ – тут)

 1. Είναι δασκάλα ελληνικών.

______________________________ .

 (δασκάλα – вчителька, ελληνικών –грецької мови)

 1. Είμαστε στην Ισπανία εδώ και 2 (δύο) μήνες και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. 

_________________________________________________________________________________ .

(μήνες – месяці)

 1. Τα ισπανικά δεν είναι τόσο δύσκολα για μας, για αυτό έχουμε χρόνο να κάνουμε βόλτες, να μάθουμε για τον πολιτισμό και για τους ανθρώπους.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ .

 (τόσα – така, δύσκολα – складна, για μας – для нас, για αυτό – тому, οι βόλτες – прогулянки, να μάθουμε (μαθαίνω) – пізнати/вивчити, για – о, πολιτισμό – культура, τους ανθρώπους – людей)

 1. Κάθε μέρα κάνουμε μαθήματα στο φροντιστήριο από τις 9 (εννιά) το πρωί μέχρι τις 14 (δύο) το μεσημέρι, και μετά κάνουμε μπάνιο ή ηλιοθεραπεία, κάνουμε ψώνια ή κάνουμε ξεναγήσεις στις άλλες πόλεις. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

(κάθε – кожен, η μέρα – день, το φροντιστήριο – школа іноземних мов, από – з, το πρωί – ранку, το μεσημέρι- день, μέχρι – до, μετά-після, η ξενάγηση -екскурсія, στις άλλες πόλεις-в інші міста)

 1. Έχουμε ήδη φίλους Ισπανούς.

_____________________________ .

 (ήδη – вже, τους φίλους – друзів, Ισπανούς – іспанців)

 1. Για παράδειγμα, ο Πάμπλο που πάντα έχει δίκιο σε όλα και δεν κάνει λάθη ποτέ.

_________________________________________________________________________________ .

 (για παράδειγμα – наприклад, που – який, πάντα – завжди, σε όλα – у всьому, ποτέ – ніколи, τα λάθη – помилки)

 1. Η Μαρία πάντα έχει καλό κέφι αλλά όλο τον καιρό κάνει δίαιτα. 

_________________________________________________________ .

(όλο – весь, τον καιρό – час)

 1. Εδώ που τα λέμε, ο Πάμπλο είναι παντρεμένος με την Μαρία.

________________________________________________________ .

 (εδώ που τα λέμε –до речі, стійка фраза, με – з)

 1. Είναι πολύ χαρούμενα παιδιά. 

____________________________________ .

(χαρούμενα –веселі, τα παιδιά – хлопці, діти /рєбята)

 1. Την Κυριακή η Μαρία έχει γενέθλια, και έχουμε μικρό ασυνήθιστο πάρτι για τους Ισπανούς.

_______________________________________________________________________________ .

 (την Κυριακή – в неділю, μικρό – маленька, ασυνήθιστη – нетипічна, το πάρτι – вечірка, για – для)

 1. Γιατί μικρό;

_______________ ?

 1. Γιατί ο Πάμπλο και η Μαρία τώρα κάνουν οικονομία για να αγοράσουν ένα διαμέρισμα.

____________________________________________________________________________________ .

 (γιατι – чому?, тому що, για να – щоб, αγοράσουν – купити, διαμέρισμα – квартиру)

 1. Σήμερα είναι Πέμπτη και είμαι στο σπίτι γιατί η Σελέν είναι άρρωστη: έχει πυρετό και πονοκέφαλο.

________________________________________________________________________________________________ .

 (η Πέμπτη – четвер, στο σπίτι – дома, άρρωστη – хвора)

 1. Είμαι λίγο στενοχωριμένος, γιατί δεν έχω υπομονή όταν οι συγγενείς μου είναι άρρωστοι.

________________________________________________________________________________ .

 (λίγο – трохи, чуть-чуть, στενοχωριμένος – засмучений, переживати, οι συγγενείς – близкі, родичі)