Лекція 7

(Μαθημα εφτά)

Грецькі модальні дієслова

В цій лекції ми будемо вести мову про такі дієслова як «хочу», «можу», «повинен».ці дієслова нам потрібні щоб сформувати речення та щоб ми могли сказати:

Θέλω ένα φλιτζάνι καφέ. – Я хочу склянку кави.

Μπορείς να κλείσεις το παράθυρο, παρακαλώ; – Ти можеш закрити вікно, будь-ласка?

Πρέπει να ετοιμαστείτε καλά για τις εξετάσεις. – Ви повинні підготуватися добре до іспиту.

Зазвичай в українській та російській мовах після слів «хочу», «можу», «повинен» слідує дієслова без змін, тобто в інфінітиві. Наприклад: Хочу  робити уроки. Можу  співати романси. Повинен  піти додому.

У грецькій мові друге дієслово має таку ж саму форму, як і в майбутньому часі (корень та закінчення), а між дієсловами ставиться частинка να .

При цьому це стосується не лишень модальних дієслів, але й стосується любого використання двох дієслів разом (йду спати, починаємо збиратися, закінчую працювати).

Θέλω να  φάω. – Я хочу поїсти.

Χρειάζεται να  τηλεφωνήσω. – Мені потрібно зателефонувати.

Πρέπει να  κάνω δίαιτα. – Я повинен сісти на дієту.

Зверніть увагу на дієслова після зв’язки να . Вони мають таку ж форму як і в майбутньому часі.

θα φάω

  • να φάω

θα τηλεφωνήσω

  • να τηλεφωνήσω

θα κάνω

να κάνω

Іншими словами, обидва дієслова будуть мати закінчення для якоїсь особи, і при цьому перше дієслово буде мати закінчення теперішнього часу , а інше – майбутнього часу.

Θέλ ω  να πι ω  καφέ. – Я хочу випити каву (якщо перекласти буквально то отримаємо  «я хочу, вип’ю каву»).

Θέλ εις  να πι εις  καφέ; – Ти хочеш випити кави?

Θέλ ει  να πι ει  καφέ. – Він хоче випити кави.

Θέλ ουμε  να πι ούμε  καφέ. – Ми хочемо випити кави.

Θέλ ετε  να πι είτε  καφέ; – Ви хочете випити кави?

Θέλ ουν  να πι ουν  καφέ. – Вони хочуть випити кави.

У цій лекції ми розберемо модальні дієслова:

θέλω

хотіти

χρειάζεται

        потрібно

πρέπει

        повинен

μπορώ

могти

Існують ще два дієслова, які не являються модальними дієсловами, проте використовуються у нашому мовленні:

Ξέρω  – знать, уметь. Αρέσω  – нравиться.

Дієслово θέλω – хотіти

εγώ

θέλω

Я хочу

εσύ

θέλεις

Ти хочеш

αυτός/αυτή/αυτό

θέλει

Він/вона/воно хоче

εμείς

θέλουμε

Ми хочемо

εσείς

θέλετε

Ви хочете

αυτό/αυτές/αυτά

θέλουν

Вони хочуть

Είμαι κουρασμένη. Θέλω  να πάω για ύπνο.  – Я втомилася. Хочу піти спати.  

Дієслово µπορώ  – мочь

εγώ

μπορώ

Я

Εσύ

μπορείς

Ти

αυτός/αυτή/αυτό

μπορεί

Він/ вона/воно

Εμείς

μπορούμε

Ми

Εσείς

μπορείτε

Ви

αυτό/αυτές/αυτά

μπορούν

Вони

Δεν μπορεί  να δουλέψει. Είναι άρρωστη. – Вона не може працювати. Вона хворіє .  Існує цікаве дієслово, яке вживається виключно  в 3 особі однини та множини.

Дієслово δεν επιτρέπεται – не дозволяється/не дозволено.

Δεν επιτρέπονται  οι βόλτες. – Прогулянки недозволені/не дозволяються .

Δεν επιτρέπεται  το κάπνισμα. – Паління не дозволяється/не дозволено.

Δεν επιτρέπεται  να πάει βόλτα. – Їй не дозволено гуляти.

Дієслова χρειάζεται (потрібно) та πρέπει (повинен)

На відміну від української та російської мов, де ми звикли говорити  «я повинен щось зробити», «ти повинен зробити» і т.д., у грецькій мові дієслова χρειάζεται  та πρέπει  не міняються и стоять в 3 особі однини. І коли ми використовуємо дієслова χρειάζεται и πρέπει, тоді друге дієслово міняє своє закінчення в залежності від особи на котру ми орієнтуємося, щоб понять, хто повинен щось робити.  

Πρέπει να φύγ ω . – Я повинен/треба піти.

Πρέπει να φύγ εις . – Ти повинен  піти.

Πρέπει να φύγ ει . – Він повинен піти.

Χρειάζεται να φύγ ουμε . – Нам потрібно піти.

Χρειάζεται να φύγ ετε ; – Вам потрібно піти?

Χρειάζεται να φύγ ουν ; – Їм потрібно піти?

Зверніть увагу на те , що якщо ви хочете сказати (мені потрібно щось), (я в чомусь маю потребу) то дієслово χρειάζομαι  відмінюється як звичайне дієслово групи Г. Тобто:

χρειάζομαι  (відмінюється за особами) +іменник, χρειάζεται να  (невідмінюване) + дієслово

Χρειάζ ομαι  ενα καινούργιο παλτό. – Мені потрібне нове пальто.

Χρειάζεται να  αγοράσ ω  καινούργιο παλτό. – Мені потрібно купити нове пальто.

Ο άντρας μου χρειάζ εται βοήθεια. – Моєму чоловікові потрібна допомога.

Χρειάζεται να  βοηθήσ ω  τον άντρα μου. – Мені потрібно допомогти своєму чоловікові.

Χρειάζ εσαι  κάτι; – Тобі потрібно щось?

Χρειάζεται να  κάν ω  κάτι για σένα; – Мені потрібно щось для тебе зробити?

Дієслово  з нати та уміти – ξέρω

εγώ

ξέρω

Я знаю

Εσύ

ξέρεις

Ти знаєш

αυτός/αυτή/αυτό

ξέρει

Він/ вона/воно знає

Εμείς

ξέρουμε

Ми знаємо

Εσείς

ξέρετε

Ви знаєте

αυτό/αυτές/αυτά

ξέρουν

Вони знають

Якщо після дієслова ξέρω  стоїть інфінітив, то дієслово перекладається як «уміти».

Например:

Ξέρω τον Κώστα. – Я знаю Костаса.

Ξέρω τα ελληνικά. – Я знаю грецьку.

Δεν ξέρω τίποτα. – Я нічого не знаю.

Το ξέρεις; – Ти знаєш про це?

Ξέρεις που είναι το σούπερ μάρκετ; – Ти знаєш, де тут супермаркет?

Ξέρω να φτιάξω τα έπιπλα. – Я вмію робити мебель.

Ξέρουμε να κάνουμε πλάκες. – Ми вміємо жартувати.

Дієслово αρέσω – подобається

μου

Мені подобається/подобаються

σου

αρέσει (однина)

Тобі подобається/подобаються

του/της

Йому/їй подобається/подобаються

μας

Нам подобається/подобаються

σας

αρέσουν (множина)

Вам подобається/подобаються

τους

Їм подобається/подобаються

Наприклад:

Μου αρέσει το παγωτό. – Мені подобається морозиво.

Μου αρέσουν τα γερμανικά βιβλία. – Мені подобаються німецькі книги.

Σας αρέσει το παιδί μου; – Вам подобається моя дитина?

Σας αρέσουν τα παιδιά; – Вам подобаються діти?

На цьому ми закінчуємо наш короткий курс новогрецької мови. За 7 лекцій ми  багато чому навчилися та багато чого вивчили. На цьому етапі вивчення вами грецької мови потрібно лишень практикуватися та розширювати словниковий запас.